O Blogmedia24

Wydawcą dziennika było stowarzyszenie Blogmedia24.pl, obecnie wykreślone z KRS postanowieniem z dnia 30.05.2019 r..

Portal jest głównie archiwum inicjatyw Stowarzyszenia i zapisanych treści przez Użytkowników.
Redaktor: Maryla
Korespondencję w sprawie treści zamieszczanych na portalu prosimy kierować na maila maryla.kochanowska@op.pl
*Misja*

Głównym celem Blogmedia24 jest stworzenie medium obywatelskiego dla blogerów oraz uczestników for internetowych, w celu rozwoju publicznej debaty, budowy społeczności obywatelskich i podejmowania inicjatyw zgłaszanych i inicjowanych przez blogerów i użytkowników portalu.

*Agregacja i promocja blogów*

# Zasadnicza zawartość Blogmedia24 to wpisy agregowane (automatycznie kopiowane*) z blogów znajdujących się w różnych miejscach w internecie. Wszystkie zagregowane wpisy są publikowane chronologicznie na stronie głównej portalu. Udostępniamy również możliwość założenia w serwisie autorskiego bloga.


# Aby blog był agregowany na Blogmedia24, jego Autor musi być zarejestrowanym użytkownikiem portalu oraz zgłosić taką chęć poprzez formularz kontaktowy witryny. Otrzyma wtedy uprawnienia blogera, co pozwoli mu na samodzielne dodanie linka do własnego bloga macierzystego do Blogmedia24.


# Bloger może tworzyć nowe wpisy na blogu znajdującym się na portalu, niezależnie od zawartości agregowanej z macierzystego bloga.


# Jeśli użytkownik - Autor agregowanego bloga - umieści na swoim blogu jeden z dostępnych banerów Blogmedia24, widżet lub link do portalu, do jego bloga zostanie umieszczony link w zakładce polecamy---> nasze blogi w menu głównym Blogmedia24.

*Użytkownicy*

# Agregacja blogów, komentarze do wpisów na blogach oraz uczestnictwo w dyskusjach na forum są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja odbywa się za pomocą widocznych na stronach portalu linków, m.in. "Utwórz nowe konto".


# Rejestracja użytkownika na portalu jest równoznaczna z akceptacją przez niego warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

*Zastrzeżenia*

# Założyciele serwisu nie mają wpływu na treści pochodzące z agregowanych blogów lub publikowane przez komentatorów. Jednakże wpisy oraz komentarze mające znamiona naruszenia prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszania zasad dobrego obyczaju czy też dóbr osobistych osób trzecich będą bez zbędnej zwłoki usuwane. Autorzy takich treści będą mogli zostać usunięci z grona użytkowników portalu. Jeśli uznasz, że jakakolwiek treść na portalu kwalifikuje się do usunięcia, zgłoś wykroczenie,korzystając z formularza kontaktowego witryny.


# Blogmedia24 nie przechowuje żadnych danych osobowych i nie wymaga od blogerów występujących pod pseudonimami ujawniania swoich personaliów.

*Założyciele*

# Portal został założony przy wykorzystaniu środków z darowizn i składek zebranych przez stowarzyszenie Blogmedia24.pl. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby interwencji Stowarzyszenia, wymagających dodatkowych środków, od lipca 2010 funkcjonowanie portalu współfinansują jego użytkownicy za pomocą dobrowolnych wpłat. Blogmedia24.pl jest kontynuacją inicjatywy części blogerów, tworzących wcześniej serwis Blogmedia.pl. Portal jest redagowany przez Redaktora i utrzymywany z darowizn użytkowników serwisu na jego rzecz.


# Właścicielem domeny www.blogmedia24.pl do 2028 r. jest stowarzyszenie Blogmedia24.pl. Administratorami serwisu są Foxx i Maryla. Redaktorami strony głównej są Franek, Foxx i Maryla.