♦ II Pielgrzymka Jana Pawła II na znaczkach poczty podziemnej

avatar użytkownika wielka-solidarnosc.pl

II pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski została zorganizowana wiosną 1983 roku. Jak powszechnie wiadomo miała się odbyć rok wcześniej na 600-lecie obecności Jasnogórskiego Obrazu, ale władze PRL uniemożliwiły przyjazd Papieża.

Władza postawiła sobie dwa główne cele: zniszczenie Solidarności oraz poróżnienie duchowieństwa między sobą i maksymalne odizolowanie od wierzących. Temu miała służyć operacja KRUK. O niej można szerzej przeczytać w Internecie.

To nie wszystko. Władza za wszelką cenę starała się nie dopuścić do spotkania Jana Pawła II z Lechem Wałęsą. Sprawę spotkania Papieża z Wałęsą poruszali min. Milewski i gen. Straszewski. Np. 18 kwietnia doszło do ostrej polemiki pomiędzy abp. Dąbrowskim i ks. Orszulikiem a przedstawicielami władz PRL. Dokładniejsze informacje można uzyskać w linku pod tekstem.

Władze próbowały ingerować w treść homilii Papieskich oraz w treść przekazu do młodzieży. Komuniści pofatygowali się na Jasna Górę aby przekazać swoje niezadowolenie i oburzenie oraz żądali zmiany treści wystąpień Papieża.  Kardynał Dziwisz wspomina:  „Papież oświadczył, że jeśli we własnym kraju, w Ojczyźnie, nie wolno mu powiedzieć tego, co myśli, i wygłaszać przygotowanych przemówień, nie pozostaje mu nic innego, jak wracać do Rzymu!.”

Poczta Solidarności podziemnej nie posiadała jeszcze takiego zaplecza poligraficznego jak podczas III pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Wydano jednak sporo znaczków i kopert tematycznie związanych z II Pielgrzymką. Swoistą ciekawostką jest to, że znajdujemy w tych zbiorach również wydania tzw. Poczty Więziennej. Są to cenne pamiątki, które zostały wydane w okresie II wizyty Ojca Świętego.

Lektury obowiązkowe:

http://leszek.sopot.salon24.pl/117103,papiez-i-walesa-niemozliwe

Peter Raina, Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce,

Kard. Stanisław Dziwisz, Świadectwo,

Koperta wydana i ostemplowana w ZK Potulice.

Koperta wydana i ostemplowana w ZK Potulice.

Koperta wydana i ostemplowana w ZK Hrubieszów.

Koperta wydana i ostemplowana w ZK Hrubieszów.

Jeden z najwcześniejszych znaczków z wizerunkiem Jana Pawła II.

Jeden z najwcześniejszych znaczków z wizerunkiem Jana Pawła II.

Jeden z najwcześniejszych znaczków z wizerunkiem Jana Pawła II.

Jeden z najwcześniejszych znaczków z wizerunkiem Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i znaczki witające Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i znaczki witające Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Znaczek i stempel wykonany w ZK Hrubieszów.

Znaczek i stempel wykonany w ZK Hrubieszów.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Hrubieszów.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Hrubieszów.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Hrubieszów.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Hrubieszów.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Potulice.

Znaczek, stempel i grafika wykonane w ZK Potulice.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Stemple i grafiki wydane z okazji wizyty Jana Pawła II.

Krakowskie wydanie. Piękna i jakże symboliczna grafika.

Krakowskie wydanie. Piękna i jakże symboliczna grafika.

Znaczek wydany w roku 1983. Zapewne z okazji II pielgrzymki.

Znaczek wydany w roku 1983. Zapewne z okazji II pielgrzymki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli ktoś z Państwa ma informacje dotyczące wydawców, projektantów i drukarzy bardzo proszę o kontakt.  pocztapodziemna@op.pl

Autor: Henryk Mruk

 

napisz pierwszy komentarz