Jan Paweł II na Westerplatte cz. 4

avatar użytkownika kazef

Słowa Ewangelii według św. Marka (Mk 10,17-30)

17 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 20 On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 21 Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 22 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.23 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». 24 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» 27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

-------------------------------------

 

 

 

„Wam, którzy jesteście dziś zgromadzeni tu, na Westerplatte[1], wam, młode pokolenie ludzi polskiego morza i Pomorza, i wam, młodym na całej ojczystej ziemi, przekazuję pozdrowienie Chrystusowego Kościoła i pocałunek pokoju” – rozpoczął homilię Ojciec Święty.[2].

Przekazał następnie „pozdrowienie w imieniu wszystkich waszych rówieśnic i rówieśników z różnych krajów i kontynentów, które dane mi jest odwiedzać”. Przypomniał, że odczytany właśnie tekst Ewangelii, w którym młody człowiek pyta Chrystusa: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” stał się przedmiotem rozważań „wspólnie z młodymi całego Kościoła” w czasie Roku Młodzieży, a wystosowany przez Papieża List do młodych stanowił „właściwie obszerną analizę spotkania i rozmowy Chrystusa z młodzieńcem”. [3]

„Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności naszego spotkania na Westerplatte, podejmuję — wspólnie z wami — raz jeszcze analizę tego ewangelicznego spotkania i tej rozmowy” – mówił papież, budując emocjonalną więź z zebranymi.[1] Zwrot „tu, na Westerplatte” pojawiał się w partyjnych przemówieniach, podkreślając rangę przekazu płynącego z tego właśnie miejsca. Papież rozpoczynając w ten sposób homilię nawiązał do komunistycznej tradycji, ale tylko po to, aby za chwilę pozostać całkowicie poza „ciasną klatką propagandowych znaczeń”.

[2] Homilia Jana Pawła II w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12 VI 1987, [w:] W. Kluz, op. cit., s. 99-111 oraz http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 

[3] Międzynarodowy Rok Młodzieży został ustanowiony przez ONZ 01.01.1985 r. Inicjatywę poparł kościół katolickiw a w ramach obchodów Jan Paweł II ogłosił list apostolski do młodzieży Dilecti Amici, podpisany w Rzymie, w Niedzielę Palmową 31 marca 1995. Treść listu zob.: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html

 

 

Etykietowanie:

1 komentarz

avatar użytkownika kazef

1. .

Jeśli ktoś chciałby poczytać szerzej o tym fragmencie Ewangelii, zanim jeszcze omówię homilię Jan Pawła II na Westerplatte, zachęcam do zapoznania się z egzegezą dostępną na tej stronie:

http://www.orygenes.pl/bogaty-mlodzieniec-mk-1017-30/