KTO, PO CO i DLACZEGO - cz.1

avatar użytkownika TezPolonus

KTO, PO CO I DLACZEGO - ZROBIŁ KRZYŻ SMOLEŃSKI NA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE ?

 

/ sumowanie faktów historii/

 

/TEN KRZYŻ TO APEL HARCEREK I HARCERZY DO WŁADZ I SPOŁECZEŃSTWA O ZBUDOWANIE TUTAJ POMNIKA W HOŁDZIE TRAGICZNIE ZMARŁYM 10.04.2010 ROKU W DRODZE DO KATYNIA ORAZ DLA UPAMIĘTNIENIA DNI ŻAŁOBY NARODOWEJ, KTÓRA ZJEDNOCZYŁA NAS PONAD PODZIAŁAMI/

 

Od ostatniej przedmiotowej publikacji minęło kilka miesięcy, a mimo wszystko ETHOS PAMIĘCI na Krakowskim Przedmieściu trwa nadal i przeplata się poprzez wątki różnych faktów wraz z dziejami Narodu.

 

Codziennie - POLSCY PATRIOCI spotykają się z gestem powstałego obyczaju, /przypadek notoryjności/ przed Pałacem Prezydenckim, przy i wokół wartości, które prezentuje Światu przynoszony każdorazowo, wiekowy symbol KRZYŻA, by następnie poprzez medium „Radia Maryja tworzyła się tu łącznia - dalsza wartość wspólnoty Kościoła. Codziennie, przez nagłośnienie trwa tu Apel Jasnogórski, połączony z istotą i sensem modlitwy różańcowej, by wreszcie - pod koniec zgromadzenia pojawiało się to, co ważne, co najważniejsze - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Ojców Paulinów z Jasnej Góry, głoszone tu publicznie na sławę BOGA, OJCZYZNY i NARODU POLSKIEGO. Tę heroiczną walkę o rzeczywisty i polski obyczaj wierności wyraża spontanicznie, samorzutnie powstała GRUPA POLSKICH PATRIOTÓW, której za uporczywe trwanie przy wartościach i polskich ideałach należy się WIELKI SZACUNEK ORAZ UZNANIE, i także przy tej okazji - w ICH intencji, prosimy wszystkich ludzi Dobrej Woli o szczerą, głęboka modlitwę o dalsze siły przetrwania DLA SŁUŻEBNYCH POLAKÓW wstawiających się czynami wprost - za IDEĄ POLSKIEGO DUCHA, Z MYŚLAMI O POLSKICH ZŁOŻONYCH WARTOŚCIACH, które wnoszą historyczne, potrzebne NAM do przetrwania pojęcia niezbędne dla dziejów NARODU.

 

–Pamięć o Smoleńsku kończy się tu Modlitwą! - Za Kapłanów, bo jesteśmy nadal wierni historycznym doświadczeniom płynącym z trudnych czasów kiedy istniała świadomość, TEGO, że Kościół był z Narodem Polskim i stawał zawsze po stronie krzywdzonego Ludu. - Każda modlitwa jest oczywistym chrześcijańskim intencyjnym gestem wzmocnienia – zwłaszcza, gdy w społeczeństwie wraz z czynnikiem wiary pojawiają się wątpliwości, które z samej istoty tworzą zgubne, niszczące dysonanse poznawcze, zwłaszcza wtedy, gdy powstają jako widoczne stany faktyczne-pełne wynaturzonej materii społecznej, a które przeczą podstawowym założeniom prawdy - o BOGU, o DOBRU o funkcjach i nakazach DEKALOGU !

 

Nawet w imię wyimaginowanych racji, nie można przechodzić obojętnie obok takiej rzeczywistości. – W wielu przypadkach dotykają nas - rozliczne, przemyślane działania, zgubnie i dosadnie wycelowane w interesy narodu, a przy tym są przesycone także złowrogimi intencjami ze znaczeniem cywilizacyjnym. -Pomimo upływu dwóch lat nadal nie znamy rzetelnej prawdy o Tragedii Smoleńskiej, ale przy tym istnieją tez szeregi działań deformujących świadomie kształt prawdy o wydarzeniach z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

 

Nie możemy zapomnieć o tym, ze dnia 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku smoleńskim - SIEWIERNOJE około

godz. 8:41 podczas manewru lądowania, uległ katastrofie - w szerzonej opinii przez główne media, a faktycznie mającej wszelkie znamiona zamachu stanu - polski samolot wojskowy TU-154M 102 na pokładzie którego znajdowało się 96 Obywateli Rzeczypospolitej stanowiących Polską Delegacja na 70 Rocznicę Pamięci o Zbrodni Katynia - 1940 roku.

 

Jest też ewenementem cywilizacyjnym sam fakt - by w jednym tragicznym wydarzeniu zginęło DWÓCH PREZYDENTÓW POLSKI prezentujących różne epoki historii i państwa i za to jak do tej pory nikt za nie ponosi odpowiedzialności ! -Zważyć należy przy tym, że w życiu społecznym dzieją się wielkie niegodziwości społeczne, także wokół Tragedii Smoleńskiej.

 

Ofiary Tragedii Smoleńskiej miały swój cel nadrzędny, polegający na podtrzymaniu, utrwaleniu i kontynuacji Pamięci o Zbrodni Katynia. Z taką też intencją NARODOWEGO CELU - STRACILI ŻYCIE, na rosyjskim lotnisku, byli tym samym na służbie Świętej Narodowej Sprawy!

 

W dwójnasób należy się IM przywilej PAMIĘCI ŚWIĘTEJ - z racji chrześcijańskiego obyczaju jak i z racji historycznej misji, którą pełnili na rzecz Pamięci Narodu Polskiego. Dlatego, cynizmem jest - z jednej strony stosowanie zasad ethosowych, a z drugiej wszelakie nikczemne działania, dla politycznego skutku, z podłożem prostej demagogii faktu.

 

Prawdą faktu jest: ZGINĘLI, BYLI POLAKAMI, W POLSKIEJ SPRAWIE, Z INTERESEM POLSKIEJ RACJI STANU ! Przecież paradoksem naszej historii są nadal mroczne fakty towarzyszące ZBRODNI KATYNIA. Fakty są połączone dziwnymi węzłami polskiego losu w istniejący programowy bieg zdarzeń, powstałych w obszarze wytworzonego historycznego zamętu, po Tragedii Smoleńskiej.

 

 

Dla zrozumienia rzeczywistości podnosimy głowy, by jasno i dosadnie, odczytywać nadal prawdy pozostawione nam przez historię czasu: zaborów, powstań narodowo-wyzwoleńczych, rzezi warszawskiej Pragi, katorgi Sybiru z póżniejszymi katorżniczymi rolami łagrów; czasu histori o wojnie - 1920 roku i poźniejszą agresją - 17 września 1939 roku, także ze świadomością owej zbrodni Katynia i innych rozlicznych miejsc o polskiej zagładzie. O historii walki narodu na frontach II wojny światowej, o współudziale sowieckim i przyczynkowych wyrafinowanych działaniach eksterminacji Warszawy – okresu powstania 1944 roku.

 

Także i faktów z niezbyt odległych czasów polegających w samej rzeczy na utrwalaniu władzy, które doktrynalnie prowadziły bohaterskie polskie losy przez katownie NKWD, albo przez oprawców doborowych odziałów selekcyjno-sowieckiego - SMIERSZU, później - UBP albo Informacji Wojskowej. Form politycznych stworzonych między innymi przez wiekowych polskich wrogów, z zamiarami likwidacji Polski, dla stworzenia w to miejsce nowego bytu, Judeopoloni II. Państwa ościenne kolaborowały, a NARÓD POLSKI był dotykany EKSTERMINACJĄ, PRZESŁANIEM LUDOBÓJSTWA – PRZYJĘTEGO W OGÓLNEJ IDEOLOGII ZAGŁADY JAKĄ NIOSŁA ZE SOBA II WOJNA ŚWIATOWA.

 

 

Feliks Konarski pod osłoną nocy, na włoskiej ziemi, napisał piosenkę lat II Wojny Światowej na cześć i chwałę bitwy pod MONTE CASINO. Powtarzają się tu słowa refrenu i bliski nam fakt dziejowy wynikły z prostej zależności: naszą WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY i dalej także to, że w wymiarze polskiego bytowania –tradycyjne, uczciwe traktowanie dziejów i wolności nie może pomijać POLSKICH AKSJOMATÓW WOLNOŚCIOWYCH, POŁĄCZONYCH NIEROZŁĄCZNĄ KONIUNKCJĄ POJĘĆ Z WOLNOŚCIĄ, W ASPEKCIE KRZYŻA.

 

 

Oto skutki działalności nazistów - to ci co odrzucili Krzyż i Boga. Zakładnicy w Palmirach, przeznaczeni do rozstrzelania. Wśród nich jest mistrz olimpijski Janusz Kusociński

 

- Właśnie, by sowiecka część historii nie uległa zapomnieniu i samoistnej zagładzie, Naród pamięta o Katyniu. -To między innymi dlatego - na 70 Rocznicę Zbrodni Katynia udawała się TA NIESZCZĘSNA Polska Delegacja przez tragiczne dziejowo, lotnisko smoleńskie - ale z jednym, prostym, narodowym Imperatywem Pamięci, -Połączonej z narodowym i dziejowym pytaniem: DLACZEGO?????????

 

– Słowa O NASZYCH SPRAWCH, samoistnie prowadzą przez szeregi i pojęcia, wiodą porządkiem i aksjologią naszej cywilizacji, aż do pojęć wiecznych rozstrzygnięć i to z wymiarem: ŚWIĘTEJ NARODOWEJ SPRAWY, POPRZEZ KOLEJNE STACJE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI !

 

Taką dramaturgię wielu faktów nieźle tłumaczy nam historia. Dobrze przywołują się w tym fakty różnych miejsc i obszarów pamięci znajdujących się w różnych miejscach. Dziś niech to będą przykłady utrwalone wokół praskiej -CERKWI WARSZAWY- prawego brzegu Wisły./ -Przy dawnej ulicy STALINGRADZKIEJ- obecnie JAGIELOŃSKIEJ, róg CYRYLA i METODEGO./ Na małym żelaznym krzyżu utwierdzona jest tabliczka pamięci z napisem : …ZGINĘLI, BO BYLI POLAKAMI. To są słowa prawdy o wielkiej narodowej EPOPEI. Fakty dotyczą niesłychanych - jak na tamte czasy i obecne – działań ze znamionami LUDOBÓJSTWA – dokonanych przez armie carską SUWOROWA, skierowanych rozmyślnie przeciwko mieszkańcom Pragi - KOBIETOM, DZIECIOM, STARCOM, LUDNOŚCI RÓŻNEGO STANU I POCHODZENIA za które w imię barbarzyńskiego prawa nikt nie poniósł odpowiedzialności. Można przeczytać zachowane opisy na: http://www.twoja-praga.pl/praga/historia/1090.html i sceny utrwalone przez malarzy np. Aleksandra Orłowskiego „Rzeź Pragi”.

 

Tym bardziej, że tli się żywo w naszej pamięci historia, przywoływana poprzez ślady pozostawione nam jako dzieło represji, kamienica NKWD, przy ul. Targowej 76 wraz z przyległym tam podwórkiem – Stalowa 3.

 

W tym miejscu, dla pryncypiów ustrojowych po II Wojnie Światowej w tej kamienicy drzwi wejściowe otwierały się tylko w jedna stronę ! Polscy patrioci, którzy je przekroczyli nie wracali już do tego świata. -Tu nad duszami polskich patriotów czuwała jedynie Figurka Matki Boskiej, z Różańcem w ręku, by wstawiać się w czasie terroru, za nimi u Boga, o niebieski ICH LOS. – Dziś, jakiś LIBERTYN-CYNIK, lewą ręką, techniką grafiti wykonał tam wyzywający, haniebny i podły napis: „BOŻE CHROŃ FANATYKÓW” ???

 

Natomiast są przeciwwagi - INNA Młodzież, przy okazji faktów naszej historii, dla polskich znamion, w kwietniu 2010 roku pod Pałacem Prezydenckim wpisała nam do naszej historii ZNAK - SYMBOL KRZYŻA, który pogłębił polskie myślenie, czynił przy tym swoiste podmiotowe fakty oraz wywoływał postawy obywatelskie, a także wzywał LUDZI DOBREJ WOLI do szlachetniejszego działania na rzecz Ojczyzny. Jest przecież prawdą polskiej historii – to, że od ponad tysiąca lat temu Symbol Krzyżajest bliski, będzie dalej z Narodem Polskim ! Naród Polski przez ponad tysiąc lat podąża dziejowo z dobrem głoszonym przez symbolikę KRZYŻA. Ma przy tym to wszystko swoją duchową wymową, którą niesie się przed - ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

 

15 lipca 2010 roku mas-media rozgłosiły stanowisko PREZYDENTA Elekta - rzekomo chrześcijanina - w sprawie Harcerskiego Krzyża Smoleńskiego, który tym samym miał być usunięty z miejsca publicznego !

 

Fakty dobrze opisuje rozmowa z działaczami harcerskimi : J. Błoniarzem i M.Butkiewiczem, „Nasz Dziennik”, -piórem red. Pauliny Jarosińskiej - dnia 23.07.2010 roku – piątek. Już w tej rozmowie zawite były zamiary wyprowadzenia Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia. W obliczu znanych faktów Panom Harcerzom, Osobom Zaufania Publicznego dla pełnego rachunku należy przybliżyć fakty, by przy ich pomocy skorygowali oni swoje sądy wypowiadane na łamach „Naszego Dziennika”.

Godzi się przypomnieć, ze symbolika Krzyża Smoleńskiego była bezinteresowną DONACJĄ na rzecz NARODU i DLA DOBRA WSPÓLNEGO, co samo przez się wyklucza już arbitralne działania w/w Panów w sprawie ustalania jak i znaczenia symbolu, zwłaszcza kiedy - 30 maja 2010 roku, na Krzyżu Smoleńskim została utwierdzona znana już historycznie tabliczka z zapisem, który tworzył oczekiwany pomnikowy zrąb ładu publicznego myślenia wokół tregedii Smoleńskiej. To był APEL, którego nikt nie negował w chwili ogłoszenia. Harcerze głosząc powyższe podpisali te wersy intencją OJCZYŻNIANEJ SPRAWY. Nikt nie powinien ingerować więc w późniejsze zmiany idei.

 

- Harcerzom pozostawała przy tym - rola służebna, czyli wykonanie czynu określonego jako POMNIK. Panowie: Błoniarz i Butkiewicz, wprowadzają w błąd kiedy twierdzą, że z 21 na 22 maja 2010 – WICHURA OBALIŁA I ZNISZCZYŁA POSTWAWIONY KRZYŻ?

 

W rzeczywistości, w przytoczonym wyżej miejscu i terminie, nie było ani burzy ani niszczącej eksponaty wichury!

 

-PRZY POMOCY MANIPULACJI I FAKTÓW DOKONANYCH /świadomie uszkodzono Krzyż/ PRÓBOWANO WEJŚĆ BEZ KONSEKWENCJI OBYCZAJOWYCH W KAMPANIĘ WYBORCZĄ JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO /kandydował/ NA URZAD PREZYDENTA RP i TO BY SIĘ DZIAŁO BEZ ZNAMION STWARZANYCH PRZEZ TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ JAK I PÓŹNIEJSZE ISTNIENIE SYMBOLU KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO NA DZIEDZIŃCU, PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM !!!

 

 

Przedstawione wyżej fakty, brak Krzyża na Krakowskim Przedmieściu wywołał, poruszenie społeczne, a i strach u tych, co sobie wymyślili tę społecznie zakłamaną grę i taki stan rzeczy !

 

Przestraszyli się głównie konsekwencji wynikłych z Prawa Obywateli o dostępie do informacji publicznej ! / Krzyż był bytem publicznym i jego zaginiecie w strefie „0” Pałacu Prezydenckiego nie mogło być przypadkowe./

 

-By sądzić, wystarczy odnieść się do materiałów pozostawionych na ten czas i bez trudności wykazać, że po 21 maja 2010 roku BOR represyjnie walczył ze zwolennikami Krzyża Smoleńskiego. Kierował pod ich adresem zapowiedzi represji prawnych. Wobec starszych kobiet używano arogancko, siły. -To w tamtym czasie powstała retorsja społeczna dla stanu rzeczy, powstała ona po pierwszym usunięciu Krzyża, którego to usunięcie zapowiedział wybrany na Prezydenta RP Bronisław Komorowski - która to zapowiedź było przyjaznym gestem dla masońskich i satanistycznych kręgów wrogich chrześcijaństwu, niszczących nauczanie prawdziwej historii, nienawidzących polskiej tradycji a przez to wrogich Polsce i Polakom. Tylko szkoda, że w różnych ważnych sprawach dla Polski i Polaków nie jest on tak aktywny.

 

 

 

 

 

 

W obronie symbolu, przed Pałacem Prezydenckim skandowano krótkie hasło :…”GDZIE JEST KRZYŻ” ? Powtarzano je często i rytmicznie przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu ! Internet odnotował te fakty na www.youtube.com sfilmowane i zamieszczone na koncie Z.Jóźkowa: … „LUDZIE KRZYCZĄ GDZIE JEST KRZYŻ”. Na portalu Gawrońskiego znalazła się pozycja :… „KWIATOWI TERRORYŚCI”, http://www.youtube.com/watch?v=RdBlwOwnhl8 gdzie obrazuje się represyjne akcje BOR. Swoiste efekty społeczne przyniosła obywatelska akcja protestacyjna przed Pałacem Prezydenckim /KR, JO, JZ/ pod tytułem: … „PANIE KOMOROWSKI GDZIE JEST KRZYŻ HARCERSKI ?” Pod presją społeczną - Krzyż powrócił na Krakowskie Przedmieście - 27 maja. Zostało to uznane jako CUD SPOŁECZNY ! Jednak jak się później okazało to usuwanie Krzyża odłożono w czasie. Stworzono pozoracje działań by przy pomocy młodzieży harcerskiej realizować zabiegi socjotechniczne, które miały na celu zneutralizowanie zaistniałych postaw podczas usuwaniu Krzyża, ale pod wpływem już innych i wypreparowanych - wrogich emocji społecznych, skierowanych przeciwko społeczeństwu i harcerzom, skłonnym do romantycznych przedsięwzięć !

 

Mechanizm ten powtarza się „N”-krotnie. Podobnie w sprawie ustawy refundacji medycznej, także działaniach ratyfikacji ACTA jak i przy barbarzyństwie dziejowym opartym o sprawę emerytur - po 67 roku życia dla wszystkich, skrajnie naiwnych grup Polaków, zauroczonych bajdą lukratywnego pustosłowia.

 

Jednak znaczenie wzajemnych relacji jakie istnieją pomiędzy nasza historia, kulturą, a postawami i Tragedią Smoleńską, w znaczeniu społecznym - odnosi się nadal do KRZYŻA. Powoduje już, że pod Krzyżem i wokół Krzyża ukształtował się ZDROWY RUCH OPORU, który swoją istotą sprzeciwu przeciwstawia się propagandzie, naporowi represji, a i nagonce mentalnej.

.

 

 

 

Nadszedł – DZIEŃ 3 SIERPNIA 2010 ROKU ! Ten dzień przeszedł do historii jako dzień godności Narodu Polskiego! Naród wraz ze swoim zdrowym historycznym korzeniem tożsamościowym pokazał Światu, ze SYMBOL KRZYŻA NA TERENIE POLSKI JESZCZE NIE STANOWI POJĘCIA MEBLA SPOŁECZNEGO !!! Był w tym procesie także: …… „PALEC BOŻY ”! …MANUS DEI !

 

- Próbowano prześmiewczo trawersować okrzyk sprzeciwu : …”GDZIE JEST KRZYŻ” aż wreszcie - po 16 września 2010 roku, a następnie - po 10 listopada 2010 roku było wznoszone na Krakowskim hasło : GDZIE JEST KRZYŻ, które obróciło się przeciwko barbarzyńcom. Oni za wszelką cenę usiłowali rozprawić się z NARODOWĄ LEGENDĄ KRZYŻA ! Podobnie rzecz się ma z przygotowanym w/g wzorców współczesnych teledyskiem internetowym pt: „ GDZIE JEST KRZYŻ” – WIELKI REMIX, http://www.youtube.com/watch?v=cCJVaMzXB4E gdzie zamiast efektu śmieszności zaistniał efekt gremialnego zainteresowania, aż do pozycji blisko 5 milionów wejść, przez które zadawano pytanie: Gdzie jest Krzyż? Dalej kto ukradł buty i kto pod krzyżem bił OBROŃCÓW KRZYŻA?  

 

Czytaj:

Cz.2 - http://blogmedia24.pl/node/56326

Cz.3 - http://blogmedia24.pl/node/56328

 

3 komentarze

avatar użytkownika Maryla

1. TezPolonus

Pamiętamy! Ale pamięć ludzka jest ulotna, więc zapis faktów pokazuje KTO jest KTO w Polsce. Trwamy i oczekujemy prawdy i sprawiedliwości.
Pamięci nie da się zgasić, jak zniczy , TRWAMY.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

2. TRWAJĄ w modlitwie

http://wobronie.wordpress.com/2012/03/08/zdjecia-hortensji-z-7-marca/#


Ausstellung

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

3. 10.03.2012 ks.Małkowski

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl