MENTALNOŚĆ KOMUNISTYCZNA a MENTALNOŚĆ TOTALITARNA

avatar użytkownika michael

*

Taki to jest problem z komunistyczną mentalnością, polegający na tym, że komunistyczna społeczność składa się z dwóch całkowicie rozłącznych kast. Sam Karol Marks wymyślił kryterium tego podziału w swojej teorii podziału klasowego. Pozwolę sobie na antymarksistowskie, a więc i antykomunistyczne wykorzystanie pomysłu na taki podział oraz na kryterium tego podziału.

Otóż Karol Marks zaproponował podział konkretnej klasy społecznej na dwie rozłączne formacje - klasę "w sobie" i kastę "dla siebie":

  1. Pierwsza, to tak zwana klasa "w sobie". Wykorzystuję tę nazwę i jej marksowską ideę i definiuję ją w nowy sposób do określenia bardzo szczególnej klasy komunistów, która nie wie i nie ma pojęcia o tym, czym komunizm w rzeczywistości jest, a która wierzy w komunizm ponieważ ma w swoją świadomość wbudowaną totalitarną mentalność oraz nie jest tego świadoma i dlatego może być wykorzystywana przez przeróżne komunistyczne formacje jako janczarowie komunizmu czyli wierni aktywiści i wojownicy komunizmu, gotowi oddać życie za komunizm, gotowi także wiernie służyć komunizmowi nawet w najbardziej zbrodniczych przedsięwzięciach, ponieważ ślepo i pryncypialnie ufają komunistycznym ideałom i autorytetom. Jest to kasta ludzi posłusznych i wiernych komunizmowi tylko dlatego, że ich totalitarna mentalność uniemożliwia im zrozumienie czym komunizm w rzeczywistości jest. Jest to ugrupowanie ludzi, którzy są w pewnym sensie są najbardziej zdemoralizowanymi ofiarami komunizmu, perfidnie wykorzystywanymi przez komunizm do najbrudniejszych komunistycznych celów.

  2. Druga, to tak zwana klasa "dla siebie", jest to klasa ludzi doskonale świadomych tego czym komunizm jest i dlatego mogą należeć do specjalnej kasty przywódców komunizmu, ponieważ jest wyposażona są w zupełnie inną mentalność cynicznych zbrodniarzy, pozbawionych sumienia i wszelkich wartości. O takich ludziach wypowiada się ponerologia polityczna, czyli nauka o politycznym łajdactwie "specjalnej kasty ludzi" niezawisłych od wszelkiego prawa i niezależnych od jakiejkolwiek etyki. Specjalna kasta ludzi zajmuje się komunizmem dla siebie i tylko dla siebie, posługując się instrumentalnie zarówno komunistyczną kastą w sobie jak i pozostałymi systemami społecznym. To jest specjalna kasta ludzi, którzy świadomie czynią zło i są za to zło całkowicie odpowiedzialni, a jednym ze świadomie podejmowanych przez nich działań jest doprowadzenie do ich absolutnej bezkarności i nieodpowiedzialności. (Pięknym przykładem jest Jej Ekscelencja w "Seksmisji"). Komuniści należący do tej "specjalnej kasty ludzi" są arystokracją komunizmu, kastą "genseków", są odpowiednikami mafijnych "Capo di tutti capi".

Mądrzy ludzie, dobrze rozumiejący globalną rzeczywistość dobrze wiedzą o totalitarnej mentalności zniewalającej komunistyczną klasę w sobie, czyniącą z tych ludzi całe rzesze ogłupionych aktywistów i zdemoralizowanych wojowników wszelkich totalitaryzmów - i dlatego uznają, że pierwszym zadaniem każdego rzetelnego antykomunisty jest ujawnienie komunistycznej mentalności w sobie samym i wytępienie jej ze szczętem. Dokładnie tak, jak to można przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego - zacznijmy od siebie. Następnym krokiem jest zrozumienie czym jest specjalna kasta ludzi, należących do "klasy dla siebie". W tym celu zajrzyjmy do współczesnej definicji komunizmu.

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizującą plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

Przypisy:
1. Agnieszka Kołakowska "Polityczna poprawność a mentalność totalitarna"
2. Zwracam uwagę na różnicę między "mentalnością totalitarną" właściwą dla komunis-tycznych aktywistów stanowiących klasę "w sobie", a "mentalnością komunistyczną" właściwą dla specjalnej kasty "dla siebie", czyli zbrodniczej i absolutnie bezideowej grupy przywódców, tworzących zorganizowane grupy przestępcze, bezwzględnie eksploatujące systemy społeczne i państwowe. To są diametralnie różne mentalności - po dwóch stronach komunistycznej smyczy. Po jednej stronie absolutnie bezideowe zgromadzenie trzymających władzę, a po drugiej rzesze komunistycznych aktywistów i funkcjonariuszy (funków) czyli kompradorskich nadzorców niewolników.

[Blogpress 19.02.2020]

 

* * *

Trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.

Nie akceptujemy  żadnej totalitarnej siły politycznej,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści
.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!

 

* * *

następny - poprzedni

Etykietowanie:

16 komentarzy

avatar użytkownika michael

1. Nie wolno dać się oszukać pozorom

Często sami siebie oszukujemy jednakowo traktując wszystkich ludzi przeciwnika, co niestety prowadzi do fatalnego lekceważenia i grubych błędów w planowaniu własnego działania. Powyższy wpis jest przykładem podstawowej klasyfikacji wskazującej na dwa fundamentalne kryteria podziału sił przeciwnika na przywódców i janczarów komunistycznej rewolty.
Są to zdecydowanie dwie strony tej samej smyczy.

Parę dni temu podałem przykład innej klasyfikacji komunistycznego personelu na ludzi poziomu strategicznego planowania, a następnie poziomów dowodzenia operacyjnego i taktycznego oraz wykonawczego. [Rzeczpospolita partaczy]

avatar użytkownika michael

2. MINISTERSTWO KULTURY BEZ POTRZEB KULTURALNYCH

[wPolityce] Już zdążyli sprzedać fortepian koncertowy, niedawno kupiony dla Polskiego Radia w Krakowie. Wart ponad milion złotych fortepian Steinwaya, który miał służyć wypełnianiu publicznej misji przez Radio Kraków, został sprzedany. Instrument został zamówiony i wyselekcjonowany w fabryce w Hamburgu, w jednej z dwóch na świecie manufaktur Steinway&Sons. Pierwszy koncert miał miejsce 2 grudnia 2023. Sprzedaż tak cennego instrumentu skomentował dla portalu wPolityce.pl Tadeusz Deszkiewicz, wieloletni dziennikarz i krytyk muzyczny, prezydencki doradca w zakresie kultury.

Według mnie to po prostu skandal. Coś takiego to dzicz i działanie okupanta.  

avatar użytkownika michael

3. Do k. nędzy

Do dzisiaj nie umiem zrozumieć dlaczego moja definicja komunizmu, opracowana już dwadzieścia lat temu, z uporem maniaka jest całkowicie ignorowana?

Oto ona, przez lat dwadzieścia powtarzana i stale udoskonalana:

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizującą plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

avatar użytkownika michael

4. UWAGA! UWAGA! NADCHODZI!

NADCHODZI INFLACJA!

...podczas lutowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna od października 2023 r. wynosi 5,75 %.

Szaleństwa rządowej administracji «Koalicji 13 Grudnia» wskazują na strategiczne działanie, którego celem jest ponowne wywołanie w Polsce niszczącej fali inflacji. Dowodem na prowadzenie takiej polityki jest ostentacyjne wręcz tłumienie źródeł dochodu budżetu państwa w formie polityki obezwładniania międzynarodowej konkurencyjności wielkich spółek skarbu państwa, takich jak np. Orlen. Inną, oczywiście proinflacyjną działalnością jest blokowanie rozwoju polskiej gospodarki poprzez tłumienie, a nawet otwarte zwalczanie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz tworzenie irracjonalnych jego obciążeń powiększających deficyt budżetu państwa.

Trzeba tu otwarcie powiedzieć, kraje Europy Zachodniej jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej i przez wszystkie lata po jej zakończeniu zrealizowały wielki program inwestycji infrastrukturalnych, których w Polsce nie przeprowadzono. Najważniejszy szkielet polskiej Gospodarki Narodowej musi w jak najkrótszym czasie osiągnąć poziom regenerujący sprawność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Niestety, rząd Donalda Tuska robi coś dokładnie przeciwnego i absolutnie nie jest to ani przypadek, ani głupota. Wygląda to na świadome zapędzanie polskiej gospodarki do chlewika.

avatar użytkownika michael

5. POLSKA ZBROJNA KOSINIAKA-KAMYSZA

...co pozbawia polskie wojsko dorobku ostatnich lat i cofa nasz poziom militarnego rozwoju technologicznego o trzydzieści albo i czterdzieści lat ...

Słowa kluczowe: [BMS - Battlefield Management System], [IBCS - Integrated Battle Command System]

avatar użytkownika michael

6. Idiotyczna interpretacja znaczenia pojęcia inkluzywności

Inkluzywny to, (1.1) taki, który poszerza i obejmuje całość pewnego zbioru (Przymiotnik inkluzywny to inaczej taki, który łączy lub obejmuje jakąś całość.).

W rozumieniu współczesnej totalitarnej propagandy przymiotnik inkluzywny oznacza akceptowanie wyłącznie poglądów liberalnej demokracji, które wbrew znaczeniu pojęcia liberalizmu jest opresyjnym i antydemokratycznym wymuszaniem podporządkowania jedyne słusznej interpretacji rzeczywistości. Z reguły rzeczywisty, rzekomo inkluzywny pogląd ani nie obejmuje całości zjawiska, ani nie działa w interesie całości, ale przeciwnie, całość podporządkowuje mniejszości.

Na przykład w dyskusji o CPK rozważany jest aspekt ekonomiki polskiego lotniska pasażerskiego, ignorując jego funkcje w całości europejskiej infrastruktury systemu transportu towarowego oraz wojskowego, oraz nie biorąc pod uwagę interesu całości polskiego systemu gospodarczego. W tym sensie inkluzywność polega na wyłączeniu całości - jest więc przejawem "cancel culture"!

avatar użytkownika michael

7. Kiedyś w internetowej rozmowie z Apoloniuszem...

... pojawił się problem najpoważniejszego politycznego błędu PiS przed 15 października 2023 roku. Ta diagnoza jest trudna do zdefiniowania i trafnego opisania, dlatego, że prawdziwa rzeczywistość nigdy nie jest bezbłędna, a mściwa władza «Koalicji 13 Grudnia» wywleka nie tylko każdy błąd, ale nawet pomyłkę, by robić z niej spektakl.  

Ale jest błąd fundamentalny,
który powinien być rozpoznany, zdefniowany i zlikwidowany.

Mianowicie:
Teraz jest wojna. Wojna, w której najważniejszą bronią jest dezinformacja. Mamy przed sobą dezinformacyjne pole walki. I właśnie na tym polu obowiązkiem atakowanego państwa jest zdecydowane przeciwdziałanie nie tylko w obronie ale i w odpowiednim ataku. Gdy jest wojna, konieczna jest wojenna odpowiedź.

Przy czym właściwą odpowiedzią na dezinformacyjną agresję nie jest dezinformacja lecz kontratak informacyjny, który niekiedy nie rezygnuje z narzędzi wprowadzających przeciwnika w błąd. Pisałem kiedyś, że można by było zrezygnować z zakupu dwóch Abramsów, by przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na zdecydowany i profesjonalny kontratak informacyjny. W tej sprawie odpowiedź jest jeszcze przed nami.
Gdy jest wojna, nie można powierzać obrony amatorom i organizacjom społecznym. Gdy atakowane jest państwo, odpowiedź jest zadaniem państwa.
[
link
]

avatar użytkownika michael

8. *) Bolszewicka technologia ogłuszania ludzkiego rozumu

... inkluzywność na przykład, używana po odwróceniu swojego znaczenia na opak...

avatar użytkownika michael

9. Sprzęt TAI wynoszony z siedziby na placu Powstańców!

Do ciężarówki spakowano ramię kamerowe ze studia "Wiadomości"... Czyli bezczelna grabież, jawne złodziejstwo, dokładnie tak jak to jest napisane w definicji totalitarnego komunizmu - "w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego."

Jak widać,
celem reform «Koalicji 13 grudnia» jest, kradzież, grabież i złodziejstwo, zgodnie z tą definicją - "pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego".
[link]

avatar użytkownika michael

10. SFAŁSZOWANA INKLUZYWNOŚĆ

Rdzeniem pojęcia inkluzywności jest funkcja włączania - wszelkie inkluzywne akcje zarówno czynem jak i myślą obejmują całość, są holistyczne w intelektualnej analizie, są kompletne gdy mówimy o działaniach realnych. Aktywność inkluzywna uwzględnia wszystkie okoliczności, niczego nie wyłączając.

Natomiast w świecie demokracji liberalnej pojęcie inlkluzywności zostało odwrócone na lewą stronę, tak dalece, że stało się własnym przeciwieństwem, a jego jądrem stało się wyłączenie - jest matką, ojcem lewackiego obłędu wykluczenia, jest systemem zjawiska "cancel culture".

avatar użytkownika michael

11. Na co liczy rzad Donalda Tuska?

Takie pytanie padło na antenie TV Republika. Odpowiadał redaktor Wołodźko, Cokolwiek odpowiedział, to odpowiedział. Moja odpowiedź jest inna.

Mianowicie:
Calem tego rządu w żadnym przypadku nie jest rozwiązanie ani problemu rolnictwa, ani problemów rolników, ani nawet żadnego innego problemu. Celem jest kontynuacja.

Kontynuacja dalszego trwania problemu, kontynuacja chaosu, kontynuacja rozwalania Polski...

avatar użytkownika michael

12. INTELEKTUALIŚCI PRYMITYWNYCH CHAMÓW

Albo prymitywne chamy intelektualistami - zupełnie jak zjawisko moralności pani Dulskiej .

Moralność pani Dulskiej to tragifarsa: przeplatają się w niej elementy komedii i tragedii, ukazuje m.in. ludzką głupotę, pazerność, skąpstwo oraz hipokryzję wypaczającą stosunki społeczne. Gabriela Zapolska niezwykle przenikliwie widzi wady zarówno indywidualne, jak środowiskowe czy charakterystyczne dla całej zbiorowości. Co więcej, opisuje je wyjątkowo bezkompromisowo.

Taki jest teraz obraz polskiej polityki, robionej przez ludzi pokroju pabi Dulskiej.

avatar użytkownika michael

13. NIE WYBACZAM - CZERWONI TO ŚCIERWNIK POLITYCZNY

Prawdziwy ŚCIERWNIK POLITYCZNY kłamców, zdrajców, zaprzańców i morderców.
[link]

PS:
Gabriel Janowski wyrzucony ze "szczytu rolniczego"!

avatar użytkownika michael

14. Grupa "wejście" po nielegalnym przejęciu i osłabieniu TVP

Planuje zemstę na Jacku Kurskim i jego współpracownikach [link]

avatar użytkownika michael

16. Wbrew faktom, ludzie nie są idiotami,

lecz każdy może być oszukany, wszyscy możemy ulec oszustom, szczególnie wtedy gdy działają, realizując "profesjonalnie" przygotowany program. Słynna jest anegdota o oszustwie, którego celem był dywan ukradziony wrocławskiemu wojewodzie wprost spod jego wojewódzkiego biurka. Mniej znana jest bardzo stara historia króla wrocławskich oszustów, którzy spotykali się kiedyś w kawiarni hotelu "Monopol". I wtedy nastąpił zakład. Król oszustów zapewniał, "że nikt nie jest w stanie mnie oszukać". I zakład przegrał, choć do tego celu drugi, zwycięski oszust musiał skorzystać z naprawdę wyrafinowanej gry, w której głównym aktorem było prawdziwe świniobicie.

Współczesna globalna polityka jest, i najprawdopodobniej zawsze była, wielkim teatrem oszustów. Oszustwo i dezinformacja zawsze była i jest bardzo poważną bronią każdej wojny, o czym wiemy od tysięcy lat. Wojna o Troję została wygrana dzięki oszustwu wykorzystującemu "prezent" w postaci konia trojańskiego.

I dlatego najpoważniejszym i chyba nawet jedynym grubym błędem rządu PiS było przekonanie, że współczesna polityka międzynarodowa jest uczciwą grą, że nie jest grą wojenną.

Obowiązkiem PiS było uznanie na przykład od 29 maja 2001 roku, że "teraz jest wojna" przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, w której aktualnie główną bronią jest napad dezinformacyjny. A gdy celem wojny jest Polska, to obowiązkiem państwa jest aktywne przystąpienie do wojennej odpowiedzi.