Polacy to 10700 lat egzystencji nad Wisłą

avatar użytkownika TezPolonus

Zamieszczam na prośbę p.Rafała Gawrońskiego

==============

http://poloniae.wordpress.com/2011/08/14/oswiadczenie-z-okazji-swieta-najswietszej-maryji-panny/

 

Drodzy Rodacy.

 

Naukowcy potwierdzili naszą historię, prawdziwych Polaków znad pięknej rzeki Wisły do tego stopnia, że zostali ośmieszeni zarówno masoni jak i żydzi. Ich kalendarzyki czasu to przykład oszustwa wobec świata i naiwnych, którzy nabiorą się na ich założenia polityki apartheidu. Zapytałem się znajomych: ile lat liczy historia Polski i Polaków ? Po pewnych chwilach zawahania większość odpowiadała, że nasza historia to ok. 1000 lat. Więc jest to totalna lub totalitarna bzdura. Polacy i Polska posiada przeszło 10 700 lat egzystencji w rejonie rzeki Wisły. Tak kochani Rodacy Polacy, nauka to oficjalnie potwierdziła, a media reżimowe w Polsce milczą lub świadomie dezinformują. Wymknęły się badania naukowców w świat i teraz interpretacja historii jest całkowicie inna od tych oszustów i zwolenników apartheidu. To taka miła niespodzianka dla nas wszystkich Polaków. Jest ona opisana www.rafzen.wordpress.com tytuł: „From Polish to India”

 

Świat masonów i żydów milczy, ponieważ badania pokazały, że jest Naród od ich ciemnogrodu i kalendarzyków o wiele tysięcy lat starszy. Tym Narodem jest Naród Polski. My Polacy milczeć nie zamierzamy i głoszonej przez masonów i żydów doktrynie apartheidu w Polsce stawiamy opór bezpośredni.

 

Wyraziliśmy swą wolę w prośbie do Polaków www.poloniae.wordpress.com http://poloniae.wordpress.com/2011/07/22/prosba-o-stawienie-oporu-wladzy/

 

Otóż najnowsze odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, potwierdziło tylko głoszone od pokoleń z ojca na syna, prawdę o naszym wspólnym pochodzeniem z resztą Słowian. Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją ziemię od zawsze, od przeszło 10 tys. lat.

 

Dotąd wmawiano debilne teorie, że wszyscy Słowianie pochodzą od Indoeuropejczyków (haplogrupa R1a1) i przybyli do Europy ze Wschodu, a na ziemie polskie dotarli z ziem środkowej Ukrainy w V wieku naszej ery. Niemcy uważali ziemie między Odrą a Dniestrem za odwiecznie germańskie, a Polaków uznawali lub uznają w dalszym ciągu za podludzi niższej rasy. Wielu germańców pozostało z tą doktryną po dzień dzisiejszy i zapewne zabiorą ją do grobów dzięki masonom i żydom. Co głupiemu po rozumie, jeżeli za niego myśli ktoś inny! Dawniej myślano, że Germanie to typowo skandynawska nacja, która nie posiada znacznych dodatków innych narodowości. Okazuje się jednak, że Germanie powstali po zmieszaniu się autochtonów skandynawskich (I1a) z Indoeuropejczykami ( r1a1) i Celtami ( r1b) w proporcji 40%-20%-40%. W Norwegii jest prawie po równo 28% R1a1 i R1b i 40% I1a.


Z tego wniosek, że nie było żadnych większych ilości germańskich plemion na ziemiach polskich ! Z tego wynika, że od Łużyc po Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę i Zbrucz, Polacy i Polska to jedna wielka rodzina. Taka jest naukowa rzeczywistość oraz przesłanie i tradycja Korony Polskiej. Według kalendarzyka żydowskiego, który jest według tradycji liczony tak samo, nieprzerwanie przez wieki, od stworzenia świata, mamy 5772 rok. Nie tylko Żydzi liczą lata w ten sposób, ale także ich ziomale w doktrynie apartheidu masoni także ustalili sobie swe kalendarze dla swych oszołomów. Niektóre obediencje przyuczonych do zawodu murarzy świątyni Salomona oraz rożnych loży nawiedzonych skrywanych za parawanem niewiedzy wynika, że mamy np. 6011 AL (Anno Lucis – Rok Światła), 2541 AI (Anno Inventionis), 892 AO (Anno Ordinis). Oczywiście rok zaczyna lub kończy we wrześniu.

 

« Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam ROZUM, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. » J 5, 20

„Sprzymierzeńcami masoneryi są zwolennicy radykalizmu, demagogii i rewolucyi, a przeciwnicy zasad chrześcijańskich w życiu politycznem i społecznem. Historya świadczy, że prawie we wszystkich ruchach rewolucyjnych brali udział masoni i że wzajem te ruchy wzmacniały zawsze ich siłę. Sprzymierzeńcami masonów są socyaliści, bo jedni i drudzy mają wiele punktów stycznych, jak nienawiść do religii katolickiej, dążność do « odchrześcijanienia » społeczeństwa i hasła rewolucyi francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż za tem zdaniem przemawia ? Oto przedewszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii Chrystusowej, która ich opór przeciw Zbawicielowi świata potępia, jako też
społeczeństwa chrześcijańskiego, od którego doznawali nieraz poniżenia i prześladowania, w zamian za krzywdy, jakie temu społeczeństwu przez lichwę, wyzysk i demoralizacyę zadawali i zadają. Konsekwentnie żydzi dążą do tego, by podkopać byt religii Chrystusowej, której Kościół katolicki jest strażnicą i ogniskiem, a społeczeństwo chrześcijańskie poniżyć i osłabić, używając do tego wszelakich środków, ponieważ zaś masonerya zwraca, jak widzieliśmy, nienawiść swoją przeciw Kościołowi i stara się zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską, przeto łatwo wysnuć stąd wniosek, że żydzi utworzyli masoneryę, jako jeden z pierwszorzędnych hufców w walce z chrystyanizmem.


Powtóre, żydzi dążą wytrwale do panowania nad światem, do czego jako środek mają służyć nie tylko kapitały, giełdy, dzienniki itp. ale także walki, rewolucye i rozprzężenia pośród narodów chrześcijańskich, ponieważ jednak sama roztropność im radzi, by działali w ukryciu, przeto jako swoich pionierów wysuwają masonów, by chrześcijanie gubili chrześcijan. W tym też celu stają żydzi na czele partyi socyalistycznej, spodziewając się, że w ten sposób odwrócą od siebie burzę rewolucyi społecznej, a jeżeli po wielkich przewrotach przyjdzie do utworzenia międzynarodowej republiki kollektywistycznej, oni w niej rządzić będą.”

 

Tak pisze Św. Bp Dr Józef Sebastian Pelczar. Beatyfikacji tego sługi Bożego Józefa Sebastiana Pelczara dokonał Błogosławiony Jan Paweł II w dniu 3 czerwca 1991 r. podczas swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny, zaś kanonizacji w dniu 18 maja 2003 w Rzymie. Więc proszę się nie dziwić, że niektórzy hierarchowie zwalczają ks. Natanka, ponieważ ujawnił on symbole masońskie w budowlach wznoszonych przez Kościół w Polsce oraz infiltrację masonerii w struktury Kościoła w Polsce.

 

Ojciec Cordovani, zwierzchnik Świętych Pałaców Apostolskich (Sacri Palazzi Apostolici) za pontyfikatu PIUSA XII, a tym samym teolog papieża Pacelliego, pisze 19 marca 1950 na łamach l’Osservatore Romano: « Nic nie podlega zmianie w ustawodawstwie Kościoła względem masonerii. Kanon 694 a zwłaszcza 2335, który nakłada ekskomunikę na całą masonerię BEZ WZGLĘDU NA RYT, jest stale obowiązujący. Wszyscy katolicy powinni mieć to na uwadze, aby nie wpaść w PUŁAPKĘ« .

 

Dzisiejsza Unia Europejska jest oczywistym tworem masońskim, z delegowanymi do pełnienia tych funkcji masońsko-żydowskimi i nie wybieranymi w powszechnych wyborach decydentami, Barosso; van Rompuy i zaprogramowanym zgodnie z filozofią i zasadami politycznymi wolnomularstwa i zbudowanym według ich planów. Dlatego Petycja 1248 do Parlamentu Europejskiego ukazując ich kryminalną działalność w sferze Wspólnej Polityki Rolnej jest tak istotna z racji prawa powszechnie obowiązującego w świecie. Petycja została utajniona w Europie lecz nie w świecie. Publikowana i omawiana w większości krajów świata, a zakazana w Polsce.

Nawet J. Wojciechowski młodszy stopniem wtajemniczenia obawia się jej rozpatrywać pomimo, że jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu, a wraz z nim cała jego loża partyjna, która odwołuje ministra Sawickiego za to co powiedział, a za czyny kryminalne jak wsadzanie rolników w Polsce do więzień, gdy myli się urzędnik loża partyjna milczy ! Dlatego był to jeden z powodów dla którego musiał zostać zamordowany A. Lepper, aby nie upowszechnić wiedzy na temat okradania rolników przez urzędników. Polacy w nadchodzących wyborach skreślą wszystkich kandydatów, a po wyborach utworzą partię Polaków dla Polski, naszej ukochanej Ojczyzny. Oszołomom pozostawiamy czynną możliwość wyboru swych kryminalnych kolegów przez głosowanie na pospolitych bandziorów władzy kryminalnej, ustalonej podczas spotkań określanych mianem „okrągłego stołu” w wyniku czego Prezydentem został zbrodniarz Jaruzelski, lubujący się w strzelaniu do opozycji. Ten nawyk mordowania opozycji politycznej pozostał do dnia dzisiejszego; Smoleńsk, A. Lepper i inni. Władza wmawia za pośrednictwem płatnych medialnych rozpowiadaczy debilne historie o nieszczęśliwych wypadkach, w które i tak nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy. Z konieczności do współdziałania w Unii zostali dopuszczeni lub zaangażowani również nie-masoni. Nie wszyscy byli pozbawieni świadomości, z kim podejmują współpracę, jak np. niektórzy chadecy w czołowych demokracjach europejskich. Dzieło kosztowało wiele wysiłku, cierpliwości, determinacji, zbrodni i ofiar. I nic nie wskazuje na to, że masoni są skłonni do choćby koniunkturalnego rozluźnienia kontroli nad nim. Wręcz przeciwnie, zmierzają do jej zacieśnienia z uwagi na liczne sygnały o zagrożeniu dla nich, co widać po władzy w Polsce, która już w bezczelny sposób morduje, okrada i więzi oponentów politycznych.

 

Zjednoczenie Europy może być chrześcijańskie, ale wpierw Europa musi być chrześcijańska. O wielkim zagrożeniu Europy totalitaryzmem masońsko-żydowskim niech świadczy fakt, że podczas rewizji domu wielkiego mistrza loży masońskiej P2 Licio Galli w marcu 1981 roku włoska policja znalazła listę ponad 1000 wpływowych masonów z loży P2, tajne dokumenty włoskiego rządu i dossier elit politycznych Republiki Włoskiej. Wśród członków loży P2 znalazło się 180 generałów, 52 wysokich oficerów żandarmerii, 37 wysokich oficerów policji, 150 parlamentarzystów, 14 sędziów, 50 przemysłowców i bankierów, 10 głównych dziennikarzy i redaktorów naczelnych, 100 kardynałów i biskupów zrzeszonych w Loggia Ecclesia. Spośród 2500 członków loży P2
poznano nazwiska tylko połowy masonów (w tym Silvio Berlusconiego i wielu jego dzisiejszych ministrów).

Dziś proponuje się chrześcijanom dialog nie tylko z innymi wyznaniami, ale także z masonerią, aby móc obejść potępienia nałożone przez Kościół na tę właśnie sektę (ponad 590 dokumentów) począwszy od Klemensa XII (In Eminenti, 1738) aż do Piusa XII włącznie.

 

W obliczu tej tragicznej walki z chrześcijanami w rzeczywistości możliwe są trzy postawy:
-polityka strusia, która polega na przymykaniu oczu na rzeczywistość i łudzeniu się, że wszystko jest w porządku…
-zniechęcenie tych którzy wobec pozornego zwycięstwa wroga w ważnej bitwie, sądzą, że cała wojna jest przegrana zapominając o tym, że Kościół jest boski i że Pan nasz obiecał nam, iż « bramy piekielne go nie przemogą ».
-postawa realistyczna i nadprzyrodzona , kierujący się nią biorą pod uwagę nie tylko smutną rzeczywistość, której zignorować nie sposób, lecz również kierują się Wiarą i Nadzieją chrześcijańską, które dają absolutną pewność, że Najświętsza Maria Panna, jak zwykle, zetrze głowę piekielnego węża: « IPSA CONTERET! » udowadniając już wiele razy na przestrzeni stuleci, że może przekazać siły nadprzyrodzone Polakom w walce z wrogami Jezusa.

Prośmy zatem Najświętszą Maryję Pannę, by dała nam światło i siłę, by dostrzegać pułapki wrogów chrześcijaństwa i umieć je zwalczać z wszystkich naszych sił !

 

Dzisiaj mówimy tak, dla Krzyża i ponownie Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce wzywa w to szczególne Święto o uwolnienie zrabowanego przedmiotu kultu religijnego Polaków, ponieważ wszystkie namioty, pomniki, tablice, puszczanie balonów lub prezentacja orderów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to nic nie znaczące pospolite i komercyjne przedmioty życia codziennego, które pojawiły się w celu wykreowania fałszywej wizji i stworzenia doktryny innego przedmiotu kultu religijnego dla Polaków pod wspólnym tytułem fałszywego patriotyzmu.

 

Naszą doktryną Narodową było, jest i będzie po dzień ostatni, prawda Adama Mickiewicza:

 

Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem – Polska jest Polską, a Polak Polakiem.”

 

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce

 

13 komentarzy

avatar użytkownika Maryla

1. TezPolonus

pan Gawroński pisze głupoty i obraża ludzi, pod płaszczykiem "wiary w Boga".

Jest bardziej szkodliwy niż niejeden lewak.

"ponieważ wszystkie namioty, pomniki, tablice, puszczanie balonów lub prezentacja orderów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to nic nie znaczące pospolite i komercyjne przedmioty życia codziennego, które pojawiły się w celu wykreowania fałszywej wizji i stworzenia doktryny innego przedmiotu kultu religijnego dla Polaków pod wspólnym tytułem fałszywego patriotyzmu."

Niech idzie samotrzeć na Kościół św. Anny - tam znajduje sie krzyż.

Razem z Tarasem od Palikota moga iść.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

2. Też Polonus,

Szanwny Panie,

Straciłem czas na czytanie bzdur.

Pozdrawiam

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Gawronski Rafzen

3. Deklaracja Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce

Szanowna Pani.
Czy może Pani uzasadnić swe wywody ?
Dot. pisania głupot, obrażania ludzi oraz dlaczego mnie pani odsyła tam, gdzie znajduje się Krzyż czyli Kościoła Św. Anny ?
Krzyż na Krakowskim Przedmieściu nie powinien nikomu przeszkadzać, a według Pani Krzyż nalezy zastapić pomnikiem lub innym elementem urbanizmu miejskiego.

Ostatnio zmieniony przez Gawronski Rafzen o ndz., 21/08/2011 - 11:08.
avatar użytkownika Maryla

4. Panie Gawroński

mam PAN cytat wyjęty W KOMENTARZU. Pan ma prawo pisac bzdury, my mamy prawo to oceniać.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Gawronski Rafzen

5. Deklaracja Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Szanowny Panie.
Skoro Pan już przeczytał to stać Pana teraz na uzasadnienie wywodu opisowego bzdur ?

avatar użytkownika Gawronski Rafzen

6. Maryla..

... niech napisze na ten adress z Pani oceną jako bzdury naukowe:
Stanford University School of Medicine, 1201 Welch Road, Stanford, CA 94304-5485, USA. Tel: +1 650 723 5805; Fax: +1 650 498 7761; E-mail: under@stanford.edu
I poproszę niech Maryla napisze, co ci naukowcy z ameryki Maryli odpisali.
Pozdrawiam

avatar użytkownika TezPolonus

7. Powinniśmy byc dumni - zwłaszcza dzis gdy nas niszczą

Szanowni p.Maryla i p.Michał

Mam parę przemyśleń.
Proszę nie kierować sie emocjami. Badania są oparte na danych statystycznych i zrobione przez profesjonalistów. Widać, że „gen/hromosom” R1a1a7-M458 - nie jestem specjalistą w tej dziedzinie - który posiadają Polacy jest rozpowszechniony szeroko między Słowianami. Myślę, że to jest dowodem na żywotnośc Narodu Polskiego, na siłę naszego przewodzenia pośród Narodów Słowiańskich zwłaszcza w ciągu ostatniego tysiąca lat. Przecież Polska była od morza Bałtyckiego po morze Czarne.

Wrogowie nasi ciągle o tym pamietają i z taką zacietościa niszczą nas abyśmy się nie odrodzili i nie zawiązali unii z innymi jak to było w przeszłości - z Litwą i Rusią (obecna Ukrainą) - i znów nie byli potęgą w Europie - odbudowując zaufanie miedzy narodami słowiańskimi jeden do drugiego i zawiązując nowe unie. Wiedzą, że jeśli u władzy bedą Polacy to nas Polaków na to stac dzięki naszej pracowitości, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Dlatego ciągle wszelkimi metodami - medialna dezinformacja, propaganda, dyskryminacja, zabójstwa Polskich Patriotów - wpychają nam na stołki władzy różnych zdrajców, jurgieltników, bolszewików, żydobolszewików itp. aby niszczyli naszą ojczyznę, dyskredytowali Polaków w oczach innych narodów świata, zadłużali nas, nakładali niszczące podatki na wszelką działalność dla dobra wspólnego i robili wszystko aby nic w Polsce nie opłacało sie robić.

Przecież zarówno Litwini, Ukraińcy (Rusini) czy Białorusini (Biała Ruś) doskonale pamietają, że jak byli polscy panowie to byli to ludzie z sercem, litościwi i dbający o wszystkich. Pamietaja też - zwłaszcza Ukraińcy - że jak nie było polskich panów tylko ci co zarządzali w ich imieniu poprzez tzw. arendę - byli to prawie zawsze Żydzi - to cierpieli nieprawdopodobną udręke i wyzysk. Tu całkowicie leży wina po stronie polskiej magnaterii, że tym pasożytom dali władzę nad chłopstwem co było powodem powstań np. powstania Chmielnickiego. Przykre ale przez to Polacy byli znienawidzeni do tego stopnia na „obszarach arendy”, że stawiano znak równości między Polakiem i Żydem i wołano - bij Żyda.

Bez wątpienia jako Polacy powinnismy być dumni z pierwszej i drugiej RP. Obie świeciły jak gwiazdy w Europie i miały wspaniałe ośiągniecia kulturowe, ekonomiczne i militarne.
Odzwierciedleniam tego gdzie byliśmy jest własnie ów „gen/hromosom” R1a1a7-M458, a badania Amerykanów to potwierdziły. Rozporzestrzenił sie on poprzez związki małżeńskie czy osiedlania sie Polaków dobrowolne lub z przymusu/zsyłki. Miło jest wiedzieć, że sięgamy „korzeniami” tak szeromo.

Macie prawo nie zgodzić sie z moją opinią.

Pozdrawiam.

avatar użytkownika Maryla

8. TezPolonus

ależ my jesteśmy dumni z polskiej historii, z dokonań i walki naszych Przodków.

Nie ma potrzeby na naszym portalu pytać kogoś, czy jest dumny z Polski, bo jest to cechą wspólną naszej społeczności blogmediowej.
Ale wystarczy nam do tego znajomośc prawdziwej historii Polski - jej pięknych i mniej pięknych kart, nie musimy dobudowywać do tego ideologii bez sensu.

Wśród Polaków, jak w każdej nacji , są święci i są łotry. Niszczono przez wieki elitę narodową, aby więcej zostało łotrów niz świętych. Ale mamy zdolności regeneracji i mamy korzenie, do których sięgamy i wzorce.

Pozdrawiam

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Gawronski Rafzen

9. Maryla

Czekam na odpowiedź w sprawie badań naukowych. Tak na marginesie już żeby pani przybliżyć badania były finansowane z części które dotyczyły żydów aszkenazyjskich i tak się wyrwało o nas Polakach w przeciwieństwie do maryli. Tm badaniom już teraz nie sposób zaprzeczyć. Ale niech Maryla próbuje i napisze im o tych bzdurach. Adres maryla zna.
Niech maryla napisze o tej ideologii bez sensu na przestrzeni 10700 lat !!! Zachęcamy i służymy pomocą.

avatar użytkownika Goethe

10. @TezPolonus

Moze i nic nie rozumiem... ale to to straszny "bełkot" nie mam pojęcia do kogo jest skierowany bo napewno nie do Polaków. Miesza wodę z ogniem i wmawia że to "Lawa".
Przeciwstawne treści jako poparcie ...czego? bo czytam po raz drugi i nie wiem.
No i jak ma wyglądać to wybieranie najpierw "prawdziwych Polaków" a dopiero potem tworzenie partii "prawdziwych Polaków". Kanał to mało powiedziane... to właśnie jest przykład tego z czym właśnie chcesz walczyć...Czyli tzw. masońskiej manipulacji...
Realnie gdzie masz na listach udowodnione i sprawdzone te czterysta kandydatur.
Byśmy mieli świadomość właściwego wyboru? Może partia "Ziemian" i "stowarzyszenie byłych właścicieli ..." a jeśli nie to powstrzymać sie od głosu? a czym to będzie skutkowało?
Dywersja na całego w dobie potrzebnych zmian i przemian. Tyle tylko że nie w tym kierunku który jest sugerowany.
No i te fałszywe u samej podstawy, sztuczne poczucie wyższości.... toć to delikatnie mówiąc nacjonalizm....Duma bycia POLAKIEM nie ma źródeł w tym co jest sugerowane... i myślę że bardzo dobrze. Jeśli byśmy mieli sie wywyższać tylko z tego powodu że ktoś gdzieś znalazł jakiś gen... i sugeruje że byliśmy jeszcze przed małpami i pozostali to od nas się wywodzą, było by płytkie i wodą na młyn... Polakiem jest sie lub nie. Jesteśmy dumni z naszej HISTORII. Naszego położenia i wkładu w historię światową. Z tego że nie napadaliśmy, nie byliśmy Narodem zaborczym, ale nie daliśmy nigdy sobie w kaszę dmuchać. Niech z pochodzenia cieszą sie Izraelici, Amerykanie, Japończycy i inni... My mamy wystarczajaco dużo powodów do bycia dumnym..Gdyby tak nie było nikt nigdy by nas nie atakował, nie zwalczał itd...
Czegoś w tym nie rozumiem... Ktoś chce wywiesić fałszywe sztandary by wyprowadzić w pole znowu... dla własnego interesu nie da sie ukryć...
Moim zdaniem nie tędy droga.

Goethe..."Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest...",JVG

avatar użytkownika Maryla

11. Niech Pan Gawroński

sam sobie pisze gdzie chce, a mnie głowy nie zawraca.

W sprawie krzyża z kościoła św. Anny mama pisać tutaj? A może w sprawie namiotu Solidarnych 2010 ? czy może w sprawie Ob-Ciachu, Obrońców Krzyża czy Lasu Smoleńskiego? A może w sprawie 10700 letniej historii PRAWDZIWYCH POLAKÓW?

Stanford University School of Medicine, 1201 Welch Road, Stanford, CA 94304-5485, USA. Tel: +1 650 723 5805; Fax: +1 650 498 7761; E-mail: under@stanford.edu

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika TezPolonus

12. @Goethe

Och, straszne emocje tu widzę, a ja tylko ustosunkowałem sie do zarzutów, że ten artykuł to bzdury.
Mój wpis jest jak najbardziej skierowany do Polaków aby potrafili sie bronić i nie czuli się gorsi od innych, którzy próbuja pomiatać Nami jako tymi co istnieja od niedawna, a wielkość liczą długościa egzystencji i liczbą zagarnietych dobr innym.
Ten artykuł uciera nosa różnym szowinistom jak Żydzi-syjoniści, chińscy czy indyjscy nacjonaliści, etc., którzy mają w pogardzie tych którzy oficjalnie nie zbudowali jakiegos imperium, które podporządkowało sobie inne narody i to na setki lat oraz nie posiadają na to dowodów od paru tysięcy lat.
My Polacy bylismy zawsze pokojowym narodem i prowadziliśmy wojny sprawiedliwe tj. w obronie własnej niezależności/niepodległości. Ten artykuł udowadnia, że można prowadzić pokojową egzystencję przez tysiące lat i być szczęśliwym nie prowadząc wojen czy budując imperium.
Ja całkowicie zgadzam sie z pańskim poglądem zawartym w przedostatnim akapicie, że „Jesteśmy dumni z naszej HISTORII”.
Mamy teraz argument przeciw w/w szowinistom z tych barbarzyńskich narodów, że my jako Polacy istniejemy od blisko 11000 lat i prowadziliśmy uczciwe pracowite zycie nie szkodząc innym w odróznieniu od różnych imperatorów niszczących, palących i mordujących.

Myślę, że wyjasniłem dość dokładnie mój poprzedni „bełkot”.

Pozdrawiam

avatar użytkownika gość z drogi

13. zawsze byłam dumna z tego,że jestem Polką

nawet w czasach PRLu,gdy jeśli nie było się w ZMS,czy innych dziwnych organizacjach,to
było się kimś gorszym, i wtedy też czułam się Dumną Polką
i nie potrzebne mi były do tego żadne badania.
pozdr, dumna Polka

gość z drogi