Drogi do wolnosci, Pierwsza Kompania Kadrowa

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

              Pierwsza Kompania Kadrowa to oddział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 roku przez Józefa Piłsudskiego w Oleandrach; Krakowie.

 Pierwsza Kampania Kadrowa powstała z połączenia członków i sympatyków "Strzelca" Związku Strzeleckiego , który powstał we Lwowie z inicjatywy Związku Walki Czynnej.
Polskich Drużyn Strzeleckich, organizacji niepodległościowej utworzonej  przez: Mieczysława Norwid Neugebauera, komendanta Armii Polskiej, polskiej organizacji niepodległościowej , utworzonej  we Lwowie z inicjatywy Organizacji Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie" Późniejszy  oficer Legionów, Generał dywizji, minister robót publicznych w rządach Walerego Sławka, Aleksandra Prystora.  Szef Polskiej Misji Wojskowej w Londynie.
 Mariana Józefa Januszajtis-Żegotę, członka Związku  Młodzieży Polskiej ZET organizacji konspiracyjnej studentów polskich o zasięgu krajowym / wszystkie zabory / późniejszego Legionistę, Generała dywizji Wojska Polskiego
Henryka Bagińskiego, późniejszego pułkownika dyplomowanego, oficera I  I Korpusu  Polskiego pod  dowództwem   gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego.
 
   W dniu 28 czerwca 1914 roku Serbski nacjonalista, urodzony w Bośni, Obljaj, Gawriło  Princip zabija następcę tronu Habsburgów arcyksięcia Franciszka  Ferdynanda i jego żonę Zofiaę von Hohenberg.
W dniu 28 lipca 1914 roku  Cesarstwo Habsburgów wypowiada wojnę Królestwu  Serbii.
Trzy dni później Cesarstwo Niemiec wypowiada wojnę Imperium Romanowych,
W dniu 3 sierpnia Cesarstwo Niemieckie wypowiada wojnę III Republice Francuskiej. W tym samym dniu Austro-Węgry Rosji.
                                              tak rozpoczęła się I Wojna Światowa.
W tej sytuacji Józef Piłsudski w dniach 29 i 30 lipca ogłasza częściową mobilizacje "Strzelców"
Dzień później Józef Piłsudski obejmuje dowództwo Polskich Drużyn Strzeleckich,
W dniu 2 sierpnia za zgodą Wiednia, Józef Piłsudski ogłasza mobilizacje na całym obszarze Galicji. Dowódcą kompanii zostaje Tadeusz Adam Kasprzycki, "Zbigniew" późniejszy Generał Dywizji
W dniach z 1 na 2 sierpnia do strzelców dołącza patrol, Władysława Prażmowskiego "Beliny",który  z siedmioma strzelcami wyjechał per pedes apostolorum na zwiad, rekonesans sił rosyjskich w rejonie Jędrzejowa.
 
Pierwszą Kompanie Kadrawą, sformowano 3 sierpnia 1914 roku. W skład Kompanii wchodziły cztery plutony. W skład plutonu wchodziły z czterech dziesięcioosobowych sekcji.
Kompania wymaszerowała z Oleandrów / Kraków / w dniu 6 sierpnia o godzinie 2:42 idąc w kierunku Miechowa.
W Michałowicach, obalono słupy graniczne.
Po opanowniu Kielc, marsz Pierwszej Kadrowej, nie znalazł poparcia i pieniedzy by dortzec do Warszawy. Z kielc Pierwsza Kompania Kadrowa wróciła do Krakowa, tworząc tam podwaliny Legionów Polskich
 
Dowództwo Kompanii:
 
Kasprzycki Tadeusz „Zbigniew” – dowódca kompanii
Litwinowicz Aleksander „Grubszy” „Władysław” – intendent
Wieruszewski Michał „Zagończyk” – szef kompanii
Dąbrowiecki Eustachy Jan Karol "Eustachy Wirski" – pomocnik szefa kompanii
Polniaszek Franciszek"Karol Nowopolski" – pomocnik szefa kompanii.
 
Dowódcami plutonów  byli:
1 pluton
  Piątek Kazimierz „Herwin
2  pluton
Paszkowski Henryk „Krok”
3  pluton
Burhardt Stanisław „Bukacki”
4  pluton
Kruszewski Jan "Kruk"
Patrol konny,
 Władysław "Belina" Prażmowski
 
Pierwsza Kompania Kadrowa miała pluton sanitarny, którym dowodził, doktor medycyny, Rouppert Stanisław "Teodor" członek Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
 
Skład Pierwszej Kompanii Kadrowej podaje w oparciu o pracę profesora Jacka M .Majcgrowskiego "Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału" wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2002
 
Lista alfabetyczna, imienna:
 

1. Hugon Karol Jan Almstaedt, ps. Puchacz, 6.V.1893, Sosnowiec - 15.IV.1958, Wrocław, syn Wilhelma i Agnieszki z d Ciężka; czł. ZS; 1 pluton; brał udział we wszystkich potyczkach Kadrówki i 1 pp; internowany w Szczypiornie i Łomży; czł. POW i PPS; podoficer WP, przeniesiony do rezerwy w 1921r.; Urzędnik samorządowy w Sosnowcu, w 1939 roku wiceprezydent tego miasta; w kampanii wrześniowej w 73 pp, później w konspiracji niepodległościowej; po wojnie we Wrocławiu; żonaty z Anną z d. Swoboda; córka Zofia (J.M. Majchrowski, dalej: J.M.M.).

2. Mieczysław Sylwester Augustyniak, ps. Czarnecki, 1.I.1898 lub 31.XII. 1895 w Poturzynie na Lubelszczyźnie - data i miejsce śmierci nieznana; syn Franciszka i Kazimiery z d. Sosnowska; członek PDS; 2 pluton; podczas kampanii kieleckiej, w sierpniu 1914 roku przeniesiony do kawalerii (2 szwadron 1 p. ułanów; ranny pod Trojanówką 7.VI. 1916; internowany w Szczypiornie i Łomży; członek POW; w WP do 1923 r.; osadnik wojskowy w Łuszczycach (pow. Brześć); poseł na Sejm 1935 - 39 uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec niemiecki 1939 -45; nieznane losy powojenne najpewniej na emigracji; żonaty z Marią z d. Kowalczyk (J. M. M.)

3. Władysław Baszkiewicz, "Baśka", 12. I. 1993 r., Warszawa - 1.IV. 1954 Londyn; syn Ernesta i Marii z d. Roblewska; czł. PDS; 2 pluton; internowany w Szczypiornie; w WP do maja 1922; później w Straży Granicznej w Ostrowiu Wielkopolskim a następnie w kontroli skarbowej w Nowogródku; po wojnie na emigracji (J. M. M.)

4. Leon Stanisław Bąkowski, "Kirkor", 27.X. 1894 w Wiązownicy w pow. Mińsk Mazowiecki - 27.XII. 1954r. Warszawa; syn Ludwika i Antoniny z d. Choińska; czł. PDS; 4 pluton; 1 Brygada Legionów, ranny, następnie w POW; od 11. XI. 1918 r. w WP; walczył z bolszewikami; w 1924 r. przeniesiony do rezerwy; absolwent rolnictwa SGGW; urzędnik w min. rolnictwa; obrońca Warszawy we wrześniu 1939; a następnie w konspiracji niepodległościowej (Korpus Bezpieczeństwa); od lipca 1944 do stycznia 46 w LWP (m. in. dowódca utworzonej przez Moskali Szkoły Oficerskiej 2 Armii WP w Kąkolewnicy); więzień UB; nazwisko żony nieznane, miał syna i córkę. (J. M. M.)

5. Zenon Bekrycht (Beckricht?), "Głowiński", 22.XI.1895 w Głownie (łódzkie) - poległ w X.1915r. pod Trojanówką; czł. PDS; pluton?; (J. M. M.)

6. Edward Stanisław Boba, "Żbik"; 13.III.1879 w Mościskach - data i miejsce śmierci nieznana; syn Stanisława i Anny z d. Murijowska (?); czł. Sokoła i PDS; 2 pluton; w oddz. Kadrowym do walk w Ulinie Małej; więziony po kryzysie przysięgowym (lato 1917) w twierdzy przemyskiej; walczył w obronie Lwowa oraz o Górny Śląsk; po odejściu z WP przez pewien czas w Skarżysku; nazwisko żony nieznane, pięcioro dzieci (J. J. M.)

7. Ignacy Boerner, "Emil"; 11.VIII.1875 w Zduńska Woli - 12.IV.1933 w Warszawie; syn Edwarda i Marii z d. Rab; inż. mech., "prezydent Republiki Ostrowieckiej" (1905); członek ZWC i Strzelca, "przewidywany przez Piłsudskiego na stanowisko komisarza wojskowego Zagłębia"; 1 pluton; od lutego 1915 r. w oddziale wywiadowczym I Bryg.; pod koniec 1915 r. komendant Okręgu Radomskiego POW; internowany w Beniaminowie; szef oddz. Wywiadowczego KN POW; od listopada 1918r. przy Komendancie Piłsudskim; w czasie wojny z Rosją szef sekcji defensywy w dowództwie frontu litewsko - białoruskiego, następnie szef Oddziału II w sztabie 3 i 5 Armii, inspektor O. II przy Naczelnym Dowództwie WP; w składzie Mieszanej Komisji Granicznej na Wsch.; attache wojskowy Ambasady polskiej w Moskwie (1923); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; szef Samodzielnego Oddziału Wojskowego w Min. Przemysłu i Handlu (1928, płk) min. poczt. i tel. (1929 - 1933). (J.M.M. podaje informację, że "Na skutek pomyłki oficera inspekcyjnego, który wiadomość o wymarszu przekazał pod nieaktualny adres, w Krakowie pozostali" I. Boerner oraz S. Rouppert; "Wyszli wraz z oddziałami posuwającymi się za Kadrówką, bądź też - według innych źródeł - gonili Kadrówkę wynajętą bryczką". Przychylamy się do tej drugiej wersji i wymieniamy te postacie na naszej liście).

8. Aleksander Bryzek, "Kłos", brak danych o urodzeniu i śmierci; 4 pluton; ranny pod Kostiuchnówką; po wojnie osadnik wojskowy w Terczynie w ok. Równa (J. M. M. )

9. Adam Buczma; ps.?; 6.XII.1898 w Wojtkowie pow. Dobromil - brak danych o czasie i miejscu zgonu; pluton?; ranny w XII 1914 r.; po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej; od 28.X.18 r. w WP, uczestnik wojny z Rosją; od 1920r. w Szwadronie Przybocznym NW, a nast. Szwadronie Przybocznym Prezyd. RP; wachmistrz; po przejściu do rezerwy zamieszkał w Boernerowie k. W-wy. (J.M.M.)

10. Stanisław Seweryn Burhardt, "Bukacki"; 8.I.1890 w Cannes - 6.VI.1942 Edynburg (Szkocja); syn Jana Krzysztofa i Salomei Otylii z d. Dąbkowska; czł. Sokoła, ZS, PDS; przyprowadził Drużyniaków na Oleandry; dowódca 3 plutonu; brał udział we wszystkich potyczkach oddziału kadrowego a potem 1 Bryg.; od VI. 1915r. mjr; z internowania w Beniaminowie wyszedł jako jeden z ostatnich (X.1918); komendant POW na ter. Okupacji austriackiej; szef sztabu Dow. WP przy rządzie lubelskim; potem szef sztabu DOG Lublin, a nast. DOG W-wa; dowodząc 8 DP bronił przed nawałą bolszewicką W-wy w VIII 1920 (płk); od 1924r. gen. Bryg.; szef III O. Sztabu Gen.; dow. Zgrup. Oddz. Stojących po str. Piłsudskiego w V 1926; szef Sztabu Gen.; wicemin. Spr. Wojskowych; 1933 - 1935 z-ca szefa Sztabu Gen.; nast. Insp. Armii; gen. Dyw. (1936); szef Pol. Misji Wojskowej w Paryżu (3.IX - 23.XI.1939); od VI 1940r. dow. Obozów i Oddz. WP w Szkocji; pozbawiony stanowiska przez nie darzącego sympatią Piłsudczyków gen. Sikorskiego (VIII.1940); dwukrotnie żonaty: z Jadwigą Salkowską (1919) oraz z Matyldą Luizą z Szulców Kwiatkowską (1929); z pierwszego związku miał córkę Joannę (ur.1920). Inf. Podajemy za notkami biograficznymi z: T. Kryska - Karski, St. Żurakowski, "Generałowie Polski Niepodległej" W-wa 1991 r., s. 33; P.J. Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999 oraz J.M.M.

11. Kazimierz Karol Busler, "Karol Magoski"; 21.I.1894 w Częstochowie - 25.IV.1945 obóz jeniecki w Murnau; syn Antoniego i Agnieszki z d. Pietrzykowska; 1 pluton; przeniesiony z oddziału kadrowego do kawalerii; wachmistrz; od XI. 1918 w WP (1 p. szwol.); uczestnik walk o Wilno (IV 1919); mjr (1928); adiutant przyboczny J. Piłsudskiego (od I.1929); ppłk (1933); ref. w GISZ; po maju 1935 - dow. 5 p. uł., a nast. 10 p. uł.; w czasie walk IX 1939r. dostał się do niewoli niem. pod Kockiem (J. J. M.); krewny Marszałka (W. Jędrzejewicz, Kronika życia J. Piłsudskiego, Londyn 1981, M. Lepecki, Pamiętniki adiutanta Marszałka Piłsudskiego)

12. Wiktor Brunon Bystrzyński, "Skrzetuski"; (drugiego im. nie podaje J.M.M.); 6.X.1893 - brak danych o czasie i miejscu zgonu; syn Wiktora i Stefanii z d. Skorupka; czł. PDS; 2 pluton; ranny pod Laskami (XI. 1914); po powrocie na front latem 1916 przeniesiony do kawalerii (1,a od 1919 2 p. uł.); po wojnie (por. rez.) studiował inż. lądową w Polit. Warsz., a nast. pracował jako mierniczy mieszkając we wsi Marianowo (bialostockie). (J.M.M.)

13. Tadeusz Marceli Caspaeri-Chraszczewski, "Lech"; 24.X.1891 W-wa - 26.VI.1975 W-wa; czł. PPS - Fr. Rew., ZS; 2 pluton; od lutego 1916r. w POW w W-wie; od XII.1916 do III.1918 więziony przez Niemców; w XI.1918 por. WP; absolwent prawa i nauk polit. UJ oraz warsz. Wydz. Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Nauk Polit.; w WP m.in. w 29 pp Strzelców Kaniowskich, w 67 pp Strzelców Wielkopolskich, w oddz. V Szt. Gen.; w XII 1927r. przydzielony do Gabinetu Wojskowego Prezyd. RP I. Mościckiego (szef kancelarii); od I. 1930r. mjr; we IX. 1939 internowany do k. wojny na Węgrzech; od VII 1945r. w kraju, m.in. pracował w Czerwonym Krzyżu oraz przy odbudowie stolicy; miał syna Włodzimierza. (J.M.M.)

14. Czesław Chmielewski, "Rafał"; 11.VII.1894 W-wa -24.VIII.1924 Grudziądz; czł. ZS; 4 pluton; ranny pod Łowczówkiem; więzień Havelbergu; POW; wojna 1920; w WP w 64 pp Strzelców Murmańskich w Grudziądzu (J.M.M.)

15. Zbigniew Ciecierzyński, "Zbych"; 1892 W-wa - 19.IX.1914 w bitwie pod Uciskowem; czł. ZS; 3 pluton; (J.M.M.)

16. Józef Ciupiał (Cupiał?) "Bukowski"; - brak danych o miejscu, dacie urodzenia i śmierci; 1 pluton; (Mieczysław Czuma w "Przekroju" z dnia 7. VIII. 1988, podaje to nazwisko w brzmieniu: Ciupiał; J.M.M. s. 48 - Ciupiał, s. 89 - Cupiał; S. Pomarański w wyd. w 1934 r. opr. "W awangardzie. Ze wspomnień Piłsudczyka"- Ciupał; M. J. Olexińska, Polskie pseudonimy wojskowe, w: Panteon Polski nr 73, XI.1930, s. 10, Cupiał; Kasprzycki - Cupiał)

17. Eugeniusz Czaykowski, "Tomasz Jastrzębski"; 29.XII.1890 W-wa - brak danych o miejscu i d. zgonu; czł. PDS; 4 pluton; POW, w składzie krakowskiego Baonu Akademickiego; w WP od 1918; absolwent medycyny UJ, lekarz w Bydgoszczy, a od 1935 w W-wie; czł. BBWR (J.M.M.)

18. Zygmunt Dąbkowski "Korczak"; 11.XII.1896 w Bolesławinie (pow. Biłgoraj) - 31.X.1926 Lublin; syn Edmunda i Bronisławy z d. Pomianowska; czł. PDS; na Oleandry uciekł z gim. w Zamościu; 3 pluton; ranny pod Marcinkowicami; po wyzdrowieniu w POW i WP; żonaty z Ireną z d. Bołdok, pozostawił syna Andrzeja; zm. na atak serca (J.M.M., s.90; list syna P. Dąbkowskiego - Andrzeja, opublikowany w "Przekroju" w nr z dn. 9.X.1988r.) 19. Eustachy Jan Karol Dąbrowiecki ps. Eustachy Wirski; 23.X.1892 Lwów - 4.VI.1958 Londyn; syn Wojciecha Stanisława i Wandy z d. Hauke; czł. Zarzewia i PDS; przybył na Oleandry z patentem oficerskim; podoficer; wyszedł z Kadrówką jako sierżant; 7.IX.1914r. przeniesiony na stan. Komendanta 2 kompanii Batalionu Kieleckiego; nast. w VI batalionie 1 Bryg. (J.M.M.)

20. Bolesław Ignacy Florentyn Długoszowski ps. Wieniawa; 22.VII.1881 w Maksymówce (lwowskie) - 1.VII.1942 w Nowym Jorku (samobójstwo); syn Bolesława i Józefy z d. Struszkiewicz; absolwent medycyny (UJ); podczas studiów plastycznych w Paryżu zw. się z ruchem strzeleckim; tam mialo miejsce pierwsze spotkanie z J. Piłsudskim; poeta, literat, tłumacz, malarz; 4 pluton; po czterech dniach marszu z Kadrówką wstąpił do ułanów Beliny; w XII 1914 podpor. - dow. plutonu 1 szwadronu; od 1915 w Sztabie 1 Bryg.- adiutant Komendanta; po lipcu 1917 r. powołany do armii austriackiej (lekarz w Krakowie); POW; więzień bolszewicki; po zwolnieniu (ucieczce?) adiutant Piłsudskiego (XI. 1918- VI. 1920); współautor planu operacyjnego wyprawy kijowskiej; attache wojskowy w Bukareszcie (1920); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej (1923-25); dow. 1 p. szwoleżerów J. Piłsudskiego (1926-28); komendant Miasta W-wy; dow. 1 BK; p.o. dow. 2 DK; ambasador w Rzymie; gen. dyw.; wyznaczony przez Prezydenta RP I. Mościckiego na swego następcę; wykonanie tej woli zostało udaremnione przez gen. Sikorskiego, który również odrzucał wszelkie prośby Wieniawy o powołanie Go do wojska na jakiekolwiek stanowisko; wraz z drugą żoną i córką Zuzanną wyjechał do Stanów Zjednoczonych zarabiając na życie odczytami, pisząc w Dzienniku Polskim, zarabiając m.in. jako introligator; popełnił samobójstwo już jako mianowany ambasadorem RP na Kubie (P.J. Witek, Wieniawa - ogrodnik patriotyzmu, Oleandry nr 4, Kielce, sierpień 2002; I. S. Pietraszek, Pierwszy kawalerzysta II Rzeczypospolitej, Oleandry nr 4).
Trzecie imię Wieniawy - w brzmieniu Florian wymienia wiele opracowań, w tym J. M. Majchrowski. Opierając się na pracach biograficznych (Wojciech Grochowalski, Ku chwale Wieniawy. W 120 rocznicę urodzin, Łódź 2001, s. 9; Witold Dworzyński, Wieniawa, poeta, żołnierz, dyplomata, W-wa 1993; T. Kryska - Karski…, notka biograficzna, s. 65 ) opowiadamy się za imieniem Florentyn.

21. Janusz Wacław Dłużniakiewicz ps. Sęp; 20.XI.1889 lub 1.X.1888 w miejscowości Wacławów- 19.X. 1932 utonął w Sanie pod Kuńkowicami; syn Zygmunta i Janiny z d. Golcz; czł. ZWC i ZS; 2 pluton; przez jakiś czas w oddziale wywiadowczym; por.(2.VII. 1915 r.); z ramienia POW komendant placu w W-wie (1916), a następnie komendant okręgu łomżyńskiego POW; internowany w Beniaminowie; więziony w Werl (do X.1918); w WP kpt.; po zakończeniu wojny z bolszewikami awansowany na majora; pozostał w WP pełniąc funkcje dowódcze m. in. w 28 pp Strzelców Kaniowskich, 1 pp. Leg., 33 pp., 2 p. Strzelców Podhalańskich w Sanoku (płk); żonaty z Teresą z d. Buryan. (J.M.M.)

22. Henryk Dobrowolski ps. Sęk; 1895 - 22.XII.1914 pod Łowczówkiem; skaut, czł. ZS i ZWC; 2 pluton; brał udział we wszystkich bojach oddziału kadrowego; sierżant (postać opisana przez Juliusza Kaden Bandrowskiego w opowiadaniu "Śmierć trzech sierżantów". (J.M.M.)

23. Franciszek Doleżko ps. Franciszek Bogdanowicz; 26.XI.1893 w m. Zwierzyniec k. Szczebrzeszyna - nieznane miejsce i data zgonu; syn Błażeja i Józefy z d. Jacak; czł. PDS; 4 pluton; uczestniczył w walkach oddziału kadrowego do II.1916; dwukrotnie ranny; POW; urzędnik MSWojsk. (J.M.M.)

24. Adam Kazimierz Dziembowski ps. Huragan; 26.XI.1892 w Dobrochowie k. Olkusza - poległ 22.X.1914r. pod Laskami; syn Józefa i Pauliny z d. Raczyńska; czł. PDS; 2 pluton; 2 kompania III baonu 1 pp.; plutonowy (J.M.M.)

25. Adam Wincenty Englert ps. Judym, Żołnierz; 11.XI.1890 w Stepaniu (pow. Równe Wołyńskie) -4.X.1958 w Londynie; syn Ludwika i Józefy Kotwicz-Henikowskiej; czł. ZMPN, ZWC, ZS; absolwent Szkoły Handlowej; student historii (UW); 1 pluton; st. wachmistrz żandarmerii (poł. 1915); POW (używał wówczas ps. Tadeusz Korbut, Piotr Wysocki); podchorąży (1916); WP (do 1938); wykładowca historii w Korpusie Kadetów w Grudziądzu (kpt); kier. Archiwum Wojskowego Biura Hist.; dr historii; pierwszy dyr. Archiwum st. m. Warszawy (do 1940); ppłk żandarmerii; publicysta (m.in. w Bellonie, Przeglądzie Historyczno - wojskowym, Encyklopedii Wojskowej); podczas kampanii wrześniowej z-ca komendanta obrony p-lot. W-wy; ZWZ, AK, BIP; ps. Sęp; aresztowany 4.IV.1943 po akcji pod Arsenałem; więzień Oświęcimia, Sachsenhausen, Oranienburga, Buchenwaldu (do 14.IV.1945); czł. Misji Wojskowej w Paryżu (1945-1946); 2 Korpus Polski; od 1947r. w Londynie (min. we władzach Inst. J. Piłsudskiego); żona Wanda Rotwand (1892-1974, czł. POW), trzech synów (m. in. Juliusz, na którego relacje powołuje się J.M.M.)

26. Stefan Fabiszewski ps. Tadeusz; 18.VI.1896 Gostynin (?) - 12.I.1974 w Brighton (W. Brytania); syn Tomasza i Józefy z d. Szczypkowska; czł. ZS; pluton?; ranny pod Jastkowem; internowany w Szczypiornie i Łomży (uciekł w III. 1918); POW; w oddz. Gen. L. Żeligowskiego (IX.1918-IV.1919); ppor. WP; ucz. 1 Powst. śląskiego (VIII. 1919); 62 pp. Strzelców Kaniowskich; por. (VII.1920); dow. 3 komp. 142 pp.; po wojnie w III baonie 13 pp. w Rembertowie; 73 pp.; 19 DP (1923-1924); 28 pp.; mjr (1928); komend. Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (1933-1938) a nast. w oddziale zamkowym Prezyd. RP; po IX 1939 we Francji, a później W. Bryt.; publicysta Tygodnia Pol. I Dziennika Pol. i Dziennika Żołnierza; żonaty. (J.M.M.; Dziennik Polski i Dziennik Żołnierz 1974 nr 13)

27. Józef Bohdan Ferencowicz ps. Krzesz; 9.X.1890 w Starym Olkuszu - poległ 27.IX.1939 w Szacku; syn Florentyna i Jadwigi z d. Krumpl; współtwórca Sokoła w Belgii; wiceprezes Pol. Zachodnioeuropejskiego Zw. Sokolego; współorg. PDS w Belgii; 3 pluton, sekcyjny; instruktor szkoły podofic. 1 pp. w Częstochowie (XI.1914); w kier. oddz. wywiadowczego w Częstochowie; od VII 1915 w częstoch. POW; oficer POW (III.1917); ucz. wojny z bolszewikami (9 pp.); kpt. WP; absolwent kursu dow. baonów w Rembertowie (1920-21); dow. baonu sztabowego 9pp.; nast. w sztabach 3 DP Leg. w Zamościu i 7pp. w Chełmie Lub.; mjr (1928); od 1929 w Biurze Personalnym MSW; szef PW i WF w dow. KOP (1929-39); ppłk; oficer sztabu w Zgrupowaniu KOP gen. W. Orlicz-Ruckemanna (IX. 1939); kawaler. (J.M.M.)

28. Władysław Ferencowicz ps. Graf; 24.I.1894 w Lgowie (gub. kurska) - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Władysława i Zofii; czł. PDS; 3 pluton; od III.1915 w 3 baonie 1pp.; komendant posterunku wywiadowczego 1 Bryg. W Częstochowie (1916), a nast. komendant I Obwodu Okręgu Va Częstochowa POW; aresztowany (więzienie w Częstochowie, obozy w Havelbergu i Modlinie; do VIII.1917); od XI.1918 w WP; ucz. wojny z bolszewikami; kpt.; losy nieznane od 17.VIII.1920 kiedy to został wzięty do niewoli przez bolszewików. (J.M.M.)

29. Marian (Marcin? - takie imię podaje Czuma) Ludwik Frydrych ps. Marian Szulc, Szul, Ludwik Wielgat; 14.VIII.1897 w Piotrkowie - poległ 18.IX.1939 w Dąbrowie Starej (Puszcza Kampinoska); syn Jana i Marii z d. Wielgat; czł. tajnego skautingu i PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddz. kadrowego; ranny pod Kozinkiem i Sobieszczynami; absolwent szkoły oficerskiej w Zambrowie; internowany w Szczypiornie i Łomży (uciekł w I.1918); org. POW w Łomżyńskiem i Ostrołeckiem; w WP (33pp. w Łomży); uczestnik wojny z bolszewikami, ranny; kpt., mjr - dow.1 baonu 33pp.; kwatermistrz warsz. 30 pp. (1928), dow. baonu w bydgoskiej Szkole Podchor. (1929); ppłk (1930); z-ca dow. 18pp. w Skierniewicach; kier. Okręgowego Urzędu PW i WF w Grodnie (1932); szef wydz. w Państwowym Urzędzie WF i PW (1934); Komendant Gł. ZS (do 1938); dow. 60 pp. w Kaliszu; we IX.1939 wraz ze swym pułkiem w składzie 25 DP. (J.M.M.)

30. Stanisław Gajewski ps. Chłop, Stanisław Mokrski; 14.X.1891 we wsi Mokra Prawa k. Skierniewic - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Walentego i Marii z d. Bergiełło; założyciel ZS w Zurychu; 3 pluton; uczestniczył w walkach oddz. kadrowego do 28.XI.1914r.; z powodu choroby zwolniony ze służby wojskowej; ochotnik w wojnie z bolszewikami; po zakończeniu wojny urzędnik w warsz. Zarządzie Miejskim. (J.M.M., R. Zieliński, Przekrój z dn. 9.X.1988).

31. Stanisław Gieysztor ps. Szachowski, Pionek; 15.IX.1891 W-wa - zginął 23.XI. 1940 w obozie w Oświęcimiu; syn Feliksa i Józefy z d. Gorazdowska; czł. Strzelca; 3 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddz. kadrowego (do 20.IX1914); ranny pod Uciskowem; zwolniony ze służby (choroba płuc); od III.1917 w POW w Janowie Lubelskim; od XI.1918 w WP (1 p. art. Leg.); por.; m.in. komendant wojskowej straży pożarnej w Kielcach (1922); 2 p. art. polowej Leg.; kpt. (1930); komendant Straży Ogniowej w W-wie (1935 do aresztowania w VII.1940); więzień Pawiaku, wywieziony do Oświęcimia; żonaty z Marią Ryttlówną; 3 dzieci. (J.M.M.)

32. Jerzy Gliński ps. Eustachy, 8.VIII.1896 w Hrebenów - 4.XI.1940 Edynburg; syn Jana i Eugenii z d. Amirowicz; współtwórca warsz. skautingu; czł. ZS; 2 pluton; później w kawalerii (do XI.1917), wachmistrz w 1 p. uł. Beliny; po kryzysie przysięgowym wcielony do austr. wojska (dezercja); POW na ter. Kongresówki; po XI.1918 w WP min. w 7 p. uł.; uczestnik wyprawy wileńskiej i wojny z bolszewikami; rotmistrz; więzień moskiewski (1920-1921, ucieczka); mjr (1928); ppłk (1935); we IX.1939 dow. broni pancernej Armii Pomorze; obrońca W-wy; zbiegł z niem. niewoli do Francji (komendant Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Sergnan a później w Szkocji). (J.M.M.)

33. Stanisław Głazowski ps. Sokół, 14.IV.1894 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Bronisława i Julii z d. Marcinkowska; czł. skautingu i PDS; 4 pluton; od XI.1916 w POW; od XI.1918 w WP; uczestnik wojny z bolszewikami; nauczyciel w Kuźnicy (białostockie); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

34. Tadeusz Głodowski ps. Boruta; 1.IV.1895 Topola Królewska w pow. łęczyckim - 3.XI. 1975 W-wa; syn Józefa i Stanisławy z d. Karśkiewicz; 3 pluton; po zajęciu Kielc odesłany na tyły (choroba); spółdzielca, redaktor; 1922- 1926 emigracja zarobkowa w Brazylii; uczestnik Powstania Warszawskiego; po II wojnie pracownik spółdzielczości, red. nacz. wydawnictw Instytutu Ekonomii i Organizacji Przemysłu; żonaty, miał dzieci (J.M.M.)

35. Eugeniusz Józef Głowacz ps. Zenobi, Ojstaszewski, (niektóre opr. podają ps. Ostaszewski) 2.II.1890 w Stenrażyce na Wołyniu - brak danych o dacie i miejscu zgonu; czł. ZS; syn Józefa i Stefanii; 1 pluton; kawalerzysta Beliny, brał udział w walkach 1 p. ułanów; po wojnie w 7 p. uł.; rotmistrz (1927); referent Departamentu Kawalerii MS Wojsk.; w l. 1931 - 38 w służbie liniowej w Brześciu nad Bugiem; latem 1938 r., przeniesiony w stan spoczynku; dalsze losy nieznane (J.M.M.)

36. Kazimierz Fryderyk Goebel ps. Taternik; 12.I.1892 r. W-wa - nieznana data i miejsce zgonu; syn Stefana i Marii z d. Wolska; czł. ZWC i ZS; 1 pluton; uczestniczył w walkach oddziału kadrowego do 1916 r.; ranny pod Nowym Jastkowem, po wyzdrowieniu w POW; od XI.1918 w WP min.: adiutant w Kozienicach, wojska łączności przeszkolony wojskowo w Paryżu, został komendantem stacji radiotelegraficznej w Poznaniu (VIII 1920 r.); kpt. (1921); oficer łącznikowy Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Poczt. i Telegrafów w W-wie; w styczniu 1927r., zastępca delegata Szt. Gen. dla spraw łączności w Min. Poczt. i Telegrafów; mjr (1928r.),; dowódca II baonu w pułku radiotelegraficznym; szef łączności MS Wojsk.(1929); ppłk (1932r.); odbył staż w jednostkach armii francuskiej (lipiec-sierpień 1930) i włoskich (IX - X 1931); Delegat Rządu RP na międzynarodową konferencję telekomunikacyjną w Paryżu (1932); przeniesiony w stan spoczynku (1935); szef wydz. a nast. wiceprezes Dyr. Okręgu Poczt. i Telegrafów w Wilnie; żonaty z Wiktorią Okuljar; miał dwoje dzieci; po 1936 losy nieznane (J.M.M.; )

37. Miłosz Gabriel Tadeusz Grodecki ps. Oskierko; 5 lub 17.IV.1890 r. w osadzie Sokoły na Mazowszu - 14.XI.1975 W - wa; syn Franciszka oraz Barbary z d. Tyrawska; pluton sanitarny; absolwent medycyny UJ; w WP od VII 1919 do końca 1923; dr wszechnauk medycznych; por.; lekarz uzdrowiskowy w Druskiennikach i Szczawnicy a następnie Kasy Chorych w W-wie; autor projektu ustawy przeciwgruźliczej oraz art. o tematyce medycznej; w czasie wojny w niepodległościowej konspiracji; po wojnie współorganizator Związku Lekarzy Państwa Polskiego. (J.M.M.)

38. Franciszek Grzybowski ps. Kruk Biały; 9.III.1891 Chrzanów - poległ 18.II.1919 pod Kozicami; czł. PDS i ZS; 2 pluton; ppor.(X.1914); po kryzysie przysięgowym wcielony do wojska austriackiego, zdezerterował z frontu włoskiego; POW w Kongresówce; od XI.1918 w WP m. in. 8 pp. Leg., uczestnik walk o Lwów, kpt. (XII. 1918); pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa; awansowany pośmiertnie na stopień ppłk (J.M.M. oraz notka pośmiertna w: Panteon Polski nr 23, luty 1926, s. 15)

39. Jan Michał Hapiczuk ps.?; 7 lub 8.VIII.1897 w Chrzanowie - 7.I.1972, Chrzanów; syn Joachima i Cecylii z d. Sitko; współorganizator chrzanowskiego ZS; 4 pluton; walczył do 1917; wcielony do armii austriackiej; w WP od 1919; uczestnik wojny z bolszewikami; rezerwa 1921; powrót do Chrzanowa, gdzie pracował fizycznie aż 1970; żona Wiktoria z d. Potocka; syn Wiktor i córka Emilia. (J.M.M., Czuma)

40. Stanisław Kazimierz Hiller ps. Ignacy Nowak; 28.XII.1891 Łódź -5.VII.1965 Gdańsk; syn Józefa i Julii z d. Jarzęcka; student medycyny 4 pluton; chorąży sanitarny (1916); oficer sanitarny w 1 DP w Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojskowego w Wilnie (1919-20); kpt.; absolwent medycyny, pracownik naukowy UJ; prof. Uniwersytetu Wileńskiego; od VIII. 1939 lekarz mjr Szpitala Wojskowego na Antokolu w Wilnie; kurator tajnego szkolnictwa średniego; współpracownik Komendy Wileńskiej AK; organizator powojennego szkolnictwa medycznego w Gdańsku; prof. Akademii Medycznej w Gdańsku; czł. PAU, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, PT Histochemików i Cytochemików, od 1961 na emeryturze; autor licznych prac naukowych; żona Maria z Olszewskich (1918); córka Anna i syn Jan. (J.M.M.)

41. Roman Horoszkiewicz ps. Woynicz; 27.I.1892 Sałówka pow. czortkowski - 11.XII.1962; czł. PDS, poeta; 2 pluton; uczestnik walk o Kielce; od 12.VIII.1914 w oddziale Beliny; ppor.; ochotnik wojny z bolszewikami; kpt.; uczestnik III Powstania śląskiego; pracownik muzealnictwa i szkolnictwa na Kresach Wsch.; komendant podokręgu tarnopolskiego ZS, szef propagandy w Komendzie Głównej ZS; przed II wojną pracownik Polskiego Radia w W-wie i Baranowiczach; obrońca W-wy we wrześniu 1939; przez całą wojnę w oflagach niemieckich; po wojnie pracownik muzealnictwa i WRN w Opolu; czł. założyciel Instytutu śląskiego Komitetu Badań Prehistorycznych, Klubu Pisarzy; autor wielu prac literackich, naukowych i wspomnień (J.M.M.; Encyklopedia Powstań śląskich, Opole 1982, s.173-174; W okresie międzywojennym autor wielu art. na temat twórczości legionowej (A. Roliński, "A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914 -1918. Antologia", wyd. 1989, s. 443, 451, 456 - 457. Przy tym nazwisku spotykamy u J. Majchrowskiego dwie sprzeczne ze sobą informacje: s. 14 "Roman Horoszkiewicz "Woynicz", oddelegowany 5.VIII do Krzeszowic w celu przygotowania kwater dla zbierających się tam strzelców, do Kompanii dołączył w dwa dni później"; a na s. 104 stwierdza "Wyruszył z Kadrówką w pole w II plutonie").

42. Karol Idzikowski ps. Babinicz; 1894 Wąchocku k. Starachowic - zm. 14.XI.1980 w Wąchocku; syn Antoniego i Antoniny z d. Gładyś; czł. PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bitwach oddziału kadrowego a także w walkach o polskość Lwowa i Wilna oraz w wojnie z bolszewikami; osadnik wojskowy w Barbarynie gm. Dołhinów pow. Wilejka; IX.1939- 1944 więzień łagrów; uciekł do Kraju; przez pewien czas był drogmistrzem w Wąchocku; żona Pelagia z Więckowskich, syn w wieku lat 7 zmarł w Rosji. (J.M.M.)

43. Konstanty Piotr Jabłoński ps. Kostek, Student; 3.VI.1893 w Kaliszu - 1945 (brak danych o miejscu i przyczynach zgonu); syn Konstantego i Marii z d. Szulczewska; czł. ZWC, ZS; 4 pluton; przeszedł cały szlak oddziału kadrowego; ranny 1.VII.1915; internowany w Szczypiornie; POW; od XI.1918 w WP min. w 23 pp.; oficer zawodowy na froncie do IX.1921; oficer sztabu 27 DP; dow. kompanii w 71 pp., mjr (1927); prac. Departamentu Piechoty MSWojsk.; komendant okręgu ZS w Lublinie (1933-1939); we IX.1939 w I oddziale sztabu Armii Poznań; dalsze losy wojenne nieznane.(J.M.M.)

44. Stanisław Jachimowski ps. Czarny; brak danych o dacie i miejscu ur. i śmierci; czł. PDS w Zagłębiu Dąbrowskim; 4 pluton; pracownik Urzędu Celnego w Katowicach (lata trzydzieste). (J.M.M.)

45. Andrzej Jakubowski ps. Łokietek; 25.XI.1889 Ćmielów - brak danych o dacie i miejscu zgonu; syn Jana i Marii z d. Chodurska; czł. OB. PPS (okręg ostrowiecki) i ZS; 3 pluton; 12.VIII.1914 awansowany na kaprala; w oddziale kadrowym do 29.IX.1915 (ranny); internowany w Szczypiornie i Łomży; PSZ; WP podoficer zawodowy, chorąży w 9 pp. Leg. w Zamościu. (J.M.M.)

46. Antoni Jakubowski ps. Sabin; 2.VI.1887 W-wa - 12.IX.1960 W-wa; zesłaniec Sybiru, czł. S., PPS; jubiler; pluton?; ucz. walk niepodległościowych na śl. Cieszyńskim (1919-1920); współorg. Zw. Leg. Pol.; prezes ZG Zw. podoficerów rezerwy RP (od 1929); senator (1938); w czasie II wojny w konspiracji niepodległościowej; po Powst. Warsz. w niewoli niemieckiej; aresztowany w 1952 przez UB w Krakowie, więziony w Krakowie i W-wie; brak danych co do okoliczności śmierci. (J.M.M.)

47. Lucjan Karol Janiszewski ps. Pluch; 6 lub 8.VI.1891 Dąbrownica pow. Sarny - zamordowany przez bolszewików w IV.1940 w Charkowie; syn Władysława i Antoniny z d. Wysoczańska; czł. ZWC i ZS; 1 pluton; przeszedł z oddziału kadrowego do 5 pp.; ppor.; internowany w Beniaminowie; POW; w WP min. dow. komp. w 22 pp. (1919, por.); absolwent Wyższej Szkoły Wojennej (1923); referent sztabu Generalnego; szef sztabu OK. III Grodno (1929, ppłk); dow. pułku KOP "Głębokie", płk; we IX.1939 dow. piechoty dywizyjnej w 35 DP Rez.; obrońca Lwowa; więzień Starobielska. (J.M.M.)

48. Stanisław Jan Jankowski ps. Ziemowit; brak danych o czasie i miejscu ur. i śm.; czł. ZS; 1 pluton; dalsze losy nieznane; wiadomo, że w latach 30-tych był przewodniczącym zw. byłych czł. ZS z Europy Zach. (J.M.M.)

49. Stefan Jan (Jan Stefan?) Jankowski ps. Stefan Wernyhora; 10.II.1895 W-wa - data i miejsce zgonu nieznane; syn Karola i Anny Karoliny z d. Dzierzęcka; PDS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bojach oddziału kadrowego; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; WP min. zawodowy oficer w 1, 7 i 5 pp. (do 1924, por.); absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa Krajowego (1928); nadleśniczy w Nowych święcianach; osadnik w Głębokiem na Wileńszczyźnie; żonaty. (J.M.M.)

50. Józef Jarema ps. Ziutek; 26.XII.1897 Mozyrz (mińszczyzna) - brak d. o czasie i miejscu zgonu; syn Jerzego i Marii z d. d^Abancourt; czł. PDS w Petersburgu; pluton?; ranny pod Łowczówkiem; internowany w Szczypiornie i Łomży; w WP 1919-1921, sierżant; urzędnik w Pucku, Wilnie, we Lwowie i w Poznaniu (1932); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

51. Ignacy Jasiński ps. Zawisza; 31.VII.1895 Paulinów (Lubelszczyzna) - 29.I.1943 obóz w Oświęcimiu; syn Hipolita i Józefy z d. Chmurzyńska; czł. PDS; absolwent szkoły podoficerskiej; 4 pluton; ranny w V.1915; niewola moskiewska do jesieni 1921; budowniczy w Sosnowcu; w II wojnie w konspiracji niepodległościowej na terenie Zagłębia; aresztowany i wywieziony do Oświęcimia 20.X.1942.(J.M.M.)

52. Stefan Jóźwik ps. Stefaniusz, Stecki;14.VIII.1894 W-wa - data i miejsce zgonu nieznane; syn Jana i Augustyny z d. Wajs (Wejs?); czł. PDS; 1 pluton; przeniesiony do art.; absolwent Szkoły Podch. w Ostrowi-Komorowie (1918), nast. w WP min. w 3 pp., 9 pp.; ranny pod Sokolnikami podczas obrony Lwowa (I.1919); kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny (VII.1920); 49 pp. Kołomyi - dow. baonu; 57 pp., mjr, dow. baonu; przeniesiony w st. spoczynku w 1934; dalsze losy? (J.M.M)

53. Kazimierz Kamieński ps. Luboń; 2.III.1891 Humin (pow. błoński) - poległ pod Łowczówkiem 22.XII.1914; syn Edmunda i Justyny z d. Trębicka; czł. PPS - Frakcji Rew., petersburskiej ZWC, ZS; 2 pluton; wraz z kilkoma kolegami ze swego plutonu pozostał w Słomnikach jako strzelecka załoga tej miejscowości; pod Łowczówkiem miał st. plutonowego; po śmierci awansowany na sierż. (J.M.M)

54. Mieczysław Anastazy Kamiński ps. Marek, Obotrycki; 15.IV.1894 Żychlin k. Kutna - brak danych o miejscu i czasie zgonu; syn Ottona i Wandy z d. Słuchocka; czł. ZS; 3 pluton; do lutego 1915 w oddziale kadrowym, następnie w 4 baterii 1 p. art.; ukończył kurs podoficerów artylerii; plutonowy; w WP od 14.XI.1918; m.in. 1 p. art., wojna z bolszewikami (adiutant w 3 dak.); por.; służbę zakończył w 1 dak. w W-wie, skąd najprawdopodobniej przed IX.1939 odszedł do cywila. (J.M.M.)

55. Kazimierz Karski ps. Jur; 1888 W-wa - poległ 23.VI.1915 pod Wojciechowicami; czł. emigracyjnej PPS, PDS; 1 pluton; kapral - ułan Beliny. (J.M.M.)

56. Mieczysław Karski ps. Witeź; 25.X.1888 Zawidzk (pow. sierpecki)- rozstrzelany w warszawskiej Cytadeli 22.V.1944; syn Adolfa i Marii z d. Gorzechowska; czł. emigracyjnej PPS Frakcji, ZWC, komendant belgijskiego ZS; 1 pluton; następnie w kawalerii, m.in. zastępca dow. szwadronu 1 p. uł.; internowany w Beniaminowie; w WP od XI.1918 w 7 p. uł., por.; od 1919 w W-wie (Dowództwo Okręgu Generalnego - inspektor jazdy); przeniesiony do rezerwy 1922 w st. mjr; w cywilu m.in. radca w Min. Skarbu,; ZWZ, AK; aresztowany w IV.1944, więziony na Pawiaku. (J.M.M.)

57. Tadeusz Adam Kasprzycki ps. Zbigniew; 16.I.1891 W-wa - 4.XII.1978 Montreal; syn Józefa i Marii z d. Staworzyńska; czł. ZWC, oficer ZS; org. ruchu strzeleckiego w zab. ros.; komendant oficerskiej szkoły letniej w Oleandrach (VII.1914); komendant Pierwszej Kompanii Kadrowej; 8.VIII.1914 przekazał komendę K. Piątkowi ps. Herwin; przeniesiony, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, do sztabu; kpt. (1915); komendant nacz. POW; delegowany przez Komendanta J. Piłsudskiego do Tymcz. Rady Stanu; po aresztowaniu Piłsudskiego współzałożyciel "organizacji A"; w XI.1918 w MSWojsk. Rządu Daszyńskiego w Lublinie; szef Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza; 1919-21 studia wojskowe i dyplomatyczne we Francji; płk Sztabu Generalnego (1923); szef Biura ścisłej Rady Wojennej; dowódca 19 DP, czynny w dyplomacji wojskowej; wiceminister spraw wojskowych; po śmierci Marszałka minister tego resortu; gen. dyw.(1936); internowany w Rumunii (IX.1939-44); w Londynie m.in. współzałożyciel Polskiego Uniw. na Obczyźnie ( PUNO), czł. Instytutu J. Piłsudskiego; od 1954 w Kanadzie; autor wspomnień "Kartki z dziennika oficera 1 Brygady"; dwukrotnie żonaty: z Marią z d. Rybczyńska zm. w 1939, z Zofią Kajzerówną; syn z pierwszego małż Tadeusz (1923-84). (J.M.M., T. Kryska - Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej; P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999).

58. Tadeusz Kaszubski ps. Kowalewicz; nieznana data i miejsce ur.- poległ 13.VIII.1916; czł. ZS; 2 pluton; do śmierci uczestniczył we wszystkich walkach oddziału kadrowego.(J.M.M.)

59. Juliusz Leopold Kelm-Koperczyński ps. Witold Jurski; 6.XI.1889 - 1922; czł. PDS; 1 pluton; pluton sztabowy 1 Bryg., nast. kawaleria; od XI.1918 w WP min. w 7 p. uł.; por.; uczestnik wojny z bolszewikami; w 1921 w 3 p. szwol. (J.M.M)

60. Stanisław Kębłowski ps. Kazimierz Kunicki, Niania; 27.V.1893 Janówek pow. lądzki - zamordowany przez Ukraińców w I.1919r. po walkach pod Jaworowem; syn Ignacego i Stefanii z d. Namysłowska; PDS; 1 pluton; brał udział we wszystkich potyczkach III baonu 1 pp.; ranny pod Krzywopłotami; internowany w Szczypiornie i Łomży; walczył w obronie Lwowa; kapral. (J.M.M.)

61. Zdzisław (Edward?) Kleszczyński ps. Dzik; 6.IX.1892 Skrzeszowice pod Miechowem - 20.I.1984 Nowy York, pochowany w Doylestown; płk; syn Bogusława i Heleny z d. Czarnomska; absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Wiedniu (1914); czł. ZS; Beliniacy dotarli w okolice Jędrzejowa, a wracając na Oleandry, w majątku Bogusława Kleszczyńskiego w Skrzeszowicach, otrzymali pierwszych pięć wierzchowców z uprzężą i dodatkowe dwa siodła, które pomagał dźwigać (ochotnik) syn właściciela, Zdzisław; "Od 4.VIII. 1914, jako ósmy z kolei Beliniak, służył w oddz. ułanów pod ps. Dzik".; pluton? O Dziku, późniejszym oficerze 1pułku ułanów, pisaliśmy w 9 nr Oleandrów (s. 33); pod tym pseudonimem walczył potem w szeregach AK, jako dowódca Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej w ramach 106.DP AK; internowany w Beniaminowie; ppor. (1916); od XI.1918 w WP; w wojnie z bolszewikami w 11 p. uł.; mjr (1919); od 1922 w rezerwie; w 10 rocznicę wymarszu 1 patrolu Beliny gościł J. Piłsudskiego w Radziemicach; z ramienia BBWR poseł na Sejm (1928-35), senator RP (od 1935); IX.1939 - ochotnik (11 p. uł. w Mazowieckiej Bryg. Kawalerii); uciekł z niewoli niemieckiej, od XI.1939 w krakowskiej SZP; aresztowany III-VIII 1943; po uwolnieniu dow. wspomnianej wyżej Krak. BK (VIII.1944- - I.1945); przed aresztowaniem uciekł do Poznania gdzie przez krótki czas pracował jako asystent (Wydz. Rol. UP); od IX.1945 w Niemczech, od I. 1946 w 2 p. Ułanów Krechowieckich w Korpusie Polskim gen. Andersa; po paru miesiącach przeniesiony do rezerwy; 1946 -50 w W. Brytanii (współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego w Londynie); dalsze lata emigracji w USA- m.in. we władzach Instytutu J.P.; 19.III.1981 sporządził testament, w którym m.in. zapisał narożny dom przy krakowskim Rynku Gł. z ul. Wiślną na "perspektywiczną siedzibę Inst. J.P. w Kraju"; żonaty z Ireną z d. Mieroszewska; być może się mylimy zaliczając tą postać do Kadrówki (prosimy o inf.). (Mat. biogr. w op. o: Sowiniec nr 12, Kraków 1997, s. 28-29; Stanisław Przybyszewski, Kleszczyńscy, w: Tydzień Polski, Londyn, 5.V.2001, s. 9, 14; autor pomija imię Zdzisław, podając - podobnie jak J.M.M. - być może błędnie - Edward; ). Na str. 13 J. M. Majchrowski podaje inf. dotyczącą osób, które dołączyły do Kadrówki "już po przekroczeniu granicy". Zalicza do nich "ośmiu (? P.J.W.) harcerzy warszawskich" oraz "Edwarda Kleszczyńskiego "Dzika", który przyłączył się do oddziału i ze swego majątku przekazał konie oddziałowi Beliny". Faktycznie 7 harcerzy, do których przystał Czesław Bankiewicz, który skautem nigdy nie był, choć nosił taki pseudonim, weszło w skład kadrowego oddziału już na terenach Kongresówki, ale inaczej było w przypadku Kleszczyńskiego. On przekroczył dwa razy granice - raz, wracając z patrolem Beliny na krakowskie Oleandry w dn. 4 sierpnia i drugi raz wyruszając ze Strzelcami (z Kadrówką lub z nast. oddziałami?).

62. Jan Kilich ps. Kufel; 23.I.1890 W-wa - 28.IV.1920 W-wa; syn Franciszka i Leonardy; czł. ZWC, ZS; pluton?; później w baonie kieleckim (do 15.IX. 1914), podoficer; dow. plutonu w 7 kompanii 3 pp. (pod koniec 1914); nast., do VIII. 1917 w innych formacjach legionowych; od XI. 1918 w WP; mjr; schorowany zmarł "z trudów wojennych" (J.M.M.)

63. Piotr Klimek ps. Rola; 25.IV.1895 w Księżomierz - Ziemia Lubelska - poległ 21.IX.1915 pod Stochodem lub 22.IX.1915 pod Trojanówką; syn Andrzeja i Katarzyny z d. Malinowska; czł. PDS; pluton?; w chwili śm. był sekcyjnym 1 kompanii III baonu 1 pp. (J.M.M.)

64. Leon Knobelsdorf ps. Kruk; 23.III.1896 Kijów - nieznana data i miejsce zgonu; syn Wincentego i Emilii z d. Piasecka; czł. skautingu, ZWC, ZS; 1 pluton; kapral piech. 1 Bryg.; ranny w VIII.1915 pod Wysokiem Litewskim; 1 p. uł.; POW; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 do 1921 w WP, min. oficer wywiadu (Oddział II) w Rosji; ppor.; w cywilu min. związany z warsz. ZS; do IX. 1939 na pewno mieszkał w W-wie.(J.M.M.)

65. Aleksander Konarski ps. Wyrwicz; 13.II.1895 Skierniewice - poległ 24.VI.1915 pod Bidzinami; syn Walentego i Wiktorii z d. Jurkowska; PDS; pluton?; Beliniak. (J.M.M.)

66. ? Kosiński ps.?; pluton?; "brak pewności czy był członkiem Kadrówki. Strzelec, zginął 18.X.1914. pod Krzywopłotami" (J.M.M., s.114)

67. Ignacy Kowalczewski ps. Marian Sępiński; 30.I.1895 Dąbrowa Górnicza - 19.XII.1976 szpital w Penley (W. Brytania); syn Franciszka i Franciszki z d. Gącyłło; czł. tajnej org. skautowskiej; pluton? od 10.VIII.1914 w kawalerii; w 1 p. uł. do III.1917; wachmistrz; w WP od XI.1918, min. dow. szkoły podoficerskiej 3 p. uł., uczestnik wojny z bolszewikami; w 3 p. uł. doszedł do stanowiska p.o. dow. pułku, mjr; nast. służył w innych jedn. kawalerii otrzymując w 1934 awans do st. płk; na czele 17 p. uł. uczestniczył w zajęciu Zaolzia; dow. tym p. uł., w ramach Wielkopolskiej BK, walczył we IX.1939; ranny pod Brochowem (14.IX), objął w dwa dni później dow. całej BK; w PSZ na Zach. dow. 4 p. panc. "Skorpion" (w ramach 2 DP); po wojnie w Londynie; żonaty (1923) z Zofią hrabianką Potocką. (J.M.M.)

68. Leon Kowalczuk ps. Lew; pluton? brak danych (prosimy o informacje).

69. Czesław Kowalski ps. Sylwek?; - nieznane miejsce i data ur. - poległ pod Nowym Korczynem (24.VI.1915) pluton? (J.M.M.)

70. Wincenty Kowalski ps. Huk; 10.X.1892 W-wa - 29.XI.1984 River Forest (USA); syn Józefa i Stanisławy z d. Żukowska; czł. ZWC i ZS; 4 pluton; następnie w artylerii; ppor.; internowany w Beniaminowie; od XI.1918 w WP min.: walki pod Lwowem; kpt. w 1 p. art. pol. - dow. baterii; mjr dow. baonu 5 pp (VIII-X.1920); nast. piastując wiele funkcji dowódczych, pogłębiając wiedzę wojskową (min. studia w Paryżu) awansowany na st. gen. bryg. (III.1939); w kampanii wrześniowej na czele wileńskiej 1 DP Leg.; ranny 24.IX. pod Tarnawatką dostał się do niem. niewoli; do k. wojny w obozie jenieckim; w PSZ we Francji i W. Bryt. (1945); od 1946r. w USA, gdzie m.in. był dyr. Inst. J. Piłsudskiego, pierwszym prezesem Pol. Bratniej Pomocy. (W notkach biogr. w: T. Kryska - Karski..., s. 115 data śm. 1985, Z. Mierzwiński, Generałowie II Rzeczypospolitej, W-wa 1990, s. 131 -136 d. śm. 1984; data 29.XI.1984 w pośmiertnym art.- Tyg. Pow. nr 49,7.XII.1986; J.M.M.).

71. Jan Kruszewski ps. Kruk Czarny; 18.VI.1888 Aleksandrów (pow. ciechanowski) - 28.III.1977 w domu polskich emerytów w Lailly-en-Val (Francja); syn Kazimierza i Wiktorii z d. Kołakowska; czł. ZS; dowódca / komendant / 4 plutonu; dow. kompanii w 1 pp Leg.; ranny 23.V.1915; kpt..; od II.1917 dow. szkoły oficerskiej 1 baonu 1 pp, a nast. kompanii szkolnej; internowany w Beniaminowie; w WP doszedł do st. gen. bryg.; we IX.1939 dow. pół. Zgrupowania Armii "Prusy"; 27.IX.1939 - IV.1945 w niem. niewoli (Murnau); później na emigracji we Francji; żonaty z Ireną Leszczyńską, córka Maria (J.J.M., P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie, s. 116).

72. Alfons Antoni Krysiński ps. Walenty; 13.I.1892 W-wa - 10.II.1984 Kielce; syn Franciszka i Natalii; czł. ZWC; pluton 4; 1915 ze względu na stan zdrowia zwol. ze służby; dr med. (UJ 1918); lekarz WP (do 1920); ppor.; do emerytury prac. jako lekarz w Radoszycach k. Końskich; po śmierci córki i żony mieszkał w Domu Pomocy Społ. w Kielcach.

73. Jerzy Bolesław (Bohdan?) Leon Krzymowski ps. Bajka; 30.III.1894 Kossobudy k. Zamościa - 19.VIII.1969 W-wa; syn Maksymiliana i Marii z d. Sroczyńskiej; czł. PPS, ZWC, ZS; 1 pluton; uczestniczył we wszystkich bojach oddziału kadrowego; ranny pod Polską Górą (VII.1916); internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 w WP, uczestnik wojny z bolszewikami; oficer wywiadu, mjr; w MSW (1936-1939); później w konspiracji niepodl., a po wojnie był urzędnikiem (brak inf.); żonaty z Henryką z Mordulskich; synowie - Krzysztof i Cezary. (J.M.M., imię Bohdan wg. wykazu T. Kasprzyckiego)

74. Jan Kuczyński ps. Zygmunt; 12.VI.1892 Biernacice pow. Ostrów Wielkopol. - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Filipa i Wiktorii z d. Jurga; czł. Sokoła, org. Strzelca w Hamburgu; 3 pluton; kapral (1915); internowany z II Bryg. na Węgrzech, później w niewoli niem., po ucieczce w PSZ i POW; zawodowy wojskowy; chorąży; po 1928 losy nieznane. (J.M.M.)

75. Kazimierz Kuśmierski ps. Leonard; 6.VII.1887 Raciąż - brak danych o miejscu i dacie zgonu; czł. ZWC; 1 pluton; po 3 miesiącach przeszedł do cywila; od 1916 w POW; uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent prawa (UW); w 1939 adwokat w Krzemieńcu; dalsze losy nieznane.

76. Edmund Lazarini de Colonna ps. Powiślak; 1886 W-wa - poległ pod Korczynem 19.IX.1914; inż.; pluton? (J.M.M.)

77. Aleksander Litwinowicz ps. Władysław, Grubszy; 27.II.1879 Petersburg - 14.I.1948 Szczecin; syn Włodzimierza i Katarzyny z d. Dybowska; inż. Politechniki Lwowskiej; czł. ZS; intendent Kadrówki; intendent oddz. dow. przez Piłsudskiego; kpt. (1916); po odmowie przysięgi zwolniony z szeregów Leg.; w WP od XI.1918, doszedł do stanowiska gen. bryg. (1923); wiceminister spraw wojskowych i Szef Administracji Armii (od 1936); 1939 -44 internowany w Rumunii; powrócił do Kraju w 1946, przez krótki okres pracował w Urzędzie Pełnomocnika Rządu d.s. Odbudowy; trzykrotnie żonaty. (T. Kryska-Karski...s. 122, J. M. Majchrowski, s. 58)

78. Eugeniusz Łada ps. Potok; 3.XI.1894 Łask na ter. Kongresówki - poległ w szarży pod Rokitną 13.VI.1915; syn Jana Ludwika i Walentyny z d. Jakubowska; miał 4 siostry; czł. ZS w Belgii; 1 pluton; od X.1914 w 2 p. uł. (J.M.M.)

79. Stefan Łannicki, poprzednio Stefan Kuczerawcew (wg Pomarańskiego: Kuczewarcew) ps. Poznańczyk; 27.X.1891 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Józefa Kuczerawcewa i Józefy z d. Burdynowska; czł. ZWC; Szkoła Oficerska w Stróży; 2 pluton; ranny (stracił oko), zwolniony ze służby; POW; urzędnik Powszechnego Zakł. Ubezpieczeń Wzajemnych; od 1935r. mieszkał w Radomiu. (J.M.M.)

80. Czesław Łęgowski ps. Średnicki; 30.VI.1895, W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Józefa i Florentyny z d. Rusek; czł. PDS; 4 pluton; uczestniczył we wszystkich walkach oddziału kadrowego; ranny pod Tarłowem (30.VI.1915); internowany w Szczypiornie, po ucieczce z obozu w warszawskim POW, później w PPS; od III.1919 w WP gdzie doszedł do st. kpt.; ostatnie znane inf. dotyczą 1936 - komendant PW i WF w 33 pp. w Łomży, (J.M.M.)

81. Władysław Jan Łucki ps. Daniłko, Podobiński; 31.X.1895 Drochobycz - poległ podczas walk w ok. Konar w VI.1915r.; syn Józefa i Kazimiery z d. Derkacz; pluton?; 1 baon 1 pp. (im. Władysław i ps. Daniłko nie podaje J.M.M.; dane w op. o list R. Zielińskiego w: Przekrój z dn. 9.X.1988)

82. Seweryn Władysław Maciszewski ps. Wład; 20.I.1892 Czarnorudka k. Berdyczowa - 12.VII.1973 W - wa; syn Stanisława i Stefanii z d. Różańska; miał 7 rodzeństwa; czł. ZWC i ZS; 2 pluton; od X. 1915 do III.1917 w niewoli rosyjskiej; po wojnie odsunął się od polityki, pracował w oświacie zarówno w kraju jak i za granicą, dochodząc w 1935 r. do stanowiska podsekretarza stanu w MWRiOP; internowany w Rumunii do końca 1943, później w polskiej oświacie w Bukareszcie; po II wojnie we Wrocławiu, czł. ZNP, nauczyciel do 1963; ostatnie lata życia w W-wie; żonaty z Kazimierą Wilczyńską, syn Jarema i córka Teresa (J.M.M.)

83. Wincenty Franciszek (Wacław?) Makowski ps. Andrzej Wilk; 4.IV.1887 Stopnica- brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Ignacego i Rozalii z d. Kraus; czł. PDS; przydzielony do Kadrówki z polecenia Piłsudskiego; pluton?; w Legionach do 1916; w WP 1918 - 21; urzędnik adm. samorządowej i państwowej; ostatnia znana inf. dotyczy funkcji starosty powiatowego w Kole (IX.1939). (J.M.M. podaje tylko pierwsze imię Wincenty; M. Czuma - tylko imię Wacław; T. Kasprzycki - Wincenty; J. Osiecki - Wincenty Franciszek).

84. Jan Malinowski ps. Rudzki; 21.X.1894 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Kazimierza i Aleksandry; czł. PDS; 3 pluton; ranny pod Anielinem; internowany w Szczypiornie; uczestnik wojny z bolszewikami; ostatnia znana inf. dotyczy 1934 - osadnik wojskowy w Bujniewiczach (pow. nowogródzki). (J.M.M.) 85. Bronisław Manicki ps. Łamigłowa, ( wg Pomarańskiego: Łamigłówka); 3.IX.1893 Lipiny k. Radzymina - brak danych o miejscu i dacie zgonu; czł. PDS; pluton? goniec konny; od II.1915 - 1 p. uł; po kryzysie przysięgowym w POW; w WP od V.1919; ostatnie dane z 1936. (J.M.M.)

86. Bronisław Mansperl ps. Chaber, (Haber?); 1890 W-wa - poległ prowadzą atak na bagnety 26.X.1915r. pod Wielką Niedźwieżą na Wołyniu (pod Kuklami?); czł. ZWC, ZS; 2 pluton; uczestnik wszystkich bojów 1 pp. Leg. w 1914 - 1915; por. 1 Br. Leg.; (szeroki biogram w Panteonie Polskim, z. 2, 1925r., s. 10 pisownię pseudonimu Chaber opieramy tym źródle, za którym podajemy także miejsce i datę zgonu; ps. Chaber a miejsce śm. pod Kuklami w: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, t.1, 1918 - 1939, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, reprint, W-wa 2002, s. 140, 169, 267; wg J.J.M. - poległ jako dow. plutonu pod Kuklami 20, 21 lub 22.X.1915; ps. Haber).

87. Mieczysław Józef Klemens Marusieński ps. Lelum, Brunon; 21.XI.1893 Rytwiany k. Staszowa - zaginął po bitwie pod Sobieszycami 2.X.1915; syn Kazimierza i Marii z d. Schneider; czł. ZS; 1pluton; od 23.IX.1914 w 1 pp. Leg.; ppor. (J.M.M.; Życiorys opr. przez p. Stefana Mierowskiego (prawnuka brata matki tego Legionisty) opublikowany w "Gazecie Stołecznej" z dn. 16.XII.1999r. pt. Mieczysław Marusieński. Wspomnienie). 88. Bolesław Mierzejewski ps. Strzecha; 28.IX.1895 Płock - brak inf. o dacie i miejscu zgonu; syn Stefana i Marii; czł. PDS; 2 pluton; 1 p. uł. (do 1915) a nast. 2 p. uł. (kampania wołyńska); internowany w VII.1917 przez wł. niem.; dalsze losy nieznane.(J.M.M.)

89. Jan Misiewicz ps. Roch; 18.VI.1894 W-wa - 12.VIII.1950 Włocławek; czł. ZS; 1 pluton; 1 pp. Leg, a od XII.1914 1 p. uł.; internowany; ochotnik w wojnie z bolsz.; oficer Policji Państwowej, autor pierwszego podręcznika "Podręcznik dla przodowników policji wykonawczej" oraz "Instrukcji dla Policji Państwowej z komentarzem"; red. prasy policyjnej; jego żona Janina była inicjatorką org. "Rodzina Policyjna" (1927); na wielu stan. dowódczych, m.in. przed II wojną z-ca kom. wojew. w Kielcach; uczestnik walk IX.1939; z polecenia Rządu RP na Uchodźstwie oficer łącznikowy Policji polskiej na dystrykt radomski; współorg. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (szef okręgu kieleckiego PKB od 1943); po wojnie w woj. gdańskim; żonaty; syn Michał. (J.M.M.)

90. Andrzej Molenda ps. Olszewski;23.IV.1897 we wsi Molendy k Kozienic - 17.X.1966 W-wa; syn Andrzeja i Józefy z d. Miśkiewicz; 4 pluton; III baon 1 pp. Leg., nast. w art.; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 w WP, min: obrońca W-wy w 1920; kpt.; w sł. czynnej do 1937; obrońca stolicy we IX.1939; jeniec niem. 1939-1943; po ucieczce z niewoli odszedł od ideałów piłsudczykowskich i związał się z działającymi z ramienia Moskwy komunistami (GL - AL.); 1944 - 1945 więziony przez Niemców (Lublin, Radom, Oświęcim, Buchenwald); po wojnie w LWP (płk) i ZBOWiD (J.M.M.)

91. Wiktor Momot ps. Brawura; 15 lub 17.X.1898 Skierniewice - zmarł z ran odniesionych w bitwie pod Kuklami 22.X. 1915; syn Tomasza i Anny z d. Wąsowicz; czł. PDS; 4 pluton; (notka biograficzna w: Panteon Polski nr 2, Lwów 1925, s. 9; J.M.M.)

92. Jerzy Morris - Malcolm ps. Poraj; 24.VII.1900 Bliżyn (Kielecczyzna) - 1934; syn Wiktora i Katarzyny z d. Kwiatkowska; czł. PDS; 3 pluton; od IV.1915 w 4 pp.; ranny pod Łowczówkiem i Rudką Miryńską; absolwent Szkoły Oficerskiej Leg. Pol.; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; WP od XI.1918 do 1923; por.; urzędnik samorządowy ( Płońsk, W-wa, Modlin, Radomsko). (J.M.M.)

93. Józef Mrozowski ps.? brak danych o miejscu i dacie ur. i śm; pluton?;. tego nazwiska nie wymienia w swym opr. prof. Majchrowski; w Sztuce Leg. Pol. na str. 101 znajduje się przypis nr 308 dotyczący tej postaci: "1 Komp. Kadrowa, 1 komp. III baonu 1 pp. Stopień - kapral. - CAW, Księga komputowa 1 pp LP, sygn. 120.27.125.; (Czterech artystów w szeregach Kadrówki to: Józef Jarema ps. Ziutek, Józef Mrozowski, Józef Starzyński ps. Paweł oraz Jerzy Edward Winiarz ps. Orsza).

94. Aleksander Napiórkowski ps. Kordian; 20 lub 25.XI.1890 Chrzczony k. Łomży - poległ 18.VIII.1920 pod Ciechanowem; syn Ignacego i Bronisławy z d. Gutowska; absolwent elektroniki (Politechnika w Liege w Belgii); czł. PPS, ZS, ZWC; 1 pluton; ułan Beliny; w Leg. do VII.1917; od k. 1917 we władzach łódzkiego PPS; czł. Rady Naczelnej tej partii; ochotnik w wojnie z bolszewikami; ppor.; żonaty z Alicją Wysznacką, osierocił córkę. (J.M.M.) 95. Michał Włodzimierz Nodzeński ps. Jastrzębiec, Nowina; 29.IX.1896 Brzesko - zamordowany w IV.1940 w Katyniu; syn Stefana i Bronisławy z d. Waniek; pluton?; po zdobyciu Kielc, skierowany do szkoły piechoty; ranny pod Gołkowem 15.XI.1914, po wyleczeniu służył w 13 baonie strzelców armii austriackiej; ciężko ranny w VI.1915, po długotrwałym leczeniu uznany za niezdolnego do służby frontowej; po XI.1918 w administracji wojskowej do IX.1939; kpt.; więzień sowiecki w Kozielsku; żonaty z Anielą Małgorzatą z Tomaszkiewiczów. (J.J.M. nie podaje ps. Nowina).

96. Aleksander Nowak ps. Hauke; 24.II.1896 W-wa - 17.V.1956 Brazylia; syn Leona i Anieli z d. Rudnicka; czł. skautingu, PDS; 4 pluton; do 1917 w 1 Bryg. Leg.; POW w Wilnie i w Kielcach (z-ca komendanta VI Okręgu); po wojnie w WP, absolwent historii (UW) oraz Wyższej Szkoły Wojennej; pracownik Sztabu Generalnego; mjr dypl.; wojewoda łódzki (1933) i wołyński (1938); w cz. II wojny w Wielkiej Bryt., przeciwnik wsch. polityki Wł. Sikorskiego; czł. władz londyńskiego Inst. J. Piłudskiego; później w Brazylii; żonaty z Krystyną Pawłowicz (J.M.M.)

97. Jan Oberg ps. Borgjasz; 7.IV.1890 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Arkadiusza i Jadwigi z d. Borejsza; czł. ZWC, ZS; 4 pluton; ranny w czasie walk pod Nowym Korczynem; chory na tyfus - zwolniony z służby w Leg.; ochotnik wojny z bolszewikami; ostatnie inf. dotyczą zatrudnienia w Państwowym Monopolu Spirytusowym w W-wie (1925). (J.M.M.)

98. Kacper Grzegorz Ogniewski ps. Henryk Kosiński; 10.I.1892 Wadowice - 27.IX. 1935 W-wa; syn Henryka i Wiktorii z d. Sławińska; czł. PDS; 4 pluton; w X.1914, z powodu choroby odesłany do Krakowa; rok później uznany za niezdolnego do służby (gruźlica); absolwent prawa, dr (UJ); praktyka sądowa w Wadowicach; od 1928 w MSZ; żonaty z Anną Popiel (1925); syn Janusz (1928); (J.M.M.)

99. Marian Witalis Orzechowski ps. Marian Burkacki; 15.VII.1893 W-wa - zamordowany w IV.1940 w Katyniu; syn Antoniego i Marii Emilii z d. Buracka; czł. PDS; 2 pluton; uczestnik wszystkich walk III baonu 1 pp.; st. sierż.; absolwent szkół oficerskich w Zambrowie i Pomiechówku; czł. PPS i POW; w czasie wojny z bolszewikami w 5 pp. Leg.; osadnik wojskowy na Wileńszczyźnie; ppor.; komisarz Straży Granicznej; wykładowca w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Rawie Ruskiej; więzień sowiecki od IX.1939; Kozielsk - Katyń. (J.M.M.)

100. Michał Tadeusz Osiński ps. Brzęk; 29.IX.1892 Radom - 10.IX.1983 Radom; syn Florentyna i Anieli z d. Wójcicka; czł. ZS; 1 pluton; uczestnik walk oddziału kadrowego do Uliny Małej, później ułan Beliny - wachmistrz 1 szwadronu; absolwent Szkoły Oficerskiej w Ostrołęce; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW Radom; ppor.; walczył pod Lwowem; uczestnik wojny z bolszewikami; przeniesiony do rezerwy w st. rotmistrza (1921); przejął po ojcu fabrykę maszyn rolniczych w Radomiu; poseł na Sejm RP (1930) - przewodniczący parlamentarzystów Kielecczyzny; sekretarz generalny BBWR; sekretarz Komitetu Uczczenia Pamięci J. Piłsudskiego; mjr; organizator samoobrony Radomia (IX.1939); żołnierz grupy wojskowej dow. przez Wł. Andersa; od 1.X.1939 do końca wojny więzień w Woldenbergu; po powrocie do Radomia prześladowany przez władze komunistyczne; zarabiał jako chałupnik (produkcja zabawek); czł. Towarzystwa Naukowego Ziemi Radomskiej; szef Klubu Miłośników Radomia przy PTTK; w składzie Kapituły odrodzonych w 1981 Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.(J.M.M.; materiały ze spotkań w posiadaniu P. J. Witek)

101. Tadeusz Ostrowski ps. Oster; 8.VIII.1895 W-wa - 13.III.1916 pod Garnikiem nad Wiesiołuchą (Wołyń); czł. ZS w Szwajcarii; 2 pluton; od 20.X.1914 w kawalerii - ułan Beliny; wachmistrz; poeta, m.in. autor piosenki Kadrówki "Raduje się serce..." (znanej też pod tytułem "Pierwsza Kadrowa"); otoczony przez Kozaków popełnił samobójstwo (Panteon Polski nr 11, Lwów 1925, s. 10-11)

102. Stanisław Palkij-Grechowicz ps.?; 9.V.1897 Dobra k. Limanowej - 17.XII.1926 Grodno; syn Józefa i Agnieszki; czł. PDS; pluton?; z oddziałem kadrowym do I.1915; później w sztabie III baonu 1 pp., a po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej (20 i 56 pp.); w WP od XI.1918 (Nowy Sącz, Grodno); pracownik Dow. Okr. Korpusu III Grodno; por.; żonaty z Heleną z d. Rymarkiewicz (1924); syn Zygmunt. (J.M.M.)

103. Stanisław Tadeusz Parczyński ps. Młot; 20.X.1888 Kraków - poległ 1.V.1920 pod Fastowem; syn Józefa; absolwent Wydz. Prawa (UJ); czł. ZS; 4 pluton; ppor. (XI.1914); ranny pod Tarłowem; dow. kompanii w 5 pp.; por.; po kryzysie przysięg. wcielony do armii austr., skąd uciekł; komendant okręgu POW w Kutnie, a potem w W-wie; od XI.1918 w WP; kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami; dow. 1 baonu 5 pp. Leg; mjr. (J.M.M.)

104. Henryk Paszkowski ps. Krok; 1.IV.1887 Rudnia (nowogródzkie)- 7.VI.1969 Dartford (W.Brtytania); syn Stanisława i Jadwigi z d. Starzyńska; czł. ZWC i ZS; komendant 2 plutonu; 27.IX.1914 przejął dow. oddz. kadrowego po Herwinie- Piątku; następnie w 1 i 5 pp. Leg.; kpt.; komendant Obw. POW Siedlce; internowany w Beniaminowie i Szczypiornie a następnie więziony w Havelbergu, Rastadt i Werl; XI.1918 -IX.1939 WP, gen bryg. 1929; we IX.1939 dow. 45 DP rez. a od 15.IX. dow. obrony Brześcia; 1939 - II.1941 internowany w Rumunii a nast. w niewoli niemieckiej do IV.1945; emigrant polityczny w W. Brytanii; żonaty z Eweliną z d. święcimska, 5 dzieci (T. Kryska-Karski.. s.116, P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Londyn, 7.VIII.1999; P.J.Witek, Piętnastolecie odrodzenia Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, Czas Krakowski, 12-13.VIII.1995; J.M.M. s. 55)

105. Janusz Pawłowski ps. Józef; 18.X.1894 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; 2 pluton; pod k. 1914 w 1 szwadronie uł. Beliny; po VIII.1916 w warsz. POW; w WP w 36 pp.; rezerwa od 1923; por.; komisarz Straży Granicznej w Łazinie (Pomorze); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

106. Bolesław Pągowski ps. Orwicz; 15.I.1894 Ruda Guzowska pod W-wą - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Łukasza i Cecylii z d. Szydłowska; czł. tajnego skautingu, PDS; pluton?; później w 3 pp.; internowany w Szczypiornie i Łomży; od XI.1918 - II.1922 w WP, kpt., uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent Wydz. Leśnego SGGW; inż. leśnik; nadleśniczy w Białowieży; żona Melania z d. Rachuba, syn Włodzimierz; dalsze losy nieznane.

.

107. Kazimierz Jan Piątek ps. Herwin; 2.III.1886Kraków - 20.V.1915pod Konarami; syn Pawła i Marii z d. Nalepa; czł. ZS; absolwent Wydz. Filoz. UJ; pracownik Muzeum Nar. w Krakowie; komendant 1 plutonu; od 8.VIII.1914 (Miechów) dowódca Kadrówki; 12.VIII.1914 wprowadził I Kompanię Kadrową do Kielc; 26.IX.1914 dow. VI baonu; kpt.; ranny pod Łowczówkiem (23.XII.1914) i podczas walk o wzgórze Kozinek -Płaczkowice pod Konarami (19.V.1915); następnego dnia zmarł; przez cały czas służby nosił w tornistrze komplet dzieł J. Słowackiego (komendant kieleckiego Strzelca - Adam Bąk starał się przez lata odnaleźć grób Herwina; szerzej o pochówku w: U.Oettingen "Grób Herwina", Kielce,2001; art. biogr. : P.J.Witek, Kadrówka (w 85 rocznicę), Tydzień Polski, Londyn, 7.VIII.1999; T. i J. Osieccy, Kapitan Herwin, w: Przemiany, nr 5, Kielce, V. 1988, s.13-15).

108. Jerzy Pisarski Szreniawa ps. Kmicic; 13 lub 14.I.1894 W-wa - brak inf. o miejscu i dacie zgonu; syn Ludwika i Marii z d. Piotrowska; czł. ZS; 1 pluton; później w 1 p. uł.; po kryzysie przysięgowym w POW w Kielcach; por. WP; po przejściu do rezerwy (1921) przemysłowiec w W-wie; dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

109. Zygmunt Antoni Józef Platonoff ps. Plater; 30.IV.1893 Poręba k. Pułtuska - IV.1940 Katyń; syn Józefa i Jadwigi z d. Witowska; czł. PDS; 2 pluton; później kawaleria; od XI.1918 w WP; absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; ppłk; we IX.1939 w sztabie Naczelnego Wodza; zamordowany przez bolszewików (J.M.M.)

110. Franciszek Polniaszek ps. Karol Nowopolski; 24.IX.1892 Tłuste k. Zaleszczyk- zamordowany w IV.1940 w Charkowie; syn Jana i Tekli z d. Maślanka; czł. tajnego skautingu i PDS; podoficer; wkrótce po wymarszu z Kadrówką przeniósł się do kawalerii; ppor.(2.IX.1914); od bitwy pod Kostiuchnówką do kryzysu przysięgowego w 5 pp.; wcielony do woj. austr.; w WP VII.1919 -22.IX.1939; płk; dr prawa UJ (1921); publicysta; pierwszy dow. Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej; we IX.1939 obrońca Lwowa; aresztowany przez NKWD, więziony w Starobielsku; żonaty z Aurelią z d. Rudzińska, miał syna i córkę. (J.M.M.)

111. Stefan Pomarański ps. Borowicz; 7.IX.1893 W-wa - zamordowany 15.XII.1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym we Flossenburgu; syn Józefa i Marii z d. Dorant; współzałożyciel warszawskiego skautingu; czł. PDS; 2 pluton; uczestnik wszystkich walk oddziału kadrowego; od 12.XI.1914 w 3 baonie I Brygady, ppor.; ranny pod Konarami i Tarłowem; od IX.1915 w warszawskim POW; po powrocie do 1 pp. aresztowany w VII.1917 przez Niemców; uciekł ze Szczypiorna, komendant Okręgu Zamojskiego POW; XI. 1918 - XI. 1921w WP, m.in. oficer Sztabu Generalnego, kpt., komendant Kwatery Głównej sztabu Nacz. Wodza, odpowiedzialny za komunikaty prasowe; absolwent historii (UW), dr filozofii; dyr. Archiwum Akt Dawnych i Archiwum Skarbowego; w latach 1928 - 1935 w WP, mjr; dyr. Archiwum Państwowego w W-wie; czł. Instytutu J. Piłsudskiego, współpracownik Komisji Historycznej PAU oraz Polskiego Słownika Biograficznego; autor wielu prac związanych z ruchem piłsudczykowskim; we IX.1939 w Wydziale Propagandy Sztabu Naczelnego Wodza, obrońca Lwowa, internowany na Węgrzech, tam aresztowany przez Niemców w marcu 1944; dwukrotnie żonaty: z Marią z Roszków (syn Przemysław i córka Bożena) a po jej śmierci z Wandą Machlejd (syn Leszek i córki - Sława, Mirosława, Wanda). (J.M.M. oraz A. Roliński, A gdy na wojenkę... s. 414).

112. Zygmunt Pomarański ps. Brzózka; 20.I.1898 W-wa - zamordowany w Oświęcimiu 29.IX.1941; młodszy brat Stefana; czł. tajnego skautingu i PDS; 3 pluton; ranny pod Kielcami; od 1915 w POW (Piotrków, Radom, Iłża, Końskie, a po kryzysie przysięgowym w Zamościu); od 1919 do 1921 w WP, w czasie wojny z bolszewikami w 3 pp. Leg.; por.; wydawca, księgarz, kompozytor (m.in. melodii do wiersza Słońskiego :"O mój rozmarynie"); notariusz w Kozienicach; komendant ZWZ w pow. zamojskim; aresztowany przez Niemców w II.1941 i wywieziony do Oświęcimia; żonaty z Jadwigą Milanowską (1920), syn Zygmunt, córki - Danuta, Wisława, Mirosława (J.J.M., A. Roliński, A gdy na wojenkę.., s. 478).

113. Zygmunt Przepałkowski ps. Młot; 17.IV.1883 Kozienice - zamordowany w Katyniu w IV.1940; syn Stanisława i Marii z d. świętalska; czł. ZS i ZWC; 2 pluton; po kilku dniach od wymarszu z Oleandrów wstąpił do kawalerii; kilkakrotnie ranny; wachmistrz 4 szwadronu 1 p. uł. w Ostołęce (1917); internowany w Szczypiornie; w WP 1918-1927; uczestnik wojny z bolszewikami; rotmistrz; urzędnik adm. państwowej; we IX.1939 aresztowany przez NKWD; żonaty z Hanną z d. Sowińska, dwoje dzieci (córka Jadwiga). (J.M.M.)

114. Jerzy Cyryl Radomski ps. Niemira; 5.VII.1897 W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Szymona; czł. PDS; 3 pluton; w oddziale do XI.1914 (choroba), następnie w 2 Bryg., POW Radom; internowany w Szczypiornie; od XII.1918 w WP, m.in. w wywiadzie, w Wojskowym Biurze Historycznym, w dyplomacji wojskowej; mjr, ostatnie inf. dotyczą 1937 - dowódca baonu 4 pp. (J.M.M.)

115. Mieczysław Rajs ps. Dewajtis; 20.I.1887 Jurgiszki (Litwa) - 26.XII.1960 Sosnowiec; syn Antoniego i Bronisławy z d. Stombrowska; czł. ZS; komendant plutonu sanitarnego; chorąży (1915); zwolniony ze służby z powodu choroby (IV.1915); dr wszechnauk lekarskich (UJ); ordynator szpitala Czerwonego Krzyża w Radomiu, a od 1917 org. szpitala epidemicznego w Szydłowcu; 1918 - 1960 lekarz w Sosnowcu; 1919 - 1921 w sł. med. WP; kpt.; w czasie II wojny szef sł. sanitarnej śląskiego Okr. AK; żonaty z Kamilą z d. Wejtko, dzieci: Antoni i Krystyna. (J.M.M.)

116. Józef Renik ps. Kiryłło, (Kiryło?); 24.I.1896 Sosnowiec - 7.XII.1969; syn Józefa i Antoniny z d. Krentz ( Krojc?); czł. PDS; pluton?; uniknął internowania; POW w Zagłębiu i Olkuszu; XI.1918 - XI 1920 w WP; drukarz a następnie dziennikarz w Sosnowcu, czł. PPS; po II wojnie dziennikarz prasy komunistycznej; czł. PZPR (od 1949); żonaty z Leokadią Wróblewską, córki - Janina i Maria (J.M.M.)

117. Wacław Rettinger (używający później nazwiska Wacław Kazimierz Łęcki) ps. Graba; 3.VIII.1891 Skarżysko - Kamienna - 23.I.1975 Penrhos (W. Brytania); syn Leonarda i Kazimiery z d. Niemyska; czł. ZS, lekarz; 2 pluton; następnie w oddziale Beliny - podoficer sanitarny; chorąży; internowany w Beniaminowie; od 1918 w WP, uczestnik wojny z bolszewikami; kpt.; dr medycyny (1921 UJ), pracownik naukowy Kliniki Ginekologicznej UW (do 1928), naczelny lekarz uzdrowiskowy w Krynicy; wiceprezydent W-wy (1935); uczestnik walk IX.1939; internowany w Rumunii; 1941 -1947 lekarz PSZ; autor wielu prac medycznych oraz art. wspomnieniowych w prasie emigracyjnej; żonaty z Jadwigą Stanisławską, troje dzieci; Hanna i Kazimierz Adam (zginęli w Powst. Warsz.) oraz Ludmiła. (J.M.M.; Wacław Łęcki w artykule "Narodziny Kadrówki" ("Muzyka" nr 5 - 7, 1935) przyznaje się do autorstwa szóstej i ostatniej zwrotki pieśni "Pierwsza Kadrowa").

118. Stanisław Rouppert ps. Teodor; 15.IV.1887 W-wa - 13.VIII.1945 Edynburg (Szkocja); syn Henryka i Teodory z d. Chełchowska; dr chirurgii i wszechnauk med. (UJ); współzał. ZWC; lekarz szpitala Dzieciątka Jezus w W-wie, a nast. św. Łazarza w Krakowie; gonił Kadrówkę (pomyłka adresu); pluton sanitarny; lekarz naczelny oddziałów J. Piłsudskiego; por.; lekarz pułkowy 1 pp, a nast. 1 Bryg.; kpt.; internowany w Beniaminowie (do VIII.1918); 11.XI.1918 - szef sanitarny Dowództwa Okręgu Generalnego w Lublinie następnie lekarz nacz. garnizonu warszawskiego, szef sanitarny DOG a później Dow. Okr. Korpusu W-wa; płk; 1924 -26 wykładowca Wojskowej Szkoły Sanitarnej; szef Dep. Służby Zdrowia MSWojsk.(1926); gen. bryg. (1927); przew. Komitetu Propagandy Medycyny Lotniczej (1928-39); szef Wojskowej Służby Zdrowia; delegat na międzynarodowe kongresy medyczne; autor wielu art. med. oraz prac podręcznikowych; obecny przy śmierci Marszałka; po klęsce wrześniowej we Francji (obóz oficerski) a następnie w W.Brytanii; internowany podobnie jak większość oficerów piłsudczykowskich w Szkocji; w 1942 przeniesiony w stan nieczynny; po wojnie pozostał w Szkocji; żonaty z Marią z d. Jędrzejowska, synowie: Stanisław i Bolesław. (J.M.M., Kryska - Karski...).

119. Władysław Stefan Rozmarynowski ps. Stefan Żarski; 2.I.1897 W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Józefa i Stanisławy z d. Głowińska; 1 pluton; po wyzdrowieniu w 4 kompanii 6 pp. Leg; ranny pod Opatowem 7.III.1916 został wzięty przez Moskali do niewoli, z której uciekł w końcu 1917 lub w 1918; 1919 - 1927 w Sekcji Opieki MSWojsk.; por. adm.; starosta w Sandomierzu (1927), w Rawie Mazowieckiej (1929) i w Płocku (1932); dalsze losy nieznane. (J.M.M.)

120. Wacław (Władysław?) Sarnowski ps. Głowacki; 1896 - 1.VIII.1915, poległ pod Jastkowem; czł. PDS; pluton?; żołnierz 1 baonu 1 pp. (J.M.M.; imię Władysław podaje Czuma).

121. Marian Józef Smoleński ps. Kolec; 18.IX.1894 Gostkowo (?) pow. ciechanowski - 19.I.1978 Londyn; syn Jana i Joanny z d. Rzeczkowska; miał trzech braci i siostrę; czł. ZS - ps. Łuk; 2 pluton; od 7.VIII.1914 ułan Beliny; ranny pod Trojanówką 4.VII.1916; absolwent Szkoły Podchorążych w Ostrołęce; internowany w Szczypiornie; od XI.1918 do 1947 w WP m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, mjr Sztabu Generalnego, komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, płk; we IX.1939 rozpoczął wędrówkę na Zachód przedostając się przez Rumunię do Francji; następnie w PSZ w Wielkiej Brytanii m.in. II Zastępca Szefa Sztabu NW ds. Krajowych (1943-1944); po demobilizacji pozostał w Anglii; w I.1964 mianowany przez Wł. Andersa gen bryg; pełnił wiele funkcji w org. niepodległościowych m.in. przez 8 lat prezesował londyńskiemu Instytutowi J. Piłsudskiego oraz redagował "Beliniaka"; przez cały czas - do 75 r. życia - pracował fizycznie (pralnia, lotnisko w Heathrow); żonaty z siostrą Kadrowicza Eugeniusza Łady - Hanną (1930), syn Janusz Maciej i córka Maria Katarzyna Teresa. (O tym samym imieniu i nazwisku znaleźliśmy autora monografii 1 pułku ułanów Beliny ("Beliniak" nr 8 - 12, Londyn 1960 - 1962); wg. J.M. Majchrowskiego - s. 141 - 142 - już 7.VIII. 1914r. przeszedł do jazdy "Beliny". Potwierdzenie znaleźliśmy też w opr. T. Kryska- Karskiego, S. Żurakowskiego, Generałowie Pol. Niepodległej, notka biogr. s. 167).

122. Artur Jerzy Spitzbarth ps. Jerzy; 21.VIII.1891 W-wa - zamordowany przez bolszewików w Charkowie wiosną 1940; syn Artura i Aleksandry z d. Borkowska; inż. mech. (Polit. Lwow.); 2 pluton; (J.M.M. podaje na s. 49 - 2 pluton, a na s. 142 "wyszedł w trzecim plutonie"); od XI.1918 w WP, por.; po przejściu do rez. osiedlił się w Sulejówku (projektował i budował domy w stolicy); we IX.1939 starał się dotrzeć do 4 baonu broni panc. w Brześciu nad Bugiem, gdzie miał przydział jako oficer rez.; wzięty do niewoli przez bolszewików, więziony w Starobielsku; dwukrotnie żonaty: z Marią Rudzińską (dzieci: Jan, Irena, Maria) a po jej śm. z Heleną Borkowską (córka Zofia). (J.M.M. wymienia tylko imię Artur).

123. Bohdan Kazimierz Stachlewski ps. Dan; 8.X.1891 Konin - zamordowany (podczas przedzierania się na Węgry) przez Ukraińców 28.IX.1939 we wsi Pnikut; syn Władysława i Zofii z d. Zborowska; 4 pluton; potem w kawalerii - 1 p. uł., wachmistrz; internowany w Szczypiornie; w WP od XI.1918 do IX.1939, kiedy to jako płk dowodził 25 p. uł. pod Tomaszowem. (J.M.M.)

124. Bronisław Piotr Stachlewski ps. Wiesław, Filozof; 1893 Kalisz - poległ pod Kozinkiem 22.V.1915; czł. ZS w Belgii; 4 pluton; sierżant 1 pp. (J.M.M.; pochowany w Górach Pęchowskich - U. Oettingen, Grób Herwina, s. 38).

125. Józef Starzyński ps. Paweł;10.III.1890 Sadzawka (stanisławowskie) - 1961; syn Adolfa i Kornelii z d. Stradańska; czł. ZS; 1 pluton; 1 pp., a od 1917 w austr. 56 pp.; w XI.1918 POW Stanisławów; ochotnik w wojnie z bolszewikami; od VIII. 1920 w niewoli; sierżant; po uwolnieniu (1921) nauczyciel rzeźby we lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej; 1939 - 1961 losy nieznane. (JMM).

126. Józef Staszewski ps. Krowajtys; 17.VIII.1884 Czermin k. Mielca - brak inf. o miejscu i czasie zgonu; syn Wacława i Katarzyny; geometra; 3 pluton; po uk. Szkoły Podchorążych (1915) w 3 pp. Leg., w 1916 w 5 kompanii II baonu 6 pp., chorąży; dwukrotnie ranny; dalsze losy nieznane (Brazylia?) (JMM).

127. Mieczysław Stefański ps. Bojanek; czł. PDS; pluton?; losy nieznane; podobno był kupcem w Ameryce (?) (JMM)

128. Władysław Jan Augustyn Stryjeński ps. Bystram; 20.VI.1889 Kraków- 16.V.1956 Zakopane; syn Tadeusza i Marii z d. Bobrownicka; dr wszechnauk lekarskich; czł.ZS; pluton sanitarny; lekarz por.; pracownik szpitala Czerwonego Krzyża w Rabce, a następnie w podkrakowskim szpitalu w Kobierzynie (od 1929-dyrektor); mjr WP; mgr prawa (1936 UJ); senator RP (1938); prezes krakowskiej Izby Lekarskiej (1935-39); we IX.1939 w Rumunii, skąd pod koniec 1940 przedostał się do Szwajcarii, gdzie pracował jako lekarz; od 1946 w Krakowie m.in. organizator jednej z pierwszych przychodni zdrowia psychicznego; żonaty z Marią z d. Swida, troje dzieci. (JMM)

129. Kazimierz Strzelecki ps. Kazik; 1893 Rozprza k. Piotrkowa - poległ pod Łowczówkiem 22.XII.1914; czł. ZWC, ZS; 2 pluton; sierżant. (JMM)

130. Zbigniew Bronisław Sujkowski ps. Bolko; 8.I.1898 Zagórze (pow. będziński) - 8.IX.1954 Kanada; syn Antoniego i Heleny z d. Chmieleńska; czł. tajnego skautingu i PDS; 2 pluton; 1 Br. Leg.; 1916 - 1918 niewola moskiewska; po ucieczce w I Korpusie Pol.; XII.1918 - 1921 w WP, min. uczestnik wojny z bolszewikami, por.; dr geologii (1925), prac. nauk. UW, autor wielu prac nauk.; w cz. II wojny w SZP, ZWZ-AK, w Kedywie, kpt.; pod koniec wojny w W. Bryt. (szef Wydz. Operacyjnego O. VI Sztabu NW); 1946-1950 prof. geologii i mineralogii Pol. Uniw. w Londynie; współzał. Pol. Tow. Nauk. Na Obczyźnie; od 1951 w Kanadzie - prac. nauk. Uniw. Max Master; zginął ratując tonącego wnuka; żonaty z Idalią z d. Czarnocka. (JMM)

131. Feliks Szapelski ps.?; data i miejsce ur. nieznane - zm. 13.XI. 1914; pluton?; w X.1914 odesłany do szpitala - zapalenie płuc - gdzie zmarł. (JMM)

132. Józef Szczepanowski ps. Jan Wojno; 13.XI.1895 W-wa - data i miejsce śmierci nieznana; syn Stanisława i Bronisławy z d. Stajewska; czł. PDS; 3 pluton; uczestnik wszystkich walk oddziału kadrowego; później w 5 pp.; uczestnik wojny z bolszewikami; w WP kpt.; ostatnia znana inf. dotyczy 1935r. - naczelnik Wydz. Komisariatu Rządu na m. st. W-wę; dalsze losy nieznane. (JMM)

133. Bohdan Alfons Szeligowski ps. Ratajko; 25.XI.1895 Winnica na Podolu - 19.III.1970 Penrhos (Wielka Brytania); syn Czesława i Stanisławy z d. Minakowska (Mossakowska?); czł. ZS; 1 pluton; do kryzysu przysięgowego w 1 pp. Leg.; internowany w Szczypiornie i Łomży; z-ca komendanta obowodu zagłębia POW; ucz. 1 Powst. śl.; od X.1919 w WP; por. absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; we IX.1939 ppłk - Armia "Prusy"; PSZ w Wielkiej Brytanii; internowany w obozie przeznaczonym dla "oficerów źle widzianych przez gen. Sikorskiego"; po wojnie w Wielkiej Brytanii. (JMM)

134. Franciszek Szubert ps. Moździński; 27.XI.1895 Klemensów pow. zamojski - data i miejsce śmierci nieznana; syn Romana i Augustyny z d. Herman; czł. PDS; 3 pluton; w oddziale kadrowym do bitwy pod Łowczówkiem; z powodu tyfusu zwolniony ze służby (VI.1915); komendant podobwodu POW w Szczebrzeszynie; uczestnik wojny z bolszewikami; niewola moskiewska do 1921; od 1923 nauczyciel; ostatnia znana inf. 1928.(JMM)

135. Roman Władysław Szymański ps. Tewański; 26.VII.1895 W-wa - 22.XII.1974 North Sheen (W.Brytania); syn Józefa i Marii z d.Buczyńska; czł. PDS; 2 pluton; w oddz. kadrowym do XII.1914, następnie w innych pułkach piechoty; ppor.; od II.1918 w 1 pp. Wehrmachtu, następnie w WP - m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, mjr Sztabu Generalnego, we IX.1939 ppłk dowódca 39 pp.; w PSZ (Francja, W. Brytania, Bliski Wschód) m.in. 1943 - 44 dow. Brygady Strzelców Karpackich, 1944 -46 komendant Wyższej Szkoły Wojennej w W. Brytanii; płk, mianowany w 1963 gen. bryg.; miał dwóch synów Tadeusza i Romana. (JMM, Kryska - Karski...)

136. Jan Świderski ps. Leszek; 16.V.1893 Lwów - nieznana data i miejsce zgonu; syn Józefa i Franciszki; pluton?; ranny pod Laskami 22.X.1914, później w 1 pp. Leg.; w latach 30-tych mieszkał w W-wie; dalsze losy nieznane. (JMM)

137. Edmund Wacław Tarnasiewicz ps. Heldut; 17.VII.1892 Radom - 2.IV.1952 Londyn; syn Jana i Wiktorii z d. Gajewska; czł. ZS; 3 pluton; z oddziałem kadrowym do VII.1915; 1 p uł.; wachmistrz; internowany w Szczypiornie; od XII.1918 w WP m.in. uczestnik wojny z bolszewikami, ranny nad Dźwiną; absolwent Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu; we IX.1939 w st. płk; PSZ m.in. komendant Szkoły Podchorążych w Szkocji, z- ca dow. 10 BK Panc.(od1942); po wojnie w W. Bryt. (J.M.M. nie podaje czasu ani miejsca zgonu; dane przytaczamy za: S. M. Przybyszewski, Pierwsza kompania Kadrowa, w: Oleandry nr 9, Kielce 2003)

138. Marian (Jan?) Tarnowski (Taranowski?) ps. Winicjusz; 25.III.1896 w Otynii (stanisławowski) - zm. w latach 60-tych na emigracji; syn Józefa i Karoliny z d. Szarzyńska; ZS; 4 pluton; z piechoty przeszedł do artylerii; po kryzysie przysięgowym wcielony do Wehrmachtu; od XI. 1918 w WP m.in. por. art. przy szefie Sztabu Generalnego; absolwent Szkoły Pilotów w Bydgoszczy; od 1928 w Dep. Lot. MSWojsk,; mjr; IX.1939 dow. bazy lotniczej w Dęblinie; PSZ Francja, brak inf. na temat dalszej służby i późniejszych lat emigracyjnych. (JMM; Czuma podaje nazwisko Jan Taranowski; Pomarański - Marian Tarnowski; Kasprzycki również)

139. Leopold Tomczyk ps. Glinka, Gliniecki; pluton?; brak danych o miejscu i dacie ur. i zgonu; wiadomo, że przed IX.1939 był mistrzem krawieckim w W-wie. (JMM; list R. Zielińskiego; Pomarański).

140. Jerzy Zenon Trębiński ps. Czarny; 22.II.1894 W-wa- brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Władysława i Julii; czł. PDS; 3 pluton; ranny 19.IX.1914; od 1917 w Straży Kresowej, POW, PPS, Milicji Ludowej a później Policji Państwowej w Grójcu; po 1921 urzędnik w Stołecznej Kasie Chorych; dalsze losy nieznane. (JMM)

141. Adam (Adolf) Wilhelm Wagner ps. Werner; 11.VIII.1890 Bytom - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Dagoberta i Franciszki z d. Chmielik; czł. ZS; 2 pluton; wcielony do armii austriackiej; uczestnik plebiscytu na Górnym śląsku i wojny z bolszewikami; ostatnia znana wiadomość dotyczy lat 30-tych - dozorca kotłów w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Krynicy. (JMM pomija imię Adolf; przytaczamy je za Kasprzyckim)

142. Stefan Wendorff ps. Konopka; 17.IV.1895 Kijów - IX.1969?; syn Karola i Aleksandry z d. Garbowiecka; czł. ZS; 1 pluton; 1 p. uł.; wachmistrz; internowany w Szczypiornie; od XI.1918 do 1926 w WP; kpt.; urzędnik samorządowy i państwowy min. starosta pow. w Brześciu nad Bugiem (1931),wicewojewoda łódzki (1938); podczas II wojny więzień sowiecki; po powrocie do Kraju dalsze losy nieznane (J.J.M. podaje, że "zm. tragicznie we IX.1969 r. podczas wysiadania z pociągu"); żonaty z Heleną z d. Malaszycka.

143. Michał Wieruszewski ps. Zagończyk; 26.IX.1895 Luborzyca k. Miechowa - zm. na emigracji (brak informacji o miejscu i dacie zgonu); syn Stanisława i Apolonii z d. Egielman; czł. tajnego skautingu; podoficer; szef kompanii do 10.X. 1914, później w baonie Leona Berbeckiego; ranny pod Łowczówkiem (25.XII.1914); chorąży 1 pp.; internowany w Beniaminowie; POW w Zagłębiu Dąbrowskim;1918 -1919 w WP; urzędnik w Sosnowcu; uczestnik wojny z bolszewikami; kpt.; rezerwa od 1921; osadnik wojskowy i kierownik szkoły powszechnej w Grodnie; we IX.1939 walczył z Niemcami i Rosjanami na Wileńszczyźnie; internowany na Litwie, a po zajęciu tych terenów przez sowietów - uwięziony; w armii gen. Andersa; pozostał na emigracji - losy nieznane; żonaty z Janiną z d. Modrzewska. (JMM)

144. Jerzy Edward Winiarz ps. Orsza; 2.XI.1894 (1892?) W-wa - 1928 we Włoszech; czł. ZS; pluton?; odszedł ze służby w 1916 (choroba płuc); absolwent krakowskiej ASP; utonął we Włoszech podczas ratowania kobiety (J.M.M.; Sztuka Leg. Pol. podaje pseudonim tego art.).

145. Tadeusz Antoni Wiśniewski ps. Szabelski; 6.VI.1893 Zadwórze k. Przemyśla - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Stanisława i Pauliny; czł. ZS; 4 pluton; ranny 23.X.1914 pod Laskami; później w służbie taborowej i prowiantowej; internowany w Saldoborne, a następnie wcielony do 19 pp. armii austriackiej; w WP XI.1918 - IX.1939, ostatnia znana wiadomość dotyczy zajmowanej funkcji płatnika 3 baonu strzelców w Rembertowie; kpt.; żonaty z Augustyną Stefanią z d. Półkrabek, miał syna i córkę. (JMM)

146. Ksawery Józef Witulski ps. Osiecki; 4.XII.1893 - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Mariana i Ewy z d. Łęcka; 1 pluton; ranny pod Karczałowkiem; od 1917 w POW; ochotnik wojny z bolszewikami; urzędnik skarbowy w Nowym Mieście nad Drwęcą i w Gdyni; żonaty, dwoje dzieci; dalej losy nieznane. (JMM)

147. Sylwester Wojewódzki ps. Stefan; 31.XII.1892 Psków - stracony w Rosji sow. w 1934; syn Ksawerego; czł. PPS, ZWC;1 pluton; odszedł z szeregów z powodu choroby; POW (Piotrków, Zagłębie Dąbrowskie, Olkusz, Kielce); od VII.1919 w II Oddziale Sztabu Generalnego WP, najprawdopodobniej związany z "dwójką" aż do śmierci; uczestnik wojny z bolszewikami; po wystąpieniu z WP (1922) polityk PSL - Wyzwolenie (1924) na Wileńszczyźnie; poseł; współzałożyciel Niezależnej Partii Chłopskiej (1924 -27); od 1928 współpracownik KPP, przedstawiciel moskiewskiej Międzynarodówki Chłopskiej na Polskę; w początku lat 30-tych wyjechał do ZSRR. (JMM)

148. Walerian Wojtulewicz ps. Achilles; 3.X.1892 W-wa - 4.X.1932 W-wa; syn Rajmunda i Michaliny z d. Mossakowska; czł. ZS; 1 pluton; później w 5 pp. i w 1 p. art.; internowany w Szczypiornie i Łomży; POW; w WP doszedł do st. kpt.; zm. na zapalenie płuc. (JMM)

149. Stefan Wolski ps. Bolesław; 7.IV.1895 Radom - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Franciszka i Sabiny z d. Serafińska; czł. ZWC, ZS; 1 pluton; kilkakrotnie ranny m.in. pod Łowczówkiem; od 1915 w 1 p uł. internowany w Szczypiornie; po zwolnieniu w POW Radom; uczestnik wojny z bolszewikami; ppor.; urzędnik administracji rządowej i samorządowej (W-wa, Grodno, Sokółka, Kałusz); ostatnia informacja dotyczy 1933- starosta w Kałuszu. (JMM)

150. Brunon Aleksander (Aleksander Bruno?) Woronicz-Hegedeusz ps. Jerzy; 6.X.1890 W-wa - brak danych o miejscu i dacie zgonu; czł. ZS; 3 pluton; w oddziale kadrowym do XI.1914, później w VI baonie I Bryg., następnie 5 pp.; sierż.; po kryzysie przysięgowym w POW obwodu krasnystawskiego; w WP XI.1918 - VI.1935; kpt.; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny pod Grodnem; po odejściu z wojska urzędnik; dalsze losy nieznane; żonaty, dwoje dzieci. (JMM; imiona Aleksander Bruno podaliśmy w pierwszym zestawieniu listy 1KK w: Oleandry nr 4, w op. o zestaw. Kasprzyckiego; Panteon Polski nr 73, XI.1930, s. 11, M. J. Olexińska, Polskie pseudonimy wojskowe, podaje imię Bruno, a pseudonim Hegedeusz).

151. Henryk Bolesław Worosz ps. Bolek; nieznane miejsce i data ur. - poległ 19.IX.1915 pod Uciskowem; 3 pluton; brak innych inf. (JMM)

152. Józef WoŸniak ps. Sokołowski; 1894 Wadowice- 28.V.1915 Jędrzejów; syn Jana; ślusarz; czł. PDS; 3 pluton; zm. w wyniku odniesionych ran w bitwie pod Konarami. (JMM)

153. Jan Stefan Woźniakowski ps. Czywar; 13.XII.1891 Lublin - najprawdopodobniej zm. w Przemyślu ok. 1960; syn Jana i Kamili Antoniny z d. Borzynowska; student, czł. ZWC; 4 pluton; przed zajęciem Kielc pełnił funkcję łącznika Herwina - Piątka (na znanej fotografii z wkroczenia Kadrówki do Kielc postać na koniu - wg J.J.M.); po walkach pod Uciskowem chory na zapalenie płuc, po wyzdrowieniu w służbach pomocniczych; sierż.; od III.1915 w 5 baterii art., walczył nad Nidą pod Konarami, Tarłowem, Jastkowem nad Styrem; internowany w Szczypiornie; POW w Tomaszowie Rawskim; w WP od XI.1918 - IX.1939; płk; do końca wojny w niewoli niemieckiej; w XII.1945 odrzucony jako ochotnik do LWP; dalsze losy nieznane poza mało mówiącą inf. że zamieszkał w Przemyślu. (JMM)

154. Adam Zadworny ps. Zamorski; 10.XII.1894 Łódź - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Wawrzyńca i Marii z d. Derkowska - brak danych o miejscu i czasie zgonu; czł. PDS; pluton?; kilkakrotnie lekko ranny; internowany w Szczypiornie; w czasie wojny z bolszewikami kierowca Edwarda Rydza - śmigłego; od 1921 w cywilu; taksówkarz (W-wa); żonaty, dwoje dzieci. (JMM)

155. Marcin Zalewski ps. Nałęcz; 11.XI.1894 Słupno gm. Bulino - brak danych o miejscu i dacie zgonu; syn Błażeja i Teodozji z d. Głoskowska; czł. skautingu; od 1913r. używał nazwiska: Roman Nałęcz; 4 pluton; dwukrotnie ranny: nad Nidą (20.IV.1915) i pod Kostiuchnówką (28.X.1915); internowany w Szczypiornie i w Łomży; uczestnik wojny z bolszewikami, ranny nad Berezyną (30.V.1920); w WP do 1936; mjr; później zatrudniony w Komendzie Straży Granicznej; dalsze losy nieznane (JMM)

156. Konrad Zembrzuski ps. Bury;19.II.1890 Radzice k. Pułtuska - IV. 1940 zamordowany w Katyniu; syn Aleksandra i Stefanii z d. Krzyżanowska; czł. ZS; 2 pluton; od XI.1914 w kawalerii w której służył do końca życia; internowany w Szczypiornie i w Łomży; płk; we IX.1939 dow. Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Bryg. Kawalerii; niewola sowiecka; żonaty, miał córkę Zofię Marię (JMM).

157. Tadeusz Zieleniewski ps. Kalina; 24.VII.1887 Ostrówek k. Lubartowa - zm. tragicznie 22.VII.1971 W-wa; syn Emila i Matyldy z d. Tittenbrun; czł. PDS; 4 pluton; pod Łowczówkiem dowodził 1 kompanią III baonu; ppor.; internowany w Beniaminowie; w WP do 1947; płk; we IX.1939 dow. 33 Dywizji Piechoty Rez. (SGO "Narew") a potem do 2.X.1939 dow. samodzielnego oddziału WP; walczył we Francji i w Wielkiej Brytanii, gdzie był m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej; w 1947 powrócił do Polski; w latach 1950 -61 adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; żonaty, trójka dzieci (JMM)

158. ?? ps. Walgierz; pluton.?; J.J.M. podaje tylko ps.; brak jakichkolwiek danych o osobie używającej tego pseudonimu.

Patrol "Beliny":

159. Władysław Zygmunt Prażmowski ps. Belina; 3.V.1888 Ruszkowiec k. Opatowa - 13.X.1938 Wenecja; syn Hipolita i Bronisławy z d. Dulejska; czł. ZWC, komendant krakowskiego okręgu Strzelca; dowódca konnego patrolu; dow. szwadronu, następnie dywizjonu a od 1916 1 p. ułanów; mjr (1917); "Ojciec" kawalerii polskiej; po kryzysie przysięgowym w POW; XI.1918 - XII1920 w WP; płk; prezydent Krakowa (1931 -33), następnie wojewoda lwowski do 1937; prezes Rady Nadzorczej Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla; zmarł na serce; żonaty z Anastazją z d. Rudzka, pięcioro dzieci: Alina, Janusz, Lech, Zbigniew, Andrzej (J.M.M.; P.J. Witek, Pierwszy ułan Rzeczypospolitej, Oleandry nr 9, VIII.2003, Kielce; P.J.W., W rocznicę śmierci Beliny, w: Czas Krakowski, 18.X.1995, s. 21; W 1998, w miejscowości, w której ur. się Belina, odsłonięto 11.XI. pomnik "ojca kawalerii polskiej", w: Słowo Ludu z dn. 9.XI.1998, Gość Niedzielny z dn. 13.XII.1998).

160. Janusz Julian Głuchowski ps. Janusz; 6.VIII.1888 Bukowa w Ziemi Piotrkowskiej - 11.VI.1964 Becknham k. Londynu; syn Mariana Nepomucena i Marii z d. Ziółkowska; czł. OB. PPS, ZWC, ZS; ułan; w składzie 1 i 2 patrolu Beliny, z-ca dowódcy; por.(1915); dow. plutonu, szwadronu a od II.1916 dywizjonu; rotmistrz; internowany w Beniaminowie a następnie więziony w Rastadt i Werl; po zwolnieniu w X.1918 organizował w Lublinie, Kraśniku i Zamościu pułk kawalerii; płk (1919); w wojnie z bolszewikami dow. 1 Bryg. Jazdy; absolwent Centrum Wyższych Studiów Wojskowych; gen. bryg. (1927); wiceminister spraw wojsk. 1935 -39; internowany w Rumunii; od 1941 przez pewien czas w Szkocji a w latach 1943-45 dow. jednostek WP stacjonujących w W. Bryt.; gen. dyw. (1945); na emigracji w Londynie, inicjator i szef wielu przedsięwzięć i organizacji patriotycznych; żonaty z Marią z d. Dukowska. (JMM; Kryska -Karski...)

161. Antoni Jabłoński ps. Zdzisław; 12 lub 13 VI. 1896 Usarzew (Sandomierszczyzna)- 22.X.1920 Lwów; syn Zdzisława i Marii Matyldy z d. Prawdzic - Szczawińska; czł. ZS; ułan; w kawalerii do kryzysu przysięgowego; por.; internowany w Beniaminowie; POW Kraków; uczestnik wojny z bolszewikami; rotmistrz Sztabu Generalnego na Froncie Wołyńskim; mjr (1920; dow. 11 p. ułanów, ranny w ostatniej bitwie swego pułku pod Nową Sieniawą 12.X.1920, zm. 10 dni później, nie odzyskawszy przytomności; żonaty z Ireną z d. Dekocińska. (JMM)

162. Zygmunt Karol Karwacki ps. Stanisław Bończa; 2 lub 20.X.1893 Czarnowiec (Kielecczyzna) - poległ 4.VII.1916 pod Kostiuchnówką nad Styrem; syn Karola i Ludwiki z d. Zakrzewska; czł. tajnego skautingu, PDS; ułan; do dziś trwają spory co do Jego udziału w 2 patrolu Beliny, na pewno wkraczał z Beliniakami do Kielc; w kawalerii wachmistrz i szef szwadronu Beliny; ppor.(X.1914); w II.1915 odkomenderowany do warszawskiego POW; przejściowo komendant Okręgu POW Radom, później powrócił na linię frontu.
(Data ur. 20.X.1893, z klepsydry w: art. S. M. Przybysławskiego "Beliniak z Paśmiech" w: Biuletynie Zw. Piłsudczyków O. w Kielcach "Oleandry" nr 3, maj 2002r., s.27-28; ten sam autor w "Kieleckim Gościu Niedzielnym" z dn. 15.VIII.1999, podaje na s. 23, datę ur. 2.X.1893, inf. min., że Z. Karwacki uczęszczał przez krótki czas do Szkoły Handlowej w Kielcach; o udziale w drugim patrolu Beliny - to samo co J.M.M.; z korespondencji z Rodziną Bończy Karwackiego dowiedzieliśmy się, że sporo informacji na temat tej postaci ma "mieszkająca we Wrocławiu Teresa Karwacka - córka Stefana, brata Zygmunta - pracownica Ossolineum" (List P. Elżbiety Stypułkowskiej, w posiadaniu autorów niniejszego zestawienia). J.M. Majchrowski na s. 64 podaje: Wyszedł w pole z pierwszym patrolem "Beliny" jako osoba znająca okolice. Po powrocie patrolu został skierowany do oddz. piechoty, który miał maszerować przez Krzeszowice, Skałę na Miechów. Z tego powodu nie wszedł w skład patrolu wyruszającego 6 sierpnia. Na kilka dni przed powtórnym zajęciem Kielc wrócił do oddz. "Beliny".

163. Stefan Kulesza ps. Hanka; 30.VIII.1892 Holendernia k. Włodawy- 5.VI.1964 Londyn; syn Józefa i Leokadii z d. Pytkowska; czł. ZWC i ZS; ułan; uczestnik wszystkich walk I Brygady; ppor. (1916); internowany w Beniaminowie; XI.1918- IX.1939 w WP w jednostkach kawaleryjskich; płk; we IX.1939 dow. Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach, po konflikcie z dow. Armii Łódź - gen. J. Rómmlem na czele oddziału grupy "Dubno"; od 25.IX.1939 do końca wojny w niewoli niemieckiej; później na emigracji w W. Brytanii; żonaty z Pelagią z d. Bujalska, córka Helena. (JMM)

164. Stanisław Skotnicki ps. Grzmot; 13.I.1894 Skotniki (Sandomierszczyzna) -19.IX.1939 Puszcza Kampinoska; syn Maksymiliana i Wandy z d. Russocka; czł. ZS; ułan; związany z jednostkami kawalerii do końca życia; ppor. (XI.1914); dow. 1 szwadronu 1 p uł. Leg.; internowany w Szczypiornie, następnie więziony w Havelbergu, Rastadt i Werl; XI.1918 - IX.1939 w WP; gen. bryg.(1930); we IX.1939 dow. Grupy Operacyjnej Czersk; zm. następnego dnia po zranieniu; żonaty ze Stefanią Calvas, dwoje dzieci: Stefania i Stanisław. (JMM; Kryska - Karski...)

165. Ludwik Skrzyński ps. Kmicic; 14.VIII.1893 w Odessie - 14.II.1972 Manchester (W. Bryt.); syn Stanisława i Józefy Elżbiety z d. Arciszewska; czł. ZS; ułan; służąc pod Beliną doszedł do stanowiska dow. plutonu; ranny pod Urzędowem 17.VII.1915; ppor.; internowany w Beniaminowie; czł. POW; uczestnik wojny z bolszewikami; absolwent Wyższej Szkoły Wojennej; do IX.1939 na różnych szczeblach dowódczych w jednostkach kawalerii, gen. bryg.(1938); we IX.1939 dow. Bryg. Podlaskiej; po kapitulacji pod Kockiem (6.X.) w niewoli niemieckiej do końca wojny; przejściowo w 2 Korpusie Polskim gen. Andersa we Włoszech a następnie na emigracji w W. Bryt.; organizator wielu przedsięwzięć patriotycznych w Manchesterze, gdzie pracował jako robotnik fabryczny; dwukrotnie żonaty, miał dwóch synów: Andrzeja i Władysława. (JMM, Kryska - Karski...)

166. Stefan Krak ps. Dudzieniec; 1887 Miedzina k. Częstochowy - zm. na skutek ran odniesionych pod Tarłowem (sandomierskie) 30.VI.1915; syn Bartłomieja i Stefanii z d. Skąpska; czł. OB. PPS; Sybirak; czł. ZS; ułan; uczestnik walk o Kielce; dow. patrolu w 4 plutonie Gustawa Dreszera, dow. szwadronu utworzonego w Krakowie dyw. kawalerii; ppor.(XI.1914). (JMM; R. Zieliński napisał w "Przekroju" : "Stefan Krak był ongiś bojowcem, strzelcem, członkiem 'Promienia', potem znakomitym beliniakiem, poległ pod Konarami w 1915r. - ale w patrolu Beliny nie uczestniczył"; K. Głuchowski, Dowody miłości, w: Tydzień Polski, Londyn, 22.V.1999, s. 9: "..jako z pierwszych zgłosił się w szeregi i 6.VI1914 w nocy, jako ósmy w patrolu Beliny (...). We IX mianowany został kapralem, w X wachmistrzem, po rozprawie pod Uliną awansował na wachmistrza - szefa, zaś w XI na ppor. 4 plutonu 1 szwadronu ułanów Beliny (...). Odznaczył się szczególnie 23.VI.1915 w natarciu na okopy rosyjskie pod Bidzianami. Pierwszy tam skoczył i wziął do niewoli 17 jeńców. W tydzień potem pod Tarłowem dosięgły go dwie kule").

167. ?...

168. ?...

 

 

Etykietowanie:

napisz pierwszy komentarz