Moje (realne) pacta conventa

avatar użytkownika Warszawa1920

 

1. Podjęcie całościowego programu: ochrony, pomocy i integracji z Ojczyzną wobec wszystkich Polaków mieszkających poza granicami administracyjnymi RP oraz opieki nad dziedzictwem polskim na terenach I Rzeczypospolitej i w innych miejscach na świecie

2. Wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego więzienia dla winnych zdrady Narodu Polskiego lub wyrządzenia Mu znacznych szkód

3. Ujawnienie Narodowi Polskiemu Aneksu do Raportu z weryfikacji WSI

4. Ustalenie wszystkich okoliczności śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

5. Ogłoszenie przez Zgromadzenie Narodowe i Prezydenta RP, że w latach 1944 – 1989 Polska była okupowana przez ZSRR, przez co wszelkie podejmowane w tym czasie przez władze okupacyjne, w tym władze nominalnie polskie, działania i decyzje polityczne o charakterze ogólnonarodowym wypełniały i nadal wypełniają pojęcie zdrady Narodu Polskiego

6. Uchylenie konstytucji z 1997 r. i ustalenie za obowiązującą na czas prac nad nową konstytucją – Konstytucji z 1935 r.

7. Ustalenie wszystkich okoliczności śmierci Prezydenta RP i 95 towarzyszących Mu Polaków 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

8. Wydobycie, identyfikacja oraz uroczyste, z pełnym ceremoniałem żołnierskim i z udziałem Prezydenta RP pochowanie w Narodowych Panteonach wszystkich Bohaterów Polskiego Powstania Antykomunistycznego z lat 1944 – 1989

9. Przyjęcie nowej Konstytucji Polski i Narodu Polskiego

10. Ustalenie okoliczności wszystkich podejmowanych w latach 1989 – 2015 działań szkodzących suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwu Polski, majątkowi narodowemu i osobistemu Polaków oraz Ich wolności i prawom

11. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich odpowiedzialnych za popełnione w okresie 1939 – 2015 zbrodnie i przestępstwa na Narodzie Polskim i Jego przedstawicielach

12. Podjęcie działań służących obronie na arenie międzynarodowej honoru i dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego
 [… kolejność jest ważna i przemyślana …]

[… ekonomią, Panie i Panowie, zajmijcie się równolegle albo potem; jeśli zrobicie to, co powyżej, już zrobicie bardzo dużo dla gospodarki – nauczycie, że Rzeczpospolita Polska ukarze każdą kradzież, każdą korupcję, każde marnotrawstwo wobec narodowego majątku, a co ukradzione, odbierze z nawiązką …]

 

 


O Polsce warto myśleć. I dla Niej pracować.

 

napisz pierwszy komentarz