Trzy lojalności, trzy patriotyzmy.

avatar użytkownika michael

*

"Solidarne Liberum Veto pani Małgorzaty Gersdorf i Andrzeja Dudy." Czy to jest dobry tytuł dla dzisiejszego felietonu? Z pewnością nie, chciażby z tego powodu, że to co łączy panią Prezes Małgorzatę Gersdorf z panem Prezydentem Andrzejem Dudą nie jest ani solidarnością ani tradycją Solidarności, ale łączy ich partykularny interes polityczny ANCIEN RÉGIME. Interes starego rezimu wyrażany jest przez różne środowiska, w których tkwią oboje vetujący.
 
Pan Andrzej Duda poszukuje kompromisu ze środowiskiem dawnej "wojskówki" zasiedlajacej aktualne BBN, natomiast pani Małgorzata Gersdorf blokując działanie Krajowej Rady Sądownictwa stawia veto całemu polskiemu sądownictwu - kontynuuje intrygi starej stalinowskiej tradycji Duraczówki.
 
Solidarne Liberum Veto pani Małgorzaty Gersdorf i Andrzeja Dudy. Różne środowiska, różne interesy, choć manifestują się podobnie. Dlatego powstaje pytanie: Czy Beata Szydło zamiast Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich? Ani to pytanie ani odpowiedź nie jest nonsensem. W przeciwieństwie do wniosków felietonu wPolityce. Pani Beata Szydło staje się najprawdopodobniejszym kandydatem na polskiego prezydenta.
 
Piszę o tym od ładnych kilka miesięcy. Polityka jest działalnością zespołową i zależy najpierw od jakości zespołu, a dopiero później od przywódcy. [link]
Jarosław Kaczyński tworzy system, poszukując najlepszych kandydatów na zespołowych przywódców dla PolskiGdy widzę takie działanie w służbie Polski, jestem gotów poprzeć te wysiłki, nawet gdy widzę błędy i pomyłki. Wiem, że ani w przyrodzie ani wśród ludzi nie istnieją bezbłędne systemy i tylko pracując razem z dobrze współpracującymi ludźmi można budować działania odporne na zakłócenia. Dopiero wtedy możliwa jest długoterminowa robota w służbie Polski. Wtedy gdy sprawne zespoły postawią sobie cel osiagnięcia strategicznego sukcesu naszej Ojczyzny, szansa na sukces może być dobrze wykorzystana w naszym wspólnym interesie.
 
Natomiast gdy widzę inne zachowania i motywacje, to trzeba się poważnie zastanowić, co z tym zrobić.
A więc na przykład Andrzej Duda chce być przywódcą u władzy, której chce dla siebie.
Małgorzata Gersdorf służy dawnej władzy dla starego reżimu w sowieckim stylu.
Grzegorz Schetyna służy sam sobie, dążąc do zniszczenia wszelkiej konkurencji w walce o władzę. 
To są te trzy lojalności, trzy patriotyzmy.
 
Może być więcej tych lojalności, a są tacy mistrzowie zdrady, którzy są gotowi do bardzo wielu lojalności. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Tu trzydzieści srebrników, tam łaskawe spojrzenie, 
A więc przyszedł czas, by urwać łeb temu łajdactwu.
 
No to zrobimy to teraz. Z r o b i m y  to powoli, krok po kroku, zgodnie z naszymi przewidywaniami, ale już teraz! 96 miesięcznica jest ostatnią chwilą na opamiętanie, jest uchem igielnym dla wszelkich Budków, Schetyn, jest ostatnim egzaminem i nieprzekraczalną granicą dla Dudawina i wszelkich ludzi małej albo złej wiary.

[link] "PROGNOZA DLA POLSKI 1 i ¾"
[link] "ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA DLA POLSKI - 1 i ½"
[link] "Paniczny strach przed Machiavellim",
[link] "Gdy się komuś pomiesza MONTESQUIEU z MACHIAVELLIM"
[link] "CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH - imperatyw kategoryczny"
[link] "PROSTYTUCJA POLITYCZNA - DOWÓD ZDRADY".
[link] "50 rocznica wydarzeń marcowych"
[link] "CO DECYDUJE O ZWYCIĘSTWIE PIS?"

Jarosław Kaczyński zapowiedział, zwyciężymy, szydło wyjdzie z worka, a prawda pokaże się na wiosnę. A Pani Beata Szydło jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mówmy o żadnej III RP.

 

* * *

 

następny - poprzedni

2 komentarze

avatar użytkownika michael

1. Oficjalny Zwiastun - Star Wars "Wielka Zdrada"

avatar użytkownika Maryla

2. służba dla Polski

Prezes PiS ogłasza nowy projekt: Pensja 20 proc. minus
Ministrowie konstytucyjni, sekretarze stanu, którzy są politykami
zdecydowali się na przekazanie nagród, w terminie do połowy maja, do
Caritas na cele społeczne
- zaczął Jarosław Kaczyński. Komitet
Polityczny PiS- na jego wniosek - ustalił, że zostanie
złożony do laski marszałkowskiej projekt obniżenia o 20 proc. pensji
poselskich. Wprowadzimy też nowe limity obniżające dla wójtów,
burmistrzów, marszałków i starostów oraz ich zastępów - dodał. Będzie,
dużo, dużo skromniej. I będziemy egzekwować z cala stanowczością
dyscyplinę w tych sprawach.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl