168 MIESIĘCZNICA - CZTERNASTA ROCZNICA SMOLEŃSKIEJ ZBRODNI

avatar użytkownika michael

 

*

Pierwszym politycznym ruchem «Koalicji 13 grudnia» był powrót do kłamstwa smoleńskiego, powrót do bredni o smoleńskiej brzozie, powrót do fałszywego raportu znieważającego polskich pilptów, raportu, który z ofiar tej zbrodni czyni jej winowajców.
Takie postępowanie mogło by być uznane za dowód czynnego udziału w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni. Udziału w matactwie.

Poniżej cytuję komentarz blogera Polaris [link], który doskonale opisuje teoretyczne źródła polityki «Koalicji 13 grudnia».

The press should be not only a collective propagandist and a collective agitator, but also a collective organizer of the masses.
Prasa powinna być nie tylko zbiorowym propagandystą i zbiorowym agitatorem, ale także zbiorowym organizatorem mas.

We can and must write in a language which sows among the masses hate, revulsion, and scorn toward those who disagree with us.
Możemy i musimy pisać językiem, który sieje wśród mas nienawiść, wstręt i pogardę wobec tych, którzy się z nami nie zgadzają.

People always have been and they always will be stupid victims of deceit and self-deception in politics.
Ludzie zawsze byli i zawsze będą głupimi ofiarami oszustw i samooszukiwania się w polityce.

There are no morals in politics; there is only expedience. A scoundrel may be of use to us just because he is a scoundrel.
W polityce nie ma moralności, jest tylko celowość. Łajdak może nam się przydać tylko dlatego, że jest łajdakiem.

The best way to control the opposition is to lead it ourselves.
"Najlepszym sposobem na kontrolowanie opozycji jest kierowanie nią samemu".

To niektóre myśli przewodnie niejakiego Władimira Iljicza Uljanowa, które wiecznie żyją.

 

* * *

Trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.

Nie akceptujemy żadnej totalitarnej siły politycznej,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści
.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!

 

* * *

następny - poprzedni

3 komentarze

avatar użytkownika michael

1. Jeśli ktokolwiek wątpi w prorosyjskość Koalicji 13 Grudnia

To bardzo możliwe, że nawet cień tych wątpliwości nie jest pozbawiony racji. Tak jest, mimo, że każda z cytowanych wyżej zasad Lenina jest skrupulatnie i z całą energią realizowana przez wszystkie siły «Koalicji 13 grudnia»

Ale słuszność tego poglądu bierze się nie z jego fałszu, ale z tego, że doktryny Lenina nie tyle są rosyjskie, ile są regułami każdego totalitarnego systemu politycznego. Tymi samymi zasadami posługiwała się władza Dżyngiz Chana, jakobinów rewolucji francuskiej, niemiecka przemoc III Rzeszy, albo stalinowskiego panowania nad Rosją i PRL. 

To są cechy paskudnego, pozbawionego godności i sumienia totalitaryzmu. 

avatar użytkownika michael

2. Pytanie: - KTO i CO JEST WROGIEM POLSKI?

Kim i czym powinna zająć się «SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA» przeciwko okupantowi i jego kompradorskim władzom skupionym w «Koalicji 13 grudnia»?  

Aby wszelka odpowiedź była sensowna trzeba dobitnie przyjąć do wiadomości, że teraz i od długiego czasu toczy się wojna przeciwko państwu polskiemu.
A gdy toczy się wojna przeciwko państwu - odpowiedzieć musi państwo, które nie może i nie powinno cedować swojego obowiązku na organizacje społeczne czy wręcz pozarządowe.

Taki jest temat do omówienia.

avatar użytkownika michael

3. Kto jest kto?

Kim i czym powinna zająć się «SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA» przeciwko okupantowi i jego kompradorskim władzom skupionym w «Koalicji 13 grudnia»