Obecna walka władzy IIIRP z chrześcijaństwem - ULOTKA OBROŃCÓW KRZYŻA

avatar użytkownika TezPolonus

Poniżej zamieszczam zawartość ulotki Obrońców Krzyża

Oddalają się  nadzieje Polskich Patriotów  na powstanie upragnionej Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej! Kapitał i Globalizm, bieda przemieszana z głupotą, koniunkturalizm, relatywizm i naiwność, kosmopolityzm i bezideowość,  lokajstwo  i szereg  przywar bezlitośnie  niszczą  korzenie oraz tkankę narodową, które  przez wieki stanowiły o naszej tożsamości. Z dnia na dzień  tracimy Polskę! Co żywsze umysły ukazują nam dramatyzm dziejowy, nawołują do odzyskania Polski! Wstrząsem cywilizacyjnym była Katastrofa Smoleńska, jej uwarunkowania  oraz  skutki. Symbolem okazał się Krzyż Smoleński na  Krakowskim  Przedmieściu.  Na tej bazie  próbowano budować obcy nam - KULTUROWY  PRODUKT z cechami synkretyzmu, aż po głębię  aksjologii wobec zasad Polskiej KULTURY i WIARY.Naród nauczony wieloma przykładami, w tym „ŻWIROWISKA”  odwołał się do  Papieża Polaka Jana Pawła II / - 6 czerwiec 1997 roku, Zakopiańskie  Krzeptówki/ - do słów :  BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU! Obroniono przed haniebną i  destruktywną deportacją Symbol Krzyża Pamięci – wtedy już  cynicznie równywanego ze  znamionami MEBLA SPOŁECZNEGO.  Próbowano  przy pomocy : …”Omo  Zomo, Homo, Romo” i różnych przybocznych asystentów - tworzyć domniemany  porządek.  W  dniu  3 sierpnia 2010 roku próbowano przemyślną metodą budować zręby specjalnych socjotechnik, by - BEZ DUCHA, TYLKO POZYCJAMI „VERTICALU i HORIZONTALU”  NARZUCAĆ  NARODOWI  NOWOCZESNY, LIBERTYŃSKI, ZABÓJCZY  BEZBOŻNY PORZĄDEK ETYCZNY ZUNIFIKOWANEJ EUROPY!!!  Przy tym, Narodowym Dramatem tych konsekwencji  zdarzeń stały się  fakty  wykorzystanie romantyzmu służby, w IMIĘ ETHOSU wśród  HARCERZY  POLSKICH. -„WYKORZYSTANO ENTUZJAZM MŁODZIEŻY, która historycznie, dla  Wyższych Racji, wielokrotnie oddawała ofiarnie  życie za Majestat Ojczyzny. Stolica nie zapomni o donacji Krzyza Smoleńskiego i dziękuje PANU M.W. W historii okupanci zwali nas pogardliwie: POLACZKAMI, BANDYTAMI, ZAPLUTYMI KARŁAMI, WARCHOŁAMI, a obecnie przez dyspozycyjną propagandę - KRZYŻAKAMI!!! KRZYŻ ofiarowany Harcerzom i Społeczeństwu -to historyczny SYMBOL WIELKIEJ SPOŁECZNEJ IDEI PAMIĘCI. Donator ma za tym ma  nadal, niezbywalne prawo do tego  Krzyża. - To, co dzieje się z symbolem posiada cechy czarnego pijaru kreowanego przez media i urząd  Prezydenta. /Prawnie -te fakty zawierają w sobie wciąż cechy szabru mienia!  Narodowo - to jest urąganie publicznym wartościom, poprzez polityczne poniechania troski o POMNIK DLA OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ/. Cynizmem na miarę czasów było usiłowanie grabieży mienia przez KSIĘŻY DIECEZJALNYCH, którzy przyprowadzili dnia 3 sierpnia 2010 roku na Krakowskie Przedmieście –PARODYSTYCZNĄ – JAK NA KOŚCIÓŁ, SIŁOWĄ PIELGRZYMKĘ PO SYMBOL KRZYŻ SMOLEŃSKI. Dzień 3 sierpnia 2010 roku został więc nam w historii  z nakreśloną barbarzyńską specyfiką zdarzeń. - Dzięki Bogu, to była tylko nieudolna metodyczna -modna próba GROMADNEGO i  PUBLICZNEGO USUWANIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO Z PRZESTRZENI  STOŁECZNEJ DIECEZJI.  NARÓD PRZY TYM POKAZAŁ SIĘ PIĘKNIE ŚWIATU JAKO WIELKI i ZWARTY - POPRZEZ CZYN WOKÓŁ WIEKOWEJ TRADYCJI.  - Nauki powinniśmy czerpać z wcześniejszych wydarzeń, czyli z  OŚWIĘCIMSKIEGO ŻWIROWISKA jak i z późniejszego faktu rezygnacji ks. bp. WIELGUSA. [Syndrom (KN) i skutki 3.08.2010] - Dlatego, na Krakowskim Przedmieściu wciąż będą obowiązywać racje publiczne pytań, ze swoją specyfiką zdarzeń dla polskiej historii :  GDZIE JEST POMNIK ? GDZIE JEST KRZYŻ ? Zaczynają się już czasy jawnego podnoszenia złowrogiej ręki na wartości! Tak wiele razy bywało! Walki z krzyżami kończono też przemocą w różnego rodzaju obozach!!!! Przekłada to się już zapowiedzią ze znakami prawnymi, przez  poruszaną w ulotce sprawę karną, a zaprzątającą poważnie uwagę - Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Za sygnaturą akt: XI W 9180/11, stoi fakt urzędowy – czyli  WYROK. CZYNI ON Z URZĘDU SPRAWIEDLIWOŚCI i STRUKTUR PAŃSTWA –PRZYKŁAD  KOMPROMITACJI i BESTIALSTWA /vide Wyrok Nakazowy 9.02.2012/

Pan Bóg wytycza ścieżki wedle swoich ZNAKÓW CZASU / SIGNUM THEMPORIS/

Lud otrzymuje wskazówki przyszłego działania. - Wciąż pamiętać należy, że POSTAWAMI - przy Krzyżu Smoleńskim w dniu 3.08.2010 obroniono ZNAK i SYMBOL ŚWIĘTOŚCI, a także szereg wartości wynikających historycznie – ze Zbrodni  Katyńskiej 1940 roku. Pozostanie taka historia Polski, bo pisały ją na Krakowskim Przedmieściu daty: 10.IV.2010, 15.IV.2010, 23-27.V.2010 wraz z AKCJĄ - GDZIE JEST KRZYŻ? 15.VII.2010 /zapowiedź/, 3.VII.2010,

9-10.VIII.2010, 14.VII.2010, 10/11.XI.2010 rok z ostatecznym usunieciem KRZYŻA - nocą przed Świetem Narodowym 11.XI.2010 z kaplicy prezydenckiej do Kaplicy Loretańskiej Św.Anny. Krzyż Smoleński miał przewieszoną biało-czerwoną szarfę - jak Kapłan Stułę !!!

Przy tym również także ugruntowano część ważnych pojęć dla POLSKIEJ RACJI STANU, a  pryncypialnych dla Katastrofy Smoleńskiej ! (1)  Znany publicznie – Piotr Jaroszyński – kierownik Katedry Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, profesor Wyższej Szkoły  Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor 30 książek zebranych w 350 bibliotekach Świata, nakładem książki - Domu Polskiego - 2012 roku, upomina kolejną pozycją pod tytułem:  „ODZYSKAĆ POLSKĘ” !  W sekwencjach stwierdza  następujące po sobie  prawdy!  ZAMIAST NIEPODLEGŁOŚCI MAMY NEOKOLONIALIZM, ZAMIAST PATRIOTYZMU - GLOBALIZM. Autor publikacji – kończy! Ale to nie jest nasza Polska, nasza Polskę musimy odzyskać”!!! – Co zmusza wszystkich do czynu i staje się pilną potrzebą pokoleń. (2) Natomiast genialny poeta polski - Bard Narodu Polskiego, Kazimierz Józef Węgrzyn nakładem KUBALONKA 2012 opublikował nową poezję narodową, opatrzoną równie znamiennym tytułem : …” JUŻ CZAS ODZYSKAĆ POLSKĘ!” –Autor, podobnie jak Piotr Jaroszyński, wskazuje na ważną, natychmiastową potrzebę wyrwania Polski z pęt zatracenia i rysującej się globalnej niewoli.  Idzie tu o ratunek Ojczyzny, do której  przez lata przykładali swoje racje - współcześni, świadomi i nieświadomi, dziejowi  twórcy zagmatwanej historii.  W najnowszej publikacji,  Poeta Narodowych Racji – Kazimierz Józef Węgrzyn,  w odpowiedzi na barbarzyńskie próby usuwania Krzyża Smoleńskiego, na stronie 46 opublikowanego tomiku - pod tytułem: … „POSTAWMY BRACIA MILION KRZYŻY”  kreśli Apoteozę Narodowego Bytu, mówi do nas: …”Postawmy Bracia zatem milion krzyży  aby nas szatan nie uczył miłości nam trzeba wspólną zjednoczyć się wiarą aby odnaleźć drogę do wolności” ! Jednocześnie zatroskany wciąż przyszłością - GENIUSZ SŁOWA we wcześniejszej publikacji – w niezwykłej urody poemacie ”POLONEZ  ZDRADZIECKI”  słowem  autorskim odpowiada  na  żądania stawiane nam  przez wrogie mniejszości etniczne i narodowe. Poeta pisze:    „KRZYŻE  WYZNACZĄ NASZE GRANICE  A NIE ICH BANKI  I  KAMIENICE !”  - AMEN!   Na relatywnym klepisku pisze także swoje scenariusze, wcześniej wspomniana   WŁADZA SĄDOWNICZA. Nie będzie winnych  śmierci 96 Obywateli RP !!!  Tu pojawia się dodatkowo merytoryczny komentarz do zasygnalizowanych wcześniej zdarzeń prawnych. Za niebywały i niesamowity należy uznać WYROK SĄDU REJONOWEGO W-wy ŚRÓDMIEŚCIE XI WYDZ. KARNY z dnia 9 lutego 2012 roku – XI W 9180/11, który na wniosek Straży Miejskiej - DIABOLICZNĄ decyzją SSR  Małgorzaty Bilickiej / nakazowo, pod nieobecność stron SĄD WARSZAWY UZNAŁ / ZA  ELEMENTARNE ŚMIECI  -podlegające faktowi penalizacji/ takie przedmioty jak KRZYŻ i MAKIETĘ SAMOLOTU TU 154, którymi - dnia 10 maja 2011 r.  jako formą wyrazu - czyli „INSTALACJĄ  PERFORMENS”  zaświadczano publicznie o Pamięci. Czynili to zebrani przez Parlamentarzystów - zaproszeni   OBYWATELE, na Krakowskim Przedmieściu 13/15 - dnia 10 maja 2011 roku. Umarza się ŚLEDZTWO  SMOLEŃSKIE!  To są już polityczne zręby, aby tym samym - WARTOŚCI POLSKIEJ GODNOŚCI i SYMBOLE, poprzez algorytmy i powstałe wykładnie sądowe RÓWNAĆ URĄGLIWIE  Z POJĘCIAMI ŚMIECIA ? Tak zaczyna się nowa, podstępna, kwalifikowana, państwowo-urzędowa  Wojna z Krzyżem i WIERNYM NARODEM!   /vide/ - Dla faktów jest dowodną -ta kwalifikacja prawna, która przemawia dobitnie, w IMIENIU - NIE NASZEJ, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 2012 roku. Tu ukazuje się NARODOWI obraz cyniczny, a przykładny, przez art. 145 kw i subsydiarność art 97 kw. w zw. z art. 45 ust 1 pkt. 4 PORD/-9.02.212/. -To jest hańba !  Informuje nas o tym dosadnie fakt wirtualnego adresu utrzymanego przez dwie instancje dla sądzonego faktu /NIE MA TAKIEGO ADRESU/

- POLSKĘ NASZYCH MARZEŃ - musimy ODZYSKAĆ ! Tylko pod Krzyżem tylko pod tym ZNAKIEM Polska jest Polską, a Polak Polakiem /A.Mickiewicz/

 

/- OBOK  APEL PAPIEŻA POLAKA JANA PAWŁA II DO KOŚCIOŁA i NARODU WYGŁOSZONY DNIA 6 CZERWCA 1997 ROKU NA ZAKOPIAŃSKICH KRZEPTÓWKACH, KTÓRY TERAZ SIŁĄ SWOJEJ WYMOWY PROWADZI NAS DROGĄ OBRONY WARTOŚCI - W TYM SYMBOLU KRZYŻA _ TU i TERAZ ŚWIĘTEGO ! Skoro Ojciec Święty - PAPIEŻ POLAK, Jan Paweł II zwracając sie do Kościoła i Narodu, użył pojęcia: ...”BROŃCIE KRZYŻA” - to jest oczywistym, że są WROGOWIE TEGO ŚWIĘTEGO SYMBOLU, których podstępność poznaliśmy 3.08.2010 roku. - PAMIĘTAJCIE, że BOSKI ŁAD TEGO ŚWIATA ZACZYNA SIĘ OD KRZYŻA i KOŃCZY ŚWIĘTĄ PAMIĘCIĄ PRZEZ KRZYŻ! - Prawdą jest, że przez wieki naród szedł z Krzyżem i Krzyż z Narodem/ A MY? QUO VADIS - POLSKO ??? / JAZ KR OJ/

 

OGÓŁEM do 10.07.2012 ---à 14924 wejść + OGLĄDALNOŚĆ - N/W REMIXU blisko 5.000.000

INFORMACJA PUBLICZNA w Pierwsza Rocznicę Tragedii Smoleńskiej

http://blogmedia24.pl/node/47051

Krzyż Smoleński - dalsze informacje publiczne - http://blogmedia24.pl/node/47421

KRZYŻ SMOLEŃSKI PAMIĘĆ ! HONOR ! SZACUNEK ! - http://blogmedia24.pl/node/49108

KRZYŻ SMOLEŃSKI - BOŻE CIAŁO W WARSZAWIE, SPRAWY POLSKIE.

http://blogmedia24.pl/node/50012

Z CYKLU KRZYŻ SMOLEŃSKI - ŚLADY NARODOWEJ PAMIĘCI PRZED

PAŁACEM PREZYDENCKIM - 10 lipca 2011 roku, - http://blogmedia24.pl/node/50276

KRZYŻ SMOLEŃSKI NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W

KONTEKŚCIE 3 SIERPNIA 2010, FAKTÓW SPOŁECZNYCH - http://blogmedia24.pl/node/50622    

Krzyż Smoleński - Wybory RP 9 X 2011 - http://blogmedia24.pl/blog/3669

SPRAWA KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO udział ks.K.SOWY http://blogmedie24.pl/node/52424

ASPEKTY SPRAW KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO - Palikot, analiza wyborów 2011

http://blogmedia24.pl/node/52850

Przez Krzyż Smoleński na sprawy polskie - http://blogmedia24.pl/node/53453

KTO, PO CO i DLACZEGO - 3 czesci - http://blogmedia24.pl/node/56323

Wartości Krzyża Smoleńskiego i probl. społeczno-ekonomiczne http://blogmedia24.pl/node/57303   

 

Na YOUTUBE.COM

Polska walczy: Wbicie Krzyża pod Sejmem http://www.youtube.com/watch?v=Qk4v_FIOTD8

Ksiadz Jerzy Popieluszko i Stanislaw Malkowski wolaja o krzyż 11 listopada na Marszu Niepodleglosci - http://www.youtube.com/user/EugeniuszSendecki71#p/u/1/1AWib00rMMk

WOJNA O KRZYŻ - część 1 - 11 Minut 12 lipca 2010 r ( autor 11minutpl - 4 części )

http://www.youtube.com/watch?v=fngsksrLav8

Nocna obrona krzyża - 3.8.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=hikYtAai7Fo

W obronie krzyża (2/3) - 7.8.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=qjUZNsgqzQs

Krzyż Smoleński - 8.8.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=oo3vKPqZ59M

Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim "Wychowankowie Owsiaka i Kuby Wojewódzkiego" cz.1/2 - 8.9.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=J2TwntRU9RU

28 PAZDZIERNIKA 2010 GODZ.15:47 PALIKOT PRZEMAWIA POD KURIA A ZIELINSKI BRONI KRZYZA - http://www.youtube.com/watch?v=I07ScSOVrAc

10 lutego 2011 - Pod Pałacem Prezydenckim, http://www.youtube.com/watch?v=e04X-OTUObM

PIKIETA PRZED SEJMEM 08-11-2011 BRONCIE KRZYZA OD GIEWONTU DO BALTYKU

http://www.youtube.com/watch?v=6kS2T73PLS4&feature=related

BRONCIE KRZYZA OD GIEWONTU DO BALTYKU 08-11-2011 PIKIETA PRZED SEJMEM

http://www.youtube.com/watch?v=ldcmHVRgwPg&feature=related

Non Possumus. - http://www.youtube.com/watch?v=wtEStRfBWlk

Non Possumus II - Patrioci w walce z Antypolakami http://www.youtube.com/watch?v=bGcyJP6cwpw

Zawsze w obronie Krzyza - Non Possumun III http://www.youtube.com/watch?v=UikKObv0bt0

Anita C. na wesoło - http://www.youtube.com/watch?v=JCM__GQ4-zU&feature=player_embedded

Film - W cieniu krzyża - http://www.youtube.com/watch?v=M3nSnf4_E-Y

Na bazie sekwencji tego filmu powstał REMIX z oglądalnością około 5.000.000 wejść

Gdzie jest krzyż? (Mr Hek REMIX) - 6.8.2010 - http://www.youtube.com/watch?v=cCJVaMzXB4E 

Bitwa o krzyż!!! (Gdzie są buty? Pod krzyżem!) http://www.youtube.com/watch?v=bZXq6_JHxrI

Janusz Zieliński - Brońcie krzyża od Giewontu do Bałtyku - 2.8.2012

http://www.youtube.com/watch?v=J8D-o7YcSsU

Ks.Małkowski przed Pałacem Prezydenckim autor Zenon Nowak - 13.3.2012

http://www.youtube.com/watch?v=Gq6rBePWFvM&list=UU0C6HrTA0YWHT0NTcrZvM8Q&index=8&feature=plcp

Rafał Gawroński na tropie satanizmu w Polsce http://www.youtube.com/watch?v=Bt7qNfeBgRI

Satanizm i masoneria w polskim parlamencie

http://www.youtube.com/user/EugeniuszSendecki71#p/u/9/V9Bjnhb1EnM 

 

 

 

 

 

5 komentarzy

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

1. Też Polonus,

Szanowny Panie,

Ładnie to Pan napisał. Z przyjemnością przeczytałem. Ku pamięci też.

Ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika TezPolonus

2. Bardzo dziękuję

za miłe słowa. Zamieściłem tutaj treść ulotki rozprowadzanej w wielu miejscach w Warszawie i poza nią ku poszerzeniu świadomości. Przykre jest to, że jest ona ciągle niska a ludzie tak łatwo dają się manipulować przez antypolskie media. Tak łatwo wierzą nie w fakty - PRAWDĘ - a tylko w ich przeinaczanie i kłamliwa interpretację. W Polsce wielu zatraciło zdolność logicznego myślenia, rozpoznawania kto zdrajca a kto prawy Polak, kto złodziej lub kłamca a kto uczciwy, nie kieruja się biblijną zasadą - poznacie po czynach.
Nic to - jak to ktoś napisał „tajfun Vincent” nadchodzi i w ciągu najbliższych dwóch lat będzie ekonomiczne trzęsienie ziemi w Polsce a wielu „naleje się wody w uszy” i wtedy zrozumieją kto jest kim i które media mówiły prawdę a które wysługiwały sie zdrajcom i zlodziejom.
Pozdrawiam.

avatar użytkownika TezPolonus

3. Odpowiedź bp.A.P.Dydycza

Oto odpowiedź Biskupa Drohiczyńskiego A.P.Dydycza na list jednego z wiernych katolików z Warszawy skierowany do niego wraz z kserokopią wyroku wydanego w sprawie Krzyża Smoleńskiego z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie i zamieszczonego w opisanej ulotce.

Oto postawa prawego kapłana Kościoła Katolickiego. Ja życzyłbym sobie aby tylko tacy jak on byli członkami Konferencji Episkopatu Polski (KEP) i prymasami Polski. Niestety obecni członkowie KEP nie dorastają ani wiarą, ani charyzmą, ani patriotyzmem bp. Dydyczowi.

Jeden z wpisów na forach doskonale charakteryzuje ich postawę
(...)
We „Wspólnym Przesłaniu do Narodów Polski i Rosji „, podpisanym przez abpa Michalika i patriarchę Cyryla znalazły się m.in. takie stwierdzenia
1) „…Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego…”
2) „….Podziały i rozłam, sprzeczne z wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem….” Mam w związku z tym pytania do abpa Michalika i innych biskupów, którzy teraz rozpoczynają propagandową akcję i PR w obronie tegoż Przesłania:
Ad.1) Gdzie byliście pasterze katolików polskich kiedy przejawiana była rozpasana wrogość wobec Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dlaczego nie stanęliście w obronie tych poniewieranych, którzy w sercach mieli zakodowane wezwanie błogosławionego JPII do obrony Znaku Krzyża
Ad.2) Kto doprowadził do tych podziałów i rozłamów. Czy to nie aby dostojnicy kościelni. Czy to nie oni siali i sieją obecnie zgorszenie? Czy nie jest zgorszeniem i objawem pogardy do tych wiernych maluczkich obecność przy ceremonii podpisywania tego Przesłania osób wrogich kościołowi katolickiemu, sprzeciwiających się nauce kościoła ( In vitro, aborcja ) z panią prezydent Warszawy na czele, która swymi decyzjami nie tylko nie sprzeciwiała się, ale wręcz umożliwiała poniewieranie osób modlących się na Krakowskim Przedmieściu w obronie Krzyża? Czy nie byłoby uczciwiej nazwać to przesłanie Przesłaniem do biskupów i arcybiskupów katolickich w Polsce i do patriarchów prawosławnych w Rosji? Po co podpieracie się narodami przy tym przesłaniu stworzonym, delikatnie mówiąc niejawnie, i podpisanym ponad głowami tych narodów, skoro tych wrogości religijnych spotkać można jak na lekarstwo? Jak można mówić o wymiarze religijnym tegoż Przesłania, kiedy przed jego podpisaniem przez wysokich dostojników obu kościołów zabrakła krótkiej modlitwy dziękczynno-błagalnej, czy choćby uczynionego znaku krzyża z wezwaniem W Imię Boże?
(...)

W/w członkowie KEP do dziś nie potępili tych zachowań ani nie ukarali abp.Nycza za publiczną próbę wyrzucenia krzyża z przestrzeni publicznej jaka miała miejsce 3 sierpnia 2010 roku na Krakowskim Przedmieściu kiedy to nasłał swoich księży diecezjalnych aby usunąć Krzyż Smoleński sprzed Pałacu Namiestnikowskiego.

avatar użytkownika Maryla

4. Do Kancelarii Premiera wrócił

Do Kancelarii Premiera wrócił krzyż. Za Tuska i Kopacz wisiał tam zegar

(fot. KRzysztof Sitkowski/Gazeta Polska)



Stefan Niesiołowski słysząc o krzyżu w KPRM wpadł w szał i zaczął pouczać premier Beatę Szydło w kwestiach teologicznych.

- Na krzyżu umarł Pan Jezus. Także za Beatę Szydło. Obrzydliwe
wykorzystywanie krzyża, symboli religijnych do politycznej walki.
Obrzydliwe – mówił w rozmowie z Superstacją oburzony Niesiołowski.

Według Stefana Niesiołowskiego krzyż w Kancelarii Premiera jest niepotrzebny, bo i tak jest go dużo w innych miejscach.

- Nie ma potrzeby demonstracyjnie wieszać tam krzyża. Krzyż jest w
wystarczająco wielu miejscach w Polsce i wykorzystywanie krzyża w
momencie, kiedy jest łamanie demokracji, kiedy jest polska wolność
zagrożona, wyciąganie krzyża i pokazywanie jacy my jesteśmy katolicy,
jacy my jesteśmy wspaniali, bronimy krzyża. Jeszcze raz mówię obrzydliwe
- oświadczył w rozmowie z Superstacją Niesiołowski.

Do obecności krzyża w KPRM odniosła się również szefowa Kancelarii Premiera, Beata Kempa:

- Krzyż wrócił również do mojego gabinetu, wrócił do Kancelarii
Premiera, jest na sali obrad. Krzyż jest symbolem polskości, symbolem
chrześcijaństwa, jest znakiem miłości i pojednania – wyjaśnia Beata
Kempa.

Pytana o całą sprawę i oburzenie posłów PO dotyczące obecności krzyża w KPRM poseł Krystyna Pawłowicz zastanawia się, skąd u posłów opozycji takie oburzenie.

- Przecież oni tam nie siedzą, to o co im chodzi? Oni sobie wieszali tam zegary, a my wieszamy krzyż. Kamiński lubił zegarki, Sławek Nowak. Zależnie od swoich upodobań - powiedziała Superstacji poseł PiS Krystyna Pawłowicz.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika gość z drogi

5. "Według Stefana Niesiołowskiego krzyż w Kancelarii Premiera jest

"Według Stefana Niesiołowskiego krzyż w Kancelarii Premiera jest niepotrzebny, ..."
nic tylko egzorcysta potrzebny dla pana stefcia psora od MUCH ...skoro tak boi się Krzyża

gość z drogi