List do posłów ws. zmian w ustawach o stanie wojennym i wyjątkowym

avatar użytkownika Redakcja BM24

Panie Posłanki, Panowie Posłowie,

Protestujemy przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, skierowanego 28.06.2011 r. do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych , Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Projekt ten zawiera zapisy wprost zezwalające na wprowadzenie stanu wyjątkowego lub wojennego z powodu działań w "cyberprzestrzeni".

Teoretycznie mogą być to takie działania, jak:
- ataki anonimowych (zwłaszcza działających z zagranicy) hakerów zakłócające działanie serwerów z rządowymi serwisami internetowymi (może być to interpretowane jako celowe działania zmierzające do zakłócenia wykonywania przez organy państwowe ich funkcji podejmowane przez podmioty zewnętrzne w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem, zgodnie z nowo wprowadzaną definicją, zewnętrzne zagrożenie państwa);


- działalność zagranicznych internetowych serwisów umożliwiających Polakom uczestnictwo w nielegalnym nieopodatkowanym w Polsce hazardzie (może być to interpretowane jako celowe działania godzące w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem, zgodnie z nowo wprowadzaną definicją, zewnętrzne zagrożenie państwa)


- masowe naruszanie praw autorskich lub znieważanie funkcjonariuszy publicznych na forach i blogach internetowych przez internautów ukrywających swą tożsamość przy pomocy skutecznych narzędzi anonimizujących (może to być interpretowane jako szczególne zagrożenie porządku publicznego, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych).


Ustawy o stanie wojennym oraz stanie wyjątkowym przewidują bardzo poważne ograniczenia konstytucyjnych wolności obywatelskich, takie jak wprowadzenie – w drodze rozporządzeń – cenzury prewencyjnej, kontroli treści korespondencji telekomunikacyjnej i sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, zagłuszania, kontroli poczty, godziny policyjnej, ograniczeń w poruszaniu się ludności, zakazu zgromadzeń, nakazu zaniechania działalności określonych organizacji i zakazu tworzenia nowych, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i edukacyjnej, ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, a w przypadku stanu wyjątkowego także odosobnienie (internowanie) osób, co do których zachodzi podejrzenie, że pozostając na wolności będą prowadziły działalność zagrażającą np. porządkowi publicznemu.

Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek działania w cyberprzestrzeni, które racjonalnie mogłyby być powodem do wprowadzenia takich ograniczeń. Uzasadnienie do nowelizacji nie podaje ani jednego konkretnego przykładu.

Ogólnikowe wskazywanie na "liczne ataki hakerów na różnego rodzaju instytucje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa", które "mogą być niezwykle groźne, bowiem w ich efekcie może dojść do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa, w tym jego struktur i gospodarki" nie przekonuje, dlaczego do walki z takimi atakami niezbędne są ograniczenia wolności obywatelskich w ramach stanu wojennego czy wyjątkowego.


W związku z tym jako zaniepokojeni obywatele domagamy się wycofania projektu.

(Podpis)

 

28 czerwca prezydencki projekt zmian w m. in. ustawie o stanie wojennym i ustawie o stanie wyjątkowym został skierowany do I czytania w komisjach spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz spraw zagranicznych:

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4355.htm

Projekt ten zawiera zapisy wprost zezwalające na wprowadzenie stanu wyjątkowego lub wojennego z powodu działań w "cyberprzestrzeni". Tu analiza zagrożeń: http://sierp.libertarianizm.pl/?p=644

Apel o zwrócenie się swoich lub znajomych posłów (jeśli są tacy) o to, by zgodnie z art. 70a Regulaminu Sejmu wnieśli do tych komisji wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w odniesieniu do tego projektu ustawy (z tym, że ewentualna uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego może zostać podjęta dopiero po zakończeniu pierwszego czytania projektu, ale przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania): http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm

 

Oficjalne adresy mailowe posłów to:

marek.biernacki@sejm.pl,
janusz.dzieciol@sejm.pl,
waldy.dzikowski@sejm.pl,
jacek.falfus@sejm.pl,
lukasz.gibala@sejm.pl,
artur.gorski@sejm.pl,
roman.kaczor@sejm.pl,
jozef.klim@sejm.pl,
slawomir.klosowski@sejm.pl,
wojciech.kossakowski@sejm.pl,
jacek.krupa@sejm.pl,
mieczyslaw.luczak@sejm.pl,
krystyna.lybacka@sejm.pl,
barbara.marianowska@sejm.pl,
jaroslaw.matwiejuk@sejm.pl,
konstanty.miodowicz@sejm.pl,
pawel.olszewski@sejm.pl,
pawel.orlowski@sejm.pl,
miroslaw.pawlak@sejm.pl,
stanislaw.pieta@sejm.pl,
jacek.pilch@sejm.pl,
piotr.polak@sejm.pl,
stanislawa.przadka@sejm.pl,
grzegorz.raniewicz@sejm.pl,
ireneusz.ras@sejm.pl,
adam.rogacki@sejm.pl,
dorota.rutkowska@sejm.pl,
malgorzata.sadurska@sejm.pl,
edward.siarka@sejm.pl,
jaroslaw.stolarczyk@sejm.pl,
andrzej.sztorc@sejm.pl,
piotr.vandercoghen@sejm.pl,
piotr.wasko@sejm.pl,
jan.widacki@sejm.pl,
jaroslaw.wojciechowski@sejm.pl,
slawomir.worach@sejm.pl,
tadeusz.wozniak@sejm.pl,
marek.wojcik@sejm.pl,
waldemar.wrona@sejm.pl,
stanislaw.wziatek@sejm.pl,
jaroslaw.zielinski@sejm.pl,
waldemar.andzel@sejm.pl,
andrzej.betkowski@sejm.pl,
antoni.bladek@sejm.pl,
jerzy.budnik@sejm.pl,
renata.butryn@sejm.pl,
ludwik.dorn@sejm.pl,
mariusz.kaminski@sejm.pl,
antoni.macierewicz@sejm.pl,
henryk.mlynarczyk@sejm.pl,
czeslaw.mroczek@sejm.pl,
stanislaw.olas@sejm.pl,
marek.opiola@sejm.pl,
marek.polak@sejm.pl,
jakub.rutnicki@sejm.pl,
dariusz.seliga@sejm.pl,
izabella.sierakowska@sejm.pl,
witold.sitarz@sejm.pl,
bozena.slawiak@sejm.pl,
andrzej.smirnow@sejm.pl,
pawel.suski@sejm.pl,
cezary.tomczyk@sejm.pl,
zbigniew.wojciechowski@sejm.pl,
michal.wojtkiewicz@sejm.pl,
jadwiga.zakrzewska@sejm.pl,
marek.borowski@sejm.pl,
beata.bublewicz@sejm.pl,
bozenna.bukiewicz@sejm.pl,
andrzej.cwierz@sejm.pl,
andrzej.galazewski@sejm.pl,
andrzej.halicki@sejm.pl,
tadeusz.iwinski@sejm.pl,
karol.karski@sejm.pl,
marek.krzakala@sejm.pl,
jan.kuriata@sejm.pl,
tomasz.latos@sejm.pl,
tomasz.lenz@sejm.pl,
adam.lipinski@sejm.pl,
dariusz.lipinski@sejm.pl,
krzysztof.maciejewski@sejm.pl,
maciej.orzechowski@sejm.pl,
pawel.poncyliusz@sejm.pl,
jan.rzymelka@sejm.pl,
jaroslaw.sellin@sejm.pl,
anna.sikora@sejm.pl,
michal.szczerba@sejm.pl,
robert.tyszkiewicz@sejm.pl,
tadeusz.wita@sejm.pl,
stanislaw.witaszczyk@sejm.pl,
stanislaw.zelichowski@sejm.pl

Do komisji wysyła się maile przez formularze na stronach:

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&ASW

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&SZA

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&OBN

Można też oczywiście wysłać oficjalne listy faksem lub pocztą.

Być może warto wyszukać prywatne adresy mailowe posłów i wysłać listy również na nie.

Etykietowanie:

46 komentarzy

avatar użytkownika Redakcja BM24

1. projekt listu - prosze o uwagi i korekty

i prosimy o wysyłanie w swoim imieniu listu wo posłów.
Jako Stowarzyszenie wyslemy też, ale głos musi być słyszalny i odczuwalny - wysyłajmy więc maile, piszmy listy do posłów.

Róbmy coś, zanim możemy, za chwilę może sie okazać, że jesteśmy "zagrożeniem dla funkcjonowania państwa"

avatar użytkownika Aleksander Ścios

2. Pani Marylo,

To bardzo potrzebna interwencja, bo projekt Komorowskiego zawiera szereg groźnych pomysłów. Temat podejmowałem już na początku czerwca w tekście "Stan wyjątkowy w Internecie".
W projekcie ustawy znajduje się np. definicja „zewnętrznego zagrożenia państwa”.
Proponuje się ,by pojęcie to oznaczało „celowe działania, w tym o charakterze terrorystycznym, godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium lub w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, a także zmierzające do uniemożliwienia wykonywania lub zakłócenia przez organy państwowe ich funkcji, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty, na lądzie, wodzie, w przestrzeni powietrznej, przestrzeni kosmicznej lub cyberprzestrzeni”.Z uzasadnienia projektu możemy się dowiedzieć, że chodzi tu o „szkodliwe z punktu widzenia żywotnych interesów i celów strategicznych Polski działanie podmiotu zewnętrznego, niezależnie od miejsca podejmowania przez niego tych działań (zarówno w Polsce, jak i poza jej terytorium).

Nie dowiemy się natomiast, co oznaczają sformułowania „sytuacja szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa” ani czym jest działanie zmierzające do ” uniemożliwienia wykonywania lub zakłócenia przez organy państwowe ich funkcji”.Nie wiemy, kim miałby być ów „podmiot zewnętrzny, niezależnie od miejsca podejmowania przez niego tych działań”.

Ponieważ definicja tych zagrożeń będzie zależna od ludzi dzierżących dziś władzę, a rzecz dotyczy szeroko rozumianej „cyberprzestrzeni” ( w tym działań portali internetowych) i tzw. walki z terroryzmem – pod którą można podciągnąć dowolne działania skierowane przeciwko „organom państwowym”, prezydencka nowela winna stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania blogerów i opozycji.

Warto też zastanowić się, dlaczego Komorowski podjął tę inicjatywę ustawodawczą i czemu nadano jej tak szybką ścieżkę legislacyjną?
Zachęcam wszystkich do wysyłania listu opracowanego przez BM24.

Pozdrawiam

avatar użytkownika sierp

3. @ Aleksander Ścios

Cieszę się, że popiera Pan tę akcję, bardzo proszę Pana jako znanego i czytanego blogera o pomoc w jej rozpropagowaniu.

Przy okazji: równolegle założyłem wydarzenie na Facebooku:
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=229093117112119
Jak Stowarzyszenie Blogmedia24.pl podejmie interwencję, znajdzie się tam o tym informacja.

avatar użytkownika Maryla

4. wysłane wg rozdzielnika do klubów i do posłów

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl Olsztyn, 30 czerwca 2011 r.
11-041 Olsztyn
ul. Rzędziana 32

Panie Posłanki, Panowie Posłowie,

działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, przesyłam Państwu nasze stanowisko w sprawie zmian w ustawach o stanie wojennym i wyjątkowym.

Protestujemy przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, skierowanego 28.06.2011 r. do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych , Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Projekt ten zawiera zapisy wprost zezwalające na wprowadzenie stanu wyjątkowego lub wojennego z powodu działań w "cyberprzestrzeni".

Teoretycznie mogą być to takie działania, jak:
- ataki anonimowych (zwłaszcza działających z zagranicy) hakerów zakłócające działanie serwerów z rządowymi serwisami internetowymi (może być to interpretowane jako celowe działania zmierzające do zakłócenia wykonywania przez organy państwowe ich funkcji podejmowane przez podmioty zewnętrzne w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem, zgodnie z nowo wprowadzaną definicją, zewnętrzne zagrożenie państwa);

- działalność zagranicznych internetowych serwisów umożliwiających Polakom uczestnictwo w nielegalnym nieopodatkowanym w Polsce hazardzie (może być to interpretowane jako celowe działania godzące w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem, zgodnie z nowo wprowadzaną definicją, zewnętrzne zagrożenie państwa)

- masowe naruszanie praw autorskich lub znieważanie funkcjonariuszy publicznych na forach i blogach internetowych przez internautów ukrywających swą tożsamość przy pomocy skutecznych narzędzi anonimizujących (może to być interpretowane jako szczególne zagrożenie porządku publicznego, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych).

Ustawy o stanie wojennym oraz stanie wyjątkowym przewidują bardzo poważne ograniczenia konstytucyjnych wolności obywatelskich, takie jak wprowadzenie – w drodze rozporządzeń – cenzury prewencyjnej, kontroli treści korespondencji telekomunikacyjnej i sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, zagłuszania, kontroli poczty, godziny policyjnej, ograniczeń w poruszaniu się ludności, zakazu zgromadzeń, nakazu zaniechania działalności określonych organizacji i zakazu tworzenia nowych, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i edukacyjnej, ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, a w przypadku stanu wyjątkowego także odosobnienie (internowanie) osób, co do których zachodzi podejrzenie, że pozostając na wolności będą prowadziły działalność zagrażającą np. porządkowi publicznemu.

Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek działania w cyberprzestrzeni, które racjonalnie mogłyby być powodem do wprowadzenia takich ograniczeń. Uzasadnienie do nowelizacji nie podaje ani jednego konkretnego przykładu.

Ogólnikowe wskazywanie na "liczne ataki hakerów na różnego rodzaju instytucje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa", które "mogą być niezwykle groźne, bowiem w ich efekcie może dojść do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa, w tym jego struktur i gospodarki" nie przekonuje, dlaczego do walki z takimi atakami niezbędne są ograniczenia wolności obywatelskich w ramach stanu wojennego czy wyjątkowego.

W związku z tym jako zaniepokojeni obywatele domagamy się wycofania projektu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Elżbieta Szmidt

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

5. Warszawa, 2011-06-30

Warszawa, 2011-06-30

K A N C E L A R I A S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Elżbieta Szmidt
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
11-041 Olsztyn ul. Rzędziana 32
kontakt@blogmedia24.pl
(dane wprowadzone przez korespondenta,
automatycznie przeniesione z formularza)

Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.

Dziękujemy

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

6. zachęcam do wysyłania maili

wystarczy skopiować list , potem skopiować całą listę posłów z tekstu wyżej, wkleić ją do jednym ciągiem do poczty i jeden klik - wyslij - i idzie do wszystkich .

Zrób ten mały "klik" i wyślij posłom , zanim oni nie wyślą nam czegoś w zamian :)

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

7. wysyłajcie !!!!

Szanowna Pani Prezes,

Dziękuję za przekazane mi stanowisko Stowarzyszenia.

Z ukłonami,

Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński

W-przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

8. Kontakt z posłami przez Facebooka

Profile i strony facebookowe tych z posłów z komisji rozpatrujących projekt, którzy je mają:

Janusz Dzięcioł:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002021188637
http://www.facebook.com/pages/Janusz-Dzi%C4%99cio%C5%82/125348994204621
Waldy Dzikowski:
http://www.facebook.com/pages/Waldy-Dzikowski-PO/80746602295
Jacek Falfus:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002405813570
Łukasz Gibała:
http://www.facebook.com/lukasz.gibala
http://www.facebook.com/pages/%C5%81ukasz-Giba%C5%82a/160341610647590
Roman Kaczor:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002154701910
Józef Klim:
http://www.facebook.com/jozef.klim
Wojciech Kossakowski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001038013320
http://www.facebook.com/pages/Kossakowski-Wojciech-Pose%C5%82-na-Sejm-RP...
Jacek Krupa:
http://www.facebook.com/krupa.jacek
Mieczysław Łuczak:
http://www.facebook.com/mieczyslaw.luczak
Paweł Olszewski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001273192424
Paweł Orłowski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000714135743
Mirosław Pawlak:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001577573503
Stanisław Pięta:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000893304213
http://www.facebook.com/group.php?gid=129833710398545
Jacek Pilch:
http://www.facebook.com/jacek.pilch
http://www.facebook.com/pages/PJN-Jacek-Pilch/103273933095250
Piotr Polak:
http://www.facebook.com/piotr.polak1
Grzegorz Raniewicz:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1836442927
Adam Rogacki:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000509191280
Dorota Rutkowska:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001064734580
Małgorzata Sadurska:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000716005822
Jarosław Stolarczyk:
http://www.facebook.com/jaroslaw.stolarczyk
Piotr van der Coghen:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002518997172
Jan Widacki:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000816240336
Sławomir Worach:
http://www.facebook.com/slawomir.worach
Stanisław Wziątek:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001786337994
Antoni Błądek:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002091521791
Renata Butryn:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002217770769
Ludwik Dorn:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001852904308
http://www.facebook.com/pages/Ludwik-Dorn/88666768277
Mariusz Kamiński:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1628611270
Marek Opioła:
http://www.facebook.com/pages/pose%C5%82-Marek-Opio%C5%82a/218944008135842
Jakub Rutnicki:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000882575966
Dariusz Seliga:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002105920497
Bożena Sławiak:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001495125804
Cezary Tomczyk:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000629383245
Zbigniew Wojciechowski:
http://www.facebook.com/pages/Zbigniew-Wojciechowski/154372811265879
Marek Borowski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000872800547
Beata Bublewicz:
http://www.facebook.com/bublewicz
Andrzej Gałażewski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001560733096
Marek Krząkała:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649959331
http://www.facebook.com/pages/Marek-Krząkała/139809179397099
Jan Kuriata:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1114602493
Tomasz Latos:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001583388793
Tomasz Lenz:
http://www.facebook.com/tomasz.lenz
Dariusz Lipiński:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001628788489
Krzysztof Maciejewski:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001864658757
Maciej Orzechowski:
http://www.facebook.com/pages/Maciej-Orzechowski/132300023512314
Paweł Poncyljusz:
http://www.facebook.com/poncyljusz
Jan Rzymełka:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000391198381
Anna Sikora:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001170686328
Michał Szczerba:
http://www.facebook.com/szczerba.michal
Robert Tyszkiewicz:
http://www.facebook.com/roberttyszkiewicz

Kto ma konto na Facebooku, może wysłać im bezpośrednią wiadomość, wpisać się na tablicy strony.

Ostatnio zmieniony przez sierp o pt., 01/07/2011 - 13:03.
avatar użytkownika Maryla

9. jednym uchem słucham TVN24 - sejm

miałam przez moment silne poczucie przeniesienia się w czasie do 13 grudnia 1981 r.

Nagle usłyszałam głos generała Jaruzelskiego odczytującego komunikat.

Dostałam gęsiej skórki i poszłam popatrzeć z jakiej okazji.
Okazało się, że to szef PE Buzek . Potem był Olejniczak z SLD, który wspominał, jak to w 1980 roku i 1989 r. wywalczył dla Europy wolność i swobodę.

Wyłączyłam.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

10. 13 lipca

Poseł Cezary Tomczyk odpisał mi przed chwilą na Facebooku, że projekt będzie rozpatrywany 13 lipca, że przyjmuje wniosek, przeczyta projekt i wyrobi sobie opinię. Musi poznać tez uzasadnienie MSWiA.

avatar użytkownika natenczas

11. Melduję, że wysłano,

hurtem :)

Nie mog� odczyta� teraz poczty.
Tw�j list 'List do posłów ws. zmian w ustawach o stanie wojennym i wyjątkowym' odczytam po powrocie.

--
Mieczys�aw �uczak

Ostatnio zmieniony przez natenczas o pt., 01/07/2011 - 14:55.
avatar użytkownika Maryla

12. STRACH POMYSLEĆ, CO BĘDZIE PO WPROWADZENIU ZMIAN

za: www.plocek.pl

>

Akcja ABW w miniaturze, czyli płocka Straż Miejska o świcie walczy z forumowiczami GW

We wtorek, o 7.00 rano do mieszkania małżeństwa płocczan
zapukał policjant po cywilnemu. Machnął policyjną blachą i rzecze:
jesteście oskarżeni o znieważanie Straży Miejskiej. To nie cytat z
absurdalnego filmu, ale realne zdarzenie z Płocka. Jedno z kilkunastu w
ostatnim miesiącu.

Jak widać, płocka Straż Miejska porządnie wzięła się za walkę z
krnąbrnymi internautami, którzy śmieli na forum płockiej Gazety
Wyborczej wyrazić opinię na temat funkcjonowania służb. Sprawa jest tyle
śmierdząca, co absurdalna.

Nad ranem wpada policja

O całej sytuacji powiadomił nas czytelnik, pan Antoni. Z
jego relacji wynika, że dziś rano nieumundurowany policjant zapukał do
mieszkania znajomych naszego czytelnika. Pokazał policyjną odznakę, po
czym zapytał zaspane i nieco już całą sytuacją przestraszone
małżeństwo płocczan, czy korzystają z Internetu takiej i takiej firmy.
Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej policjant oznajmił, że oto
małżeństwo jest oskarżone o znieważanie Straży Miejskiej na portalu
gazeta.pl i jeśli nie wskażą osoby, która w lipcu 2010 r. popełniła
wpis „zniesławiający" rzeczniczkę płockiej Straży Miejskiej, Jolantę
Głowacką, sami, jako właściciele łącza, będą się z tego tłumaczyć
prokuraturze. A teraz wisienka na torcie tej absurdalnej sytuacji:
chodziło o wpis forumowicza, który zgodnie z relacją naszego
czytelnika, miał po przeczytaniu wypowiedzi rzeczniczki SM zawartym w
artykule GW, skomentować jej słowa mniej więcej następująco:

„Czy pani rzecznik sama z siebie takie głupoty gada, czy ktoś jej podpowiada"...

Małżeństwo płocczan twierdzi, że nie udziela się na forach
internetowych, wskazało więc znajomego – właśnie pana Antoniego – jako
osobę, która być może rok temu ów wpis popełniła.
Policja
zwróciła się więc do naszego czytelnika z nakazem stawienia się w
płockiej komendzie w celu złożenia zeznań na ten temat.

– Jak babcię kocham, nie pamiętam, czy rok temu napisałem taki
komentarz, w ogóle nie przypominam sobie takiej sytuacji – wyjaśnia
nasz czytelnik.

Ale nawet jeśli, nawet jeślibym tak ocenił słowa pani
rzecznik Głowackiej, to czy to naprawdę jest to powód, żeby uczciwych
ludzi po komendach, a nie daj Boże, jeszcze po sądach ciągać?!
– dziwi się pan Antoni.

Komentarz arcyobraźliwy

Udało nam się dotrzeć do tego wpisu. Pojawił się on 18 lipca 2010 na
forum GW pod głośnym artykułem na temat tego, jak to czytelnik gazety
sfilmował pędzących po mieście 90 km na godzinę strażników miejskich, po
czym Straż Miejska ścigała jego samego. Dziennikarka GW Milena
Orłowska cytowała wówczas Jolantę Głowacką, tłumaczącą, jak to się
stało, że za wykazanie, że straż miejska łamie przepisy drogowe,
mężczyzna jest ścigany. Pod tym artykułem o godz. 22.13 internauta
napisał:

"Wstyd jak cholera. Młodszy inspektor Jolanta Głowacka <-
pani te głupoty wypowiedziała sama z siebie czy dlatego, że pan Jacek
Fuz kazał? Czy naprawdę warto gadać takie bzdury?".

To tylko część większej akcji

Myliłby się ten, kto sądzi, że to jakiś absurdalny przypadek, wypadek
przy pracy, nic nieznacząca wpadka. Nie, to całość dość znacznych
rozmiarów akcji wymierzonej przeciwko znieważaniu i zniesławianiu Straży
Miejskiej na forum płockiej GW.

Otóż, dotarliśmy do płocczanina, którego niecały miesiąc temu spotkała podobna „niespodzianka". Do
mieszkania drugiego naszego czytelnika także zapukali policjanci.
Zeznania potwierdzające, że to właśnie pan Zbyszek pozwolił sobie na
zniesławiające Straż Miejską komentarze, musiały złożyć jego żona i
matka.

– Nie tylko ja byłem ciągany po policjach, z tego, co wiem,
dotyczy to jakichś 10-15 osób, ich adresy IP Gazeta Wyborcza musiała
udostępnić policji
– przekonuje pan Zbigniew, który składał już zeznania na policji i teraz czeka, czy sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

W przeciwieństwie do pana Antoniego, nasz drugi czytelnik smażył na forum mnóstwo komentarzy pod adresem Straży Miejskiej. Zapytaliśmy,
jakiego rodzaju były to wpisy, bo przecież te z wulgaryzmami,
rasistowskie, obraźliwe albo z groźbami karalnymi są chyba kasowane
przez moderatora forum...

– Krytykowałem różnorakie posunięcia Straży Miejskiej, zachowania
strażników, niedopełnianie obowiązków, pewne nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Płocku, o których wiem i uważam, że
trzeba je napiętnować – mówił nasz czytelnik.

- Do wszystkiego się przyznałem przed policją – to ja pisałem te
komentarze i były one może nieprzyjemne, ale na pewno prawdziwe. Nadal
uważam, że pełniący funkcje publiczne mają wpisane w zawód to, że
będzie się ich publicznie krytykować i powinni się z tym liczyć. Czy
czuję się zastraszony? Nie, ale nie będę chyba więcej pisał na forum,
bo mam już dość tego ciągania po komendach i składania wyjaśnień.

Policja potwierdza, prokuratura potwierdza, Straż Miejska nie może się wypowiadać

Tak wygląda sytuacja w ocenie naszych czytelników. Teraz czas na
przedstawienie perspektywy policji i przede wszystkim – samych
zainteresowanych ochroną swego dobrego imienia, czyli Straży Miejskiej.

Katarzyna Staniszewska z płockiej policji potwierdza, że dziś, we
wtorek, rano funkcjonariusz policji przesłuchał osobę w jej mieszkaniu.

– Faktycznie, trwa postępowanie przygotowawcze w sprawie
zniesławienia pani Jolanty Głowackiej – poinformowała Katarzyna
Staniszewska.

– Takiego przesłuchania każdorazowo wymaga procedura. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.

Chcieliśmy więc zapytać rzeczniczkę prasową płockiej Straży
Miejskiej, czy to prawda, że Straż Miejska w Płocku walczy ze
znieważaniem w Internecie, na czym owo znieważanie ma polegać i co
takiego ją osobiście zabolało ją w cytowanym powyżej wpisie? Niestety,
Jolanta Głowacka, odmówiła wypowiadania się na ten temat.

– Sprawę prowadzi prokuratura i policja i dopóki postępowanie jest w
toku, nie jestem upoważniona do wypowiadania się w tej sprawie, proszę
pytać prokuraturę i policję – powiedziała nam Jolanta Głowacka.

A kto złożył doniesienie na policję, Straż Miejska czy pani osobiście? – próbowaliśmy się dowiedzieć chociaż tego.

Nie wolno mi rozmawiać na ten temat – ucięła rzeczniczka Straży Miejskiej.

Z kolei rzeczniczka płockiej prokuratury, Iwona Śmigielska-Kowalska,
potwierdziła: postępowanie w sprawie znieważenia i zniesławienia Straży
Miejskiej, komendanta SM i rzeczniczki prasowej SM, zostało wszczęte
24 stycznia tego roku.

– Najpierw pisemne zawiadomienie wpłynęło do prokuratury na jesieni ubiegłego roku – poinformowała rzeczniczka.

– Wtedy prokurator uznał, że nie było znamion przestępstwa i odmówił
wszczęcia postępowania. Następnie wpłynęło zażalenie na decyzję o
odmowie i sąd uwzględnił owo zażalenie. Dlatego od stycznia 2011 r.
toczy się w policji postępowanie przygotowawcze.

Niestety, nie udało nam się porozmawiać z władzami płockiej Straży
Miejskiej: główni naczelnicy są albo na sesji, albo na urlopach. A
szkoda – bo najważniejsze pytanie w całej tej aferze brzmi chyba – czy naprawdę nie ma w Płocku poważniejszych tematów niż nieprzychylne dla Straży Miejskiej wpisy na forum?
Czy naprawdę służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo nie
mają co w Płocku robić, że rankiem świtem wpadają komuś do mieszkania
niczym ABW do autora strony nieprzychylnej wobec prezydenta Polski i
szukają sprawców „obrzydliwych", „zniesławiających" i „znieważających"
komentarzy pod adresem strażników miejskich?

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

13. wysłałem wcześniej podobne pismo także do Komorowskiego

i dzisiaj dostałem odpowiedź:

"Nr BLO-060/16810/02/11/WT
Pan Jacek Sierpiński
Szanowny Panie
Potwierdzamy wpływ Pana listu z dnia 15 czerwca 2011 roku nadesłanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Z uwagą zapoznaliśmy się z Pana opiniami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Zapewniamy, że wpływająca do Kancelarii korespondencja jest wnikliwie analizowana, a zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje są na bieżąco przekazywane – zgodnie z przyjętym trybem – Panu Prezydentowi oraz kierownictwu Kancelarii.
Informujemy uprzejmie, że Pana list został przekazany do wiadomości ekspertów z Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.
Z poważaniem
Witold Trębicki
Starszy specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP"

Pewnie będą szukać argumentów do zbicia zarzutów.

Z posłów, do których napisałem na Facebooku jak na razie poza Cezarym Tomczykiem odpowiedzieli mi (że zapoznają się z projektem i zwrócą uwagę): Piotr van der Coghen, Michał Szczerba, Marek Borowski i Grzegorz Raniewicz. Widać, że kontakt przez Facebooka jest lepszy niż przez mailowe skrzynki w Sejmie.

avatar użytkownika natenczas

14. To jest potwierdzenie dla wiadomości

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do tadeusz.iwinski@sejm.pl

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2011-07-02 01:16

avatar użytkownika Joanna K.

15. Z tymi władzami i prokuraturą w Płocku jest coś mocno nie tak

- a może to kolejny z sygnałów, ze totalitarna władza w Polsce to fakt? - pamiętajmy, ze to tam ukręcono łeb sprawie zamordowania Krzysztofa Olewnika. Zdaje się, że są nadziani esbekami jak dobra kasza skwarkami. Młode pokolenie już wychowali, i taka rzeczniczka czuje się "zniesławiona" a ja czuję się zniesmaczona postępowaniem pani rzecznik Jolanty Głowackiej.
.

Ostatnio zmieniony przez Joanna K. o sob., 02/07/2011 - 11:25.

Są w życiu rzeczy ważniejsze, niż samo życie.

                              /-/ J.Piłsudski

avatar użytkownika Almanzor

16. Maryla, Ścios: "Na początku było Słowo..."

>„celowe działania, w tym o charakterze terrorystycznym, godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium lub w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, a także zmierzające do uniemożliwienia wykonywania lub zakłócenia przez organy państwowe ich funkcji, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty, na lądzie, wodzie, w przestrzeni powietrznej, przestrzeni kosmicznej lub cyberprzestrzeni” 


Autor[zy] tego zdania objawiają w nim swoją indolencję. Żadne "działanie terrorystyczne" w Internecie nie jest możliwe. W Internecie można jedynie pozostawiać swoje lub zacytować czyjeś SŁOWA lub OBRAZY a nie dokonywać jakiegoś "działania". 
Tylko tchórze boją się słów.
Kiedyś jako pretekstu do zwalczanie Internetu władze niektórych państw wykorzystywały hasło "pornografii dziecięcej", teraz usiłują uzasadniają zagrożeniem dla dochodów rządu czerpanych z opodatkowania hazardu. Ani jedno ani drugie w żadnym wypadku nie podlega pod pojęcie terroryzm. 

Rząd ma inne narzędzia dla swojej obrony nie zagrażające konstytucyjnemu zakazowi stosowania cenzury.
 /Art. 54. Konstytucji RP 
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Odnośnie listu do posłów zgłaszam jednak swoją dezaprobatę. Nie można ufać, że posłowie, ludzie którzy w swojej większości  akceptując traktat lizboński  zdecydowali o pozbawieniu Polski suwerennych praw politycznych - nawet bez zapytania o zgodę na to w referendum ani nawet nie publikując żadnego badania opinii publicznej, która była temu przecwina - zasługują na zaufanie, że postąpią zgodnie z interesem swojego narodu.
avatar użytkownika natenczas

17. Przeczytane

Antoni Błądek Antoni.Bladek@sejm.pl

Ostatnio zmieniony przez natenczas o ndz., 03/07/2011 - 18:01.
avatar użytkownika sierp

18. @ Almanzor

Ja generalnie nie ufam posłom. Ale to w ich rękach jest teraz uchwalenie lub odrzucenie tego projektu. Więc jedyne, co można teraz robić, to naciskać na nich. Tak, żeby zobaczyli, że nam się ten pomysł nie podoba.
Czasami takie naciski przynoszą skutki. W zeszłym roku Donald Tusk pod wpływem zmasowanej krytyki wycofał pomysł Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych jeszcze przed rozpatrzeniem projektu ustawy przez Sejm. Kilka miesięcy temu wycofano częściowo (poprawki w Senacie) zapisy w ustawie zmieniającej ustawę o radiofonii i telewizji poddające treści wideo w Internecie nadzorowi KRRiT.
Bywa też, że posłowie głosują za jakimś projektem dlatego, że kompletnie nie wiedzą, co zawiera. Sam słyszałem to z ust Andrzeja Sośnierza.

avatar użytkownika natenczas

19. Odpowiedź,

Dziękuję za przekazanie min stanowiska.

Prof.dr hab. Tadeusz Iwiński

W-przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
----- Original Message ----- From: xxxx

avatar użytkownika sierp

20. @ natenczas

Też otrzymałem taką odpowiedź.

avatar użytkownika natenczas

21. > sierp

Jednak niektórzy czytają :) i odpisują.

avatar użytkownika Maryla

22. INDECT -Totalna inwigilacja

www.grawitacja44.org.pl

Czym
jest INDECT? System totalnej kontroli i monitoringu w Polsce od 2012
roku. Pilnujcie Internetu i przyglądajcie się politykom, którzy nie
dość, że chcą go ograniczyć, to jednocześnie wykorzystać do inwigilacji.http://cia.media.pl/czym_jest_indect

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika natenczas

23. Przeczytane,

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2011-07-04 08:11

Biuro Poselski I.Sierakowskiej izabella.sierakowska@sejm.pl

avatar użytkownika natenczas

24. Kolejne potwierdzenie,przeczytano,

Reporting-UA: sejm.pl; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;Tadeusz.Wita@sejm.pl
Original-Message-ID:
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

avatar użytkownika Maryla

25. no proszę, jak to działa, a jeszcze nie ma zmiany ustaw

http://rebelya.pl/discussion/30134/zdjeli-blog-muldera/#Comment_919304
"Hubert Kozieł
Mój blog: foxmulder.blox.pl został zawieszony przez Agorę w związku z wpisem o Rafale Pankowskim. Ludzie z GAN kłamliwie podali adminowi, że żądali ode mnie likwidacji wpisu, a ja im odmówiłem. Żałosne, bo wpis był wtórną publikacją do informacji phalanx.pl. Chcecie mi pomóc? Szturmujcie Agorę."

http://www.facebook.com/people/Hubert-Kozie%C5%82/100000052719592?sk=wall

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika ciociababcia

26. Oficjalne adresy mailowe posłów to:

Wysłałam, kopiując całą listę. Dostałam informację zwrotną od administratora poczty. Wstyd, nie wiem co to znaczy, część adresów ma notkę

:
195.187.136.80 failed after I sent the message.
Remote host said: 500 5.3.3 Line too long

pozostali

:
Connected to 195.187.136.80 but greeting failed.
Remote host said: 421 4.3.1 poczta-k.sejm.gov.pl ESMTP Service not available, closing transmission channel
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

Czy te e-maile dotarły?

ciociababcia

avatar użytkownika sierp

27. @ Maryla

Po zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może być paradoksalnie jeszcze gorzej - jeśli "uprawniony podmiot" podejmie jakieś kroki prawne (np. wniesie do sądu sprawę o zniesławianie albo doniesie na policję o tym, że blog "nawołuje do nienawiści"), to właściciel platformy blogowej będzie miał obowiązek zablokowania treści, których dotyczy postępowanie. W ten sposób będzie można kneblować blogi nie tylko na platformie Agory, ale nawet na Blogmediach.
A co do sprawy FoxMuldera, to może warto byłoby zorganizować jakąś akcję bojkotu blox.pl skierowaną do blogerów - żeby się stamtąd wynosili, bo ich blogi też pozamykają?

avatar użytkownika sierp

28. @ ciociababcia

To są komunikaty o błędach.
Pierwszy jak mi się wydaje odnosi się do tego, że serwer przyjmujący pocztę (poczta-k.sejm.gov.pl) odrzucił maila, ponieważ w nagłówku była za długa linia (za dużo adresów naraz?).
Drugi informuje o tym, że usługa pocztowa na serwerze poczta-k.sejm.gov.pl nie jest dostępna i w związku z tym mail nie został wysłany, a ponadto że nie będą podejmowane dalsze próby przesyłania go na ten serwer, bo zbyt długo już czekał w kolejce.
Możliwe, że serwer pocztowy Sejmu miał jakąś awarię lub się przeciążył (zbyt dużo ludzi wysyłało maile do posłów?).
W każdym razie istnieje możliwość, że te maile nie dotarły.
Może spróbować jeszcze raz? Ale podzielić na kilka grup? Tak, by nie wszystkie adresy były naraz w nagłówku.

avatar użytkownika natenczas

29. Już Orwell.

Nieważne czy idziesz ulicą, siedzisz ze znajomymi w parku czy robisz zakupy - Wielki Brat zawsze patrzy i czuwa. Jak przekonują władze i służby miejskie Mławy, wszystko to dla bezpieczeństwa. Chodzi o najnowocześniejszy monitoring miejski, dzięki któremu oficer dyżurny nie tylko nas widzi, słyszy, ale może do nas mówić.

Wśród mieszkańców pojawiły się obawy o inwigilację, jednak policja uspokaja. - Operator czuwa, żeby w mieście było bezpiecznie. Rozumiem, że są niepokoje, ale my bardzo długo prowadziliśmy kampanię informacyjną mającą na celu poinformowanie mieszkańców czym dokładnie jest monitoring miejski - powiedział w TVN24 komendant policji w Mławie Stanisław Szcześniak.
http://www.tvn24.pl/-1,1709389,0,1,uwazaj--bo-wielki-brat-zwroci-ci-uwag...

Ostatnio zmieniony przez natenczas o wt., 05/07/2011 - 13:50.
avatar użytkownika sierp

30. kolejna odpowiedź od posła

Poseł Antoni Błądek (PiS, Rzeszów) odpowiedział mi na Facebooku, że "ustawa będzie przez niego dokładnie przeanalizowana".

avatar użytkownika sierp

31. Projekt został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej

"Komisje: Obrony Narodowej /OBN/, Spraw Zagranicznych /SZA/ oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziły pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4355).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Stanisław Koziej.
Celem zmian ujętych w projektowanej ustawie jest uwzględnienie zagrożeń wynikających z działań i zdarzeń w cyberprzestrzeni jako okoliczności spełniającej normatywną treść przesłanek wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 229, 230 i 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zakończeniu pierwszego czytania, Komisje skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej, której przewodniczącym został poseł Stanisław Wziątek (SLD).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Czesław Piątas oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Jacek Najder."

http://orka2.sejm.gov.pl/InformBKS6.nsf

Oznacza to zastosowanie art. 41 Regulaminu Sejmu:

"Art. 41
1. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powołać podkomisję.
1a. W skład podkomisji wchodzi co najmniej 5 posłów.
2. Podkomisja przedstawia komisjom sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie."

Teraz jest czas na ewentualne złożenie wniosku o wysłuchanie publiczne na podstawie art. 70a Regulaminu Sejmu:

"1. W odniesieniu do projektu ustawy może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne.
2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia.
3. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmowana jest na pisemny wniosek złożony komisji przez posła.
4. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania.
5. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego zawiera w szczególności datę i godzinę przeprowadzenia wysłuchania publicznego. Uchwała oraz informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu, co najmniej na 14 dni przed dniem wysłuchania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku projektów, o których mowa w art. 71 ust. 1 i art. 105 pkt 1, uchwała oraz informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego. Przepisu art. 70b ust. 1 nie stosuje się.
7. W przypadku zgłoszenia wniosku o odrzucenie projektu ustawy wniosek ten zostaje rozstrzygnięty przed rozstrzygnięciem wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego jest rozstrzygany jedynie w przypadku odrzucenia przez Sejm przedstawionego w sprawozdaniu komisji wniosku o odrzucenie projektu. "

Czasu jest mało, bo uchwała musiałaby być podjęta jeszcze przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania w podkomisji. Czy zna ktoś jakiegoś posła, który mógłby złożyć taki wniosek?

avatar użytkownika Maryla

32. Czy zna ktoś jakiegoś posła, który mógłby złożyć taki wniosek?

sprawa pilna !!!

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

33. Prezydent zaproponował

Prezydent zaproponował nowelizację ustawy o stanie wojennym

Gry wojenne w cyberprzestrzeni

W
przypadku ataku z cyberprzestrzeni prezydent lub rząd będą mogli
ogłosić stan wyjątkowy lub wojenny - przewiduje prezydencki projekt
nowelizacji ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego
dowódcy Sił Zbrojnych. Tyle że projekt nie dookreśla zakresu pojęcia
zagrożenia cybernetycznego, co daje szeroki wachlarz możliwości, jeśli
chodzi o przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego czy wojennego.
Ingeruje też w dyspozycje zastrzeżone Konstytucją.


Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego, które przygotowało projekt, jest przekonane o
konieczności wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które
uwzględniałyby zagrożenie atakami na systemy informatyczne. - Nie trzeba
chyba w tej chwili nikogo przekonywać, że to coraz ważniejsza dziedzina
bezpieczeństwa - mówił Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, na wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji sejmowych:
Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Administracji i Spraw
Wewnętrznych, podczas pierwszego czytania przedstawionego przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i
zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej. Koziej dodał, że jako państwo Polska jest przygotowana do
obrony w razie ataków z powietrza, wody, lądu lub kosmosu. Nadal jednak
nie jest przygotowana na wypadek ataku z przestrzeni wirtualnej. - Jej
bardzo dynamiczny rozwój niesie ze sobą wiele korzyści, ale też naraża
nas na niebezpieczne sytuacje - mówił Koziej. - Przykładem mogą być
ataki hakerskie na ważne instytucje państwa. Mogą poważnie zakłócić, a
nawet sparaliżować jego funkcjonowanie. Systemy teleinformatyczne mają
dziś ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa. Z czasem będzie ono
jeszcze większe. Konieczne jest zatem stworzenie mechanizmów właściwego
rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni - stwierdził. Jak
zauważył, do tej pory cyberprzestrzeń i płynące z niej zagrożenia dla
państwa, społeczeństwa czy gospodarki nie były uregulowane w polskim
prawie. Koziej podkreślił, że projektowana ustawa to dopiero początek
zmian prawnych w tym aspekcie. Muszą jeszcze powstać akty wykonawcze.
Ministrowie, burmistrzowie i wojewodowie będą musieli uwzględnić
założenia tej ustawy w swoich planach kryzysowych. Autorzy projektu
definiują cyberprzestrzeń jako "przestrzeń przetwarzania i wymiany
informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne wraz z relacjami
między nimi i ich użytkownikami". Ustawa zakłada, że ta przestrzeń może
być np. źródłem ataku "godzącego w niepodległość, niepodzielność
terytorium lub ważny interes gospodarczy". Projekt określa zagrożenia z
cyberprzestrzeni jako zewnętrzne zagrożenia państwa. Dlatego - uważają
autorzy projektu - prezydent lub rząd, jeśli uznają, że są do tego
przesłanki, będą mogli ogłosić stan wojenny, wyjątkowy czy klęski
żywiołowej.

Posłowie mają wątpliwości
Jak jednak
zauważyli posłowie, projekt nie dookreśla zakresu pojęcia zagrożenia
cybernetycznego, co daje szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o
przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego czy wojennego. Przez
zagrożenie zewnętrzne państwa rozumie się tu m.in. działania zmierzające
do zakłócenia wykonywania przez organy państwowe ich funkcji,
"podejmowane na lądzie, wodzie, w przestrzeni powietrznej, przestrzeni
kosmicznej lub cyberprzestrzeni". Ustawa, kojarząc zagrożenia z
cyberprzestrzenią, może naruszyć prawa obywateli, którzy korzystając z
sieci, nie mają intencji, by zakłócać funkcjonowanie organów państwa. -
Przecież użytkownikami internetu są też przyzwoici obywatele. Czy
atakiem cybernetycznym może tu być na przykład jakakolwiek
dezorganizacja systemu informatycznego? I na ile może to dezorganizować
funkcjonowanie całego państwa - dezorganizacja może mieć przecież tylko
charakter lokalny. Można wymienić dziesięć różnych przypadków
zakłócania, łącznie ze strajkiem okupacyjnym - mówił Marek Borowski (KP
Socjaldemokracja Polska). Jak zauważyli posłowie, projekt ustawy
"wchodzi" też w kompetencje Ustawy Zasadniczej. Wprowadzeniu stanów
wyjątkowych Konstytucja RP poświęca cały XI rozdział, łącznie siedem
artykułów, które dookreślają przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego. -
Proponowana ustawa wchodzi w zakres prawa konstytucyjnego, dlatego
pierwsze czytanie powinno odbywać się na plenum Sejmu, a nie na
posiedzeniu komisji - zauważył Ludwik Dorn (niezrzeszony). Projekt
ustawy pozostawia lukę dotyczącą daty wprowadzenia ustawy w życie.
Jednak, jak zauważył Koziej, propozycją jego autorów jest to, by vacatio
legis nie przekraczało 14 dni. - Skąd ten pośpiech? Czyżby panu
prezydentowi zależało na uchwaleniu tej ustawy jeszcze w tej kadencji?
Czy przyczyną nie jest przypadkiem aktywność niektórych internautów
krytykujących pana prezydenta? - pytał Stanisław Pięta (PiS), nawiązując
tym samym do wydarzeń związanych z publikacjami na portalu AntyKomor. -
Czy też może powstanie tego projektu nie było efektem inspiracji ze
strony przyjaciela pana prezydenta, pana Wojciecha Jaruzelskiego, który
przecież uczestniczy w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego? -
ironizował. - Każdy miesiąc zwłoki, nie mówiąc o roku, przy wprowadzeniu
podstaw prawnych dla działań cyberprzestrzeni jest czasem straconym. Im
wcześniej, tym lepiej dla państwa polskiego - ripostował Koziej. Jak
wskazali posłowie, w projekcie zabrakło opinii Biura Analiz Sejmowych
oraz opinii konstytucjonalistów. Ponieważ projekt dotyczy stanów
nadzwyczajnych i jest interpretacją Konstytucji, potrzebna jest opinia
Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie projekt trafił do prac podkomisji
wyłonionej z trzech komisji sejmowych, która ma te braki uzupełnić.

Anna Ambroziak

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110714&typ=po&id=po27.txt

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

34. @ Maryla

Wydaje się więc, że przynajmniej w jakimś zakresie nasze zastrzeżenia dotarły do posłów. Marek Borowski odpowiedział, że "zwróci na to uwagę" i jak widać istotnie zwrócił.
Warto teraz jakoś dowiedzieć się, kto będzie wchodził w skład podkomisji i naciskać ta te osoby. Dobrze byłoby również doprowadzić do wysłuchania publicznego, ale wniosek o to musi zgłosić jakiś poseł (i musi uchwalić to komisja). Pisałem na Facebooku w tej sprawie do posła Błądka, ale nie dostałem (jeszcze) odpowiedzi.

avatar użytkownika Maryla

35. Koziej podkreślił

Koziej podkreślił równocześnie, że jego zdaniem wydarzeń norweskich nie można bezpośrednio przekładać na bezpieczeństwo w Polsce. - Tym bardziej, że wiele wskazuje, na to, iż ten atak nie był atakiem międzynarodowych terrorystów, że raczej był to atak jakichś miejscowych ekstremistów, o miejscowym lokalnym znaczeniu - powiedział.

- Zresztą ABW, która jest odpowiedzialna za monitorowanie zagrożeń terrorystycznych stwierdza, że nie ma żadnych informacji, które świadczyłyby o wzroście zagrożenia - dodał.

Zdaniem szafa BBN Polska powinna jednak wyciągnąć wnioski z tragedii w Norwegii. Jak wyjaśnił, chodzi o doskonalenie własnego systemu bezpieczeństwa. Zapewnił, że zamach ten będzie analizować podległe mu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

- Będziemy ten przypadek analizować i wyciągać wnioski m.in. co do systemu zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym w Polsce. To jest jeden z ważnych aspektów, bo wydaje się, że jeśli chodzi o specjalistyczne służby zajmujące się tym problemem - ABW, policję - to są one dosyć dobrze przygotowane. (...) Natomiast problemem jak zwykle jest koordynacja i zarządzanie całością - powiedział.

Według niego można się np. zastanowić, czy ponadresortowa instytucja jaką jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) nie powinno mieć w tym zakresie większych kompetencji. - Inny wniosek to konieczność indywidualnej edukacji każdego obywatela. Polska też wchodzi w taki okres większych swobód, demokratycznych wolność. Żyjemy, przyzwyczajamy się do tego, co w Norwegii jest chlebem powszednim od lat. A im więcej otwartości, liberalizmu, tym mocniej uaktywniają się skrajnie ekstremalne, przeciwne prawom, wolnościom jednostki - zaznaczył Koziej.

Dodał, że "zalążki tego typu zjawisk pojawiają się już w Polsce. Jako przykład podał zamachy w Krakowie i piątkowe zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o nie. - Miejmy jednak nadzieję, że na taką skalę jak w Oslo nam nie grożą - zaznaczył.

PAP

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

36. Gazeta Wyborcza zgłupiała z nienawiści do o.Rydzyka

Rozumiem, że to jakieś takie próby utrzymania społeczeństwa pod karabinami w spokoju - ciągnął szef Radia Maryja. - Czy może dlatego, że grozi nam jakiś krach potężny? Widzimy, co dzieje się w Grecji, mówi się o Włoszech, Hiszpanii, coraz większa bieda w Polsce. To jest wszystko po kolei, jak tak popatrzymy. Łącznie z sytuacją bezpieczeństwa zdrowotnego i możliwością leczenia się, itd.

Tropem o. Rydzyka poszedł poseł PiS Antoni Macierewicz: - Elity, które się wzbogaciły w ostatnich 20 latach, które wyrosły z komunizmu a rozszarpały polskie dobra narodowe i na nich uformowały swoją pozycję finansową, przerażone perspektywą, zawalenia się budowanego przez nich niebiesko-różowego świata, próbują się bronić przy pomocy zagwarantowania sobie właśnie takich środków przemocy fizycznej. Wracają do tradycji totalitaryzmu komunistycznego, tylko jeszcze w niektórych elementach zaostrzonego.

O co chodzi? Prace nad założeniami do ustawy o użyciu środków bezpośredniego przymusu i broni palnej prowadzi MSWiA. Resort nie chce komentować słów o. Rydzyka.

Cały tekst w serwisie internetowym "Gazety Wyborczej".

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,10066128,O__Rydzyk__Beda_...

Niech no redachtorzy sięgną do projektu ustawy i wyslą list do posłów, bo do nich też ktoś będzie mógł strzelić !

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

37. dziękujemy Gazecie Wyborczej za przywołanie tematu

Idzie się w kierunku ustawy, na mocy której będzie można strzelać do Polaków. Także matek Polek w stanie błogosławionym, dzieci i inwalidów! - powiedział niedawno w swojej stacji o. Tadeusz Rydzyk. - To mi przypomina nazizm i stalinizm - cytuje szefa rozgłośni "Gazeta Wyborcza".

Prowadzący audycję redemptorysta powiedział, że rząd chce wprowadzić ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, dzięki której "policja będzie mogła korzystać ze sprzętu i uprawnień wykraczających poza standardy kraju demokratycznego".

"To mi przypomina nazizm i stalinizm"

PISZCIE DO POSŁÓW !!!!!!!!!

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

38. PiS przeciw

Możliwość wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni przewiduje prezydencki projekt ustawy, który w poniedziałek w Sejmie poparły wszystkie kluby z wyjątkiem PiS.
Jarosław Zieliński (PiS)
podczas sejmowej debaty nad projektem ocenił: "góra urodziła mysz". Jak
mówił, "od samej definicji nie będzie bezpieczniej". Dodał, że projekt
nie zawiera mechanizmów zwalczania zagrożeń. Pytał też, czy nie chodzi o
to, by prezydent zyskał instrument do walki z przeciwnikami, w rodzaju
twórców strony internetowej antykomor.pl. "Projekt powinien być
odrzucony, będziemy głosować przeciw. Jakość projektu obniża rangę
urzędu Prezydenta RP"
- powiedział Zieliński.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

39. możecie "podziękować" tym panom przy urnach wyborczych

Projekt poparły kluby PO, SLD i PJN. Andrzej Gałażewski (PO) zarekomendował Sejmowi następnej kadencji przygotowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Z kolei Koziej wyraził opinię, że taka oddzielna ustawa niekoniecznie jest potrzebna, bo "trzeba by było uchwalić tyle ustaw, ile jest rodzajów zagrożeń". "Potrzebne są za to plany działania i programy przygotowań" - powiedział Koziej.

"Jest to próba regulacji na miarę XXI w., można zrozumieć jej przesłanki" - powiedział Tadeusz Iwiński (SLD). Dodał, że jego klub - po wahaniach, bo projekt nie jest doskonały - poprze propozycję prezydenta.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

40. przy okazji - tak juz jest, a będzie o 6 rano ABW

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

41. pamietajcie kto Polakom zafundował te przepisy

Projekt poparły kluby PO, SLD i PJN. Andrzej Gałażewski (PO) zarekomendował Sejmowi następnej kadencji przygotowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Jacek Mruk

42. Maryla

Dziękuję za podpowiedź jakże skuteczną w wysyłaniu
Polecam ja dla innych w jej propagowaniu
Pozdrawiam

avatar użytkownika sierp

43. a propos posła Gałażewskiego

Poseł Andrzej Gałażewski odpowiadając na moją wiadomość na Facebooku (zaraz po tym, jak projekt wpłynął do Sejmu) odpowiedział:

"dołożę starań, żeby wprowadzone zmiany szanowały standardy praw obywatelskich. Nie podzielam jednak Pańskiej opinii, że "trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek działania w cyberprzestrzeni, które racjonalnie mogłyby być powodem do wprowadzenia takich ograniczeń". Powszechnie znany jest atak hakerów sprzed dwóch lat na system zarządzania i bezpieczeństwa Estonii, która zwróciła się do NATO w celu wypracowania wspólnych metod zwalczania tego typy zagrożeń. Jedną z przeszkód umożliwiających wspólnę działania NATO są przeszkody prawne i niedostosowanie prawa do nowoczesnych zagrożeń terrorystycznych. Jak się Pan na pewno orientuje współczesne konflikty nie muszą oznaczać li tylko akcje militarne. Inwazja Rosji na Gruzję poprzedzona była atakiem cybernetyczntcym na system komunikacji. Pozdrawiam, Andrzej Gałażewski"
.
Wydaje mi się, że poseł Gałażewski, podobnie jak wielu innych, po prostu nie rozumie, że z faktu, iż może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa wywołane działaniami w cyberprzestrzeni nie wynika jeszcze, że te zagrożenie uzasadnia wprowadzenie ograniczeń swobód obywatelskich przewidzianych w ustawach o stanach nadzwyczajnych. Rodzaj zagrożenia jest tu bowiem zupełnie inny i inne powinny być remedia. Pisałem o tym w artykule "Godzina policyjna zamiast firewalla". Estonia zwróciła się do NATO w celu wypracowania wspólnych metod zwalczania tego typy zagrożeń. Polska natomiast uznała, że takimi metodami będą klasyczne metody stanu wyjątkowego i wojennego: cenzura, godzina policyjna, zakaz zgromadzeń, internowania...

avatar użytkownika Jacek Mruk

44. Niestety dostałem też informację o błędzie

Witaj. Ta wiadomosc zostala wygenerowana przez system pocztowy
Wirtualnej Polski.

Dostarczenie Twojej wiadomosci okazalo sie niewykonalne, nasz
serwer pocztowy nie bedzie staral sie wyslac jej ponownie.
Dokladna przyczyna niedoreczenia listu znajduje sie ponizej.
===
Hi. This message was created automatically by mail system
at Wirtualna Polska.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

:
Connected to 195.187.136.80 but greeting failed.
Remote host said: 421 4.3.1 poczta-k.sejm.gov.pl ESMTP Service not available, closing transmission channel
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

:
Connected to 195.187.136.80 but greeting failed.
Remote host said: 421 4.3.1 poczta-k.sejm.gov.pl ESMTP Service not available, closing transmission channel
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

:
Connected to 195.187.136.80 but greeting failed.
Remote host said: 421 4.3.1 poczta-k.sejm.gov.pl ESMTP Service not available, closing transmission channel
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

:
Connected to 195.187.136.80 but greeting failed.
Remote host said: 421 4.3.1 poczta-k.sejm.gov.pl ESMTP Service not available, closing transmission channel
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

:
Sorry, I wasn't able to establish an SMTP connection. (#4.4.1)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

:
Sorry, I wasn't able to establish an SMTP connection. (#4.4.1)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

Pozdrawiam

avatar użytkownika Maryla

45. RZĄDZĄCY SONDAŻAMI SZYKUJĄ GRUNT POD SW?

41 proc. badanych jest niezadowolonych z demokracji; co trzeci - 33 proc. - zgadza się z tym, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż demokratyczne - wynika z sondażu CBOS, który we wtorek został przekazany PAP.

Ponad dwie piąte respondentów (45 proc.) deklaruje zadowolenie z funkcjonowania demokracji, a nieco mniejszą grupę (41 proc.) stanowią ci, którzy są w tej kwestii krytyczni.

Jak podkreśla CBOS w corocznych pomiarach, które prowadzone są niemal od początku lat dziewięćdziesiątych, niezadowoleni z działania demokracji w Polsce zazwyczaj przeważali nad zadowolonymi.

Ponad połowa badanych (52 proc.) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są lepsze od demokratycznych.

Opinię, że rządy oparte na silnym przywództwie są lepsze od demokratycznych, podziela natomiast blisko co czwarty respondent (23 proc.).

Co trzeci badany (33 proc.) zgadza się z tym, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż rządy demokratyczne, natomiast minimalnie większa grupa (35 proc.) odrzuca takie rozwiązania.

Dwie trzecie ankietowanych (65 proc.) wyraża przekonanie, że demokracja jest formą rządów lepszą od innych; mniej niż jedna piąta zaś (17 proc.) nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Co trzeci ankietowany (32 proc.) twierdzi, że w gruncie rzeczy nie ma dla niego znaczenia, czy rządy są demokratyczne, czy niedemokratyczne. Ponad połowa badanych (53 proc.) nie aprobuje jednak takiego stwierdzenia.

Obojętność wobec tego, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne, przeważa wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, uzyskujących niskie dochody per capita, znajdujących się w złej sytuacji materialnej.

Relatywnie często pojawia się również w deklaracjach robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, rolników, a także rencistów i bezrobotnych. Postawa przeciwstawna jest silnie związana z wyższym wykształceniem, wysokimi zarobkami.

Badanie przeprowadzono w dniach 18 – 24 sierpnia 2011 r. na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

46. Jak protestowaliśmy, nie było szerokiego poparcia , teraz się

zaczęło z zaplecza Kancelarii Komorowskiego :

Smolar o wiecach PiS: Pełzający pucz
Smolar o wiecach PiS: Pełzający pucz
- To, z czym mamy do czynienia to pełzający pucz - tak w programie "Kropka nad I" w TVN24 Aleksander Smolar, cytując Tadusza Mazowieckiego

Smolar: rząd powinien reagować

Smolar wskazał też na błędy, jakie popełnia rząd, prokurator generalny i komisja Millera, nie reagując na głoszone przez PiS hipotezy i poglądy na temat katastrofy smoleńskiej. - Milczenie pozwala na szerzenie się najbardziej szalonych hipotez. To nie chodzi o działaczy PiS, ale o ludzi, którzy uwierzą w ten zamach - mówił.

http://www.tvn24.pl/-1,1741937,0,1,smolar-o-wiecach-pis-pelzajacy-pucz,w...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl