Modlitwa za Ojczyznę

avatar użytkownika intix

 

Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


...

34 komentarzy

avatar użytkownika gość z drogi

1. Droga @Intix :)

Dotykam ekranu wraz ze słowami modlitwy za Ojczyznę,bo mamy dzisiaj wyjątkowy Dzień,
Dzień Fatimski,dzień w którym nasz Prezydent wręczył dokument nowo mianowanej pani premier
Pamiętam,że jeden z Synów naszej Premier ,jest klerykiem ... i myślę że Jego modlitwy osłaniały Matkę przed ciosami...stanowiąc dla Niej tarczę ochronną...:)
serdeczne pozdrowienia z drogi do naprawy Polski ,naszej Polski...

gość z drogi

avatar użytkownika gość z drogi

2. rząd ,który zaczyna swą pracę z Bogiem

dobrze wróży nam i Polsce :)
i to motto:
Praca i Pokora

gość z drogi

avatar użytkownika intix

3. Droga Zofio...

i ja dotykając teraz ekranu dziękuję Ci...:) i Pozdrawiam serdecznie...:)
Szczęść Boże...

rząd ,który zaczyna swą pracę z Bogiem dobrze wróży nam i Polsce :)
i to motto:
Praca i Pokora


Tak... to dobry znak...:)
Wspierajmy rządzących naszymi modlitwami...
Modlitwa... Praca i Pokora...
Wierzę i mam też nadzieję, że TO przyniesie dobre owoce w drodze do Polski Niepodległej... i przede wszystkim Polski wiernej Chrystusowi...
Zosieńko... pozwolę sobie przywołać naszą wcześniejszą rozmowę... i módlmy się o to aby
WSZYSCY w Polsce... nie tylko politycy
brali przykład z królowej (króla) Jadwigi
...

i pozwolę sobie dopowiedzieć:
aby WSZYSCY w Polsce... nie tylko politycy
nie ulegali duchowi zwodzenia...
ale starali się rozpoznawać Wolę Bożą... i Ją wypełniać...
Aby Jezus Chrystus
Królował zawsze i wszędzie...
W rodzinie, w szkole, w pracy, na każdym urzędzie.
..

***
...dzisiaj wyjątkowy Dzień, Dzień Fatimski...

Tak...:) i to też jest bardzo dobry znak...
Ale też oby WSZYSCY w Polsce... nie tylko politycy pamiętali o TYM, o CO prosiła i przed czym przestrzegała Matka Boża, Najświętsza Panna Maryja, Królowa Różańca Świętego, Fatimska Pani...
***
Módlmy się w intencji Ojczyzny...
Dzisiaj jest piątek - Tajemnice Bolesne 

avatar użytkownika intix

4. Pod Twoją obronę...

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix,
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta,
Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra.
Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.
Amen.

avatar użytkownika gość z drogi

5. módlmy się droga @Intix

"Aby Jezus Chrystus
Królował zawsze i wszędzie...
W rodzinie, w szkole, w pracy, na każdym urzędzie..."
kiedy pierwszy raz spotkałam się z Tajemnicą Fatimską...? pozwól,że Ci opowiem ,bo od tamtych dni minęło wiele dziesiątków lat
Były to czasy głębokiego komunizmu na naszej polskiej ziemi,a ja ledwo nauczyłam się czytać i pisać,inny wiek,inny czas i Biblioteka mojej Babci...to był świat niesamowity opowiadający dziwy i dziweńka,Afryka,Misjonarze ,książki Ojców Pallotynów stare przedwojenne roczniki katolickich gazet >Nie było internetu,tylko lampowe radio,cały czas nastawione na zakazane fale...czyli Głos Prawdy...
Dorośli słuchali,go na okrągło a ja na otomanie oglądałam Czasopisma z lat młodości mojej Mamy...
i właśnie tak trafiłam na reportaż dziennikarza,który pod wpływem pastuszków nawrócił się na Katolicyzm...pamiętam to zdanie do dzisiaj...a dalej dalej był przepiekny opis z Lourdes,i wtedy resztę opowiedział mi już Babcia,która z różańcem nigdy się nie rozstawała
serdeczności droga @Intix :)

gość z drogi

avatar użytkownika intix

6. Zofio Droga...

Dziękuję Ci... za wspólne modlitwy... także Wszystkim, którzy wraz z nami...
Dziękuję Ci też za kolejne Twoje wspomnienia...:)
Dzisiaj... przenieśmy się do Wilna... do Ostrobramskiej Pani... do Matki Miłosierdzia.

Pozdrawiam serdecznie...:)

avatar użytkownika intix

7. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiejn200946_023

„Do Ostrobramskiej idę Pani”

Gdy w życiu czarny dzień nastanie
I cierń boleści w duszę ciska,
Do Ostrobramskiej idę Pani,
Bo tylko Ta zrozumie wszystko (… )
Jej twarz cierpiąca tchnie spokojem,
Odchodzi ból, jak cień przed świtem,
W promieniach bledną troski moje
I świat odsłania barwy skryte.
(Aleksander Śnieżko)
(...)
Jest to jeden z nielicznych obrazów Maryi, na którym jest Ona przedstawiona sama, bez swego Boskiego Syna. Wykorzystał to św. Maksymilian Kolbe i ułożył taką modlitwę:
Matko Boska Ostrobramska,  nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus,  to weź mnie na swoje ręce  i przenieś szczęśliwie przez całe życie”...

(...)

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/06/14/obraz-matki-bozej-ostrob...

avatar użytkownika intix

8. LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w Miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający Miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Źródło Miłości i Miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez Swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko Miłosierdzia, módl się na nami
Matko litości i łaski, módl się na nami
Matko ofiarności i dobroci, módl się na nami
Matko poświęcenia i służby, módl się na nami
Wszechmocy błagająca, módl się na nami
Szafarko Bożego Miłosierdzia, módl się na nami
Ucieczko grzeszników i winowajców, módl się na nami
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, módl się na nami
Schronienie bezdomnych i tułaczy, módl się na nami
Opiekunko ubogich i uciśnionych, módl się na nami
Obrończyni wdów i sierot, módl się na nami
Drogowskazie błądzących i zagubionych, módl się na nami
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, módl się na nami
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, módl się na nami
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, módl się na nami
Ostojo cierpiących i konających,  módl się na nami
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar Miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat Miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w Sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez współudział w dziele Odkupienia na Krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask,  wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich Przykazań i Błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tekst litanii nie pochodzi z Dzienniczka św. Faustyny
http://www.milosierdzieboze.pl/litania2.php?text=46

avatar użytkownika gość z drogi

9. Dobrego Dnia droga @Intix,Dobrego Polsko :)

"Matko poświęcenia i służby, módl się na nami"

gość z drogi

avatar użytkownika gość z drogi

10. Polski Rząd włąśnie podpisuje słowa Roty

przysięgi
Matko nasza i Królowo czuwaj nad Nimi i prowadz Ich ku Dobru

gość z drogi

avatar użytkownika intix

11. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej

n200946_023

Jan Paweł II, Modlitwa do Matki Bożej Miłosierdzia

Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jasną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu "bogatemu w miłosierdzie" (Ef 2,4), by z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował (por Ef 2,10) i w ten sposób żył "ku chwale Jego majestatu" (Ef 1,12).
Miłosierna Matko Ostrobramska, módl się za nami!

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie.
Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po­trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Módl się za nami. Nie jesteśmy godni
jednej przeczystej Twoich oczu łzy,
tłum zbłąkanych i smutnych przechodni
na świecie szarym i smutnym jak my.

Bo niezliczone, Pani nasze winy,
jak ziarnka piasku na dnie sinych mórz
i jako gwiazdy niebieskiej głębiny,
a my się modlić nie umiemy już.

Zapominamy w powszednim zamęcie,
że Ty u Bramy naszej trzymasz straż,
na wszystkie bóle masz ciszy zaklęcie
i wszystkie nędze po imieniu znasz.

Uciszaj, Matko, wichury i swary,
szatańską pychę hardych myśli skrusz,
błogosławieństwem oddalaj pożary
od naszych domów i od naszych dusz.

A serca nasze, w jedno zestrzelone,
ku Tobie wzbite w złoty ognia słup,
tę rozmodloną naszych serc koronę,
złożoną kornie u Twych Świętych stóp,

przyjm miłościwie, Królowo Aniołów
jak uzbierany Twój na ziemi plon,
i zanieś, Jasna, ten serdeczny połów
przed Twego Syna szafirowy tron.

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska z Orłem i Pogonią, módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, módl się za nami.
Matko Boska - śliczna Panno w pozłacanej szacie, módl się za nami.
Matko Boska - moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, módl się za nami.
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, módl się za nami.
Matko Wilnian - Ta z hejnału katedralnej wieży, módl się za nami.
Matko z wierszy Adamowych, adamowych filareckich pieśni, módl się za nami.
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, módl się za nami.
Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, módl się za nami.
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, módl się za nami.
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, módl się za nami.
Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, módl się za nami.
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, módl się za nami.
Matko w Niebie królująca, ku której - stęsknione...
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego Nieba poprzez Ostrą Bramę.


Amen.

avatar użytkownika intix

12. Modlitwa

O łaski dla sprawujących władzę
(św. Klemens Rzymski, papież)

Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen.

avatar użytkownika gość z drogi

13. Szczęść Boże Intix

Szczęść Boże Polsko
piękna modlitwa na dzień Dzisiejszy
Daj,Panie ....

gość z drogi

avatar użytkownika guantanamera

14. I jeszcze ta modlitwa...

avatar użytkownika Rena Starska

16. Oby rządzący wykazali się mądrością

i najwyższym poziomem odpowiedzialności za Polskę, za Polaków.
Dzisiaj włączony jest w pewnym sensie alert czerwony.
Dotyczy to nie tylko geopolityki, ale przede wszystkim rzeczy dziejących się wewnątrz Polski, gdzie tak wiele masek już spadło, a kolejne wciąż spadają... 

 


Uciszaj, Matko, wichury i swary,
szatańską pychę hardych myśli skrusz,
błogosławieństwem oddalaj pożary
od naszych domów i od naszych dusz.

avatar użytkownika gość z drogi

17. Pani Reno ,Polska ma swoją Królową

a Ona już dwa razy cudu

dokonała ,raz pod Jasną Górą,drugi ,to
to Cud nad Wisłą
Królowo Polski owiń nas swym Płaszczem i chroń od Zła... :)

gość z drogi

avatar użytkownika intix

18. Tak, Reno...

spadają maski...
ale jak często jeszcze nie dostrzegamy wyłaniającej się spod nich prawdy...

Módlmy się...

Szczęść Boże...

avatar użytkownika Tymczasowy

20. Piosenki harcerskie

zbijaja mnie z nog. Szczegolnie, gdy spiewaja dzieciaki polonijne z chropawym polskim akcentem. Wyczuwam go natychmiast i se usmiecham.Ten akcent oznacza, ze dzieciaki sa plynne w angielskim. A mimo to, wzruszaja sie po polsku.
Moj Corak odsluzyl swoje w polonijnym harcerstwie. Prawie wszystkie kolezanki sa dzis prawniczkami lub lekarkami. Jakos tak wyszlo.DYSCYPLINA I WARTOSCI.
Trzymaja bliski kontakt do dzisiaj.
Pozdrawiam.
PS Nie zapraszam na zbiorki harcerskie. Tam sliczne, delikatne, wiotkie nastolatki rycza jak kaprale z armii cesarza Fryderyka Wielkiego. I tak trzymac! Relatywizmy trzymac sie z dala!

avatar użytkownika gość z drogi

21. Droga @ Intix,dzięki

a więc módlmy się ,bo Polska na kolejnym zakręcie...wrogowie wewnętrzni za wszelką cenę chcą Ją zniszczyć przy pomocy Obcych
wieczorne pozdrowienia :)

gość z drogi

avatar użytkownika Tymczasowy

23. Nieoceniona Intix

Jeszcze raz wielkie dzieki za Harcerska Modlitwe. Mam nadzieje, ze nie odchodzi Pani od naszej rodziny. WSZAK! jet Pani tu bardzo potrzebna. Mlodego czlowieka ponioslo. On potrzebuje troche czasu, by dojrzec. Kazdy przez to przechodzil. Zobaczy Pani, ze za rok bedzie chodzil jak szwajcarski zegarek, Wierze, bo jest inteligentny. Na przyklad opublikowal dobra rozprawe na swietnym niemieckim uniwersytecie na temat waznego polskiego problemu.
Zostaje Pani czy mam sie zastrzelic? )))

avatar użytkownika intix

24. Tymczasowy

:) Jest Pan miły... ale proszę mnie nie przeceniać...
Coraz częściej zastanawiam się,
ile kilogramów pychy jest w gramie człowieka...
Oczywiście nie wyłączając siebie w tym rozmyślaniu
i każdego dnia staram się ją w sobie zwalczać...
więc... z uśmiechem ale też z przymrużeniem oka
przyjmuję - budujące pychę, słowo - nieoceniona...

* * *
Jeszcze raz wielkie dzieki za Harcerska Modlitwe...

Podziękujmy wspólnie ś.†p. Annie...
i... odmówmy modlitwę za Nią...

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...

* * *
...Mam nadzieje, ze nie odchodzi Pani od naszej rodziny.
WSZAK! jet Pani tu bardzo potrzebna.
..

Miły Tymczasowy...

:) Dziękuję za te słowa, mające wielką wagę... chyba dla każde człowieka, do którego są kierowane.
Wiem, że nie ma przypadków, i że w maju 2010 r. nie znalazłam się tutaj przypadkiem... i jestem dozgonnie wdzięczna Szanownej Maryli, że przyjęła mnie z otwartymi ramionami...
Natomiast teraz... co będzie, jak będzie, jakie podejmę ostateczne decyzje... tego jeszcze nie wiem...

Obecna sytuacja, dla mnie, nie jest łatwa...
Piszemy o tym - tak myślę - co uważamy za najważniejsze.
Tak przynajmniej jest w moim przypadku i... pisałam...
Do pewnego momentu...
Proszę spróbować wejść w moją sytuację... pozwolę sobie powiedzieć otwarcie - jak w rodzinie - kilka słów na temat.
Sytuację tę, sama stworzyłam... gdybym - na poruszane tematy - NIC nie pisała, podchodziła z MILCZĄCĄ APROBATĄ  - sytuacji tej, oczywiście by nie było...

Ostatni mój wpis -  na moim blogu - o tym, co w danej chwili było dla mnie - Polki, katoliczki - najważniejsze...
Wpis potępiający bardzo ciężki grzech... (I Przykazanie Boże) apostazję...
Grzech jednoznaczny z poddaniem się mocy i władzy szatana...
Ciężki GRZECH, którego dopuściły się NAJWAŻNIEJSZE osoby pełniące w Polsce WŁADZĘ...

(tu dodam - Prezydent nie zamierza się nawrócić... 4.12. br. wystosował ZAPROSZENIE do - ostatnio gorliwego - "Przyjaciela Polski" - JD, na... wspólne w Pałacu świętowanie Chanuki... dodam - Chanuka zaczyna się w roku 2017 z zachodem słońca we wtorek, 12 grudnia, a kończy o zmroku w środę, 20 grudnia, trwa 8 dni)
Proszę łaskawie przeanalizować, jak ten mój wpis... wpis, w którym pisałam prawdę, także w komentarzach... jak został przyjęty... zmanipulowany i ostatecznie... ZABLOKOWANY, ZAMKNIĘTY... podczas mojej nieobecności na Forum.

Następnie... wpis POLECANY na SG Blogmiedia24.pl... wpis będący pochwałą grzechu ciężkiego (fabuła filmu) i jego polecanie przez autora wpisu.
W danej chwili uważałam za najważniejsze, aby przeciwstawić się temu...
W efekcie... zostałam poproszona... (postaram się uszanować prośbę Maryli)... a wpis nadal widnieje na SG w POLECANYCH...

Jakie mam podjąć decyzje w takiej sytuacji... o CZYM mam pisać, jeżeli pozostanę...?
Mam pisać bajki? skoro pisanie o otaczającej nas prawdzie, pisanie prawdy, także o nas samych - ZABLOKOWANE... natomiast w drugim przypadku... mam nie reagować... nie molestować... a więc wykazać się tolerancją wobec tych, którzy mają inne spojrzenie na wiarę, pomimo, iż deklarują się być - KATOLIKAMI.
To akurat dotyczy obu omawianych tu przeze mnie przypadków.

Ooo..., gdyby Apostołowie, Ojcowie Kościoła Świętego, i wieeeeelu, wielu Świętych i Męczenników nie przeciwstawiało się wszystkim tym, którzy mieli inne spojrzenie na wiarę... gdyby wykazywali się tolerancją... gdyby nie zwalczali wszelkich herezji... w jakim punkcie byśmy stali... nawet my, Polacy... w 1000-lecie przyjęcia przez Polskę Chrztu Świętego...?

Nie pomyliłam się... w 1000-lecie...  ponieważ przez kolejnych 50 lat zbyt mało było tych, którzy przeciwstawiali się wszystkim tym, którzy mieli inne spojrzenie na wiarę...
W efekcie... Wiara Katolicka...  JEDYNA PRAWDZIWA... JEDYNA NIOSĄCA ZBAWIENIE... poddana judaizacji, protestantyzacji... i z każdym dniem przybywa tych, którzy mają inne spojrzenie na wiarę... nie wyłączając z tego grona - papieża...

a WIARA JEST JEDNA... (wszystko inne to wymysł człowieka, wierzenia), OBJAWIONA PRZEZ BOGA SAMEGO...
i nie można Jej zmieniać innym spojrzeniem na wiarę...
bo NIEZMIENNY JEST PAN BÓG W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNY... Amen!

"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

(Łk 18,8)

* * *
Wracając do moich ostatnich wypowiedzi, wyżej przytoczonych...
To - ośmielę się powiedzieć - lokalna walka O SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA...

Bo - niestety... duch księcia tego świata króluje w sercach i umysłach naszych... włada wolą naszą...
Od NAJWAŻNIEJSZYCH GŁÓW W PAŃSTWIE - poczynając... kończąc - na nas samych...

DOKĄD to - w takim razie - zmierza nasza Ojczyzna...?
JAKI DUCH Ją prowadzi...?

A ileż to razy myśmy ŚLUBOWALI... i Królowej naszej... i niedawno Chrystusowi Królowi...
Tak... chociażby na tych, podanych tu przykładach widać wyraźnie to, o czym pisałam:
miast Aktu UZNANIA
był Akt Przyjęcia
..
.

Przyjęliśmy Aktem Chrystusa Króla... aleśmy GO... KRÓLEM NIE UZNALI...
W codziennym życiu, indywidualnie i społecznie, naszymi uczynkami wołamy:
"UWOLNIJ BARABASZA!"...
:(
Pomimo, iż każdego dnia powtarzamy:
...przyjdź Królestwo Twoje...
my TEGO Królestwa nie chcemy...
Nie walczymy o Nie tak, jak walczymy dnia każdego o wszystkie inne sprawy, o wszystkie "wartości"... związane z życiem doczesnym...

Jakże daleka droga jeszcze przed nami do Intronizacji...
o którą prosił nas 80 lat temu... nasz Pan i Król, Jezus Chrystus:

„Jest ratunek dla Polski: jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”


Może ktoś się odważy zapytać przy najbliższej okazji... Premiera i członków RZĄDU w Polsce, czy  INTRONIZACJĄ... są  zainteresowani...?
(nie słuchałam expose, może wypowiedział się już na ten temat)
Pytanie bardzo uzasadnione, tym bardziej, że Premier Morawiecki w jednej z wypowiedzi wyjawił swoje marzenie - rechrystianizowanie Europy...
Zapytajmy także o to... siebie samych...


Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami...
Maryjo, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami...* * *
Miły Tymczasowy...
Pozdrawiam serdecznie... i dziękuję... także za wywołanie u mnie tej smutnej refleksji, którą pozwoliłam się tu podzielić...
Proszę nie przyjąć tego jako użalanie się (myślę tu o moim pisaniu na BM24)... takie są fakty, takie na dzień dzisiejszy - realia...
Nie wiem jeszcze jakie podejmę ostateczne decyzje. Zanim to nastąpi, pozwolę sobie uzupełnić kilka dawniejszych wpisów.
Postaram się robić to tak, aby moimi wpisami zbytnio nie blokować "ZIELONEGO DYWANIKA" na SG.

Pozdrawiam również Wszystkich widocznych w komentarzach i niewidocznych, współuczestniczących w Modlitwie za naszą Ojczyznę...

Pozwolę sobie zakończyć jedną z moich porannych modlitw:

Panie Jezu...
Pokornie proszę... jeśli taka Twoja Wola... prowadź mnie (nas) drogą, przez Ciebie wyznaczoną, dla mnie (nas) przeznaczoną. Amen.

avatar użytkownika gość z drogi

25. serdeczna modlitwa za nigdy nie zapomnianą Annę

co do rozterek,to droga @Intix,zapomnij o nich,
kiedyś na jakiś czas odeszłam z mojego ukochanego Forum/około Naszego Dziennika/ i wcale nie dlatego,ze
coś było nie tak,lecz by trochę rozejrzeć sie po róznych innych internetowych ścieżkach
zostawiłam Tam serdecznych Przyjaciół a jednak powroty bywały co raz rzadsze,bo tak już w Życiu jest
mam duszę wedrowca,wiec moje podrózowanie po sieci internetowych dróg trwa od lat ,
dlatego serdecznie odradzam odchodzenie z Miejsca,które kiedyś
nas polubiło i lubi nadal
co do Twoich zastrzeżeń,
no cóz Jesteśmy Różni i próbujmy sie akceptować,szczególnie
że Zycie pisze scenariusze pod dyktando Boga
Nie ma już wśród nas ani ukochanego pana Michała ani Anny i wielu Innych
Ja też coraz rzadziej bywam w necie,bo czas choroby męża trwa nadal dlatego patrzac na Życie trochę z oddali
mam jedna Radę
nie odchodz ,bo powroty bywają trudne
Dzisiaj jesteśmy a Jutro ,kto wie
jakie będzie Jutro,a moze zwariowany Koreanczyk zrobi coś szalonego ?
Wychowałam się w bardzo katolickiej Rodzinie,Dom Babci,był miejscem spotkań Kapłanów i Kleryków,jako dziecko nie jedną trudną rozmowę słucham chcąc nie chcąc ,były też lata spędzone u Stryja na Plebanii
i tam właśnie uczyłam się nie obrażania sie i uważnego słuchania innych Uwag niż mojego otoczenia,
Moja Babcia umiała rozmawiać z Kazdym i z Żydem i z ludzmi nie kochających Naszego Boga tak jak my Go kochamy i była autorytetem w swoim środowisku.Pewnego dnia doszło niemal do linczu nad młodą parą i gdy nawet autorytet Kapłana nie pomagał,posłano po Babcię a ona trzymając mnie za rękę uratowała Młodych i nie dopuściła do linczu
a więc droga @Intix,
wybierajac drogę,wybierz ją dobrze,tego życzę Ci z całego serca
Jesteś wyjątkowo Piękną Osobą ale pamiętaj ,ze po naszej umęczonej ziemi chodzą różni ludzie i nie zawsze tak piekni Duszą jak Ty ,ale bardzo często są to Ludzie przyzwoici i bardzo przyzwoici :)
Twoje przypominajki /nie gniewaj sie się za nazwę :)/są serdecznie czytane i w tym zwariowanym świecie,świecie trosk,smutków i kłopotów,są naprawdę wielkim Darem
zakończę Mistrzem: "żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu"ten utwór Mama zawsze grała ,gdy była zamyslona nad jakaś trudną sprawą i zawsze ,gdy wstawała od fortepianu,robiła To już z usmiechem :)
a więc usmiechnij się droga @Intix i dalej do przodu,
bo świat wcale nie jest taki zły,jak się nie raz wydaje
pozdrowienia wraz z zyczeniami pieknego świetego Starca
Dobrego Dnia :)

gość z drogi

avatar użytkownika intix

26. Gość z drogi

Dziękuję Ci, Zofio za obecność.

Nie ustawajmy w modlitwie.

Ogłaszam modlitewny ALERT!

Różańce w dłoń, na kolana...  i módlmy się pokornie za Ojczyznę.


Drugą już noc trwają inne modlitwy...

Wczoraj (załączam, aby zapisać fakt, mający miejsce w Sejmie RP, ale nie oglądam):
Zapalenie świec Chanuka w Sejmie RP 2017 r.

Natomiast dzisiaj w Pałacu będzie świętował Prezydent Rzeczpospolitej Przyjaciół...

a więc... Różańce w dłoń, na kolana...  i módlmy się pokornie za Ojczyznę.

...ZGAŚMY... to "światło"... módlmy się o to...


prośmy pokornie
Orędowniczkę naszą
by z Synem Swoim nas pojednała...
by zaświeciła nad Polską
ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA..
.


Módlmy się też o nawrócenie Żydów...

Pozdrawiam serdecznie... i nie ustawajmy w modlitwie...

avatar użytkownika intix

27. Druga noc Chanuki,

avatar użytkownika Jagna

28. @Intix !!!!!

Modle sie z Tobą za Ojczyznę , po odłluchaniu czynnego linka ze święta Chanuki z Pałacu Prezydenckego , do tej pory bolą mnie zęby!!!!!!!!!!
To już nie są żarty !!!!!!!!!! @Intix czuwajmy z modlitwą , pozdrawiam Jagna.

avatar użytkownika intix

29. Jagienko...

Jak dobrze, że jesteś...

Bolą nie tylko zęby... boli całe człowieczeństwo...
Załączam podlinkowaniem, jak to radośnie Prezydent Rzeczpospolitej Przyjaciół... kolejny raz "światło" zapalał...

Długo jeszcze będę prosić, powtarzając:
...ZGAŚMY... to "światło"...


Bóg zapłać... za wspólną modlitwę... Tobie, Jagno Kochana... i Wszystkim niewidocznym też, bo wierzę, że jest nas więcej... i pozostaję z nadzieją, że będzie nas przybywało...
Niezależnie od tej naszej gorliwej modlitwy w tych kilku dniach... podłączam tu przypomnieniem:
=>Dołącz...
Tyle lat już trwa ta Krucjata, a jest tak mało Uczestników...:(
Mam świadomość, że są inne Bractwa, inne Koła Różańcowe... ale tę Krucjatę traktuję jako Narodową... w której wszyscy powinni się połączyć.
A my... nawet w modlitwie nie potrafimy się zjednoczyć... i są tego owoce...

Pozdrawiam Cię, Jagno, całym sercem... nie upadajmy na duchu...
Szczęść Boże... także Wszystkim modlącym się z nami za Ojczyznę...

avatar użytkownika Jagna

31. @Intix !!!!!

Dzięki za pełen nadziei serdeczny wpis do mnie, ,,chodzę,, za Tobą i czytam Twe wpisy, mam
cos z komputerem , nie mogę dużo pisać , bo się urywa i znika, wciąż na odległym miejscu na dlugiej liście spraw do załatwienia jest naprawa. Pozdrawiam jak najserdeczniej Jagna.

avatar użytkownika intix

32. @Jagno

... czytam Twe wpisy...

Widziałam, że byłaś pod innym moim wpisem, traktującym o naszej Ojczyźnie...
Nie tylko czytasz, ale i wspierasz w tym, co ważne... pomimo problemów z komputerem...

Wraz z serdecznym pozdrowieniem... serdeczne Bóg zapłać... za wszystko... za wspólne modlitwy za naszą Ojczyznę...

Nie ustawajmy w modlitwie...

avatar użytkownika intix

33. MODLITWA - EGZORCYZM

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę
za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła,
wszystkich Aniołów i Świętych
o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie.
Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas
i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu
i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.
Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste,
wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie Narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.
 
Nasza Pani i Królowo,
błagamy Cię gorąco, poślij Swoich Aniołów,
aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy,
które mają być strącone.

A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby Łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę,
a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości
abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
Amen.avatar użytkownika Jagna

34. Ament @intix

Pilnujmy naszych rodzin , ich wychowanie nie zostawiajmy telewizji i nowomodzie , bo teraz jest taki trend , by dobrze żyć ...... i za nic nie odpowiadać. Michale Achaniele strzeż nasz Naród.