Żołnierz poległy w obronie Ojczyzny!

avatar użytkownika Krzysztofjaw
Historia dzielnego żołnierza, który poległ w obronie Ojczyzny na granicy polsko-białoruskiej jest porażająca a reakcja obecnego rządu na to tragiczne zdarzenie jest dramatycznie nikczemna, bo nawet istnieją podejrzenia, że rząd D. Tuska chciał ta śmierć przemilczeć aż do zakończenia wyborów europarlamentarnych.  
 
Ja już dzisiaj pisałem, że ja nie rozumiem jak to się stało, że na granicy polsko-białoruskiej zginął polski żołnierz a Ci żołnierze, którzy bronią polskiej i unijnej granicy zostali aresztowania. I jest to hańba dla obecnie rządzących. Dla mnie w takiej sytuacji powinien rząd podać się do dymisji a tym samym powinny być rozpisane nowe wybory parlamentarne.
 
Nie może bowiem być tak, że tym samym niszczy się morale polskiego żołnierza a wojsko od środka zaczyna być bezbronne wobec  chęci wykonywania swoich konstytucyjnych obowiązków wobec Ojczyzny i ogólnie UE.
 
Nie pozostaje mi nic innego jak złożyć rodzinie i wojskowym kondolencje i pomodlić się o spokój duszy poległego żołnierza oraz żeby polskie państwo wreszcie doceniło trud żołnierzy broniących naszej granicy.
 
A na koniec fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Niebo złote ci otworzę":
 
Nie­bo zło­te ci otwo­rzę,
w któ­rym ci­szy bia­ła nić
jak ogrom­ny dźwię­ków orzech,
któ­ry pęk­nie, aby żyć
zie­lo­ny­mi li­stecz­ka­mi,
śpie­wem je­zior, zmierz­chu gra­niem,
aż uka­że ją­dro mlecz­ne
pta­si świt.
Zie­mię twar­dą ci prze­mie­nię
w mle­czów mięk­kich płyn­ny lot,
wy­pro­wa­dzę z rze­czy cie­nie,
któ­re prę­żą się jak kot,
fu­trem iskrząc zwi­ną wszyst­ko
w bar­wy burz, w ser­dusz­ka list­ków,
w desz­czów siwy splot.
I po­wie­trza drżą­ce stru­gi
jak z aniel­skiej strze­chy dym
zmie­nię ci w ale­je dłu­gie,
w brzóz przej­rzy­stych śpiew­ny płyn,
aż za­gra­ją jak wio­lon­czel
żal - ró­żo­we świa­tła pną­cze,
psz­cze­lich skrzy­deł hymn.  źródło: https://poezja.org/wz/Krzysztof_Kamil_Baczynski/25092/Niebo_zlote_ci_otworze
 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

napisz pierwszy komentarz