M O D L I T W A za Ojczyznę

avatar użytkownika intix

     

 

 

Ołtarz Cudownego Krucyfiksu królowej (króla) Jadwigi

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen. 
 
Z wiarą i ufnością błagam Cię, o Panie,
racz błogosławić tej ziemi i wszystkim moim współbraciom!
Błogosław zwierzchność świecką, aby ojcowskim i rozumnym rządem
zabezpieczyła nam spokój, pomyślność i bezpieczeństwo publiczne;
błogosław zwierzchność duchowną, aby słowem i przykładem siała cnotę, 
miłość Ciebie i braci, prawość we wszystkich uczuciach, 
dążeniach i czynach;
błogosław ziemię, aby się stała żyzną i plon bogaty dawała;
błogosław powietrze, aby niosło zdrowie, a nie zabijało swem tchnieniem;
błogosław miasta i wioski, aby się w nich szerzyło światło wiary 
strzegącej prawa Twego, 
i światło nauki wiodącej do poznania Ciebie Boga 
w niebiosach, i prawdziwego dobra na ziemi: 
aby wzrastał w nich przemysł, dający chleb ubogim, 
aby się utrzymywał porządek, zgoda i jedność.
 
Błogosław nam wszystkim, abyśmy do powszechnej pomyślności dążyli
drogą sprawiedliwości i prawdy; 
aby w naszych sercach rosła bojaźń Boża i miłość wzajemna, 
szanująca tak szczęście jako i własność bliźniego.
 
Weź w szczególną opiekę tak ziemię jak jej mieszkańców; 
strzeż od moru, głodu,ognia i wojny, a także i nieszczęść z niej płynących.
 
Gdy zaś wskutek win naszych, 
chcesz nas, Panie, temi nieszczęściami
i uciskiem duszy nawiedzać, 
to naucz nas w tych chwilach pokory
i cierpliwości w znoszeniu kar zasłużonych; 
podtrzymuj wiarę,
że droga niedoli jest nam do wyrobienia i podniesienia duszy potrzebną;
wlej w serca nadzieję, że gniew Twój ustanie, skoro swój grzech poznamy, 
i nie w radach i naukach fałszywych mędrców i przewrotnych ludzi, 
ale w słowach i obietnicach Twoich ufając, nawrócimy się ku Tobie
i ze łzami pokuty wołać do Ciebie będziemy:
 
Panie! otośmy zgrzeszyli! niegodni jesteśmy, abyś nam przebaczył,
ale, o Synu Dawidowy! zmiłuj się nad nami!
Wysłuchaj nas, i wybaw od wszystkiego złego, 
gdy Cię o to przez siedmioraką boleść Twej Matki Przenajświętszej 
i przez zasługi Męki i Krwi Twej Najdroższej błagamy.
Amen.
 
[Modlitewnik 1893 r.]
 

 

Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej


 

 

Ukochana Matko Boża, Bolesna Królowo Polski, Maryjo,
Tyś nie tylko Królową, ale i Matką najczulszą.
Ucz nas kochać Boga i to wszystko, co Ojczyznę stanowi.
Dokonaj odrodzenia naszych dusz, broń nas i zachowaj od wszelkiego zła.
Tobie ufamy bezgranicznie. Amen.
 

 

___________+ + ___________


 

O, Maryjo! Zanoś nas!

[LINK]


 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Za: https://siloe5181.blogspot.com/2021/11/m-o-d-l-i-t-w-za-ojczyzne.html

 

31 komentarzy

avatar użytkownika intix

2. Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamyPrzed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy
a karanie, które za nie odnosim, przyrównywamy.
Jeżeli uważamy złości, któreśmy popełnili,
mniéj daleko cierpimy, niżeśmy zasłużyli.
Cięższe to jest, do czego znamy się być winnymi;
a lżejsze to, co ponosimy.
Karę za grzechy dobrze czujemy,
a przecie grzeszyć poprzestać nie chcemy.
W pośród plag Twoich niedołężność nasza wielce truchleje,
wszakże w nieprawości żadna się odmiana nie dzieje.
Umysł utrapieniem srodze ściśniony
a upór w złém trwa nieporuszony.
Życie w uciskach prawie ustaje,
złych jednak nałogów swoich nie przestaje.
Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, my się nie poprawujemy.
jeżeli się sprawiedliwie mścisz, wytrwać nie możemy.
Wyznawamy z płaczem w karaniu, czegośmy się dopuszczali
a po nawiedzeniu zapominamy, czegośmy dopiero płakali.
Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz, siłać obiecujemy
a skoro go spuścisz, obietnic wykonać nie chcemy.
Kiedy nas karzesz, prosimy, abyś się zmiłował
a gdy przestaniesz, pobudzamy Cię znowu, abyś nam nie folgował.
Oto nas masz korzących się Tobie, Wszechmogący Boże!
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie opuści,
Sprawiedliwość słusznie nas zagubić może.
Racz nam tedy dać tego, o co żebrzemy, lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył, abyśmy Cię prosili.

“…Racz nam dopomóc łaską Swoją, by naród się odrodził,
i racz nam dać – zmartwychwstanie!…”

Chwała Ojcu † i Synowi † i Duchowi Świętemu †
jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

_______________________________________________
Przed oczy Twoje, Panie…
Pieśń-suplikacja. Autor – Papież Urban VIII (1623-1644)

“…Racz nam dopomóc łaską Swoją, by naród się odrodził,
i racz nam dać – zmartwychwstanie!”
Cytat z => Kazania <= celem przypomnienia gorąco zachęcam do lektury.

.
avatar użytkownika Maryla

4. 1. Z dawna Polski Tyś

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie
uproś sercom zmartwychwstanie,
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,
który żyje dla Twej chwały,
niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika intix

5. Kazanie na Narodowe Święto Niepodległości


Kazanie okolicznościowe na Narodowe Święto Niepodległości
wygłoszone 11 listopada 2017 w Warszawie
w kościele św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej.
Ks. Jacek Bałemba SDB


.
avatar użytkownika intix

8. Bł. Honorat Koźmiński - Przesłanie z Gietrzwałdu


"Obudź się ludu Lechicki, bogobojny i religijny,
narodzie rdzennie Katolicki
– byłeś niegdyś przedmurzem Chrześcijaństwa,
o które próżno szczerbiły się miecze pogańskie,
dziś masz być przedmurzem jego duchowym,
o które ma się odbić obojętność, niedowiarstwo 
i zwątpienie oziębłych”.

(Bł. Honorat Koźmiński).
avatar użytkownika intix

12. 11 Listopada - wokół Narodowego Święta Niepodległości


Rosyjskie BOMBOWCE zauważone nad granicą POLSKO - BIAŁORUSKĄ

(Data publikacji: 11 lis 2021)

Coraz więcej szokujących obrazków widzimy na granicy Polsko - Białoruskiej. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, z jednej jak i drugiej strony. Z pewnością dodatkowym czynnikiem podgrzewającym atmosferę na granicy było zdarzenie, które zainteresowało media na całym świecie, ponieważ wczoraj nad naszą granicą zostały zauważone rosyjskie bombowce Tupolewy Tu 22M3.


.
avatar użytkownika gość z drogi

15. Dobrej Nocy Polsko

Dobrej @Intix,dzięki Bogu dzień przebiegał tak jak sobie zaplanowaliśmy,,ku rozpaczy "wrogów"
Dobranoc :)

gość z drogi

avatar użytkownika intix

16. Bogu niech będą dzięki. Dobrej Nocy Polsko! :)
Dobrej Nocy Polsko!
Z Panem Bogiem! i z Matką Bożą!
.
avatar użytkownika Maryla

17. Abp Jędraszewski wzywa do


Abp Jędraszewski wzywa do modlitwy za Polskę: Mamy bolesna świadomość tego, co dzieje się na granicy białorusko-polskiej

11 listopada 1918 roku Polska po raz pierwszy od 123 lat
Polska upomniała się o swoje prawa i ten głos został usłyszany –
powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas homilii
w Święto Niepodległości w katedrze na Wawelu.

W wieczornym
nabożeństwie uczestniczyli członkowie rządu, m.in. premier Mateusz
Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński, a także przedstawiciele
prezydium Sejmu i Senatu oraz parlamentarzyści PiS. Po Mszy złożyli oni
kwiaty w krypcie, gdzie spoczywają marszałek Józef Piłsudski i para
prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy.

Jak mówił podczas Mszy abp
Jędraszewski, mało jest takich dni jak 11 Listopada w polskim
kalendarzu, „kiedy te dwie rzeczywistości – Bóg i ojczyzna, tak mocno
łączą się ze sobą”.

Metropolita krakowski przypomniał, że dzień
11 listopada 1918 roku przeszedł do historii, jako niezwykły
w najnowszych dziejach Europy i świata w trzech wymiarach – jego
wymiarem europejskim i światowym było podpisanie rozejmu kończącego
I wojnę światową.

Nieoczekiwanie wraz z tym wymiarem
europejskim i światowym po raz pierwszy od 123 lat pojawił się wątek
Polski, i to Polski, która była traktowana nie przedmiotowo, ale
podmiotowo (…). Po raz pierwszy od 123 lat Polska upomniała się o swoje
prawa i ten głos został usłyszany

—podkreślił hierarcha.

Trzeci
wymiar tego dnia, chrześcijański – wskazał hierarcha - wynika z tego,
że 11 listopada w liturgii kościoła od wieków jest obchodzony jako
święto św. Marcina z Tours, patrona Europy.

Jędraszewski
przypomniał, że po I wojnie światowej przyszła wojna „jeszcze bardziej
krwawa i okrutna”, a jej konsekwencją były po 1945 roku próby budowanie
Europy na chrześcijańskich korzeniach przez założycieli
zjednoczonej Europy.

Jakby zrozumiano, że nie
ma innej drogi, by Europa mogła wrócić do swojej duchowej tożsamości
i do wspólnoty bratnich narodów, tak trzeba bowiem patrzyć na usiłowania
ojców założycieli zjednoczonej Europy

—zaznaczył metropolita.

Jędraszewski
do grona budowniczych zjednoczonej Europy zaliczył św. Jana Pawła II,
który „do końca zmagał się o to, aby nowa tworząca się poszerzona Europa
nie odcięła się od swych korzeni i tradycji”.

Metropolita
przywołał wizję zjednoczonej Europy przedstawioną przez papieża Jana
Pawła II w przemówieniu z marca 2004 roku wygłoszonym z okazji
przyznania mu Nagrody im Karola Wielkiego i podkreślił, że „wsłuchujemy
się w te marzenia św. Jana Pawła II o Polsce, o Europie,
o chrześcijaństwie a równocześnie z największym pietyzmem staramy się
na nowo odczytać nastój tamtych listopadowych dni 1918 roku”.

Metropolita
krakowski zaznaczył, że gromadząc się na Mszy w katedrze na Wawelu
w intencji ojczyzny „mamy bolesna świadomość tego, co dzieje się
na granicy białorusko-polskiej”.

Mamy także
świadomość niełatwą, co o Europe i jej kształcie, o jej kulturze,
tradycji i tożsamości, a także o miejscu jakie Polsce przynależy
w Europie myśli się dzisiaj w Brukseli, Berlinie i w Paryżu, a także
w Mińsku i Moskwie - i tym bardziej żarliwa nasza modlitwa za Polskę,
naszą matkę, modlitwa tej Eucharystii na Wawelu, w tym najświętszym dla
nas sanktuarium wiary i polskości, poświęcenia i ofiar dla ojczyzny

—ocenił arcybiskup.


Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika intix

18. 13 Listopada. Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski


Módlmy się za wstawiennictwem św. Stanisława. 
Módlmy się dnia każdego za Ojczyznę, o przemianę serc...Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas Nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy - za przykładem świętego Stanisława - codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
 

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.  
 

Modlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku Najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała Tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, módl się za nami!


.avatar użytkownika intix

19. O, Miłosierna z Ostrej BramyO, Miłosierna z Ostrej Bramy,
Przenieś mą duszę utęsknioną
Tam, gdzie niebieskie są polany -
Litewska Księżno z Ostrej Bramy.

Ref. Miłosierna Matko nasza,
W Swą Matczyną weź obronę
Tobie oddane narody -
Litwę wierną i Koronę!

Matko, co w Ostrej świecisz Bramie
I Jasnej bronisz Częstochowy,
Wilno Ci wierne i Warszawę,
W niebieską nas poprowadź Bramę.

Ref. Miłosierna Matko nasza...

W starej stolicy Jagiellonów,
Święta Jadwigo, Kazimierzu,
Litwę i Polskę zawierz Bogu,
Wspomnij o świętym ich przymierzu. 

______

Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się.
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami...


.
avatar użytkownika intix

21. Modlitwa za wstawiennictwem św. Macieja Apostoła
Boże który mieszkasz w Niebie, * Zwróć oczy na czczących Ciebie;
Za przyczyną nam danego, * Macieja ucznia Twojego,

    O Apostole wybrany! * Przez Światłość Pana nad pany:
    Uproś aby nam ciemności, * Nie ćmiły Bożej Światłości.

Tyś od Jezusa przejrzany, * I w poczet Uczniów wezwany:
Po Judaszu nastąpiłeś, * Brak onego zapełniłeś.
O Apostole i t.d.

Zacząłeś nauką swoją, * Nakłaniać Macedonią;
Gromiąc złości wszemi względy, * Aby porzuciła błędy.
O Apostole i t.d.

W ziemi żydowskiej od złego, * Odwiodłeś, a do dobrego
Nawróciłeś liczne ludy, * Ucząc słowy twierdząc cudy.
O Apostole i t.d.

Za co zostałeś pojmany, * I na śmierć srogą skazany;
Będąc ukamienowany, * Siekierą w głowę rąbany.
O Apostole i t.d.

I tak dokończywszy męstwa, * Odniosłeś chwałę zwycięstwa;
Jako Apostoł godujesz, * Roskosz niebieskich kosztujesz.
O Apostole i t.d.

Gdyś już w Niebie umieszczony, * W liczbie Świętych policzony,
Racz się też wstawiać za nami, * Macieju swemi prośbami.
O Apostole i t.d.

Byśmy za przyczyną Twoją, * Doznali w duszy pokoju,
I po zgonie życia tego, * Doszli Królestwa wiecznego.
O Apostole i t.d.

Chwała Ojcu i Synowi, * Oraz Świętemu Duchowi:
Jak przedtem zawsze i ninie, * Niechaj na wiek wieków słynie.
O Apostole i t.d.

V. Módl się za nami Święty Macieju Apostole,
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Boże! któryś Błogosławionego Macieja do zgromadzenia Apostołów Twoich przyłączył: użycz prosimy, abyśmy za jego przyczyną, niezmierzonego Miłosierdzia Twego nad nami zawsze doznawali. Przez Chrystusa Pana naszego. R. Amen.

Święty Macieju Apostole, módl się za nami!.

avatar użytkownika intix

22. Modlitwy - Egzorcyzmy


       Pieśń – Modlitwa

Aniołów świętych ozdobo, o Chryste,
Dusz ludzkich Stwórco i Zbawco jedyny
Na szczęsnych Niebian nam dozwól wieczyste
Wstąpić wyżyny.

Niech Anioł zgody, Michał w nasze ziemie
Z niebiosów zejdzie i pokój dostojny
Zsyłając, w piekło strąci łzawe brzemię
Okrutnej wojny.

Niech Anioł mocy, Gabriel odmiata
Zasadzki wroga i okrzyk wesoły
Triumfu wznosząc, mnogie Zbawcy świata
Zwiedza kościoły.

Niech Anioł-lekarz, wódz w drodze zbawienia,
Rafael spłynie, niemoce uleczy
I wiedzie w niebo błądzący wśród cienia
Rodzaj człowieczy.

Królowa ciszy, Rodzicielka Boża
I chór Aniołów niech broni nas wszędzie,
Niech społem świętych z niebiosów przestworza
Hufiec przybędzie.

Niech modły spełni te Trójca łaskawa:
Bóg-Rodzic z Synem, oraz pełnym chwały
Najświętszym Duchem, któremu brzmi chwała
Na świat ten cały.

Amen.

[Ks. Bartłomiej Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r. Rozdz.:PIEŚNI]

.

avatar użytkownika intix

23. Święty Wojciechu, Patronie nasz, módl się za nami!


...

Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w Wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali Miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według Przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
...

Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami! 

Amen.

.
avatar użytkownika intix

26. Święty Stanisławie, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie Wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami!


Amen.

avatar użytkownika intix

29. Pod Twoją obronęSub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra.
Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

.