LITANJA do Najdroższej Krwi Pańskiej. [XIX w.].

avatar użytkownika intix

   

 

Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,
że Krwią Swoją odkupił nas
.

 

 

L I T A N J A

do  

Najdroższej Krwi Pańskiej.

 

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami.

Droga Krwi Zbawiciela mojego. Zmiłuj się nad nami.
Krwi nowego wiecznego Przymierza. Zmiłuj się nad nami.

Ceno naszego odkupienia, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Źródło Łask Boskich, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Źródło żywej wody, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Drogi okupie grzeszników, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Zastawie życia wiecznego, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Ofiaro wiecznej Sprawiedliwości, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Kluczu bramy niebieskiej, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Oczyszczenie dusz naszych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Wybawienie z naszej nędzy, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Lekarstwo ran naszych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Środku na zgładzenie grzechów, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Zapłato długów naszych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Odpuszczenie kar zasłużonych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Żywe Źródło dla pragnących zbawienia, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Nadziejo ubogich, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Pociecho zasmuconych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Pokrzepienie słabych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Orzeźwienie chorych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Pojednanie grzeszników, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Radości sprawiedliwych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Ucieczko wszystkich chrześcian, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Podziwienie Aniołów, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Pociecho Patryarchów, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Pragnienie Proroków, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Siło Apostołów, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Nadziejo Męczenników, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Usprawiedliwienie pokutników, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Poświęcenie Panien, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!
Zbawienie Świętych, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!

Bądź nam miłościw. Odpuść nam, o Jezu!
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, o Jezu!

Od wszelkiego złego. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiej niesprawiedliwości. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiej dumy i próżności. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiej chciwości i zazdrości. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiego zbytku. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiego gniewu i nienawiści. Wybaw nas, o Jezu!
Od wszelkiego lenistwa. Wybaw nas, o Jezu!
Od wojny i buntu. Wybaw nas, o Jezu!
Od głodu i drogości. Wybaw nas, o Jezu!
Od zaraz i chorób. Wybaw nas, o Jezu!
Od szkodliwych nawałnic. Wybaw nas, o Jezu!
Od ciężkiej i złej śmierci. Wybaw nas, o Jezu!
Od potępienia wiecznego. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Drogą Krew Świętą Twoją. Wybaw nas, o Jezu!
Przez tę wielką cenę naszego odkupienia. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś, przy Twojem obrzezaniu. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, wytryskającą z żył Twoich na górze oliwnej. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś wśród poniewierań przez Twych nieprzyjaciół. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś w czasie biczowania. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś w czasie koronowania Cię cierniową koroną. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś w czasie niesienia Krzyża. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś, przy obnażeniu Cię z sukien. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś, gdy Cię przybijano do Krzyża. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą wylałeś na Krzyżu. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą przelałeś przy przebijaniu Ci boku włócznią. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, którą na Ostatniej Wieczerzy dałeś uczniom Twoim. Wybaw nas, o Jezu!
Przez Świętą Krew, która się codziennie przemienia we Mszy Świętej. Wybaw nas, o Jezu!

Wybaw nas, o Jezu!
My grzeszni. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam przebaczył. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam odpuścił. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam prawdziwej pobożności użyczył. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas świętą bojażnią udarował. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam wdzięcznego Ci serca udzielił. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam serdecznej miłości użyczył. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przejął posłuszeństwem ku prawom Twoim. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś w nas wzbudził miłość do wszystkiego dobrego. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przejął odrazą i obrzydzeniem wszelkiego złego. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam użyczył serdecznego żalu za grzechy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam dopomagał do poprawy życia. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas oczyścił Krwią Twoją Najświętszą. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś Nią pokrzepiał dusze nasze. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś przez Nią słodził uciski nasze. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez Nią pojednał z Bogiem. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez Nią pobudził do cnoty. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez Nią uczynił stałymi w Twojej Miłości. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez Nią wzmacniał w pokusach. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam przez Nią odpuścił grzechy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam przez Nią darował zasłużone kary. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam przez Nią był pomocą przy śmierci. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam przez Nią użyczył szczęśliwego końca. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas przez Nią zachował od mąk czyszcowych. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś przez Nią uwolnił cierpiących z czyszca. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam był litościwy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.

O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam o Jezu!
O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas o Jezu!
O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami o Jezu!

Chryste usłysz nas.  Chryste wysłuchaj nas.

    O Najłaskawszy Zbawicielu! przez Krew Twoją Najświętszą za mnie wylaną i przez zasługi cierpień Twoich, oczyść duszę moją z wszelkich grzechów i udziel mi łaski, aby moje serce coraz większą wdzięcznością i miłością ku Tobie uczuwało, abym się coraz usilniej starał(-a) przez pobożne i świątobliwe życie stać się godnym(-ą) tej szczęśliwości, którą nam przez ofiarowanie Krwi i Życia Twojego litościwie nabyłeś. Amen.

~~~~~~

Arcybractwo Najdroższej Krwi JEZUSA CHRYSTUSA ustanowjone w Rzymie(...). Ss.29-32.
(Transkrypcja i oprac.graficzne: intix. 30 czerwca 2022 AD. Pozwoliłam sobie na nieliczne - miejscowe - poprawienie pisowni, stosując Wielką literę w odniesieniu do Najdrożej Krwi).

 ________________________
            Imprimatur.
Poznań dnia 27. Kwietnia 1847.
                Konsystorz Jeneralny Arcybiskupi.
                            X. JABCZYŃSKI.

 

____________ +    + ____________


Uczczenie Krwi Przenajdroższej


____________ +    + ____________

 

 


† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 

Za:  https://siloe5181.blogspot.com/2022/07/litanja-do-najdrozszej-krwi-panskiej-xix-w.html

 

_________________________________________

=> POPRZEDNI <= => NASTĘPNY <=

 

 

 

 

4 komentarze

avatar użytkownika intix

1. Modlitwa


O! Ojcze Przedwieczny! racz nie odwlekać zmiłowania Twego nad światem, daj się ubłagać, zaspokój pragnienie sług Twoich; o zmiłowanie wołają oni do Ciebie, do drzwi Twoich kołaczą. Wysłuchaj ich, otwórz im dla niepojętej i nieogarnionej Miłości, jakąś ich ukochał.

Otwórz, rozszerz, zmiękcz zatwardziałe serca tych stworzeń; nie miej względu na tych, którzy kołatać zaniedbują, ale wysłuchaj nas dla wielkości Miłosierdzia Twego, dla miłości wiernych sług Twoich, którzy się przyczyniają za nami; stoją oni u drzwi prawdy, i o cóż proszą?... o Krew Syna Twego; Ona albowiem zmyła nieprawość, zgładziła zmazę grzechu Adama. Krew ta za nas jest wylana i nikomu, z proszących o Nią, odmówioną nie będzie. 

Daj Panie, owoc tej Krwi stworzeniom Twoim, połóż na szali cenę Krwi Syna Twego, aby owieczki pastwiska Twego nie dostały się w moc szatana.

O Ojcze! dla Ciebie nic nie jest niepodobnem; błagam Cię, złam wolę stworzeń, które bunt przeciw Tobie podniosły; spraw, aby pożądały tego, czego dotąd nie pragnęły; proszę Cię Panie o to, przez nieskończone Miłosierdzie Twoje. 

Stworzyłeś nas z niczego, napraw naczynia na obraz Twój i podobieństwo uczynione, przywróć nam łaskę Swoję, dla zlitowania Twego, dla Krwi Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Amen. 
(Św. Katarzyna).

.
avatar użytkownika Maryla

2. Ze smutkiem zawiadamiamy, że

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 1 lutego 2023 r. po długiej i ciężkiej chorobie , zmarła nasza Przyjaciólka, blogerka intix - Joanna Bernadetta Krakowiak.

Składamy Bliskim Joanny najgłębsze wyrazy współczucia z powodu straty.

Będzie nam Ciebie brakowało, droga Intix.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika gość z drogi

3. Droga INTIX

Tą nowennę odmawiam w Twojej intencji
"spieszmy się kochać ludzi ,.."

gość z drogi

avatar użytkownika gość z drogi

4. Droga Intix

zostawiłaś nam tę nowennę, wierząc, że na Nią trafimy i trafiłam , odmawiając
Ją w ciszy nocnej ,miałam wrażenie, że jesteś obok
pozdrawiam Cię więc i pamiętam o Tobie w codziennej modlitwie.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, bo serdecznie na to zasłużyła
odeszłaś do Domu Pana 1 lutego 2023 ,a dzisiaj jest 8 luty 2024 i dziwnym trafem udało mi się po długiej przerwie wejść do naszego ukochanego Miejsca w Internecie,
dzięki Ci za każde słowo, dzięki za to, że byłaś z nami do końca

gość z drogi