Polskie noblistki, Maria Curie-Skłodowska

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

 

 

Sto czterdzieści cztery lata temu, w dniu 7 listopada 1867 roku przyszła na Świat w Warszawie w rodzinie inteligenckiej,wywodzącej się z  zubożałej rodziny szlacheckiej ze Skłód na Mazowszu, pieczętującej się herbem Dołęga;  najwybitniejsza Polska uczona,
 
                                                  Maria  Salomea Curie - Skłodowska, herbu Dołęga

 

 

Fragment z książki pt. Maria Curie str. 15 napisanej przez Ewę Curie, córkę Marii Skłodowskiej Curie:
"Skłodowscy pochodzili z drobnej szlachty, niegdyś zresztą dość zamożnej, potem w początkach XIX w., zubożałej. Ich gniazdem rodowym były Skłody, w ziemi łomżyńskiej. Jednakże już ojciec Władysława (Władysław- ojciec Marii), Józef, opuścił rolę, trochę dlatego, by poprawić swą sytuację materialną, lecz przede wszystkim, ponieważ miał szczery pociąg do nauki. Po różnych dramatycznych przejściach w walkach o Polskę, osiadł on w Lublinie, jako dyrektor gimnazjum"
 
     Sto osiem  lat temu,  w dniu 10 grudnia 1903 roku, Polska uczona z francuskim obywatelstwem, absolwentka Sorbony, pierwszy doktor w dziedzinie nauki o nazwie fizyka, Maria Skłodowska -Curie wraz ze swoim francuskim mężem, uczonym doktorem Pierre Curie, otrzymała nagrodę Nobla. Aby wszystko odbywało się po amerykańskiemu, współnagrodzonym został właściciel laboratorium w którym Curie pracowali, Antoine Henri Becquerel. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie zamierzam podważać uczoności Prezesa Francuskiej Akademii Nauk. Podaje fakt!
   Pracując w Laboratorium Becquerela, oboje małżonkowie Curie, Maria i Piotr zajmują się badaniem promieniowania uranu. Wspólne badania z mężem Pierre, doprowadzają do odkrycia w 1898 roku nowego pierwiastka promieniotwórczego  polonu / polonium /
Nowy pierwiastek swą nazwę zawdzięcza Polsce, kraju z którego Pochodzi Maria Skłodowska -Curie. W tymże roku małżonkowie Maria i jej mąż Pierre Curie, odkrywają rad, radium, po łacinie radius - promień.

 

 

Małżonkowie; Maria i Piotr, ślub 25 lipca 1895 roku

 

Małżonkowie Maria i Piotr jako pierwsi na Świecie wykorzystują rad w lecznictwie. 
Laureaci Nagrody Nobla z 1903 roku:
Chemistry,    Svante Arrhenius 
 Literature,   Bjørnstjerne Bjørnson
 Medicine,    Niels Ryberg Finsen
 Peace,        Randal Cremer
 Physics,      Henri Becquerel
 Physics,      Pierre Curie
 Physics,     Marie Curie- Skłodowska.  
 
 

    Maria Skłodowska, urodziła się w Warszawie w niezamożnej rodzinie nauczycielskiej.W Polsce żyła z pracy guwernantki, nauczycielki, korepetytorki. Ze swą starszą siostrą Bronisławą zawarły cichą, siostrzaną umowę. Bronisława wyjedzie na studia do Paryża. W tym czasie Maria imając się w Polsce różnych prac związanych z nauką zamożnych dzieci miała pomagać Bronisławie przez dwa lata. W latach następnych Bronisława miała pomagać Marii. W Październiku 1891 roku Maria, wyjeżdża do Paryża. Tegoż  roku, zostaje pierwszą kobietą, która zdała egzaminy na wydziale fizyki paryskiej Sorbony.La Sorbonne, to jeden z najstarszych Uniwersytetów na Świecie. Starszym jest tylko Uniwersytet w Bolonii założony w  1158 r. przez Cesarza, Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego; Fryderyka I Barbarossę. Maria Skłodowska pracując jako korepetytorka, uzyskuje w 1893 roku licencjat z fizyki. W 1894 roku uzyskuje następny licencjat z matematyki.W roku 1895 zawiera związek małżeński z doktorem Pierre Curie, pracującym w Laboratorium Becquerela. Pracując w Laboratorium Antoine Henri  Becquerela, zajmuje się badaniem promieniowania uranu. 
                                 Maria Skłodowska -Curie, drugi raz w dniu 7  listopadzie  1911 roku,   otzymuje Nagrodę Nobla.
 
Tym razem już samodzielnie. Jest pierwszą kobietą na Świecie, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Druga nagrodę otrzymała za wyodrębnienie radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.
Przez wiele lat nacjonalistyczna Francja i semicka prasa skupiona wokół pism "L'Oeuvre", "Le Journal", "La Libre Parole", była złą ojczyzną dla wielkiej Polki, obywatelki Francji.
Laureaci Nagrody Nobla z 1911 roku:
  Chemistry,    Marie Curie - Skłodowska,
 
  Literature,    Maurice Maeterlinck
  Medicine,     Allvar Gullstrand
  Peace,         Tobias Asser
  Peace,         Alfred Fried
   Physics,       Wilhelm Wien
 
W dniu 6 grudnia 1904 roku rodzi się pierworodna córka Marii i Pierre, Eve Curie /Eve Curie Labouisse/ pisarka, dziennikarka, członek ruchu oporu, Wolnej Francji. Laureatka nagrody Pulitzera. Członek rządu generała, Charles'a da Gaulle’a. W 1952 roku doradca Sekretarza Generalnego NATO. Gorąca orędowniczka powstania Państwa Izraela. W 1965 roku wraz z mężem Henry R. Labouisse  odbierała Pokojową Nagrodę Nobla dla UNICEF.W 1937 roku prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył Ewę Curie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W 2006 roku odznaczona pośmiertnie w Stanach Zjednoczonych, przez  Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 Zmarła we śnie w nowojorskiej rezydencji Sutton Place, przeżywszy 103 lata. Druga z córek Marii i Pierre to Irène Joliot-Curie,fizykochemiczka, laureatka Nagrody Nobla z 1935 roku,wraz z mężem Frédérikiem Joliot-Curie w dziedzinie  chemii za odkrycia zjawiska tworzenia się par elektron-pozyton z fotonów oraz sztucznej promieniotwórczości.
Rok 1935r.
Chemistry, Frédéric Joliot 
Chemistry, Irène Joliot-Curie
 Literature, No Prize was Awarded
 Medicine, Hans Spemann
 Peace, Carl von Ossietzky
Physics, James Chadwick
  W 1932 roku zaklada Instytut Radarowy w Warszawie. Pierwszą szefową Instytutu zostaje siostra Marii, Bronisława Dłuska.
Maria Curie-Skłodowska, zmarła 4 lipca 1934 roku w klinice Sallanches w Sabaudii na białaczkę. Powodem śmierci było silne napromieniowanie. Była pierwszą kobietą pochowaną w Panteonie, Panthéon. Od czasów  Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1791 Panteon jest miejscem spoczynku wielu sławnych Francuzek i Francuzów. Spoczywa tam snem wiecznym obok męża Piotra.
W czasie I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskiego prześwietlania rannych. Z własnej inicjatywy kupiła  20 samochodów i zorganizowała ruchome pogotowie z aparatami Roentgena. W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy, by móc prowadzić samochód. Docierała do najbardziej zagrożonych pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front, a francuscy żołnierze wyposażone w aparaty rentgenowskie pojazdy nazywali "małymi Curie". Przebadano w nich 10 tysięcy rannych. Oprócz pogotowia Maria Curie założyła 220 stacji radiologicznych i przeszkoliła kadry do ich obsługi. Obsłużyły one ponad 3 miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Profesor  Ignacy Mościcki po Jej śmierci powiedział:

 

Małżonkowie Maria i Piotr jako pierwsi na Świecie wykorzystują rad w lecznictwie. 
Laureaci Nagrody Nobla z 1903 roku:
Chemistry,    Svante Arrhenius 
 Literature,   Bjørnstjerne Bjørnson
 Medicine,    Niels Ryberg Finsen
 Peace,        Randal Cremer
 Physics,      Henri Becquerel
 Physics,      Pierre Curie
 Physics,     Marie Curie- Skłodowska.  
 
 

    Maria Skłodowska, urodziła się w Warszawie w niezamożnej rodzinie nauczycielskiej.W Polsce żyła z pracy guwernantki, nauczycielki, korepetytorki. Ze swą starszą siostrą Bronisławą zawarły cichą, siostrzaną umowę. Bronisława wyjedzie na studia do Paryża. W tym czasie Maria imając się w Polsce różnych prac związanych z nauką zamożnych dzieci miała pomagać Bronisławie przez dwa lata. W latach następnych Bronisława miała pomagać Marii. W Październiku 1891 roku Maria, wyjeżdża do Paryża. Tegoż  roku, zostaje pierwszą kobietą, która zdała egzaminy na wydziale fizyki paryskiej Sorbony.La Sorbonne, to jeden z najstarszych Uniwersytetów na Świecie. Starszym jest tylko Uniwersytet w Bolonii założony w  1158 r. przez Cesarza, Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego; Fryderyka I Barbarossę. Maria Skłodowska pracując jako korepetytorka, uzyskuje w 1893 roku licencjat z fizyki. W 1894 roku uzyskuje następny licencjat z matematyki.W roku 1895 zawiera związek małżeński z doktorem Pierre Curie, pracującym w Laboratorium Becquerela. Pracując w Laboratorium Antoine Henri  Becquerela, zajmuje się badaniem promieniowania uranu. 
                                 Maria Skłodowska -Curie, drugi raz w dniu 7  listopadzie  1911 roku,   otzymuje Nagrodę Nobla.
 
Tym razem już samodzielnie. Jest pierwszą kobietą na Świecie, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Druga nagrodę otrzymała za wyodrębnienie radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.
Przez wiele lat nacjonalistyczna Francja i semicka prasa skupiona wokół pism "L'Oeuvre", "Le Journal", "La Libre Parole", była złą ojczyzną dla wielkiej Polki, obywatelki Francji.
Laureaci Nagrody Nobla z 1911 roku:
  Chemistry,    Marie Curie - Skłodowska,
 
  Literature,    Maurice Maeterlinck
  Medicine,     Allvar Gullstrand
  Peace,         Tobias Asser
  Peace,         Alfred Fried
   Physics,       Wilhelm Wien
 
W dniu 6 grudnia 1904 roku rodzi się pierworodna córka Marii i Pierre, Eve Curie /Eve Curie Labouisse/ pisarka, dziennikarka, członek ruchu oporu, Wolnej Francji. Laureatka nagrody Pulitzera. Członek rządu generała, Charles'a da Gaulle’a. W 1952 roku doradca Sekretarza Generalnego NATO. Gorąca orędowniczka powstania Państwa Izraela. W 1965 roku wraz z mężem Henry R. Labouisse  odbierała Pokojową Nagrodę Nobla dla UNICEF.W 1937 roku prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył Ewę Curie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W 2006 roku odznaczona pośmiertnie w Stanach Zjednoczonych, przez  Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 Zmarła we śnie w nowojorskiej rezydencji Sutton Place, przeżywszy 103 lata. Druga z córek Marii i Pierre to Irène Joliot-Curie,fizykochemiczka, laureatka Nagrody Nobla z 1935 roku,wraz z mężem Frédérikiem Joliot-Curie w dziedzinie  chemii za odkrycia zjawiska tworzenia się par elektron-pozyton z fotonów oraz sztucznej promieniotwórczości.
Rok 1935r.
Chemistry, Frédéric Joliot 
Chemistry, Irène Joliot-Curie
 Literature, No Prize was Awarded
 Medicine, Hans Spemann
 Peace, Carl von Ossietzky
Physics, James Chadwick
  W 1932 roku zaklada Instytut Radarowy w Warszawie. Pierwszą szefową Instytutu zostaje siostra Marii, Bronisława Dłuska.
Maria Curie-Skłodowska, zmarła 4 lipca 1934 roku w klinice Sallanches w Sabaudii na białaczkę. Powodem śmierci było silne napromieniowanie. Była pierwszą kobietą pochowaną w Panteonie, Panthéon. Od czasów  Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1791 Panteon jest miejscem spoczynku wielu sławnych Francuzek i Francuzów. Spoczywa tam snem wiecznym obok męża Piotra.
W czasie I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskiego prześwietlania rannych. Z własnej inicjatywy kupiła  20 samochodów i zorganizowała ruchome pogotowie z aparatami Roentgena. W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy, by móc prowadzić samochód. Docierała do najbardziej zagrożonych pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front, a francuscy żołnierze wyposażone w aparaty rentgenowskie pojazdy nazywali "małymi Curie". Przebadano w nich 10 tysięcy rannych. Oprócz pogotowia Maria Curie założyła 220 stacji radiologicznych i przeszkoliła kadry do ich obsługi. Obsłużyły one ponad 3 miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Profesor  Ignacy Mościcki po Jej śmierci powiedział:
 

 

Paryski Panteon, miejsce wiecznego spoczynku, Marii Skłodowskiej  i Piotra, małżonków Curie

 

 „Polska traci w śp. Pani Curie-Skłodowskiej nie tylko uczoną, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swojego narodu".
Pisownia nazwiska wielkiej Polskiej uczonej jest różna.
Pisownia jej nazwiska jest przedmiotem sporu: podpisywała się i Marie Curie W tej wersji jest wypisany dyplom Nagrody Nobla z 1903, otrzymanej wspólnie z mężem i Maria Skłodowska-Curie lub Marie Skłodowska-Curie w tej ostatniej wersji jest wypisany dyplom Nagrody Nobla z 1911, więc już po śmierci męża czy wreszcie Maria Curie-Skłodowska m.in. w korespondencji z władzami polskimi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę

 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej
 
 

 

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie Uniwersytet Lubelski, nosi Jej Imię 
 

 

Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie 

3 grudnia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. 

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskiego, historii, algebry, wcielając w życie ideały pozytywizmu. Za tę nielegalną działalność groziło Jej nawet zesłanie. Podczas I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia.

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Maria Skłodowska-Curie jako jedyna kobieta uczestniczyła w Konferencjach Solvayowskich – dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczonych. Po Jej śmierci Albert Einstein w pięknym eseju napisał, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których przyszło mu poznać.

 

Maria Curie-Skłodowska , dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, została wybrana na Polkę wszech czasów. Plebiscyt zorganizowało Muzeum Historii Polski i magazyn "Mówią wieki".

Maria Curie Skłodowska z córkami

 

Kolejne miejsca zajęły gen. Elżbieta Zawacka (†100 l.), kurierka AK, i Irena Sendlerowa (†98 l.), która z warszawskiego getta wyprowadziła 2,5 tys. żydowskich dzieci. Polkę wszech czasów wybierali internauci spośród 73 kandydatur. Według "Wprost" na Skłodowską-Curie swój głos oddała m.in. piosenkarka Maryla Rodowicz. - Zadziwiająca kobieta o ścisłym umyśle - w taki sposób uzasadniła swój wybór. Z kolei na Sendlerową głos oddały m.in.: poetka, noblistka Wisława Szymborska (88 l.) i Beata Tyszkiewicz (73 l.).

 

Największa internetowa wyszukiwarka postanowiła uczcić 144. rocznicę narodzin dwukrotnej laureatki nagrody Nobla. W tym celu w logo Google wpleciony jest obrazek z jej wizerunkiem.

 

 

 

 

Etykietowanie:

35 komentarzy

avatar użytkownika Jacek Mruk

1. Szanowny Panie Michale

Kobieta na miarę ponad czasową w wiedzy
Której nie dorównywali nawet jej niektórzy koledzy
A tych co byliby jej godni towarzyszyć
Skromności nie byliby stanie sobie nawet przyszyć
Mądra na miarę Narodu z którego pochodziła
Który kochała i który z kieszeni wyposażyła
Bo darowizna jej była na miarę miliarderów
Nie licząc na nagrody czy zbieranie orderów
Jakże w innych czasach obecnie my żyjemy
Kiedy miernotom i zdrajcom nawet ordery dajemy
Wprawdzie nie bezpośrednio bo przez ciemnych wyborców
Którzy głosują na pazernych lichwiarzy i poborców
Przepraszam że dostojną Kobietę porównałem z plebsem
Które jest zachłanne na medale wspierane pochlebstwem
Bądźmy dumni i Wywyższajmy naszą Królową Wiedzy
Niech się wzorują wszyscy z naszej miedzy
Pozdrawiam

avatar użytkownika intix

2. Szanowny Panie Michale

Witam.
Bardzo dziękuję za ten Wpis, poświęcony Wielkiej Polce...
Pozwolę sobie dołączyć dwa filmy.

***
Serdecznie Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony przez intix o śr., 09/11/2011 - 20:14.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika intix

3. Maria Skłodowska-Curie - kobieta niezwykła

"12 maja w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się wernisaż wystawy „Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła". Zorganizował ją Wydział Chemii UJ i Muzeum UJ we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Na wystawie oprócz informacji biograficznych pokazano krakowskie środowisko naukowe w czasach, gdy przyszła Noblistka, absolwentka fizyki i matematyki na Sorbonie, szukała posady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pokazano także dokumenty związane z organizowanym w 1900 r. w Krakowie IX Zjazdem Lekarzy i Przyrodników, na który Maria Skłodowska-Curie przysłała referat odczytany przez prof. Witkowskiego, jak również korespondencja Marii z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wernisażu w Ogrodzie Profesorskim UJ został zasadzony krzew róży na cześć Marii Skłodowskiej-Curie."

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

4. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Maria Curie Skłodowska, jest jedyną polska uczoną, którą podziwiał Świat, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla.
Uczestniczyła w I Wojnie światowej. Jej córka

Nasi Prezydenci politycy, poza zdawkowym uchwaleniem roku Marii Curie Skłodowskiej, nic nie zrobili by ja uhonorować.
Czy tylko dlatego, że była kobietą !

Ukłony moje najniższe

Wstyd

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

5. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Dziękuje za film.

Ukłony moje najnizsze

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

6. Pan Jacek Mruk,

Szanowny Panie Jacku,

Piękny wiersz.

Ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

7. Szanowny Panie Michale

I ja dziękuję...
Wstawiając filmy, pomyślałam, czy w Roku Chemii, w Roku Marii Curie-Skłodowskiej, czy w polskiej Prezydencji znalazł się jakiś chociażby skromny akcent o polskiej Wielkiej Uczonej... Ja nie wiem i byłam zainteresowana czy Ktoś może wie, czy to miało miejsce...
***
Będąc na YT, trafiłam na debatę poświęconą Marii Curie-Skłodowskiej, przesłaną kilka dni temu. Pozwolę sobie dołączyć dla Zainteresowanych...
Ponieważ dzisiaj mam problem z siecią, podam tylko linki.
http://www.youtube.com/watch?v=7muJLJj6lYM

http://www.youtube.com/watch?v=il9OqOhfClc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mB1GvZYtQlQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HTPXnhY8yTE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Q78qHzYCQbo

http://www.youtube.com/watch?v=-2mrBgaRWPA

:) Przyznam, że sama jeszcze do końca nie wysłuchałam /problemy/, więc trudno mi się na jej temat wypowiadać, ale z pewnością to zrobię, bo mnie zaciekawiła... Bardzo mnie ciekawi dzisiejsza interpretacja...
***
Serdecznie Pozdrawiam.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

8. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Prosze wybaczyć, odpowiem w niedziele.

Ukłony moje najnizsze

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

9. Szanowny Panie Michale

Witam.
Nie ma najmniejszego problemu. Przyznam, że ja też czas poświęcam w tych Dniach, innym Tematom. Przyznam, że debaty jeszcze nie wysłuchałam w całości...:(
Ale uczynię to, tak jak obiecałam i z pewnością wrócę do tematu poświęconego Marii Curie-Skłodowskiej...
Pozwolę sobie mieć nadzieję, że i sama Wielka Polka, o której powyżej... Wybaczy...że Jej temat chwilę zaczeka... Była nie tylko Wielką Uczoną, ale też Wielką Patriotką...
***
Dziękuję i Pozdrawiam serdecznie.

Ostatnio zmieniony przez intix o pt., 11/11/2011 - 21:19.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

10. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Tyle, ze u mnie to już recydywa ! Do dziś nie odpowiedziałem Pani na pochodzenie Żydów. Pisać zacząłem.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

11. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Dziś obejrzałem pierwszy film, który Pani zamieściła na moim blogu.
To wstęp do wykładu pana profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego
Proszę mi wybaczyć ale o tym wykładzie mogę powiedzieć tylko tyle

nihil novi sub sole

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

12. Szanowny Panie Michale

Nie mogąc spać, za dużo przeżyć... Wysłuchałam ...
I nie żałuję. Zawsze podkreślam, iż uważam, że nie ma przypadków...
Podobnie tym razem. "Coś" mnie do tych lilmów doprowadziło...
Przypadek zapewne:)...
Pisze Pan, że nic nowego... Domyślam się, że nie przeszedł Pan przez całość.
Rozumiem. Może i ja też bym nie doszła gdyby nie moja intuicja...
Otóż dla mnie SZOK...
Kiedy słyszałam od obcokrajowców, że Maria Skłodowska-Curie to francuska uczona, oponowałam, protestowałam, prostowałam...
Otóż okazuje się, że pan profesor Wróblewski potwierdza i głosi opinię pół a może i całego Świata , że Maria Skłodowska-Curie to fracuska uczona...
Można wysłuchać czym to tłumaczy w 5cz. filmu w  około 6.16 min i póżniej w 11.30 min. tej części, a już "koncertowo" tłumaczy to w ostatniej części filmu...
Jest to debata odbywająca się w Polsce, słuchaczami są też młodzi Ludzie, dość znaczna część, jak sam pan profesor zauważył na początku debaty.
"...Tak Ją traktują w Świecie, więc trudno, żebyśmy My robili z tego wyjątek..."
To słowa pana profesora...
No cóż... Pozwolę sobie zadedykować panu profesorowi
KORZENIE...

***
Szanowny Panie Michale...
Kolejny raz bardzo dziękuję za ten Pana piękny Wpis.
Doprowadził Nas też do tego, jak Polacy (?) sami wyrywają Korzenie...
Serdecznie Pozdrawiam.
P.S. Bardzo dziękuję też za przypomnienie tego, czego jeszcze nie zrobiłam.
Przepraszam bardzo, jutro uzupełnię:)

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

13. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Moim zadaniem nie jest kopanie wielkich Polaków i II Rzeczypospolitej w której się urodziłem jako syn ministra, posła, ziemianina.
O Marii Curie Skłodowskiej, czy jak dziś chcą inni ale tylko w gębie, Skłodowskiej Curie, napisałem jako Polce.

Pan Wróblewski mówiąc najdelikatniej jest pochodzenia żydowskiego i zawsze będzie kopał Polaków.

Jak Maria Skłodowska mogła mieć obywatelstwo polskie , jak Polski nie było na mapie.
To rząd Polski powinien nadać obywatelstwo polskie Pani Profesor Skłodowskiej ze Skłód, herbu Dołęga.herb Dołęga
Problem jest jeszcze inny, mąż Mari Skłodowskiej nie był ochrzczony, gdyż ojciec jego był antyklerykałem. Maria i Piotr mieli tylko ślub kościelny. Piłsudski mógł mieć trzy, Skłodowska żadnego.

Ukłony moje najniższew

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

14. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Moim zadaniem nie jest kopanie wielkich Polaków i II Rzeczypospolitej w której się urodziłem jako syn ministra, posła, ziemianina.
O Marii Curie Skłodowskiej, czy jak dziś chcą inni ale tylko w gębie, Skłodowskiej Curie, napisałem jako Polce.

Pan Wróblewski mówiąc najdelikatniej jest pochodzenia żydowskiego i zawsze będzie kopał Polaków.

Jak Maria Skłodowska mogła mieć obywatelstwo polskie , jak Polski nie było na mapie.
To rząd Polski powinien nadać obywatelstwo polskie Pani Profesor Skłodowskiej ze Skłód, herbu Dołęga.herb Dołęga tu
Problem jest jeszcze inny, mąż Mari Skłodowskiej nie był ochrzczony, gdyż ojciec jego był antyklerykałem. Maria i Piotr mieli tylko ślub kościelny. Piłsudski mógł mieć trzy, Skłodowska żadnego.

Ukłony moje najniższew

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

15. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Moim zadaniem nie jest kopanie wielkich Polaków i II Rzeczypospolitej w której się urodziłem jako syn ministra, posła, ziemianina.
O Marii Curie Skłodowskiej, czy jak dziś chcą inni ale tylko w gębie, Skłodowskiej Curie, napisałem jako Polce.

Pan Wróblewski mówiąc najdelikatniej jest pochodzenia żydowskiego i zawsze będzie kopał Polaków.

Jak Maria Skłodowska mogła mieć obywatelstwo polskie , jak Polski nie było na mapie.
To rząd Polski powinien nadać obywatelstwo polskie Pani Profesor Skłodowskiej ze Skłód, herbu Dołęga.herb Dołęga tu...
Problem jest jeszcze inny, mąż Mari Skłodowskiej nie był ochrzczony, gdyż ojciec jego był antyklerykałem. Maria i Piotr mieli tylko ślub kościelny. Piłsudski mógł mieć trzy, Skłodowska żadnego.

Ukłony moje najniższew

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

16. Szanowny Panie Michale

Witam ponownie.

Pan, ja i wielu Innych
Bronimy Naszych Korzeni...
Przy okazji tego Wpisu
O Marii Skłodowskiej-Curie
Wyszło na jaw, kto jest odmienny...

Przykre to bardzo, bo pan profesor jeździ po Świecie... wszędzie i w Polsce swoją teorię głosi... Pozostaję z nadzieją, że przynajmniej w Polsce negują "francuską Uczoną" słuchający pana profesora Polacy, starsi i młodsi...
***
Dziękuję
Z Szacunkiem Pozdrawiam serdecznie.

Ostatnio zmieniony przez intix o ndz., 13/11/2011 - 21:39.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

17. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno.

Wielu woli cicho siedzieć i dalej jechać.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

18. Szanowny Panie Michale

A jednak...

Premiera "Madame Curie", opery Elżbiety Sikory

...Realizacja opery jest wpisana w Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w UE...

http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/premiera-madame-curie-opery-elzbiety-sikory

***
Serdecznie Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony przez intix o pon., 21/11/2011 - 15:49.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

19. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Cieszmy się !

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

20. Witam Panie Michale,dzisiejsze czytanie Blogmedia24.pl

jak zawsze zaczęłam od czytania Pana
dlaczego właśnie od naszej wielkiej Rodaczki ?
TAK wyszło i nie bez kozery jak widać
Umknął mi temat dalszych rozmów iw TEJ materii,umknąl film pewnego pana
i dobrze,bo emocje opadły
i ze spokojem moge tylko napisać JEDNO
ci,ktorzy jedli RAZEM z nami suchy nie raz Polski Chleb,całą swą" intelegencję" skupiają na JEDNYM
na obdarciu nas z PIEKNA,Z DOROBKU mysli i pracy naukowej
dlaczego ?
proste
nigdy nie majac Ojczyzny,kazdego kto Ją ma ,kto się NIĄ chlubi jest dla nich wiecznym wyrzutem sumienia
Ludzie wypedzani gdzie tylko się pokazali,
wnosili zamęt,nienawiść,skwary , szczucie,mącenie
Wyrzuty sumienia,ze własnego Kraju nie umieją od wieków stworzyć,i zazdrość w stosunku do TYCH,którzy mają za sobą wieki bycia Państwem
Oczywiscie że są wśród nich WYJĄTKI,ale te są najbardziej narażone na ich NIENAWIŚć
re Wielkiej POLKI
nie TYLKO JEJ odbierają prawo bycia POLKĄ,nie tylko Jej
serdecznie Pana pozdrawiam,
dziękując za wszystkie uzupełnienia,bo jako człowiek
znający Polskie osiagnięcia
dzięki pańskiemu esejowi poznałam i drugą stronę medalu,a to WAŻNE
niskie ukłony

gość z drogi

avatar użytkownika intix

21. Szanowny Panie Michale

Tak... Cieszmy się !
Dlaczego ja mam przeczucie, że TO nie jest zasługą polityków, ale wynikiem starań Twórców Opery i  polskich Artystów i gdyby nie Oni, nie byłoby śladu żadnego o Marii Skłodowskiej-Curie...?
Myślę, że to właśnie dzięki Nim,  Maria Skłodowska-Curie zaistniała podczas polskiej Prezydencji, w jej  części kulturalnej ...
W następnych komentarzach pozwolę sobie zamieścić  relacje...
***
Serdecznie Pozdrawiam.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika intix

22. Paryżanie obejrzeli prapremierę opery "Madame Curie"

Publiczność, która do ostatniego miejsca zapełniła paryskie audytorium UNESCO gorącym aplauzem nagrodziła spektakl "Madame Curie" Elżbiety Sikory. Polskim śpiewakom towarzyszyły chór i orkiestra Opery Bałtyckiej w Gdańsku.


Przedstawienie pokazuje Marię Skłodowską-Curie nie tylko jako wielką uczoną, ale także jako silną kobietę, która musiała walczyć z przeciwnościami losu. Na scenie widzimy więc cierpienie uczonej, spowodowane tragiczną śmiercią jej męża, a także walkę, jaką musiała toczyć z często negatywnym nastawieniem środowiska naukowego zdominowanego przez mężczyzn.


Jednym z wątków jest silny związek uczuciowy noblistki i żonatego fizyka Paula Langevina. Romans ten wywołał skandal w ówczesnym konserwatywnym społeczeństwie we Francji. W operze Sikory pojawia się także Albert Einstein, który ostrzega Skłodowską-Curie przed negatywnymi skutkami promieniotwórczości. Na ekranie za sceną pojawiają się jednocześnie obrazy wybuchu bomby atomowej.


Odtwarzająca rolę Skłodowskiej-Curie sopranistka Opery Bałtyckiej Anna Mikołajczyk powiedziała dziennikarzom po spektaklu, że chciała pokazać na scenie wigor i siłę przetrwania swojej bohaterki. - Żyła ona cały czas pełnią życia, jakby była wiecznie młoda. Nic jej nie tłamsiło, nie przeszkadzało jej działać - uważa Mikołajczyk.


Obecna na paryskiej prapremierze Elżbieta Sikora, polska kompozytorka mieszkająca i tworząca od 30 lat we Francji, podkreśliła, że chciała intensywność postaci Marii przenieść na całość opery. Intensywność, która kryje się często w pianissimo spokoju, w zatrzymanych nutach, w szmerach, by wybuchnąć gdzie indziej ostrą barwą.


Przedstawienie przypomina o mniej znanych wątkach z życia uczonej, jak chociażby jej fascynacja amerykańską tancerką Loie Fuller, pojawiającą się w operze Sikory w postaci tańczącego białego motyla. - Fuller wpadła na pomysł, aby posmarować swój kostium radem i świecić w ciemności. Niestety, jak wiele innych osób, zachorowała, a następnie zmarła. I dlatego Maria Skłodowska-Curie przeżyła traumę, że była winna jej śmierci – wyjaśnia reżyser spektaklu Marek Weiss. W jego opinii, polska uczona szukała bezkompromisowo prawdy, bez względu na to, jakie mogło to mieć konsekwencje.


Libretto opery napisała Agata Miklaszewska, pisarka i librecistka, współautorka m.in. libretta głośnego warszawskiego musicalu "Metro".


Oficjalna polska premiera "Madame Curie" odbędzie się 25 listopada 2011 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Twórcy spektaklu chcą go następnie wystawić także w Warszawie. Operę zrealizowano z okazji 100-lecia przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie oraz obchodów Międzynarodowego Roku Chemii. Projekt współfinansowało polskie Ministerstwo Kultury w ramach Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE.


Źródło: PAP

http://www.culture.pl/pkpp-relacje-sw-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/tb2G/content/paryzanie-obejrzeli-prapremiere-opery-madame-curie

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika intix

23. Aria dla Marii

"Madame Curie" Elżbiety Sikory to kolejna w tym roku polska opera za granicą. I pierwsza, której prapremiera odbyła się w Paryżu.


Elżbieta Sikora, kompozytorka mieszkająca w Paryżu od 1981 r., już kilka lat temu wpadła na pomysł, by z Marii Curie uczynić bohaterkę opery. Ale na to, że 15 listopada w paryskiej siedzibie UNESCO Zespół Opery Bałtyckiej zaprezentował po raz pierwszy "Madame Curie", złożył się cały splot okoliczności. Jedną z nich jest Międzynarodowy Rok Chemii i powiązany z nim rok Marii Skłodowskiej-Curie, przypadający w stulecie przyznania jej Nagrody Nobla (drugiej w jej dorobku, ale pierwszej, którą otrzymała sama). Drugą - polska prezydencja w Unii Europejskiej. Kolejną- fakt, że prezydent Gdańska zgodził się firmować i finansować, rozłożony na kilka lat, projekt Opery Bałtyckiej "Opera Gedanensis", w ramach którego zamawiane są u kompozytorów nowe dzieła powiązane w jakiś sposób z miastem. W tym wypadku powiązaniem jest sama kompozytorka, która wychowywała się w Gdańsku, zanim rozpoczęła studia w Warszawie. "Madame Curie" jest pierwszym utworem zamówionym w tym cyklu.


Skąd pomysł, by prawykonanie zorganizować w UNESCO? Ponieważ właśnie ta organizacja jest współorganizatorem Międzynarodowego Roku Chemii. Sala, pełniąca zwykle funkcję konferencyjnej, nie jest najbardziej odpowiednia dla wydarzeń muzycznych (kilkanaście lat temu NOSPR zagrał tu koncert poświęcony pamięci Witolda Lutosławskiego i akustyka jego dziełom wybitnie nie sprzyjała), a operę pokazano tu po raz pierwszy. Jednak, gdyby chcieć wejść w Paryżu do jakiegoś teatru, kosztowałoby to zapewne odpowiednio, poza tym trzeba by to organizować z paroletnim wyprzedzeniem. A trudno przecenić znaczenie faktu, że opera została dzięki temu pokazana w mieście, gdzie bohaterka dokonała swych największych odkryć i gdzie w Panteonie od 1995 r. spoczywają jej prochy.


Spektakl w UNESCO nie miał otwartego charakteru. Zaproszono ludzi głównie ze środowisk dyplomatycznych i muzycznych, a także z Polonii. Ostatecznie sala na ok. 1400 miejsc była wypełniona, a i tak nie wszyscy chętni się dostali. Możliwe jednak, że "Madame Curie" pojawi się jeszcze w Paryżu - bo tego premierowego wieczoru wywołała ogromny aplauz, trwający dobre kilka minut.


Czy postać naukowca może być interesująca dla opery? Wydawałoby się, że nie, ale przecież istnieje już przykład: "Doctor Atomie" amerykańskiego kompozytora Johna Adamsa, opowiadający o postaci Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka, dyrektora Projektu Manhattan, przygotowującego pierwszą bombę atomową.


Maria Skłodowska-Curie jest bohaterką o wiele bardziej intrygującą. Była nie tylko genialnym naukowcem o ścisłym umyśle i fantastycznej intuicji, lecz także pełnokrwistą, a przy tym - z naszego punktu widzenia - bardzo współczesną kobietą. Nie miała problemu z wyborem między pracą w laboratorium a życiem rodzinnym, łączyła je w naturalny sposób. Z mężem była bardzo związana, razem pracowali, ale też zajmowała się ich dwiema córeczkami. Wiadomo, jak bardzo rozpaczała po śmierci Pierre'a Curie, zachowały się bowiem jej zapiski. Jednak w jakiś czas później zaangażowała się w romans z ich dawnym pomocnikiem, później również profesorem, Paulem Langevinem, który dla niej opuścił żonę i czworo dzieci; rozstali się dopiero, kiedy wybuchł skandal - i to Maria o tym zadecydowała.


To właśnie ów skandal sprawił, że Maria znów ukazała swoje tak współczesne oblicze. Chociaż w tym czasie przyznana jej została Nagroda Nobla, odradzano jej, by ją przyjęła. Skłodowska-Curie nie widziała jednak powodów, by nagrody nie przyjąć i nie pojechać na jej odbiór. Wyszła z założenia, że życie prywatne, nawet jeśli stało się przyczyną skandalu, nie ma nic wspólnego z pracą naukową. Mało kto - nie tylko kobieta - mógł się wówczas zdobyć na taką postawę.


Innym jeszcze, romantycznym w oczach odbiorców, rysem charakteru Marii Skłodowskiej-Curie może być jej miłość do ojczyzny, kraju, który przez większość jej życia nie istniał na mapie. Zawsze podkreślała swoją polskość, a już w wolnym kraju, w rodzinnej Warszawie, założyła Instytut Radowy.


To tylko kilka wątków z jej skomplikowanego życia, silnie związanych z emocjami, co bardzo przydaje się w operze.


Elżbieta Sikora stworzyła więc dla Curie muzykę bardzo emocjonalną. To opera napisana językiem całkowicie współczesnym (są w niej też brzmienia elektroniczne, wplecione dyskretnie w tkankę orkiestry), ale w jakimś sensie tradycyjna - nie ma w niej mnogości środków, multimediów, wrażenie ma robić po prostu muzyka. Oczywiście bez tzw. numerów, czyli arii i recytatywów, wszystko idzie jednym ciągiem. Dzieło początkowo trzyaktowe, tak też wydrukowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, zostało skrócone do półtorej godziny i grane jest bez przerw; ta forma jest zdecydowanie lepsza. Bohaterka jest na scenie przez cały czas, dzieli się myślami z osobami postronnymi, a czasem tylko z publicznością. Anna Mikołajczyk w tej roli jest po prostu rewelacyjna, i pod względem wokalnym, i aktorskim. Przypomina nawet trochę Marię szczupłą sylwetką i delikatnymi rysami. Musi odgrywać na scenie radość i rozpacz, powagę i wesołość. Wokół niej kręci się wszystko i to jest chyba najmocniejszy punkt tego spektaklu.


Libretto Agaty Miklaszewskiej jest punktem dużo słabszym - panował w nim początkowo kompletny nieporządek. Zbyt wiele poplątanych wątków, częste zmiany miejsca akcji, postacie nieistotne i wprowadzane na chwilkę. Skróty i skondensowanie wyklarowały nieco formę. W obecnej wersji całość jest jakby wielkim snem Marii po otrzymaniu przez nią słynnego listu od członka Komitetu Noblowskiego, odradzającego jej przyjęcie nagrody. Reszta to retrospekcja. Tak też ustawił inscenizację Marek Weiss: przyjął jedność miejsca akcji, wszystko odbywa się w laboratorium ze stołem i kilkoma rekwizytami, po bokach stoją trybuny, na których zasiada chór, spełniający w tym spektaklu wiele funkcji. Jest tu parę niekonsekwencji - np. gdy ciało Pierre'a Curie leży na owym stole jeszcze wtedy, gdy Maria już objęła po nim katedrę na Sorbonie; reżyser tłumaczy, że to metafora, ponieważ dla Marii "zmarły mąż był ciągle obecny".


Ogólnie jednak takie założenie akcji ma sens, ale widz powinien być raczej o tym uprzedzony (i znać trochę życiorys Marii Skłodowskiej-Curie), inaczej przeskoki akcji wydadzą mu się dziwaczne - operę ogląda się w inny sposób niż film, bardziej linearnie. Inna sprawa, że i w czasach Verdiego libretta bywały kompletnie niezrozumiałe, liczyło się tylko belcanto, popis wokalny. Można więc uznać, że podobnie jest w "Madame Curie" - liczy się przede wszystkim muzyka. I, oczywiście, wspaniała bohaterka.


3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

24. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Wczoraj dzwoniła mi córka z Brukseli, pytając o problemy pisowni nazwiska Marii Skłodowskiej Curie.

Koleżanka córki, nie wiedzą, że michał stanisław zieleśkiewicz, to ojciec Kasi, pytała, czemu Polacy nie chwalą się Skłodowską.
Francuzi, byli zdziwieni, że w Panteonie leży uczona urodzona w Warszawie.

Ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

25. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Paryż ponoć oniemiał z zachwytu,

Brawo dla Pani Elżbiety Sikory.

Ukłony moje najnizsze

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

26. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Z relacji córki, która od wielu lat mieszka w Brukseli, Francuzi nie wiedzieli, że leżąca w Panteonie noblistka, urodzona w Warszawie , to Polka.

Szanowna Pani Joanno,

Kiedy Skłodowska romansowała z Paulem Langevin, była wdową.Szum zrobiła jak zwykle prasa żydowska.

Paul Langevin wyzwał na pojedynek redaktora francuskiej gazety

Wszystko dobrze się skończyło:

Wnuczka Marii Hélène Joliot, córka Ireny Joliot - Curie i wnuk Paula Michel Langevin zawarli związek małżeński.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

27. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Z relacji córki, która od wielu lat mieszka w Brukseli, Francuzi nie wiedzieli, że leżąca w Panteonie noblistka, urodzona w Warszawie , to Polka.

Szanowna Pani Joanno,

Kiedy Skłodowska romansowała z Paulem Langevin, była wdową.Szum zrobiła jak zwykle prasa żydowska.

Paul Langevin wyzwał na pojedynek redaktora francuskiej gazety

Wszystko dobrze się skończyło:

Wnuczka Marii Hélène Joliot, córka Ireny Joliot - Curie i wnuk Paula Michel Langevin zawarli związek małżeński.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

28. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Uroczystości na UJ

"

Ukłony moje najnizsze

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

29. Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Nowe banknoty z profesor Maria Skłodowską -Curie

Przednią stronę banknotu kolekcjonerskiego zdobi wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie oraz widok budynku Sorbony w Paryżu.

Na tej stronie znajduje się medal wręczany osobom wyróżnionym Nagrodą Nobla, widok budynku Instytutu Radowego w Warszawie oraz cytat z wypowiedzi Marii Skłodowskiej-Curie: „Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości”.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Maryla

30. Szanoeny Panie Michale

film Tomasza Bagińskiego który powstał aby upamiętnić setną rocznicę wręczenia nagrody Nobla Marii Skłodowskiej Curie i jednocześnie zachęcać młodzież do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

31. Do Pani Maryli,

Szanowna Pani Marylo,

Skąd Pani bierze na to wszystko tyle sił.

Bardzo dziękuję.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika kij w mrowisko

32. Pytanie

jak zanywac nasza wileka Noblistke -czy bardziej jak Polke (Sklodowska-Curie) czy zone (odwrotna kolejnosc).

avatar użytkownika kij w mrowisko

33. Errata

prosze wybaczyc literowki ( mialo byc nazywac oczywiscie), tam skad pisze jest ciemna noc.

avatar użytkownika intix

34. @Maryla

Witam.
Świetny film i w moim odczuciu rzeczywiście zachęcający do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych, bliskich Marii Skłodowskiej-Curie... Wielkie dzięki za jego wstawienie...

***
Serdecznie Pozdrawiam.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika intix

35. Szanowny Panie Michale

Witam.
Przykro mi, bo z powodu innych tematów nie zaglądałam do tego Pana Wpisu dawno... Nie widziałam zamieszczonego przez Pana banknotu, wyemitowanego na cześć Wielkiej polskiej Uczonej...
Dziękuję bardzo.
Wydano też znaczek...
"Poczty polska i szwedzka: wspólny znaczek z Marią Skłodowską - Curie
Maria Skłodowska-Curie jest bohaterką wspólnej emisji znaczków wydanych właśnie przez Pocztę Polską i Pocztę Szwedzką. To hołd z okazji 100-lecia przyznania nagrody Nobla polskiej uczonej. Wybrane elementy znaczków  podświetlone lampą UV święcą na niebiesko. To nawiązanie do radu, radioaktywnego pierwiastka odkrytego przez wybitną noblistkę.

Dwa polskie znaczki pocztowe o wartości 7,70 zł i 3,00 zł wydane w formie bloku, zaprojektowała artystka plastyk Marzanna Dąbrowska. Na pierwszym z nich widnieje Maria Skłodowska-Curie w skupieniu spoglądająca na szklane kolby w laboratorium chemicznym. Drugi znaczek przedstawia awers medalu noblowskiego z wizerunkiem twórcy nagrody - Alfreda Nobla.Z okazji 100–lecia Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie Poczta Polska wydała także kopertę z datownikiem okolicznościowym.


Uroczyste wprowadzenie emisji do obiegu odbyło się 17 listopada  się w Muzeum Poczty w Sztokholmie. W Polsce wprowadzenie znaczków odbędzie się 25 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystości zamknięcia obchodów dedykowanych Marii Skłodowskiej-Curie. ..."
Więcej>>
http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/poczty_polska_i_szwedzka_wspolny_znaczek_z_maria_sklodowska_curie_14442.html
***
Wielka szkoda, że nie mam możliwości zaprezentować...
***
Serdecznie Pozdrawiam.

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...