Ignacy Zatorski i Józef Kita - artykuł o poległych westerplatczykach

avatar użytkownika Krzysztof Henryk Dróżdż

Powszechnie wiadomym jest fakt, iż znaczną część obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte stanowili żołnierze oddelegowani z 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Ciągłych uzupełnień wymagają jednak przede wszystkim biogramy ludzi z kieleckiego garnizonu, którzy oddali życie podczas obrony gdańskiego półwyspu we wrześniu 1939 roku.

Takimi słowami zaczyna się mój najnowszy artykuł: "Ignacy Zatorski i Józef Kita - polegli westerplatczycy ziemi świętokrzyskiej". Ukazał się on w najnowszym numerze pisma "Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna" (nr 27 (31) luty 2021, s. 139-144). Stanowi on bardzo mocno okrojoną wersję tego, co wstępnie chciałem opublikować w tym periodyku (materiał, który nie znalazł się w artykule, znajdzie się docelowo w przyszłej, szerszej objętościowo publikacji). Nie będę ukrywał, iż za najważniejsze w artykule poczytuję sobie oficjalne opublikowanie podstawowych danych dotyczących czasu i miejsca urodzenia obu żołnierzy, jak również danych personalnych ich rodziców (zaznaczyć przy tym należy, że równocześnie dokonałem negatywnej weryfikacji upublicznionego w ostatnim czasie domniemanego miejsca urodzenia Józefa Kity, czyli Sędziszowa). Bardzo ciekawym okazał się ustalony przeze mnie fakt, że ordynans majora Henryka Sucharskiego był żonaty. Co więcej - doczekał się potomstwa! Nikt wcześniej nawet o tym nie wspomniał. Przy okazji na światło dzienne wyszła związana z tym ciekawostka - więcej szczegółów w artykule.

Z przyczyn ode mnie niezależnych kulisy docierania do nieznanych dotąd danych musiały zostać poddane znacznemu skróceniu. Mam jednak szczerą nadzieję, że wkrótce wraz z innymi usuniętymi fragmentami znajdą światło dzienne w osobnej publikacji. Dzisiaj, z perspektywy czasu widzę wyraźnie jak cenną była pomoc udzielona mi przez pewne grono osób (ostatecznie postanowiłem na swoim i wszystkie - mam nadzieję - te osoby zostały wzmiankowane w artykule). W tym miejscu pragnę im gorąco podziękować - oby los mi sprzyjał i stawiał w przyszłości na mojej drodze tylko takie osobistości.

Zapraszając serdecznie wszystkich Państwa do lektury omawianego artykułu (dostępny w pdf na stronie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication/48205/edition/47577?fbclid=IwAR3OJG4ioRPyMI2k_fw_GOpPMhON7CTv_x_5xhwEm2Xt9DEvWs5R1nKvSis ) zachęcam do przypomnienia sobie moich poprzednich wpisów na blogu, gdzie zamieściłem szczegóły dotychczasowych odkryć mojego autorstwa, które dotyczyły poległych westerplatczyków.

Podsumowując, jestem dumny mogąc oświadczyć oficjalnie, co następuje:

- IGNACY ZATORSKI urodził się 25 lipca 1915 r. we wsi Baranów (obecnie Suchedniów) z rodziców Andrzeja i Marianny z Mendakiewiczów,

- JÓZEF KITA urodził się 28 lutego 1915 w Busku (obecnie Busko-Zdrój) z rodziców Andrzeja i Marianny z Bandurów.

napisz pierwszy komentarz