List w sprawie ustawy o działach i o zbiórkach publicznych, wprowadzające zmiany regulujące zbiórki publiczne i crowdfunding

avatar użytkownika Redakcja BM24

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych


projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przewodniczący

Waldy Dzikowski
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Olsztyn, 17 czerwca 2012 r.

 

Dotyczy: rządowego projektu o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i o zbiórkach publicznych, wprowadzające zmiany regulujące zbiórki publiczne i crowdfunding.

 

Jak się dowiedzieliśmy, Minister Administracji i Cyfryzacji zgłosił do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatruje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw propozycję poprawki ustawy o zbiórkach publicznych rozszerzający zakres jej stosowania na zbiórki przeprowadzane na zasadach obrotu bezgotówkowego.
Zbiórki przeprowadzane na takich zasadach stają się coraz bardziej popularnym źródłem zbierania środków w Internecie, również w Polsce. W ten sposób zbierane są datki w celach charytatywnych (np. dla niepełnosprawnych dzieci przez ich rodziców czy krewnych prowadzących blogi), jak również datki na utrzymanie wielu prywatnych i prowadzonych przez organizacje społeczne blogów i portali internetowych. Na świecie coraz popularniejsze jest również zbieranie w ten sposób funduszy na przedsięwzięcia biznesowe (tzw. crowdfunding), co ułatwia zdobycie kapitału nowym przedsiębiorstwom. W Polsce takie inicjatywy zaczynają powstawać.


Wejście w życie poprawki proponowanej przez MAiC będzie oznaczało, że zarówno crowdfunding, jak i zbieranie datków przy pomocy np. wpłat na konto czy transferów PayPal na utrzymanie prywatnych portali czy blogów stanie się zasadniczo nielegalne, z uwagi na zapis w ustawie o zbiórkach publicznych stanowiący, że "zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione".

Osoby dokonujące takich zbiórek będą popełniały wykroczenie. W przypadku zbierania datków na cele charytatywne, społeczne oraz na utrzymanie portali prowadzonych przez organizacje pozarządowe możliwość przeprowadzania takich zbiórek będzie wymagała zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji, który nie będzie wcale obowiązany jej udzielić, jako że zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych pozwolenie może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki "ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia".

Nie tylko stworzy to biurokratyczne utrudnienie dla ludzi dobrej woli, ale również zagraża tłumieniem inicjatyw niewygodnych politycznie, a także wolności słowa poprzez odcięcie niezależnych, niekomercyjnych portali internetowych od możliwości finansowania. Dotychczasowe stosowanie ustawy o zbiórkach publicznych już spotykało się z zarzutami wykorzystywania jej do celów politycznych - przykładem jest odmowa udzielenia pozwolenia na zbiórkę Fundacji Lux Veritatis na poszukiwanie złóż geotermalnych.
Uważamy, że uchwalona jeszcze w 1933 roku ustawa o zbiórkach publicznych nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Nie widzimy powodu, dla którego zbieranie ofiar na jakikolwiek cel i w jakiejkolwiek formie miałoby wymagać udzielanego arbitralnie "uprzedniego pozwolenia władzy" oraz dla którego zbiórki urządzane w interesie osobistym miałyby być zabronione. W związku z tym domagamy się nie tylko odrzucenia wymienionej wyżej poprawki, ale i uchylenia tej ustawy w całości.
Zwracamy przy okazji uwagę, że istota poprawki zgłoszonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji nie ma nic wspólnego ze zmianą ustawy o działach administracji rządowej i w związku z tym zgłoszenie jej w tym trybie, zamiast w normalnym trybie rządowego projektu zmiany ustawy o zbiórkach publicznych, budzi wątpliwości regulaminowe, jak również sprzeczne jest naszym zdaniem z dobrymi obyczajami politycznymi

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu

Elżbieta Szmidt

 

64 komentarzy

avatar użytkownika nadzieja13

3. Przeczytałam.

Podpisuję się i powysyłam..

avatar użytkownika Maryla

4. wysłane do komisji

K A N C E L A R I A S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Pan/Pani
Elżbieta Szmidt
kontakt@blogmedia24.pl
(dane wprowadzone przez korespondenta, automatycznie przeniesione z formularza)

Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza udostępnionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie www.sejm.gov.pl.

Jeżeli przedmiotem korespondencji są opinie o działalności Sejmu i jego organów, po przeanalizowaniu zostaną one wykorzystane w informacjach o korespondencji dla tych podmiotów.

Uwagi na temat projektów ustaw lub obowiązujących przepisów ustawowych zostaną przekazane do wykorzystania w procesie ustawodawczym i pracach parlamentarnych.

Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro Korespondencji i Informacji dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w możliwie krótkim czasie.
Sejm i jego organy nie mogą jednak podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.

Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

5. Kancelaria Prezesa Rady

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pan Premier
Donald Tusk

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

kontakt@kprm.gov.pl

Minister Administracji i Cyfryzacji

Pan Michał Boni

smb@mac.gov.pl
dak@mac.gov.pl

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

6. Wysłałem również na Facebooku

Wysłałem również na Facebooku do tych z posłów, którzy mają tam prywatne konta, a więc pań Nemś i Żmudy-Trzebiatowskiej oraz panów Kmiecika, Lassoty, Oświęcimskiego, Rzońcy, Sosnowskiego i Van der Coghena. A także do znajomych dzienikarzy. Zobaczymy.

avatar użytkownika Maryla

7. @sierp

tez roześlę do redakcji. Choć tylko na Ewę Siedlecką dotąd można było liczyć...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

8. potwierdzenia

smb smb@kprm.gov.pl

Twoja wiadomość

Do: smb
Temat: projekt o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i o zbiórkach publicznych, wprowadzające zmiany regulujące zbiórki publiczne i crowdfunding
Wysłano: 17 czerwca 2012 15:54:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 18 czerwca 2012 07:20:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

kontakt@kprm.gov.pl
Twoja wiadomość

Do: kontakt
Temat: projekt o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i o zbiórkach publicznych, wprowadzające zmiany regulujące zbiórki publiczne i crowdfunding.
Wysłano: 17 czerwca 2012 15:37:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 18 czerwca 2012 09:33:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

9. Boni wywołuje awanturę

Boni wywołuje awanturę

Za­miast zła­go­dzić przepisy o zbiór­kach
pu­blicz­nych, minister proponuje dodatkowe regulacje
Zaskoczenie jest tym większe, że działacze pozarządowi spodziewali się
nie zmiany ustawy, lecz raczej  wspomnianego rozporządzenia z 2003 r.
Zgodnie z nim zbiórką publiczną są także dobrowolne wpłaty na konto.
Wielu prawników przekonuje, że rozporządzenie jest niezgodne z ustawą,
bo definicja zbiórki publicznej odnosi się do obrotu gotówkowego, a nie
bezgotówkowego. Te zastrzeżenia co najmniej raz podzielił już sąd w
głośnej sprawie historycznego portalu Histmag. Prowadził on zbiórkę
wśród swoich użytkowników na działalność. Gdy urzędnicy MSWiA ukarali
jego właścicieli za naruszenie przepisów, ci odwołali się do sądu i
wygrali.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

10. Vagla: klasyka ominięcia

Vagla: klasyka ominięcia konsultacji publicznych i planowane posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

http://prawo.vagla.pl/node/9798

Posiedzenie podkomisji jest jutro (20 czerwca) o godz. 13.

avatar użytkownika Maryla

11. @sierp

władza sie spieszy, władza wie, że na jesieni ruszy fala....
Władza ma wszystkie instytucje państwa, nie ma tylko NA RAZIE bata na niezależne blogi i portale.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

12. apel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu

http://apel.crowdfunding.pl/

Można podpisywać.

avatar użytkownika Maryla

13. podpisane

zachęcamy wszystkich do podpisania apelu

http://apel.crowdfunding.pl/

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

14. zachęcamy wszystkich do podpisania apelu

http://solidarni2010.pl/n,3500,8,polecane-przez-innych.html
zachęcamy wszystkich do podpisania apelu i wysyłanie maili! Jutro podkomisja!

http://apel.crowdfunding.pl/


Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

16. @sierp

A ILEZ SIĘ BONI NAPŁAKAŁ I NAPRZYSIĘGAŁ PRZY ACTA

"Propozycja MAiC nie była konsultowana ze środowiskiem pozarządowym, choć: postulaty organizacji były Ministerstwu dobrze znane. Zwraca na to uwagę Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców: Zarówno przedstawiciele MSW, jak i MAiC uczestniczą w spotkaniach zespołu roboczego ds. zbiórek pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP, na których dyskutowane są rekomendacje zmian i założenia nowych regulacji proponowane przez organizacje pozarządowe. "

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

17. List otwarty organizacji

List otwarty organizacji pozarządowych do ministra Boniego. "Proponowane zmiany napawają nas przerażeniem i słusznym oburzeniem"

Pana propozycje stoją nie tylko w jawnej sprzeczności z postulatami
organizacji pozarządowych, ale są antydemokratyczne i niekorzystne dla
budowania kapitału społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

18. Czy Boni odpowie na apel

Czy Boni odpowie na apel


Przedstawiciele organizacji pozarządowych są oburzeni poprawką
ministra Michała Boniego zaostrzającą przepisy o zbiórkach publicznych.
Apelują o wycofanie zmian

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

19. Boni demoluje zbiórki

Boni demoluje zbiórki publiczne

Ewa Siedlecka
2012-06-21, ostatnia aktualizacja 2012-06-20 19:07


Organizacje pozarządowe zbulwersowała informacja, że rząd chce wzmocnić swoje uprawnienia do zarządzania naszą hojnością


Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni pochwalił się na stronie
internetowej ministerstwa, że wniósł do Sejmu poprawkę, dzięki której
"wkrótce zbiórki publiczne będzie można przeprowadzać jednym kliknięciem
albo SMS-em". Zbiórka publiczna może się odbywać w Polsce tylko za
zgodą MSWiA,
a po jego podziale - MAC (notabene obowiązującą ustawę o zbiórkach
publicznych wprowadzono w 1933 r. po to, by utrudnić opozycji zbieranie
funduszy na działalność). Trwa spór, czy zbiórką publiczną są także
wpłaty na konto bankowe, czy przez SMS: ustawa mówi jedynie o "ofiarach w
gotówce lub naturze". A przelew bankowy czy SMS gotówką nie są. W 2003
r. rozporządzeniem rozszerzono definicje zbiórki także na "dobrowolne
wpłaty na konto". Tylko że rozporządzeniem ustawy zmieniać nie wolno, a
więc rozporządzenie jest sprzeczne z prawem.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

21. zapłakany Boni po raz kolejny opowiada bajki

"Na drugi raz na pewno tak zrobimy - zapewniał." - KTÓRY TO JUZ RAZ?

Chcę wyłącznie, aby organizatorzy zbiórek pieniędzy na cel publiczny rozliczali się z nich publicznie i abyśmy wyjaśnili, jak te rozwiązania mają funkcjonować w Internecie - Michał Boni, minister cyfryzacji, odpiera w radiu TOK FM zarzuty organizacji pozarządowych, że niszczy zbiórki publiczne.
- A dlaczego musi być publiczne rozliczenie? - dopytywał prowadzący Poranek Radia TOK FM Jacek Żakowski.

Boni: - Bardzo wiele osób może mieć poczucie, że w dobrej intencji przekazuje pieniądze na przykład na powodzian, a nie chcielibyśmy, żeby później okazało się, że zebrane 100 tys. czy 1 mln zł nie trafiło do powodzian. Rozliczenie publiczne oznacza, że mamy poczucie pewności, że pieniądze, które daliśmy na określony cel, docierają tam - tłumaczył.

Nie upieram się

Boni zapewniał, że po rozpoczęciu protestach NGO, poprosił Biuro Legislacyjne Sejmu, żeby sprawdziło czy ministrowi administracji i cyfryzacji, jako odpowiedzialnemu za zbiórki publiczne, ta zamiana w ustawie będzie w ogóle potrzebna.

- Bo jeśli nie, nie upieram się. Intencją nie jest to, żeby zwiększyć jakiekolwiek restrykcje, ale - wręcz przeciwnie - by je zmniejszyć. Zależy mi tylko na tym, aby był jakiś wymóg, zobowiązanie moralne, że zbiórka jest publicznie rozliczana. Aby pojawił się gdzieś taki instrument prawny - powiedział.

Minister cyfryzacji uważa, że powinny istnieć "jakieś minimalne rygory, żeby ochronić obywatela przed wyłudzaniem".

- Powinniśmy zmniejszyć już temperaturę sporu i siąść do pracy. Na pewno nie tworzę żadnych zagrożeń dla organizacji pozarządowych. Liczę, że uda się wypracować dobre rozwiązania. Jest mi tylko przykro, że nikt nie spytał mnie o intencje. Od razu zostałem wrzucony do czarnego worka jako czarny lud z częścią argumentacji, która jest nieprawdziwa - mówił. Przeprosił także "za niedociągnięcia".

- Rzeczywiście, jak się zaczęła dyskusja na ten temat, może trzeba było zrobić duży briefing, spotkać się i przedstawić argumentację. Na drugi raz na pewno tak zrobimy - zapewniał.

Więcej... http://wyborcza.pl/1,75248,11990735,Boni__Nie_jestem_wrogiem_zbiorek__ni...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

22. Boni bierze się za

Boni bierze się za internet

Minister Michał Boni chce rozszerzyć kontrolę urzędników nad internautami

Wpadka z poparciem dla ACTA niczego nie nauczyła
Michała Boniego. Teraz minister cyfryzacji chce nadzorować, na co
internauci przeznaczają swoje pieniądze, bo resort proponuje objęcie
pozwoleniami tzw. crowdfunding, czyli finansowanie inicjatyw
obywatelskich.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
(MAC) forsuje projekt zmian w ustawie o zbiórkach publicznych w kierunku
objęcia terminem "zbiórki publicznej" także przekazów pieniężnych
SMS-em lub przez internet, co automatycznie wiąże się z koniecznością
uzyskania przez organizatora zbiórki pozwolenia resortu na taką akcję. A
minister może odmówić zgody na zbiórkę, jak stało się w głośnej sprawie
geotermii toruńskiej. Ustawa w aktualnej wersji, jedna z najstarszych w
Polsce, bo pochodząca z 1933 r. (później wielokrotnie zmieniana), nie
przewiduje zbiórek publicznych drogą elektroniczną czy SMS-ową. Dzięki
tej luce w prawie organizowanie zbiórek pieniędzy przez internet na
rozmaite cele w wielu wypadkach uchodzi organizatorom płazem. Brak
literalnego poddania tego obszaru kontroli administracji państwowej
spowodowało żywiołowy rozwój crowdfundingu. Dzięki finansowemu wsparciu
społeczności internetowej funkcjonuje wiele cennych inicjatyw. Tą drogą
zbierane są fundusze na niezależne filmy, książki, płyty, a także środki
dla organizacji charytatywnych. Powstały nawet wyspecjalizowane serwisy
internetowe zajmujące się organizowaniem funduszy na różne społeczne i
autorskie przedsięwzięcia. Za zbiórki przez internet biorą się też osoby
prywatne.

Ministerstwo chce tę samowolę ukrócić. Michał Boni
proponuje, aby w art. 1 ustawy, który mówi o "zbieraniu ofiar w gotówce
lub naturze", słowo "gotówka" zastąpić sformułowaniem "środki
pieniężne", a w art. 5, który w zakresie procedury uzyskiwania pozwoleń
odsyła do rozporządzenia, dodać sformułowanie o różnorodności form
przekazywania ofiar "z wykorzystaniem instrumentów płatniczych". Te
zmiany pozwolą rozszerzyć przepisy ustawy na przekazy SMS-owe i
internetowe i wszelkie inne instrumenty płatnicze. MAC obiecuje, że
procedury udzielania pozwoleń zostaną skrócone do minimum. Przynajmniej
na początku. - Zarekomendowałam na posiedzeniu klubu poparcie przez PiS
przepisów liberalizujących zbiórki publiczne. Wystąpiłam też do Biura
Analiz Sejmowych o opracowanie ekspertyzy na temat skutków całkowitego
uwolnienia zbiórek publicznych spod obowiązku pozwoleń, ewentualnie
zastąpienia pozwoleń obowiązkiem zgłoszenia zbiórki organom
administracji publicznej - mówi poseł Barbara Bubula (PiS), członek
sejmowej komisji administracji. W ekspertyzie mają znaleźć się przykłady
uregulowania tego obszaru w innych krajach. - Na Zachodzie jest
powszechną praktyką, że młoda piosenkarka prezentuje swoje utwory w
internecie i prowadzi zbiórkę wśród internautów na wydanie pierwszej
płyty. U nas jest to niedozwolone, moim zdaniem niesłusznie - mówi
Bubula. Według Piotra Trudnowskiego z Fundacji Republikańskiej, zmiany
proponowane przez MAC idą w najgorszym z możliwych kierunków, czyli w
kierunku roztoczenia kontroli urzędników nad wszelkim pozyskiwaniem
środków za pośrednictwem internetu. - Tym samym nie tylko nie uda się
uwolnić dobroczynności Polaków, ale pod znakiem zapytania stoi rozwój
finansowania społecznościowego - powiedział Trudnowski. - W Polsce,
chcąc pozyskać od internautów finansowanie na wydanie książki,
organizację imprezy dobroczynnej, będziemy potrzebowali każdorazowo
zgody ministra Boniego - przestrzegł. Nad projektem zmian pracuje
obecnie sejmowa podkomisja wyłoniona z komisji administracji. - Zadaniem
podkomisji jest rozdzielenie kompetencji pomiędzy Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Zmiany w
ustawie o zbiórkach publicznych nie figurują w jej kompetencjach.
Minister Boni wprowadził tę sprawę na zasadzie "wrzutki" z pogwałceniem
reguł przejrzystości prac parlamentarnych - uważa Barbara Bubula.

Małgorzata Goss


http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120622&typ=po&id=po33.txt

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

23. Okazuje się, że podkomisja przyjęła to już 13 czerwca!

W dniu 13.06 - w tym samym dniu, kiedy komunikat pojawił się na stronach MAiC. Cwaniaki.
Przejrzałem sobie teraz transmisję z posiedzenia podkomisji w tym dniu - proszę zobaczyć fragment od 13:15 do 13:22. Minister Boni zaproponował art. 2 ustawy zmieniającej w brzmieniu takim, w jakim opublikowano to na stronach MAiC, a następnie podkomisja to przyjęła.
Oznacza to, że teraz trafi to w sprawozdaniu podkomisji na posiedzenie Komisji ASW w najbliższy czwartek 28 czerwca.
Namawiam do pisania do posłów - członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

avatar użytkownika Maryla

24. Piszemy do komisji Administracji

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

i do posłów

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

25. Tu skład komisji

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=...

a tu profile posłów z tej komisji, przynajmniej niektórych, na Facebooku:

http://www.facebook.com/bublewicz
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002580227358
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001927636528
http://www.facebook.com/marek.wojcik.profil
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002612363498
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002021188637
http://www.facebook.com/artur.gorski
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002916894795
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002154701910
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000436686442
http://www.facebook.com/henryk.kmiecik
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000639404312
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001761662946
http://www.facebook.com/jacek.najder
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002609012575
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001273192424
http://www.facebook.com/konstantytomasz.oswiecimski
http://www.facebook.com/stanislaw.pieta
http://www.facebook.com/piotr.polak1
http://www.facebook.com/profile.php?id=1836442927
http://www.facebook.com/IrekRas
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000509191280
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001064734580
http://www.facebook.com/BogdanRzonca
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000716005822
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002086494600
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002668976895
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002518997172
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001566762881
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000991107975
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002658468975

avatar użytkownika sierp

26. Proponuję nieco zmieniony tekst listu do posłów oraz Komisji ASW

"13 czerwca Minister Administracji i Cyfryzacji zgłosił do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw propozycję poprawki ustawy o zbiórkach publicznych rozszerzający zakres jej stosowania na zbiórki przeprowadzane na zasadach obrotu bezgotówkowego.
Zbiórki przeprowadzane na takich zasadach stają się coraz bardziej popularnym źródłem zbierania środków w Internecie, również w Polsce. W ten sposób zbierane są datki w celach charytatywnych (np. dla niepełnosprawnych dzieci przez ich rodziców czy krewnych prowadzących blogi), jak również datki na utrzymanie wielu prywatnych i prowadzonych przez organizacje społeczne blogów i portali internetowych. Na świecie coraz popularniejsze jest również zbieranie w ten sposób funduszy na przedsięwzięcia biznesowe (tzw. crowdfunding), co ułatwia zdobycie kapitału nowym przedsiębiorstwom. W Polsce takie inicjatywy zaczynają powstawać.
Wejście w życie poprawki proponowanej przez MAiC będzie oznaczało, że zarówno crowdfunding, jak i zbieranie datków przy pomocy np. wpłat na konto czy transferów PayPal na utrzymanie prywatnych portali czy blogów stanie się zasadniczo nielegalne, z uwagi na zapis w ustawie o zbiórkach publicznych stanowiący, że "zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione". Osoby dokonujące takich zbiórek będą popełniały wykroczenie.
W przypadku zbierania datków na cele charytatywne, społeczne oraz na utrzymanie portali prowadzonych przez organizacje pozarządowe możliwość przeprowadzania takich zbiórek będzie wymagała zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji, który nie będzie wcale obowiązany jej udzielić, jako że zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych pozwolenie może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki "ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia". Nie tylko stworzy to biurokratyczne utrudnienie dla ludzi dobrej woli, ale również zagraża tłumieniem inicjatyw niewygodnych politycznie, a także wolności słowa poprzez odcięcie niezależnych, niekomercyjnych portali internetowych od możliwości finansowania. Dotychczasowe stosowanie ustawy o zbiórkach publicznych już spotykało się z zarzutami wykorzystywania jej do celów politycznych - przykładem jest odmowa udzielenia pozwolenia na zbiórkę Fundacji Lux Veritatis na poszukiwanie złóż geotermalnych.
28 czerwca planowane jest posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym przyjmowane będzie sprawozdanie podkomisji zawierające wymienioną wyżej poprawkę.
Uważamy, że uchwalona jeszcze w 1933 roku ustawa o zbiórkach publicznych nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Nie widzimy powodu, dla którego zbieranie ofiar na jakikolwiek cel i w jakiejkolwiek formie miałoby wymagać udzielanego arbitralnie "uprzedniego pozwolenia władzy" oraz dla którego zbiórki urządzane w interesie osobistym miałyby być zabronione. W związku z tym domagamy się nie tylko odrzucenia wymienionej wyżej poprawki, ale i uchylenia następnie tej ustawy w całości.
Zwracam przy okazji uwagę, że istota poprawki zgłoszonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji nie ma nic wspólnego ze zmianą ustawy o działach administracji rządowej i w związku z tym zgłoszenie jej w tym trybie, zamiast w normalnym trybie rządowego projektu zmiany ustawy o zbiórkach publicznych, budzi wątpliwości regulaminowe, jak również sprzeczne jest naszym zdaniem z dobrymi obyczajami parlamentarnymi".

avatar użytkownika Maryla

27. @sierp - a mogę dodać jedno zdanie ? :)

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl                     Olsztyn , 22 
czerwca 2012 r.

11-041 Olsztyn

ul. Rzędziana 32Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Przewodniczący


Marek Biernacki
ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy: rządowego projektu o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej i o zbiórkach publicznych,
wprowadzające zmiany regulujące zbiórki publiczne i
crowdfunding.13 czerwca Minister Administracji i Cyfryzacji zgłosił do sejmowej
podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatrywała rządowy projekt ustawy o
zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych
ustaw propozycję poprawki ustawy o zbiórkach publicznych rozszerzający
zakres jej stosowania na zbiórki przeprowadzane na zasadach obrotu
bezgotówkowego.

Zbiórki przeprowadzane na takich zasadach stają się coraz bardziej
popularnym źródłem zbierania środków w Internecie, również w Polsce. W
ten sposób zbierane są datki w celach charytatywnych (np. dla
niepełnosprawnych dzieci przez ich rodziców czy krewnych prowadzących
blogi), jak również datki na utrzymanie wielu prywatnych i prowadzonych
przez organizacje społeczne blogów i portali internetowych. Na świecie
coraz popularniejsze jest również zbieranie w ten sposób funduszy na
przedsięwzięcia biznesowe (tzw. crowdfunding), co ułatwia zdobycie
kapitału nowym przedsiębiorstwom. W Polsce takie inicjatywy zaczynają
powstawać.

Wejście w życie poprawki proponowanej przez MAiC będzie oznaczało, że
zarówno crowdfunding, jak i zbieranie datków przy pomocy np. wpłat na
konto czy transferów PayPal na utrzymanie prywatnych portali czy blogów
stanie się zasadniczo nielegalne, z uwagi na zapis w ustawie o zbiórkach
publicznych stanowiący, że "zbiórki publiczne, urządzane w interesie
osobistym, są wzbronione". Osoby dokonujące takich zbiórek będą
popełniały wykroczenie.

W przypadku zbierania datków na cele charytatywne, społeczne oraz na
utrzymanie portali prowadzonych przez organizacje pozarządowe możliwość
przeprowadzania takich zbiórek będzie wymagała zgody Ministra
Administracji i Cyfryzacji, który nie będzie wcale obowiązany jej
udzielić, jako że zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych pozwolenie
może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki "ze stanowiska
interesu publicznego jest godny poparcia". Nie tylko stworzy to
biurokratyczne utrudnienie dla ludzi dobrej woli, ale również zagraża
tłumieniem inicjatyw niewygodnych politycznie, a także wolności słowa
poprzez odcięcie niezależnych, niekomercyjnych portali internetowych od
możliwości finansowania. Dotychczasowe stosowanie ustawy o zbiórkach
publicznych już spotykało się z zarzutami wykorzystywania jej do celów
politycznych - przykładem jest odmowa udzielenia pozwolenia na zbiórkę
Fundacji Lux Veritatis na poszukiwanie złóż geotermalnych.

28 czerwca planowane jest posiedzenie Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych, na którym przyjmowane będzie sprawozdanie podkomisji
zawierające wymienioną wyżej poprawkę.

Uważamy, że uchwalona jeszcze w 1933 roku ustawa o zbiórkach publicznych
nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Nie widzimy powodu, dla
którego zbieranie ofiar na jakikolwiek cel i w jakiejkolwiek formie
miałoby wymagać udzielanego arbitralnie "uprzedniego pozwolenia władzy"
oraz dla którego zbiórki urządzane w interesie osobistym miałyby być
zabronione. W związku z tym domagamy się nie tylko odrzucenia
wymienionej wyżej poprawki, ale i uchylenia następnie tej ustawy w
całości.

Zwracam przy okazji uwagę, że istota poprawki zgłoszonej przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji nie ma nic wspólnego ze zmianą ustawy o
działach administracji rządowej i w związku z tym zgłoszenie jej w tym
trybie, zamiast w normalnym trybie rządowego projektu zmiany ustawy o
zbiórkach publicznych, budzi wątpliwości regulaminowe, jak również
sprzeczne jest naszym zdaniem z dobrymi obyczajami parlamentarnymi.


W dniu 22 czerwca w wywiadzie dla Poranek Radia TOK FM Jacek Żakowski ,
minister Boni przyznał, że jest to kolejny projekt, po ACTA, który nie został
poddany konsultacji społecznej i oświadczył:

"Nie upieram się

Boni zapewniał, że po rozpoczęciu protestach NGO, poprosił Biuro
Legislacyjne Sejmu, żeby sprawdziło czy ministrowi administracji i
cyfryzacji, jako odpowiedzialnemu za zbiórki publiczne, ta zamiana w
ustawie będzie w ogóle potrzebna.

- Bo jeśli nie, nie upieram się. Intencją nie jest to, żeby zwiększyć
jakiekolwiek restrykcje, ale - wręcz przeciwnie - by je zmniejszyć. "

http://wyborcza.pl/1,75248,11990735,Boni__Nie_jestem_wrogiem_zbiorek__nie_upieram_sie.html#ixzz1yVuCtdUd

Z poważaniemPrezes ZarząduElżbieta Szmidt

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

28. wysłane

Warszawa, 2012-06-23

K A N C E L A R I A S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Elżbieta Szmidt
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
ul. Rzędziana 32, 11-041 Olsztyn
kontakt@blogmedia24.pl
(dane wprowadzone przez korespondenta,
automatycznie przeniesione z formularza)

Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.

Dziękujemy

teraz na maile do członków komisji

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

29. zainteresowanych powstrzymaniem cenzury fiskalnej

prosimy o wysyłanie maili do komisji sejmowej

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

30. Wysłałem list (o nieco

Wysłałem list (o nieco zmodyfikowanej treści, z linkiem do tej strony i listów innych organizacji) do posłów na ich profile facebookowe. Jak na razie odpowiedzieli posłowie Pięta (PiS) i Kotliński (Ruch Palikota) - dając do zrozumienia, że będą przeciwko poprawce.

avatar użytkownika Maryla

31. Jak zderegulować zbiórki

Jak zderegulować zbiórki publiczne

Środowiska pozarządowe i politycy zastanawiają się, jak zmienić przepisy o zbiórkach publicznych,
by ułatwić działalność
organizacji dobroczynnych

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

32. MAC chce wycofania

MAC chce wycofania kontrowersyjnych poprawek ws. zbiórek. "Ewidentnie szkodliwe"

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zwrócił się do sejmowej podkomisji o wycofanie złożonych przez resort poprawek dot. zbiórek publicznych. Szef MAC uważa, że najlepszy efekt da zmiana całej ustawy o zbiórkach.

Boni wysłał list ws. wycofania poprawek

Jak poinformował rzecznik MAC Artur Koziołek, Boni wystosował list do posła Waldy Dzikowskiego (PO), przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - o wycofanie poprawek. Boni zwrócił uwagę, że w dążeniu do celu, jakim jest liberalizacja przepisów dotyczących zbiórek publicznych, najlepszy efekt da zmiana całej ustawy o zbiórkach publicznych. Szef MAC zaproponował wycofanie poprawki dot. zbiórek z nowelizacji ustawy o działach administracji, gdyż - jak podkreślił - obecna nowelizacja ma na celu jedynie zmiany w zakresie administracji rządowej w związku z powołaniem MAC.

"Liberalizacja systemu zbiórek publicznych daje z jednej strony większe możliwości społeczeństwu obywatelskiemu, chcącemu uczestniczyć w takim sposobie decydowania o tej sferze aktywności publicznej, z drugiej strony powinna gwarantować poczucie praworządności i bezpieczeństwa osób uczestniczących w zbiórkach" - podkreślił rzecznik MAC.

"Ewidentnie szkodliwa poprawka"

Dzikowski powiedział, że komisja będzie rozpatrywała sprawozdanie podkomisji na posiedzeniu zaplanowanym na czwartek. Wtedy poprawki zostaną wycofane - dodał.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu Piotr Trudnowski uznał wycofanie tej poprawki za dobry sygnał, bo była ona "ewidentnie szkodliwa". - Zgadzamy się też, że ustawa o zbiórkach powinna zostać zmieniona całościowo. Nasze stanowisko jest jednak takie, że w tej sprawie brakuje już czasu. Tak jak kompleksowa zmiana ustawy o zbiórkach jest potrzebna, tak zapewnienie, że zbiórki z pomocą przekazów bezgotówkowych nie są zbiórkami publicznymi, jest potrzebne od zaraz. Od tego zależy czy Polacy będą korzystać z crowdfundingu na polskich portalach, czy będą to robili za granicą, na polskojęzycznych kopiach zagranicznych stron. Będziemy dalej apelować do ministra Boniego, by takie zapewnienie na poziomie ustawowych pojawiło się jak najszybciej - powiedział Trudnowski.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,12018558,MAC_chce_wycofania_kontrower...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

33. xx

xx

avatar użytkownika sierp

34. Wycofali

Wg informacji na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/prace_komisji.xsp "Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na: wycofaniu zmiany do ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r.".
Pełnego zapisu posiedzenia jeszcze nie ma, na nagraniu wideo ten fragment się nie zmieścił.

avatar użytkownika Maryla

35. @sierp

zapłakany Boni napisał wniosek - DO PODKOMISJI! która przyjęła jego projekt i ogłosił, że zamiast poprawek będzie nowa ustawa.

Tak więc "polka" bedzie grana od początku, tylko za kwartał albo dwa.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

36. Igor Ostrowski ma dość, czy jego ma Boni dość?

Sam Ostrowski pytany o powody swej decyzji, odmówił komentarza. Jak powiedział, jest mu niezręcznie wypowiadać się na ten temat, ponieważ jeszcze przez miesiąc pozostanie w resorcie. - Nie zostawię tak ministra, jeszcze przez miesiąc będę - podkreślił. Według Ostrowskiego jego zadania ma przejąć wiceminister Małgorzata Olszewska.

Boni w komunikacie oświadczył: - Minister podjął decyzję wyboru innej ścieżki kariery zawodowej. Rozmawialiśmy o tym od jakiegoś czasu. Ustaliliśmy, że do końca lipca będzie kontynuował realizację powierzonych mu zadań społecznie. Trzymam za niego kciuki i dziękuję za dotychczasowy wkład pracy, wiedzy i energii.

- Istotne wydaje się, aby kontynuować formę stałego dialogu między różnymi interesariuszami, wyraźnie zaznaczającymi swą obecność w społeczeństwie informacyjnym. Jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, w najbliższych dniach przygotuję decyzję o stworzeniu i ramach działania Zespołu Współpracy Partnerów Sieci przy KRMC, rekomendując powołanie Igora Ostrowskiego na przewodniczącego takiego zespołu. Zespołu wzorowanego na "Multistakeholders Advisory Group" przy Internet Governence Forum - agendzie ONZ - zapowiedział szef MAC Michał Boni.

Ostrowski w MAC sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych: działem administracji rządowej – informatyzacja w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; działem administracji rządowej – łączność, w zakresie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej.

Nadzoruje też prowadzeniem spraw związanych z: opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego; przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informatycznym. Sprawował też nadzór nad kwestiami związanymi z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jak informuje strona resortu "wykonuje czynności kierownictwa" wobec Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Telekomunikacji związane z wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej i kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dymisja-w-ministerstwie-boni-trzymam-kciu...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

37. Raport ze spotkania organizacji pozarządowych z Ministrem Bonim

http://aniolyfilantropii.org/raport-ze-spotkania-organizacji-pozarzadowych-z-ministrem-bonim
"Minister Boni zadeklarował, że chciałby zmienić rolę Państwa w kwestii wydawania zezwoleń na zbiórki. Zapowiedział, że chciałby stworzyć rejestr on-line, w którym zbiórki prowadzone w przestrzeni publicznej (fizycznej) będą zgłaszane tylko i wyłącznie elektroniczne. Zgłoszenie takie miałoby dotyczyć zbiórek w gotówce i naturze. Celem prowadzenia takiej ewidencji ma być, zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych datków oraz kwestujących, a po drugie stworzenie mechanizmu dla kontroli społecznej. Rejestr ma być ogólnie dostępny.

Następnie głos zabrał Minister Wujec, zgodził się co do kierunków zmian omówionych przez Ministra Boniego. Zadeklarował pomoc ze strony Kancelarii Prezydenta.

Następnie głos zabrała Ewa Kulik – Dyrektor Fundacji Batorego, przedstawiciel Forum Darczyńców. Zreferowała wypracowane przez grupę NGO, działającą przy różnych ciałach państwowych i pozarządowych, założenia do ustawy. Z historią prac i postulatami można zapoznać się tutaj

Następnie głos zabrał Piotr Waglowski. Przypomniał o opublikowanej na swojej stronie internetowej propozycji całkowitego uchylenia ustawy. (Takiego rozwiązania MAiC nie bierze pod uwagę).

Zaproponował również rozwiązanie w kwestii terminologii, to jest zmianę terminu „zbiórka publiczna” na „zbiórka na cel publiczny”. W dalszej części spotkania Piotr Waglowski przypomniał, że akty prawne w żadnym wypadku nie zabezpieczają przed popełnianiem nadużyć, oszustw, wyłudzeń czy innego rodzaju przestępstw. Tymi sprawami powinny zajmować się organy ścigania i prokuratura. Na poziomie ustawy nie da się zabezpieczyć obywateli przed nieuczciwymi osobami i organizacjami, niemniej każdy poszkodowany może zgłosić fakt popełnienia przestępstwa i dochodzić swoich praw przed sądem.

W odpowiedzi na to Minister Boni zapowiedział, że widzi konieczność zabezpieczenia interesów darczyńców. System, w którym poszkodowani obywatele zgłaszaliby ewentualne oszustwa na policję byłby szkodliwy i ośmieszał Państwo."

avatar użytkownika Maryla

38. @sierp

Boni - Zapowiedział, że chciałby stworzyć rejestr on-line, w którym zbiórki
prowadzone w przestrzeni publicznej (fizycznej) będą zgłaszane tylko i
wyłącznie elektroniczne. Zgłoszenie takie miałoby dotyczyć zbiórek w
gotówce i naturze.
Celem prowadzenia takiej ewidencji ma być,
zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych datków oraz kwestujących, a po
drugie stworzenie mechanizmu dla kontroli społecznej. Rejestr ma być
ogólnie dostępny.-
System, w którym poszkodowani obywatele zgłaszaliby ewentualne oszustwa na policję byłby szkodliwy i ośmieszał Państwo."

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Goethe

39. Ty mu mów, a on swoje...

i tak oto dał do zrozumienia, że i tak wprowadzą restrykcje i reglamentację, poczekają tylko aż się uspokoi... a jak się nie uspokoi, panie Boni?

Goethe..."Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest...",JVG

avatar użytkownika Goethe

40. Ponadto...

czy raczej nie należy tego odebrać tak ;
że min Boni widzi potrzebę zabezpieczenie interesów darczyńców... dosłownie, jak przekażesz nie na to co akceptujemy to zabezpieczymy twój interes...-;)

Goethe..."Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest...",JVG

avatar użytkownika Maryla

41. Boni: będzie nowa ustawa o

Boni: będzie nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Będzie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, przewidująca, że do
takiej
zbiórki wystarczy zgłoszenie drogą elektroniczną. Nie będzie konieczne
ubieganie się o pozwolenie
- zapowiedział minister administracji i
cyfryzacji Michał Boni

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

42. W środę założenia do projektu

W środę założenia do projektu zamieścił na stronie internetowej ministerstwa i rozpoczął konsultacje społeczne.

Projekt w pełni realizuje postulaty organizacji pozarządowych i ustalenia z ich spotkań u prezydenta.

''Chcemy zliberalizować zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ułatwić obywatelom ofiarność przez zmianę roli państwa. Zamiast kontrolować, ma ono tworzyć ramy organizacyjne przejrzystego przeprowadzania zbiórek publicznych'' - pisze na stronie resortu minister Boni.

Z przedstawionych przez ministra Boniego założeń wynika, że obecnie ''zbiórką publiczną'' pozostaną tylko zbiórki pieniędzy lub rzeczy przeprowadzane w fizycznej przestrzeni - np. na ulicy. Będą zgłaszane do ministerstwa, a ono umieści informacje o nich na stronie internetowej.

Tam też będzie potem sprawozdanie ze zbiórki i sposobu wydania zebranych pieniędzy. Każdy będzie mógł się przekonać, czy organizator jest wiarygodny, i zdecydować, czy chce go wspomóc w przyszłości.

Wcześniej pozwolenie na zbiórki i akceptacja rozliczenia należały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które kierowało się niejasnymi kryteriami. Np. potrafiło się nie zgodzić na zbiórkę na rzecz hospicjum, bo uznało, że cel jest zbyt mglisty, albo nie przyjęło rozliczenia pomocy dla afrykańskiej szkoły, bo nie dostarczono rachunków za wydane pieniądze.

Zbieranie pieniędzy za pomocą stron internetowych, SMS-ów czy przelewów bankowych nie wymaga rejestracji i sprawozdań, bo takie zbiórki są łatwe do skontrolowania przez urząd skarbowy.

Zbiórki publiczne będą mogły prowadzić organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną oraz komitety specjalnie powołane do zbiórki. Nie będą mogły ich przeprowadzać prywatne osoby - np. babcia na leczenie wnuczka. Jednak jeśli będzie zbierała pieniądze przez stronę internetową, to nie musi tego zgłaszać. Zapłaci natomiast - jak dziś - podatek od zgromadzonych w ten sposób pieniędzy.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

44. @sierp

ścigaja niepokornych. Kto chce być wolny, zniszczą finansowo. Rozgrzane sądy zajmą sie tym.

Radek (2012-10-08)
Martin, Ojciec Tadeusz Rydzyk dostał grzywnę 3,5 tyś złotych z tego samego artykułu.
Jesteś w bardzo szanowanym gronie.
Widać system zaczyna podnosić rękę na Kontestację.
Czy wszyscy prowadzący audycję mogą się spodziewać wezwań na Policję?

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

45. jeszcze jeden przykład - kara za 195 zł, donosiciel z PO

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,12676827,Zebrali_98_grosz...

"8 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawiano o organizacji manifestacji przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach komunalnych w Gdańsku. Spotkanie zorganizowali anarchiści z NONBN, ale uczestniczyli w nim również lokatorzy komunałek. W sumie 25 osób. Na spotkanie przyszedł także młody działacz Platformy Obywatelskiej, Paweł Matysiak. Na koniec spotkania działacze NONBN zaproponowali zrzutkę na druk ulotek, które miały być rozdawane podczas manifestacji w sprawie podwyżek czynszów. Po sali zaczęła krążyć czapka, do której uczestnicy spotkania powrzucali drobne kwoty. Zebrano w sumie 195 złotych. Jak się później okazało, Paweł Matysiak nagrywał zbieranie pieniędzy do czapki telefonem komórkowym.

Kilka dni później w "Dzienniku Bałtyckim" ukazał się artykuł, że grupa NONBN może mieć kłopoty, bo podczas spotkania zorganizowała nielegalną zbiórkę pieniędzy. O tym, że taka rzecz miała miejsce, doniósł redakcji "oburzony czytelnik, uczestnik spotkania".

Następnego dnia, również w "Dzienniku Bałtyckim", ukazała się informacja, że gdański urząd miasta składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnej zbiórki, a dodatkowo policja wszczyna w tej sprawie postępowanie z urzędu.

Tak też się stało. Proces w sprawie nielegalnej zbiórki trwał ponad rok. W jego trakcie wyszło na jaw, że Paweł Matysiak, zaraz po spotkaniu NONBN, poinformował o nielegalnej zbiórce urząd miasta. Zeznał również, że nie ma już nagrania, które robił telefonem komórkowym, bo go wyrzucił.

Mimo to, sprawa zakończyła się wyrokiem, w którym jednego z aktywistów NONBN uznano za winnego przeprowadzenia nielegalnej zbiórki. Wymierzono mu karę - 200 zł grzywny, przepadek zebranych 195 zł na wskazany cel charytatywny oraz 130 zł kosztów sadowych. Odwołał się on od tego wyroku do sądu okręgowego i w najbliższy czwartek odbędzie się rozprawa apelacyjna"

avatar użytkownika Maryla

46. @sierp

Pawka Morozow ma epigona - działacza PO Pawła Matysiaka, a "wymiar sprawiedliwości" w Gdańsku powinien zostać wpisany do specjalnego rejestru jako wzorzec dla "demokracji w budowie" instalowanych w krajach Afryki .

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

47. Czy wymiar sprawiedliwości

Czy wymiar sprawiedliwości ukarze anarchistów za nielegalną zbiórkę 98 groszy na budyń dla prezydenta Adamowicza? Absurd? W Gdańsku jest to możliwe, bo wcześniej podobny wyrok zapadł

Aktywiści z grupy Nic O Nas Bez Nas przyszli w poniedziałek pod urząd miasta z transparentami i puszkami, na których widniał napis "Zbieramy na budyń dla Adamowicza" (budyń to popularny pseudonim prezydenta Gdańska w internecie - red.). Zebrali w sumie 98 groszy, za które kupili jedną paczkę budyniu, którą z kolei wręczyli rzecznikowi prezydenta. Następnie z urzędu miasta udali się do pobliskiej komendy policji, gdzie złożyli na siebie samych zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przeprowadzenia nielegalnej zbiórki pieniędzy. Czemu służył ten happening?

- Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jaki absurdalny wyrok w sprawie nielegalnej zbiórki pieniędzy wydał gdański sąd rejonowy, a także zaprotestować przeciwko coraz większej represyjności państwa i samorządu w stosunku do obywateli - mówi Łukasz Muzioł z NONBN. - Oczekujemy, że państwo polskie przykładnie ukarze nas za nielegalną zbiórkę 98 groszy na budyń dla pana prezydenta, szczególnie, że to "ciężkie przestępstwo", popełnione zostało w warunkach recydywy.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,12676827,Zebrali_98_grosz...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

48. Vagla sygnalizuje na Facebooku:

"Ministerstwo Finansów ponoć w toku uzgodnień międzyresortowych miało zgłosić poprawkę, "która miałaby poszerzać obowiązek zgłaszania zbiórek i sprawozdawania także do tych zbiórek, prowadzonych za pomocą wpłat na konto czy smsy". Poprosiłem o dostęp do dokumentu, by dowiedzieć się, o co właściwie chodzi w takiej propozycji. Ale to określenie, które dałem w cudzysłów, jest w całkiem drugą stronę niż to, co postulowały NGO i oznacza tyle, że wracamy do punktu wyjścia, a jeśli rząd to klepnie jako własne stanowisko, to nie tyle wracamy do punktu wyjścia, co idziemy w całkiem złą stronę."

avatar użytkownika Maryla

49. @sierp

"oznacza tyle, że wracamy do punktu wyjścia" i idziemy w zła stronę
Tak samo jak z ustawą o zgromadzeniach publicznych. Komorowski się odgraża, że wróci do maskowania twarzy.
Ustawa o informacji publicznej - Sikorski prekursor "resortowych tajemnic".

Putin może się uczyc od PO.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

50. W co gra rząd ze zbiórkami publicznymi Ewa Siedlecka

http://wyborcza.pl/1,75968,12930229,W_co_gra_rzad_ze_zbiorkami_publiczny...

Czyżby minister finansów nie ufał służbom skarbowym?

Minister się martwi, że jeśli zbiórka SMS-owa nie będzie obowiązkowo rejestrowana, to on się o niej nie dowie i nie będzie mógł zwolnić operatora telefonicznego z VAT-u. Nawet jeśli uwierzymy w gorące pragnienie ministra do zwalniania z VAT-u, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by takie SMS-owe akcje zgłaszać nieobowiązkowo.

Spór pomiędzy ministrami ma się rozstrzygnąć na Radzie Ministrów. Zobaczymy więc, czy rząd traktuje poważnie organizacje, z którymi przez pół roku ustalał zasady, na jakich w Polsce ma działać dobroczynność. Warto, by przy tym pamiętał, że coraz więcej jego obowiązków - takich jak opieka socjalna, kultura, oświata - biorą na siebie organizacje pozarządowe. Podstawianie im nogi przy zbieraniu środków na tę działalność grozi tym, że wywalimy się wszyscy, solidarnie.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika sierp

51. Apel do Ministra Finansów o wycofanie jego propozycji

dotyczących zbiórek publicznych:

http://prawo.vagla.pl/node/9902

"Nadal niestety niektóre organizacje lub osoby fizyczne "ścigane" są za to, że "wieszają" na stronach internetowych numery kont bankowych, a administracja publiczna uważa, że takie przelewy to zbiórka publiczna, nie zaś darowizna. Uczestniczyłem w pracach nad kwestią "zbiórek" prowadzonych w MAiC. Byłem bodaj na wszystkich spotkaniach z ministrem Bonim w tej sprawie. Nagle, ni z tego ni z owego, Ministerstwo Finansów postanowiło zaproponować takie rozwiązania, które niweczą wypracowane w gronie administracji rządowej i licznych organizacji społecznych rozwiązanie. Poprawki zaproponowane przez MinFin polegają na tym, by wypracowaną w MAiC teść założeń noweli ustawy uzupełnić o uznanie za zbiórki publiczne również takich działań, które polegają na przelewach na konto lub wpłat za pomocą SMS-ów."

avatar użytkownika Maryla

52. @sierp

piszemy do min.Boniego?

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

53. Podpisane przez Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

Apelujemy do wszystkich organizacji pozarządowych o dołączenie do grona sygnatariuszy listu otwartego do Ministerstwa Finansów w sprawie zbiórek publicznych. Państwa głos może pomóc w zahamowaniu zmian, które utrudnią dobroczynność i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/828627.html

Zachęcamy inne organizacje pozarządowe do sygnowania listu

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

54. Szanowni Państwo, blisko

Szanowni Państwo,

blisko 1000 organizacji podpisało się już pod listem otwartym do
Ministra Finansów w sprawie zbiórek publicznych. Czy Twoja organizacja podpisała
już list?

W
liście otwartym, który mogą Państwo podpisać w portalu ngo.pl, organizacje
wyjaśniają po raz kolejny jakim obowiązkom kontrolnym podlegają organizacje
pozarządowe. Podobna dyskusja toczyła się również w czerwcu, wtedy udało się
przekonać do naszych racji Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Uchwalenie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów niweczy
wykonaną dotąd pracę i może ograniczyć rozwój dobroczynności w Polsce. Projekt
założeń ustawy zgłoszony przez MAiC odnoszący się wyłącznie do zbiórek gotówki
oraz darów w naturze w wystarczającym stopniu reguluje tę sferę życia
publicznego.

List
mogą Państwo przeczytać i podpisać TUTAJ

W
portalu facebook mogą dołączyć Państwo do wydarzenia list otwarty w sprawie
zbiórek publicznych TUTAJ

Łączę
wyrazy szacunku

Paweł
Bronikowski

Fundacja
Anioły Filantropii

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

55. Rząd zajmie się ustawą o

Rząd zajmie się ustawą o zbiórkach publicznych 2 stycznia

Rada Ministrów prawdopodobnie 2 stycznia zajmie się projektem
założeń do ustawy o zbiórkach publicznych - poinformowało MAC.
Organizacje pozarządowe są zadowolone z projektu MAC, apelują jednak o
nieuwzględnianie uwag zgłoszonych przez resort finansów.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

56. Wraz z początkiem roku

Wraz z początkiem roku zmienią się także przepisy dot. przeprowadzania zbiórek publicznych. Jak poinformował Boni, zaraz po Nowym Roku Rada Ministrów zajmie się przygotowanym przez MAC nowym prawem o zbiórkach publicznych, które ma ułatwić organizowanie zbiórek publicznych bez ubiegania się o kolejną zgodę urzędu.

"Zbiórki +do puszki+ będą wymagały zgłoszenia, które będzie publikowane na portalu internetowym, by każdy obywatel mógł sprawdzić kto i na co zbiera pieniądze. Jeśli chcę pomagać, widzę komu mogę zaufać, a Państwo ufa mnie jako zbierającemu obywatelowi. Projekt był szeroko konsultowany społecznie. Poparło go ponad tysiąc organizacji pozarządowych" - napisał na blogu Boni.

Dodał, że właśnie po konsultacjach społecznych, które - jak zaznaczył - są dla rządu "bardzo ważnym elementem tworzenia prawa i przepisów", uczestniczył w grudniu br. w konferencję WCIT -12 do Dubaju poświęconej m.in. Międzynarodowym Regulacjom Telekomunikacyjnym (ITR).

"Na konferencję pojechałem z podwójnym mandatem - wypracowanym w konsultacjach społecznych i rządowym. To między innymi dzięki temu Polska odegrała na konferencji istotną i aktywną rolę. Jasno i otwarcie przedstawiałem nasze stanowisko. Dzięki temu ITR nie zawierają niebezpiecznych zapisów, które były do nich zgłaszane. Nie jest to jednak dokument niebudzący zastrzeżeń, dlatego nie podpisałem go" - tłumaczył na blogu Boni.

Zapowiedział, że tekst traktatu zostanie także poddany konsultacjom z polską opinią publiczną. "Wspólnie sprawdzimy, czy tekst nie zawiera innych drażliwych kwestii. ITR nie podpisaliśmy, gwarantując sobie prawo zgłaszania kolejnych zastrzeżeń, które mają moc prawną. Nie mam złudzeń. Konferencja w Dubaju nie zakończy tematu. Debata na temat wolności w Internecie będzie się toczyć dalej, powracając przy różnych okazjach i na różnych forach" - zaznaczył szef MAC.

http://it.wnp.pl/boni-2013-r-przyniesie-najwazniejsze-zmiany-dla-obywate...

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

57. za PAP

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt założeń zmieniający ustawę o zbiórkach publicznych. Znikną zezwolenia, będzie tylko rejestracja, a zbiórkami publicznymi nie będą wpłaty na konto czy tzw. charytatywne SMS-y.

Dziś zbiórki publiczne reguluje ustawa z 1933 roku, która wymaga uzyskania zezwolenia władzy. Uzupełniono ją rozporządzeniem MSWiA z 2005 r., według którego zbiórką publiczną są także wpłaty na konto. Mimo że ustawa mówi wyraźnie, że zbiórki dotyczą tylko zbierania pieniędzy "w gotówce" i darów "w naturze".

Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych domagało się w czerwcu uwolnienia zbiórek i wpłat. Sojusznika znalazły w ministrze administracji i cyfryzacji Michale Bonim, który przygotował projekt: zbiórkę wystarczyłoby zgłosić na specjalnym portalu, a wpłaty na konto zgłoszenia by nie wymagały. To ostatnie nie spodobało się ministrowi finansów - chciał, żeby wpłaty były traktowane jak zbiórka do puszki. Wczoraj spór został rozstrzygnięty na korzyć ministra Boniego.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

59. @sierp

na to wygląda, albo będzie jeszcze gorzej. Utwalaczom kontroli pomógł przypadek Jakuba Spiewaka. Spadł im z nieba.

"Senatorowie, wszyscy wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, krytykowali założenia do ustawy pochodzące z rządu Platformy Obywatelskiej. Senator Gintowt-Dziewiałtowski chciał, by kontrolę nad zbiórkami sprawowało państwo, ale skrytykował MAiC za to, że planuje elektroniczny portal zbiórek publicznych powodujący rozrost administracji."

no, tu już poleciał po całości i pomysły Borusewicza pod wpływem feministek, które kupują sobie przychylność Kół Gospodyń Wiejskich wycieczkami na Kongres i innymi obietnicami.

"Senatorowie, łącznie z marszałkiem Bohdanem Borusewiczem, postulowali również, aby do ustawy o zbiórkach „przenieść” możliwość organizowania charytatywnych loterii fantowych, teraz organizowanych przez społeczników czy np. koła gospodyń wiejskich zgodnie z ustawą o grach losowych i zakładach wzajemnych, albo poza prawem. "

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

60. Będzie centralny rejestr


Będzie centralny rejestr zbiórek publicznych


Dzięki scentralizowaniu informacji na ogólnopolskim portalu
zbiórek publicznych obywatele będą lepiej poinformowani o tym, kto i na
jakie cele zbiera środki.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ustawa zniesie m.in.
dotychczasowy obowiązek uzyskania pozwolenia na organizację
zbiórki i zastąpi go zgłoszeniem zbiórki w przypadkach zbiórek w
formie ofiar w gotówce i w naturze w miejscach publicznych, gdzie nie ma
innej możliwości, by zapewnić przejrzystość.

Projektowana ustawa dotyczy jedynie gotówki i darów, których pochodzenie i przeznaczenie nie mogłoby być inaczej kontrolowane.

Oprócz zbierania ofiar w sposób określony w projektowanej ustawie,
czyli zbierania ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym,
obywatele będą mogli zbierać środki na cele publiczne też na
inne sposoby np. prosząc o wpłaty na konto na dany cel.

Zbiórka publiczna nie będzie mogła być prowadzona przez osobę fizyczną.
Natomiast co najmniej trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych będą mogły założyć uprawniony do
tego komitet społeczny.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

61. kolejne konsultacje i stanowisko BM24

zbiorki.konsultacje@mac.gov.pl

DOT:Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zamieszczonego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, Stowarzyszenie Blogmedia24.pl podtrzymuje zasadniczo swoje stanowisko zawarte w piśmie do podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z 17 czerwca 2012 r., uznając, że nie ma powodu, dla którego zbieranie ofiar na jakikolwiek cel i w jakiejkolwiek formie miałoby wymagać pozwolenia władzy.
Według projektu, minister właściwy do spraw administracji publicznej odmawia w drodze decyzji administracyjnej zamieszczenia zgłoszenia zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych (co jest równoznaczne z zakazem jej przeprowadzenia pod karą grzywny) m. in. jeśli "cel zbiórki jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Oznacza to, że z mocy prawa nie będzie wolno przeprowadzać zbiórek na cele inne, niż wymienione w wyżej wymienionej ustawie. Cele te wprawdzie sformułowane są szeroko, jednak minister w praktyce będzie miał swobodę interpretowania, czy cel zbiórki jest z nimi zgodny. To grozi wykorzystywaniem tego przepisu do celów politycznych - uniemożliwiania zbiórek na cele, którym władza jest niechętna. Możliwość zaskarżenia decyzji do sądu nie jest wystarczająca, ponieważ postępowanie sądowe trwa często długo, a zbiórka może wymagać przeprowadzenia w określonym czasie.
W związku z tym domagamy się jedynie uchylenia w całości dotychczasowej ustawy o zbiórkach publicznych.

Poprzednie stanowisko (jeszcze dotyczące starej ustawy i poprawek ministra Boniego) jest tutaj: http://blogmedia24.pl/node/58477

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Elżbieta Szmidt

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

62. Nowe prawo o zbiórkach

Nowe prawo o zbiórkach publicznych

Obecnie obowiązująca ustawa o zbiórkach publicznych powstała w 1933
r. i - na co często zwracają uwagę eksperci - nie przystaje do
dzisiejszej rzeczywistości.

Ministerstwo chciało, by zbiórką publiczną było także zbieranie
środków drogą elektroniczną. Jednak przeciwnicy tych zmian
argumentowali, że wtedy każdy apel o wsparcie z podaniem numeru konta
bankowego lub numeru telefonicznego, na który można przesyłać sms-y,
zbieranie funduszy przez internet na działalność charytatywną, a także
na różnego rodzaju projekty przez wyspecjalizowane serwisy internetowe
(tzw. crowdfunding) wymagałyby pozwolenia, co mogłoby zablokować ten
sposób pomocy.

Przypominali, że już w obecnym stanie prawnym - na podstawie
rozporządzenia - zdarzało się, że urzędnicy żądali od organizacji
pozarządowych, by zdjęły ze swoich stron internetowych numery kont,
ponieważ zachęcanie w ten sposób do przekazywania darowizn wyczerpuje
znamiona zbiórki publicznej.

Po konsultacjach z przedstawicielami trzeciego sektora MAC wycofało
się ze swoich propozycji, a minister Michał Boni zapowiedział zupełnie
nową ustawę o zbiórkach. Jesienią projekt trafił do konsultacji
społecznych, a w styczniu przyjął go rząd. Przewidywał, że zbiórką
będzie tylko zbieranie pieniędzy do puszki od anonimowych darczyńców;
organizatorzy zbiórek nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie,
wystarczy zgłoszenie w urzędzie. Rada Ministrów jednocześnie upoważniła
MAC do przygotowania projektu ustawy, który byłby rozwiązaniem dalej idącym w stronę głębszego zmniejszenia rygorów.

W związku z tym już w lutym Boni przedstawił organizacjom
pozarządowym pomysł, aby zderegulować zbiórki. Kolejny projekt MAC
przewiduje, że nie będzie obowiązku zgłaszania zbiorki w urzędzie, ale
jedynie na ogólnodostępnym portalu internetowym. Jednoznacznie definiuje
też pojęcie zbiorki - wyłącznie jako zbieranie środków w przestrzeni
publicznej do przysłowiowej puszki - w gotówce lub w naturze, tu bowiem
zbierający i darczyńca pozostają anonimowi, nie wiadomo, kto i ile
wpłacił oraz ile zebrano. Dlatego ustawa będzie dotyczyć tylko tego
rodzaju zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a np. zbieranie
przez przelewy na konto nie będzie wymagało zgłoszenia.

MAC podkreśla, że projekt, który powstał przy ścisłej współpracy z
partnerami społecznymi, zakłada całkiem nowe podejście do
dobroczynności: to obywatele mają decydować o tym, kogo i jak wesprzeć, a
organizatorzy zbiórek mają przekonać obywateli - a nie urzędników - o
sensie zbiórki i o tym, że pieniądze zostaną dobrze wydane.

- Chciałbym doprowadzić do przesunięcia roli państwa tak, by w
sprawie zbiórek publicznych nie zajmowało się ono zezwoleniami, ale
tworzyło ramy organizacyjne, a w realnej przestrzeni - dbało o
przejrzystość i bezpieczeństwo
- mówił o projekcie Boni, gdy rozpoczynano prace nad zmianami.

Jeśli projektowana ustawa wejdzie w życie, pozwolenia na zbiórkę
zostaną zastąpione zgłoszeniami na publicznie dostępnym portalu, po to,
by obywatele mieli łatwy dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera.
Za prowadzenie portalu odpowiadałoby MAC.

Wgląd do sprawozdań z przeprowadzonych zbiórek będą mieli wszyscy -
każdy będzie mógł ocenić, czy środki zostały dobrze wydane lub czy być
może mogło dojść do nadużycia, które należałoby zgłosić.

- Projekt nowej ustawy o zbiórkach publicznych traktuję jako
wspólny sukces MAC oraz organizacji pozarządowych. Pracowano nad nim od
wielu lat, przygotowanie założeń wymagało nie tylko przeprowadzenia
konsultacji społecznych, ale wypracowania konsensusu pomiędzy
ułatwieniem ofiarności a przejrzystością i bezpieczeństwem
- oceniła
w rozmowie z PAP Aleksandra Kiełczewska z Fundacji Anioły Filantropii,
która brała udział w przygotowywaniu projektu. Zaznaczyła, że MAC
uwzględniło w projekcie wszystkie postulaty organizacji pozarządowych.

Jej zdaniem potrzebny był projekt nowoczesny, odpowiadający na
współczesne potrzeby obywateli i organizacji pozarządowych, który
zastąpiłby obecnie obowiązującą ustawę z 1933 r. Z punktu widzenia
fundraisingu, to jest pozyskiwania funduszy na cele dobroczynne, można
mówić o rewolucji. Jestem głęboko przekonana, że dzięki korzystnym
zmianom prawnym dobroczynność w Polsce będzie się rozwijać
- podkreśliła.

Kiełczewska nie widzi zagrożeń związanych z nowym projektem. - Widziałam
natomiast liczne zagrożenia utrzymania ustawy z 1933 r., ponieważ nie
przystawała ona do nowych realiów, powodowała chaos interpretacyjny, a
tym samym utrudniała pracę fundraiserów i blokowała rozwój
dobroczynności
- dodała.

Projekt w lipcu przyjął Komitet Stały Rady Ministrów, a we wtorek ma się nim zająć rząd.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

63. PiS chce odrzucenia projektu

PiS chce odrzucenia projektu dot. zbiórek publicznych

PiS chce odrzucenia projektu, który ma zliberalizować zasady
prowadzenia zbiórek publicznych. Projekt przewiduje zastąpienie
pozwolenia na zbiórkę publiczną zgłoszeniem w internecie, jednoznacznie
definiuje też zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej.

Podczas debaty, która odbyła się w Sejmie w czwartek wieczorem,
Elżbieta Kruk (PiS) zgłosiła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu
projektu przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych
prac.

Minister Michał Boni przypomniał, że ustawa, która obecnie reguluje
przeprowadzanie zbiórek publicznych, ma ponad 80 lat i nie jest
przystosowana do realiów nowoczesnego państwa. “Ustawa ta przypisuje
administracji kluczową rolę przy organizowaniu dobroczynności obywateli.
Rolą obywatela jest jedynie wrzucenie pieniędzy do puszki” – mówił.

Poinformował, że obecnie średnio co roku przeprowadzanych jest ok.
3,5 tys. zbiórek. Zaznaczył, że celem proponowanego przez jego resort
projektu jest ułatwienie obywatelom ofiarności przez redukcję
biurokracji, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości. “To obywatele
powinni decydować komu, na jaki cel przekazać pieniądze.

Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy
prawne do tego, by przeprowadzanie zbiórek odbywało się w sposób
przejrzysty, taki, który pozwala na społeczną kontrolę, ale też
popularyzuje tę formę dobroczynności” – mówił Boni, podkreślając, że
takie założenia są podstawą projektu. Minister poinformował, że projekt
przewiduje zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na zbiórkę i
zastąpienie ich zgłoszeniami na publicznie dostępnym portalu.

Za jego prowadzenie odpowiadałby MAC. “Jednocześnie skrócimy
procedurę z obecnych 30 dni na uzyskanie pozwolenia do trzech dni, jakie
będą przeznaczone na to, by umieścić zgłoszenie na portalu” – mówił.
Jak dodał minister, projekt doprecyzowuje pojęcie zbiórki publicznej –
definiując ją jako “wszelkie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze, w
przestrzeni publicznej”, na określony cel, pozostający w sferze zadań, o
których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Chodzi o datki i rzeczy zbierane do puszek, skarbon, koszy – np. na
ulicach czy w ramach chodzenia od domu do domu. “Tu bowiem zbierający i
darczyńca pozostają anonimowi, nie wiadomo, kto i ile wpłacił oraz ile
zebrano. (…) Dlatego ustawa będzie dotyczyć tylko tego rodzaju zbiórek,
gdzie nie ma śladów przepływu środków” – wyjaśnił Boni. Podkreślił, że
zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto, gdzie przepływ
pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie
podlegało regulacji dotyczącej zbiórek. Według niego ułatwi to rozwój
crowdfundingu, czyli zbierania środków przez internet, gdyż nie będzie
wątpliwości prawnych, czy taka forma podlega jakimś ograniczeniom.

Na mocy nowej ustawy zgłoszenia zbiórek i sprawozdania z nich będą
dostępne online, w jednym miejscu, co ułatwi kontrolę społeczną. Wszyscy
organizujący zbiórki publiczne, będą się publicznie rozliczać i od ich
wiarygodności zależeć będzie, czy darczyńca zdecyduje się wesprzeć ich
ponownie. Minister dodał, że projekt jest efektem ponad rocznych prac
administracji i organizacji społecznych, był poddawany szerokim
publicznym konsultacjom, cieszy się pozytywną opinią organizacji
zajmujących się dobroczynnością. “Jedną z kwestii poddanych do dyskusji
było pytanie, czy w ogóle jest nam jeszcze potrzebna ustawa o zbiorkach
publicznych, czy nie wystarczą przepisy ogólne.

W ciągu tych wspólnych prac uznaliśmy jednak, że pewien zakres
regulacji jest jeszcze ciągle potrzebny, a zdaniem partnerów społecznych
takie narzędzia są potrzebne dla budowania wzajemnego zaufania i
wspierania dobroczynności” – powiedział Boni. Tomasz Szymański (PO)
zwrócił uwagę, że obecne regulacje dotyczące zbiórek mogą budzić
wątpliwości co do zgodności z polskim systemem prawnym, ponieważ
obowiązujące rozporządzenie z 2003 r. rozszerza pojęcie zbiórki, a zatem
wykracza poza przepisy ustawy, na podstawie której zostało wydane.
Dlatego, jak podkreślił, potrzebna jest nowa regulacja. Pozytywnie
ocenił projekt przygotowany przez MAC, wskazał na potrzebę
doprecyzowania pewnych zapisów i złożył wniosek o skierowanie go do
Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Wniosek poparł Wincenty Elsner (RP), zwracając jednocześnie uwagę, że
projekt realizuje postulaty dotyczące zbiórek zgłaszane przez jego
klub. On także pozytywnie ocenił proponowane zapisy, choć uznał, że
należy nad nimi jeszcze popracować. Jego zdaniem warto rozważyć np., czy
nie dodać negatywnego katalogu określającego, co zbiórką na pewno nie
jest – żeby wykluczyć ryzyko urzędniczej nadinterpretacji. Poparcie dla
projektu wyraził również Zbigniew Sosnowski (PSL). Wskazał na potrzebę
dostosowania przepisów do realiów nowoczesnego państwa.

“Proponowany projekt ma na celu zwiększenie podstępności informacji o
zbiórkach dla wszystkich obywateli, a także przesuniecie roli państwa
tak, aby tworzyło ono jasne, przejrzyste ramy wspierające organizacyjnie
ofiarność obywateli” – ocenił. Leszek Aleksandrzak (SLD) zapowiedział,
że jego klub także opowie się za dalszymi pracami nad projektem. Uznał,
że zaproponowany w nim kierunek zamian jest słuszny i ułatwi ten rodzaj
dobroczynności. Tadeusz Woźniak (SP) również opowiedział się za
skierowaniem projektu do komisji, choć zwrócił uwagę, że w projekcie
jest wiele nieprecyzyjnych zapisów, które budzą obawy i mogą prowadzić
do nadużyć. Projekt skrytykowała Kruk – w jej opinii jest on
niepotrzebny.

Za bezcelowe uznała też tworzenie specjalnego portalu dla zbiorek;
jej zdaniem jego rolę mógłby spełnić Biuletyn Informacji Publicznej.
Uznała, że proponowane zapisy umożliwiają kontrolę państwa nad zbiórkami
i odmowę przyjęcia zgłoszenia na “cel niewygodny”. Posłanka wskazała,
że w projekcie pominięto wiele postulatów zgłaszanych przez organizacje
pozarządowe, np. możliwość rozpoczęcie zbiórki w trybie natychmiastowym w
sytuacjach nadzwyczajnych, m.in. klęsk żywiołowych czy konfliktów
zbrojnych. Dodała, że w związku z pracami nad projektem pojawiły się
“uzasadnione uwagi o dzieleniu ludzi i organizacji na lepsze i gorsze, o
wielkich korporacjach pozarządowych, które z organizacjami pożytku
publicznego mają niewiele wspólnego, a na różne sposoby są
uprzywilejowane”.

Odpowiadając na pytania posłów, Boni wyjaśnił, że zbiórką będzie np.
sprzedaż cegiełek, ponieważ jest to datek. Zbiórką nie będzie natomiast
np. prośba, by zamiast kwiatów na pogrzeb wpłacić datek na określony
cel. Jak powiedział, można to uznać za zbieranie datków w gronie
znajomych, które nie podlega rygorom zbiorki. Minister poinformował
również, że projekt nie obejmuje loterii, ponieważ one podlegają ustawie
o grach hazardowych. O dalszym losie projektu zdecydują posłowie
podczas głosowania w piątek.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

64. Sejm przyjął zmiany w ustawie

Sejm przyjął zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych

Zmiany zakładają m. in., że zgodnie z ustawą zbiórka nie będzie
wymagała pozwolenia, lecz zgłoszenia na portalu internetowym zarządzanej
przez ministra administracji i cyfryzacji.
W myśl nowych przepisów zbiórką publiczną będzie zbieranie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu
publicznym, na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań
publicznych lub na cele religijne. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek
publicznych będą organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i
społeczną oraz co najmniej 3-osobowe komitety społeczne powołane do
przeprowadzenia zbiórki.

Zgodnie z ustawą zbiórka publiczna nie
będzie wymagała pozwolenia, lecz zgłoszenia publikowanego na portalu
internetowym, którego administratorem będzie minister administracji i
cyfryzacji. Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie musiał
przygotować dwa rodzaje sprawozdań i przekazać je do MAC do
zamieszczenia online.

Sprawozdanie ze zbiórki określające
wysokość i rodzaj zebranych środków lub darów ma być doręczone w ciągu
30 dni od zakończenia zbiórki. Natomiast sprawozdanie ze sposobu
rozdysponowania zebranych środków i darów ma być dostarczone w ciągu 3
miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji lub w
ciągu roku od zakończenia zbiórki w przypadku komitetów społecznych.

Akcje charytatywne związane z przekazywaniem
datków za pomocą sms-ów oraz wpłat na konto, gdzie przepływ pieniędzy
jest rejestrowany, nie będą podlegały ustawowym ograniczeniom i
wymagały zgłoszenia. Do zbiorek nie będą także zaliczane tego rodzaju
akcje przeprowadzane w szkołach oraz wśród znajomych na terenie
prywatnym. Zbiórką publiczną nie będzie też zbieranie ofiar w urzędach
publicznych, jeśli będzie ono odbywało się w ramach tzw. zbiórek
koleżeńskich. W dalszej kolejności ustawa zostanie przesłana do podpisu
prezydenta.

(źródło: sejm.gov.pl)

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl