Opinia Stowarzyszenia Blogmedia24.pl w sprawie zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej

avatar użytkownika Redakcja BM24

W dniu 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt ten w najbliższych dniach zostanie skierowany do Sejmu.


Projekt ten wprowadza do ustawy o dostępie do informacji publicznej artykuł 5a, stanowiący (wg informacji dostępnej na stronie BiP MSWiA - http://www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19805/Projekt_ustawy_o_zmiani...):
"1. Prawo do informacji publicznej w zakresie:
1) stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporządzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb:
a) dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia,
b) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
2) instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395)
– podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakończenia postępowania lub zawarcia umowy międzynarodowej, ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
2. Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega również ograniczeniu w toku postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego o udostępnienie informacji publicznej".


Zapis dotyczący artykułu 5a pojawił się w projekcie w ostatniej chwili i okazał się zaskoczeniem dla organizacji oraz ekspertów biorących udział w konsultacjach społecznych.


Zapis ten, jeśli wejdzie w życie, będzie oznaczał istotne ograniczenie jawności procesu podejmowania decyzji przez organy władzy i administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz dostępu społeczeństwa do informacji w istotnych dla kraju sprawach.


Pozbawienie obywateli dostępu do dokumentów związanych z procesem gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia jest równoznaczne z brakiem społecznej kontroli nad tym procesem i sprzyja korupcji.


Pozbawienie obywateli dostępu do instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych grozi wykluczeniem społeczeństwa z udziału w procesie stanowienia obowiązującego w Polsce prawa, ponieważ umowy międzynarodowe po ich zawarciu i ratyfikacji stanowią jedno ze źródeł tego prawa, a ponadto mogą zobowiązywać Polskę do ustanowienia lub zmiany określonych przepisów prawa krajowego. Naszym zdaniem jest to ograniczenie dostępu do informacji istotnych dla sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród , a co za tym idzie art. 4 Konstytucji RP.


Z zapisu tego wynika, że każdy dostęp do informacji zaliczających się do wymienionych wyżej kategorii automatycznie zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu publicznemu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa i z tego powodu podlega ograniczeniu. Ograniczenie to nie jest uzależnione od tego, czy zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ważnego interesu gospodarczego rzeczywiście istnieje, czyli obiektywnego faktu, który może być poddany ocenie sądu. Jest to nadużycie art. 61 ust. 3 Konstytucji RP. Z tego powodu uważamy, że proponowana zmiana narusza zawarte w art. 61 Konstytucji RP prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.


W związku z tym domagamy się usunięcia artykułu 5a ze znowelizowanej ustawy, tj. usunięcia z projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw art. 1 ust. 5 i ust. 6.

Etykietowanie:

20 komentarzy

avatar użytkownika Redakcja BM24

1. projekt listu - prosze o uwagi i korekty

pismo zostanie wysłane do premiera, szefów klubów parlamentarnych, prezydenta, Międzyresortowego Zespołu „Polska Cyfrowa”

avatar użytkownika sierp

2. błąd do usunięcia

"sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród" - jest omyłkowo dwukrotnie, to co po nawiasie trzeba usunąć.

avatar użytkownika Maryla

3. sierp - poprawione

dyskusja w temacie pod linkiem


Jak zamknąć obywatelom usta czyli ogranicza dostęp do niektórych informacji publicznych, np. analiz prywatyzacyjnych

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Unicorn

4. "podlega ograniczeniu do

"podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakończenia postępowania lub zawarcia umowy międzynarodowej, ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa."
Na jakiej podstawie? Tylko "ważny interes gospodarczy państwa"? Przecież od pilnowania ważnych interesów gospodarczych państwa jest ABW, mniej związane CBA. Dla mnie jest to mania tajności, której ulegają politycy. Każdy głupi śmieć i kwit związany choćby z programem unijnym staje się niejawny (kwestia płatności). Z punktu widzenia rządzących sprawa jest jasna- nie chcą aby ludzie dowiedzieli się wielu rzeczy. Druga sprawa to przerzucanie piłki od ABW do bliżej nieokreślonego "szarego" gremium decydującego o utajnianiu dokumentów. Zresztą od paru miesięcy było wiadome, że okroją informację publiczną bo jest NIEWYGODNA dla nierobów i cwaniaczków uważających się za rządzących.
Przypominam, że takie uzasadnienie ważnych interesów gospodarczych jakie się tutaj pojawia było w PRL. I to jest najlepszy komentarz do "liberalnych" rządów Tuska i ski.
Każdy papier związany z wydawaniem pieniędzy publicznych może okazać się tajny a nawet ściśle tajny. Pewnie jeszcze z klauzulą NATOwską...Rosnący dług wymaga działań prewencyjnych. Czyli pozamykania wszystkich furtek, obwarowania się i czekania na koniec. A później ciocia Angela da stołek.

:::Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku::: 'ANGELE Dei, qui custos es mei, Me tibi commissum pietate superna'

avatar użytkownika Maryla

5. wysłane wg rozdzielnika

do premiera, prezydenta, ministrów MSWiA i Sprawiedliwości, do marszałka sejmu i komisji sejmowych

Warszawa, 2011-07-07

K A N C E L A R I A S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Elżbieta Szmidt
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
11-041 Olsztyn ul. Rzędziana 32
kontakt@blogmedia24.pl
(dane wprowadzone przez korespondenta,
automatycznie przeniesione z formularza)

Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

6. Proponuję wysłać też

do najważniejszych osób we wszystkich partiach politycznych mających posłów w Sejmie. Oraz może do mediów (najważniejsze gazety, portale, telewizje, PAP).

avatar użytkownika Maryla

7. SIERP

media nas nie lubią :) ale nic nie szkodzi, wyslemy do wiadomości, wyślę jeszcze do szefów partii i do konwentu seniorów.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

8. KPPO to kontakt show details - kluby partyjne

KPPO to kontakt

show details 2:43 PM (0 minutes ago)

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
kp-pis@kluby.sejm.pl; kp-po@kluby.sejm.pl; kp-psl@kluby.sejm.pl; kp-sdpl-nl@kluby.sejm.pl o 2011-07-07 14:21

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2011-07-07 14:43

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

9. Formularz kontaktowy -

Prezydent.pl


Formularz kontaktowy - potwierdzenie
E-mail kontakt@blogmedia24.pl
Imię Elżbieta
Nazwisko Szmidt
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 11-041
Adres ul.Rzędziana 32

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

10. jak ważny jest dostęp do informacji publicznej

wiemy bardzo dobrze, z doświadczeń w naszej kilkuletniej działalności i interwencjach. Kolejny ścigany internauta


Internauta ścigany za "bydlaka"


Naczelnik sosnowieckiej skarbówki poczuł się znieważony wpisem na forum pracowników fiskusa. Autora szuka teraz prokurator

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Selka

11. @Marylko

Czytałam wczoraj - także u Vagla, ocenę tego kuriozalnego projektu - art..5a i uważam, że trafiłaś w "10" - w sądzie za chwile rozprawa z Bud..ą :), robi sie gorąco...a takich spraw może za chwile wypływać dziesiątki.
A dziś zastanowił mnie BRAK w tym projekcie wskazania - KTO będzie uprawniony do takiego ograniczania informacji publicznej, wszak dotyczą one bardzo różnych zakresów życia publicznego (bo to, że nie są podane praktycznie żadne KONKRETNE kryteria tej oceny to widac słychać i czuć - czyli full samowolka !)

Selka

avatar użytkownika Maryla

12. Selka

czy to nie totalitaryzm ?
Zamknięcie ust obywatelom, sciganie za "obraze władzy", nagonka na medium Radio Maryja prowadzona w innych mediach przy użyciu KRRiT , a tu, prosze, świeta krowa, czyli dobro narodowe pod ochroną:


Kaczyński ma przeprosić Agorę, porównał "GW" do "Trybuny Ludu"

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

15. listy@sejm.gov.pl 

listy@sejm.gov.pl 


Warszawa, 11  lipca 2011 r.Kancelaria Sejmu

Biuro Korespondencji i Informacji

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 WarszawaBKI-141-8468/11Pani


Elżbieta SchmidtSzanowna Pani,w związku z Pani korespondencją  z
dnia 7 lipca 2011 r. uprzejmie wyjaśniam, że dopóki projekt ustawy nie
wpłynie do laski marszałkowskiej i nie zostanie skierowany do konkretnej
komisji, nie można określić, jaki będzie jego ostateczny kształt i
która komisja podejmie nad nim prace legislacyjne. W konsekwencji nie ma
możliwości przekazania takich uwag do organu właściwego.


Informacje dotyczące prac legislacyjnych
w Sejmie są umieszczane na bieżąco na stronie www.sejm.gov.pl.
Z poważaniem

/-/Sylwia Gołaszewska

     naczelnik wydziału

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

16. Dnia 12 lipca 2011 r. wejdzie

Dnia 12 lipca 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 76, poz. 409, dalej „nowelizacja”).

Celem nowelizacji jest przede wszystkim przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych. Nowelizacja ma również przyczynić się do zwiększenia efektywności oddziaływania skarg na bezczynność organów administracji państwowej. Osiągnięcie powyższych celów ma nastąpić poprzez wprowadzenie możliwości wymierzenia organowi grzywny, w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.

Grzywna może być orzeczona przez sąd z urzędu lub na wniosek strony do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r. wyniosło 3224,98 zł, według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. Zatem, wysokość grzywny wymierzanej w 2011 r. organowi administracji publicznej, który dopuścił się bezczynności lub przewlekle prowadził postępowanie, może wynieść nawet do ok. 32 tys. zł.

http://biznes.onet.pl/grzywna-za-bezczynnosc-organu-administracji-public...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

18. Boni: w połowie roku

Boni: w połowie roku założenia noweli ustawy o dostępie do informacji

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni spodziewa się, że w
połowie tego roku będą gotowe założenia nowelizacji ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
"Wiadomo, że toczy się dyskusja, jak wyznaczyć granicę między tym, co
jest dostępne, a tym, co z różnych powodów może być oklauzulowane. To
jest to, co wzbudziło dyskusję przy okazji
senackiej poprawki do ustawy. I nad tym pracujemy, bo to jest też nasze
zobowiązanie w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego" - wskazał
minister.
Trybunał Konstytucyjny uznał wiosną zeszłego roku, że przepis
ograniczający dostęp do informacji publicznej - ze względu na ważny
interes gospodarczy państwa - wprowadzono do ustawy w
niekonstytucyjny sposób. Zawierająca ten przepis poprawka została
zgłoszona przez senatora PO Marka Rockiego i wprowadzona do ustawy
podczas prac senackich. Nowelizację zaskarżył do TK
prezydent Bronisław Komorowski, uznając, że Senat przekroczył tu swoje
kompetencje. TK orzekł, że Senat nie może wprowadzać poprawek, które
wykraczają poza materię ustawy przekazanej przez
Sejm.
Boni dodał, że zakres prowadzonych prac częściowo zahacza także o
kwestie dyskutowane przy ustawie o otwartych zasobach. "Bardzo wielu
środowiskom, odbiorcom i użytkownikom myli się pojęcie
informacji publicznej i zasobu wiedzy, edukacji czy kultury. To są
rzeczy, które trzeba rozróżniać" - wskazał minister.
Jeśli chodzi o ustawę o dostępie do informacji publicznej MAC
deklarowało wcześniej, że celem jest zmiana zasad dostępu do takiej
informacji. "Chodzi o znalezienie modelu dostępu do
informacji publicznej, który będąc przejrzystym dla obywatela,
jednocześnie zapewniałby administracji komfort w jej przekazywaniu" -
mówił wtedy rzecznik MAC Artur Koziołek.
Projekt stanowiska rządu wobec poselskiego projektu noweli ustawy o
dostępie do informacji publicznej - opublikowany w 2012 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej resortu - głosi: "Rząd wskazuje,
iż widzi potrzebę przeprowadzenia gruntownej reformy prawa dostępu do
informacji publicznej i jednocześnie powrotu do dyskusji nad właściwą
redakcją art. 5 ust. 1a ustawy (który został
zakwestionowany przez TK - PAP)".
Z kolei ustawa o otwartych zasobach ma służyć udostępnieniu obywatelom
tego, co zostało wytworzone za publiczne pieniądze. "Celem jest to, żeby
jak najwięcej zasobów było otwartych na jak
najbardziej otwartych warunkach - tylko wtedy dajemy szansę, by
powszechny dostęp budował powszechną kreatywność w rozwijającym się,
zmieniającym społeczeństwie polskim" - tłumaczył
potrzebę powstania takiej ustawy Boni. Konsultacje społeczne ws. tej
ustawy mają się zakończyć 21 stycznia.Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

19. Sejm: Wszystkie kluby poparły

Sejm: Wszystkie kluby poparły ułatwienie dostępu do informacji publicznej
Chodzi o projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (angielskie re-use), nad którym od dwóch lat pracowało
ministerstwo cyfryzacji. Nie trafił on do Sejmu w poprzedniej kadencji,
mimo że implementuje dyrektywę 2013/37/UE, która powinna była zostać
wdrożona do polskiego porządku prawnego do 18 lipca 2015 r.

"Omawiany projekt będzie stanowił istotny postęp w dostępie
do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania. To szansa dla przedsiębiorców,
którzy na ich podstawie chcą stworzyć nowe produkty i usługi. Będzie to
też korzystne dla obywateli, ponieważ projekt standaryzuje zasady
dostępu do informacji publicznej" - powiedział przedstawiciel
wnioskodawców, poseł Jerzy Polaczek (PiS).

Jak dodał ustawa jest adresowana głównie do firm
działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Zapowiedział, że
klub PiS będzie głosował za jej przyjęciem.


Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

20. Sejm uchwalił ustawę, która


Sejm uchwalił ustawę, która ma pobudzić innowacyjność gospodarki

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, m.in.
bibliotek, muzeów i archiwów, będzie przejrzystsze i łatwiejsze; przede
wszystkim ma służyć zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki - takie mają być skutki ustawy, którą Sejm uchwalił w nocy z
piątku na sobotę.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl