Najważniejsze Przykazanie Boże

avatar użytkownika intix

   

 

.

 

 

.

 

 

    Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości.

     (św. Jan od Krzyża)

 

 

____________ + + _____________

 

 

 

Z Księgi o założeniu pierwszych mnichów Jana XLIV, biskupa Jerozolimy

 

(Ks. I, rozdz. 6, Liber de institutione primorum monachorum,


Kraków 1995, 28-29)


Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego

 

 

"Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje".

 

Pierwsze ze wszystkich przykazań jest to: "Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym; będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. To jest największe i pierwsze przykazanie".

 

To przykazanie nie może być zachowane, gdy nie miłuje się swego bliźniego, ponieważ "kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi". Tak więc drugie przykazanie podobne jest do pierwszego: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego", dla tych rzeczy i powodów, dla których kochasz siebie. Musisz jednak kochać siebie w dobrej wierze, a nie w złej. Jeżeli kochasz siebie w złej wierze, to tak naprawdę nie kochasz siebie, ale nienawidzisz: "Ktokolwiek kocha grzech, nienawidzi swojej duszy". Tak więc musisz kochać bliźniego swego jak siebie samego nie w złej, ale w dobrej wierze: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie" oraz: "Czym się sam brzydzisz, nie czyń tego nikomu. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu". Musisz więc kochać swego bliźniego z taką siłą i działać względem niego w taki sposób, aby stał się sprawiedliwym, jeżeli jest człowiekiem słabym, lub by pozostał sprawiedliwym, gdy jest człowiekiem dobrym. Ponadto musisz kochać siebie nie ze względu na siebie samego, ale ze względu na Boga. Jeżeli jakaś rzecz jest kochana ze względu na nią samą, staje się wówczas źródłem radości i szczęścia oraz nadziei na pociechę w tym życiu. Ty jednak nie składaj nadziei błogosławionego życia w sobie samym lub w innym człowieku. "Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swe serce". Ty natomiast musisz uczynić źródłem swego szczęścia i radości samego Pana, jak mówi Apostoł: "Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego - życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym".

 

Jeżeli to pojąłeś, powinieneś kochać Boga ze względu na Niego samego, a siebie nie ze względu na siebie samego, ale ze względu na Boga. Ponadto, ponieważ masz kochać bliźniego swego jak siebie samego, musisz kochać go nie dla niego samego czy ze względu na siebie, ale ze względu na Boga. Cóż więc może to oznaczać, jeżeli nie miłość Boga w swoich bliźnich? "Po tym poznajemy" - mówi Apostoł Jan - "że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania". Przygotowując swoją duszę do doskonałości, czyń wszystkie rzeczy kochając Boga dla Niego samego, a twoich bliźnich jak siebie samego ze względu na Boga. "Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".

 

 

____________ + + _____________

 

 

 

Sentencje ze Skarbca Karmelu

 

 

    Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości.

     [św. Jan od Krzyża]

 

Święty Rafał od św. Józefa powiedział: ''Tam, gdzie jest prawda, tam jest i miłość''.

Sąd ma na uwadze prawdę, czyli ujawnienie tego, co serce kochało, w co się angażowało.

Badanie własnego serca pod kątem miłości przygotowuje cię na coś, co stanie się udziałem wszystkich ludzi po śmierci.

Najpierw - w czasie sądu szczegółowego - w świetle Odwiecznej Prawdy, którą jest Jezus, pokazane ci będzie wszystko, co w twoim sercu skryte: intencje, pragnienia, zamiary, a szczególnie to, które miłości były dla ciebie zniewoleniem, a które naprawdę cię rozwijały. I będzie jeszcze jedno wielkie odkrywanie prawdy.

Na sądzie ostatecznym, po zamknięciu dziejów świata, Jezus odsłoni prawdę serc wszystkich ludzkich istnień.

Nie będzie już nic zakrytego. A jedyną Prawdą i Miłością będzie sam Bóg.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

    Rano, gdy budzimy się, usiłują nas zaraz przytłoczyć obowiązki i rozmaite troski, jeśli nie odebrały nam już nocnego spokoju. Powstaje trwożliwe pytanie: jak w ciągu jednego dnia uporać się z wszystkimi kłopotami, kiedy wykonać to, a kiedy tamto, w jaki sposób zabrać się do tego czy tamtego?
    Ma się ochotę zerwać i natychmiast pobiec do pracy. Lecz właśnie wtedy trzeba chwycić cugle i powiedzieć sobie: spokojnie! Teraz nic nie może zakłócić mi spokoju, gdyż pierwsza godzina poranna należy do Pana. Dopiero z Jego pomocą wykonam zadanie, jakie na mnie nakłada.
     [św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)]


 

Staraj się, by twoje życie było uporządkowane w kwestii rzeczy ważnych i mniej ważnych. Niech one znają swoje miejsce. Niech te mniej ważne nie zajmują miejsca tych ważnych. Wysiłek porządkowania życiowych spraw i wartości we właściwą hierarchię jest znakiem, że takie porządkowanie dokonuje się w sercu. Sprzyja jego wrażliwości i otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Duch Jezusa będzie przez ciebie działał zawsze: wtedy, gdy odczujesz pewność, że tak należy postąpić i wtedy, gdy doświadczysz niepewności. Zarówno jedno doświadczenie, jak i drugie jest darem. Przyjmij je w pokorze serca i z dziękczynieniem.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

    Nasz Umiłowany był szalony, że przyszedł na ziemię, by szukać grzeszników i uczynić z nich swoich przyjaciół i powierników, by upodobnić ich do siebie, mimo że był doskonale szczęśliwy z dwiema godnymi uwielbienia Osobami Trójcy Przenajświętszej.

     (św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza)

 

Niezmienna Miłość Boga zawsze jest miłością poszukującą. Bóg nie zostawia swoich stworzeń ich własnemu losowi.
Interesuje się każdym z nich nawet wówczas, gdy wchodzą na ścieżki grzechu i nienawiści. Miłujący Bóg zawsze woła z zatroskaniem: ”Gdzie jesteś?”.
Tak jest od początku stworzenia.
”Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Bogiem wśród drzew ogrodu. Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?” (
Rdz 3, 6-9).

Gdzie jesteś?” będzie rozbrzmiewało w ludzkich sercach do końca czasów.


 

____________ + + _____________

 

 

A. M. D. G.

 

………………………………………………………………………………………………………........................................................

 

Zródła:

=> ILG. (Zaznaczenie fragmentów pogrubieniem czcionki, oraz podlinkowanie – intix)

=> CODZIENNIK chronologiczny (15.10., 5.04., 26.05.) Publikuję za wcześniejszą zgodą… dzięki uprzejmości i dobroci Wielebnych Adminów Witryny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Serdeczne Bóg zapłać…

………………………………………………………………………………………………..........................................................

 

 

32 komentarzy

avatar użytkownika Maryla

1. @intix

"kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi".
Bóg jest miłością, zbyt często o tym zapominamy.

Alleluja!

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika intix

2. @Maryla


Tak. Bóg JEST Miłością.
Wzajemnej miłości od nas oczekuje, jako od własnych stworzeń... jak Ojciec od dzieci swoich.

"Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje".

Pierwsze ze wszystkich przykazań jest to: "Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym; będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. To jest największe i pierwsze przykazanie".

Dlatego też (pozwolę sobie przypomnieć refleksje)

  ...każdą myślą intencją uczynkiem słowem...


Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
avatar użytkownika intix

3. Droga do Emmaus


Kazanie na Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, 5.04.2021 r.
Droga do Emmaus
Ks. Jacek Bałemba SDB

LEKCJA:
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

EWANGELIA:
Według św. Łukasza

...na wieki wieków. Amen.
avatar użytkownika intix

4. Fałszywe rozumienie Bożego Miłosierdzia


Fałszywe rozumienie Bożego Miłosierdzia

Kazanie - 5. Niedziela po Wielkanocy
ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX
Warszawa / 17.05.2020

...na wieki wieków. Amen.

++   

=> Kazania o spowiedzi – Ks. Jacek Bałemba SDB


.
avatar użytkownika intix

5. O Sakramencie Pokuty


Kazanie na Niedziele Przewodnią, 11.04.2021 r.
Ks. Jacek Bałemba SDB

LEKCJA
Czytanie z Listu Św. Jana Apostoła, 

EWANGELIA 
według Św. Jana, 

...na wieki wieków. Amen.

avatar użytkownika intix

6. Katecheza - O skrupulatach i Przykazaniu Miłości


Ks. Jakub Wawrzyn  FSSPX
Bajerze / 22.11.2020

Katecheza objaśnia czym jest skrupulatne sumienie oraz jakie są najważniejsze chrześcijańskie przykazania - skupiające niczym w soczewce wszystkie inne Boże Prawa.


avatar użytkownika intix

7. Katecheza - Praktykowanie przykazania miłości Boga


Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 3 stycznia AD 2021

Kolejna z katechez objaśniających jak w praktyce żyć przykazaniem miłości Boga

avatar użytkownika intix

8. Katecheza - Miłować Boga ze wszystkich sił


Ks. Jakub Wawrzyn  FSSPX
Bajerze / 17 stycznia AD 2021

Co to właściwie znaczy kochać Boga ze wszystkich sił?

avatar użytkownika intix

9. Katecheza - Jak Bóg nagradza miłujących Go?


Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 24 stycznia AD 2021

Miłość Boga wiąże się z korzyściami dla nas już tu na ziemi. Jakimi?

avatar użytkownika intix

11. Katecheza - Miłość to nie tylko uczucie!


Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / grudzień AD 2020

avatar użytkownika intix

12. Katecheza - Pora na miłość bliźniego


Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 7 lutego AD 2021

Czym jest katolicka miłość bliźniego? Dlaczego i jak powinniśmy kochać bliźniego. Wreszcie: kto jest naszym bliźnim?

avatar użytkownika intix

13. Katecheza - O przyjaźni po katolicku


Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 14 lutego AD 2021

Czym jest prawdziwa przyjaźń? Jakie powinna mieć cechy? Czym nie jest? 
O tym wszystkim mówimy w tej katechezie.

Radosnego dawcę miłuje Bóg.(2 Kor: 9, 7)

avatar użytkownika intix

14. Tchórzostwo to nie jest miłość!


Kazanie Ks. Szymona Bańki FSSPX, na Niedzielę Pięćdziesiątnicy

Miłość to jedno z najczęściej dzisiaj używanych i najrzadziej rozumianych słów.


avatar użytkownika intix

15. „Pozostań ze mną, Panie”


Jeśli przeżywasz okres zwątpienia lub depresji, trudno będzie odnaleźć pociechę i uspokojenie. Aby nie zatopić się i nie ulec falom rozpaczy, najważniejszą rzeczą jest nie odwracać się od Boga. Takie jest znaczenie tej modlitwy (po Komunii Świętej) św. Ojca Pio z Pietrelciny (1887-1968), słynnego włoskiego stygmatyka, księdza kapucyna, kanonizowanego w 1999 r.


Pozostań ze mną, Panie, bo Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam.

Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał.

Pozostań ze mną, Panie, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie.

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności.

Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazywać Twoją wolę.

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą.

Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.

Pozostań ze mną, Panie, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności.

Pozostań ze mną, Panie, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.

Pozostań ze mną, Panie Jezu, bo ciemność zapada i dzień się już kończy… to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu!

Pozostań ze mną, Jezu, pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym tak, jak Twoi uczniowie, poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Spraw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.

Pozostań ze mną, Panie, bo w godzinie śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą albo chociaż przez łaskę i miłość.

Pozostań ze mną, Jezu, nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak! Bardzo Cię o to proszę!

Pozostań ze mną, Panie, bo tylko Ciebie szukam, Twojej Miłości, Twojej Łaski, Twojej Woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą, z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. Amen.

http://www.czasopismomichael.pl

avatar użytkownika intix

16. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną…


Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną…

Pierwsze Przykazanie (cz.1)

Katecheza
Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 2.05.2021

Pozwolę sobie załączyć rozszerzenie – wraz z serdecznym poleceniem – w wątku herezji:

=> [LINK] O HEREZJI

avatar użytkownika intix

17. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną


Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

Pierwsze Przykazanie – (cz. 2)

Katecheza
Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 9 maja 2021

avatar użytkownika intix

18. Pierwsze Przykazanie zakazuje Duszom chrześcijańskim...


(...)

Pierwsze Przykazanie zakazuje Duszom chrześcijańskim jakiegokolwiek kontaktu z diabłem.
Zbliżanie się do jakichkolwiek wrogich Chrześcijaństwu sekt
.

(…)

Katolikowi nie wolno należeć do sekt i nie wolno utrzymywać z nimi kontaktu.
(…)

Katolikowi nie wolno w żaden sposób formalnie wspierać jakichkolwiek sekt, szukać kontaktu. Także jeżeli to dotyczy naszych bliskich, naszych rodzin.
(…)

Formalnie na pewno nigdy nie wolno nam tego zła wspierać. Nie wolno utwierdzać takiej czy innej osoby, która gdzieś tam… w otmęty takiej czy innej jakiejś sekty chrześcijańskiej, czy niechrześcijańskiej się udała, że wszystko jest w porządku. Tak nie jest.
Katolikowi nigdy pozytywnie formalnie nie wolno udawać, że nic się nie dzieje
.
(…)

Nie wolno katolikowi uczestniczyć w ceremoniach religijnych sekt innych wyznań, innych religii; co najwyżej jako – gdzieś tam – biernemu widzowi pod warunkiem, że nie ma obawy zgorszeniapod warunkiem, że wszyscy wiedzą, że robimy to tylko i wyłącznie jako bierni widzowie. Dotyczy to choćby też i zwiedzania najróżniejszych gdzieś tam świątyń itd.
Dla chrześcijan starożytnych, chrześcijan rzymskich, chrześcijan pierwszych wieków, było rzeczą nie do pomyślenia, żeby – nawet w celach turystycznych – wchodzić sobie do takiej czy innej świątyni tego czy innego bożka, mimo, iż wiedzieli, że to jest wszystko ułuda co najwyżej, pod wpływem diabła gdzieś tam się znajdująca.

(…)

Nie wolno katolikowi w żaden sposób szukać kontaktów z diabłem.

(...).
avatar użytkownika intix

19. Boga poznać, Boga kochać, Bogiem żyć


5. Niedziela po Wielkanocy
Ks. Piotr Dzierżak
Warszawa / 09.05.2021

LEKCJA:
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła.
Jk 1:22-27

EWANGELIA
według św.Jana
J 16:23-30


avatar użytkownika intix

20. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno


Katecheza o drugim Przykazaniu Bożym.

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 23.05.2021

avatar użytkownika intix

22. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił - część 1


Rzecz o trzecim Przykazaniu. Część 1.

Katechezy o Dekalogu - 4
Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze / 30.05.2021

avatar użytkownika intix

23. Czcij ojca swego i matkę swoją


Katechezy o Dekalogu 
Katecheza - 5

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze/ 05.09.2021

.
avatar użytkownika intix

24. Czcij ojca swego i matkę swoją - cz. 2


Katechezy o Dekalogu 
Katecheza - 6

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze/ 12.09.2021


.
avatar użytkownika intix

25. NIE ZABIJAJ - cz. 1


Katecheza - Dekalog #7 - dzieciobójstwo, aborcja, kara śmierci, wojna sprawiedliwa, zgorszenie 

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze/ 19.09.2021


.
avatar użytkownika intix

26. NIE ZABIJAJ - cz. 2


NIE ZABIJAJ - cz. 2 - sport / uzależnienia / obowiązek leczenia / pojedynki / czułość wobec zwierząt

Katecheza - Dekalog #8 - ponadto o obowiązku przebaczenia, o dręczeniu zwierząt

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Bajerze/ 26.09.2021


.
avatar użytkownika intix

27. NIE ZABIJAJ

avatar użytkownika intix

28. Nie KRADNIJ - O Siódmym Przykazaniu


Katecheza - Dekalog # 9
Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX

Bajerze / 24.10.2021


.
avatar użytkownika intix

29. Jeszcze o Przykazaniu: Nie kradnij!


Nadszedł czas na Katechezy o kolejnych Przykazaniach Bożych.
Zanim...  pozwolę sobie podłączyć z archiwum bloga:
=> DEKALOG! VII – Nie kradnij!


=> Z Ł O D Z I E J O M dedykuję....
avatar użytkownika intix

30. Nie Ma Szczęścia bez PRAWDY - o Ósmym Przykazaniu Bożym


Nie Ma Szczęścia bez PRAWDY - o Ósmym Przykazaniu Bożym

Ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
Katecheza 
Dekalog - 11
Bajerze / 14.11.2021

.
avatar użytkownika intix

31. Serce Jezusa Szkoła Miłości. NAUKA X. Zygmunta Goliana

"(...)
— Bóg żądając od nas serc i całych serc przez miłość, żadnego nie robi wyjątku — do wszystkich nas mówi: Oddaj mi serce twoje, więc wszystkim ku temu daje moc potrzebną, u Niego wszystko możebne. Tą mocą jest Łaska Miłości którą zapala serca nasze. Non est qui se abscondet a calore ejus, — Niemasz ktoby się mógł zakryć od upału jego. (XVIII. 7.)
    Najbardziej nawet grzechami oddalone serca pociąga — i przybliżają się ku Niemu celnicy i jawnogrzesznicy a On z niemi przestaje i jada — owszem sam się im daje na pokarm. Edent pauperes et saturabuntur. Jeść będą nędzni i nasycą się. — Tworzy z nich takich Serafinów Miłości, jakich ma w duszach najczystszych. Jan pod Krzyżem Jego, łotr na krzyżu obok Niego, mimo całej dzielącej ich różnicy są jedną chwałą Jego Serca, bo On jest jednym Skarbem dla ich serca.
    — Ktokolwiek więc jesteśmy i jakkolwiek nędznymi się znamy przystąpmy do tego Serca Boskiej, niezmierzonej głębokości, przystąpmy z taką miłością na jaką nas stać — tą miłością którą raczył dać, przystąpmy i z Nim przestawajmy, a stawać się będą coraz głębsze serca nasze, i miłością naszą coraz doskonalszą wywyższony będzie Bóg.
(...)" 

avatar użytkownika intix

32. Pomaganie - kiedy trzeba, kiedy można, kiedy nie wolno?


3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Kazanie Ks. Łukasza Szydłowskiego FSSPX
Warszawa / 26.06.2022


.