UWAGA! Będę gaworzył "mową nienawiści"!

avatar użytkownika Krzysztofjaw
UWAGA! Wszyscy tęczowi; seksualnie wynaturzeni; "kobiety" z czerwonymi piorunami; feministki; lewacy wszelkiej maści; narodowi szowiniści jednego narodu; fanatyczni wyznawcy ideologii gender, która nie ma żadnych podstaw, aby stać się nauką i ogólnie wszyscy ingerujący w naturalny rozwój człowieka.
 
Będę podobno gaworzył tzw. "mową nienawiści", ale chciałbym Państwu przedstawić moje subiektywne rozumienie naturalności człowieka oraz przypomnieć znaczenie niektórych sformułowań i pojęć, abyśmy posługiwali się jednoznacznym znaczeniowo słowem/wyrazem [1].  
 
Poniżej mój subiektywny dobór obszarów, które już niebawem mogą w Polsce podlegać penalizacji. 
 
1) Człowiek ma tylko dwie naturalne płci: męską i żeńską a inne są wymysłem chorego umysłu,
 
2) Homoseksualizm, lesbijstwo, biseksualizm, transwestytyzm i jakieś inne formy okazywania innych płci, które są anaturalne jest zboczeniem i wynaturzeniem, stanowiącym około 2% populacji ludzkiej,
 
3) Murzyn ma ciemną skórę bardzo zbliżoną do barwy czarnej i jest murzynem, mulaci mają skórę jaśniejszą  i często zbliżoną do brązowej i są mulatami,
 
4) Życie rozpoczyna się od momentu naturalnego poczęcia i trwa do momentu naturalnej śmierci,
 
5) Człowiek od poczęcia jest człowiekiem i to człowiekiem niezależnym od matki,
 
6) Zabicie nienarodzonego dziecka/aborcja jest morderstwem a nie jakimś zabiegiem medycznym,
 
7) Zwierzęta i rośliny nie mają duszy i są tylko zwierzętami i roślinami oraz czymś odrębnym od człowieka,
 
8) Metoda in vitro wiąże się z zabijaniem już zapłodnionych komórek wobec czego nie może być powszechnie dostępna i refundowana przez państwo polskie, 
 
9) Faszyzm jest wytworem włoskiego socjalisty i dyktatora Benito Mussolininiego i nie ma nic wspólnego z jakikolwiek innym systemem, 
 
10) Nazizm podobnie jest wytworem socjalisty i dyktatora Adolfa Hitlera i nie ma nic wspólnego z jakikolwiek innym systemem,
 
11) Nacjonalizm jest zupełnie czymś innym niż narodowy szowinizm, rasizm, nazizm czy faszyzm,
 
12) Semityzm nie określa żadnego kraju i jego mieszkańców, bo Semitami są też np. Arabowie oraz inne nawet czarne grupy społecznościowe/narodowe,
 
13) Feminizm jest z gruntu antykobiecy, bo odziera kobietę z jej naturalnych cech jak: wrażliwość, delikatność, empatia, uczucia macierzyńskie czy ogólnie tzw. kobiecość,
 
[1] https://krzysztofjaw.blogspot.com/2019/08/sowa-warto-korzystac-z-nich.html oraz Wikipedia, którą polecam akurat do sprawdzenia, co rzeczywiście znaczą niektóre słowa...
 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

napisz pierwszy komentarz