Tym typom nie powinno podawać się ręki czyli lista kanalii...

avatar użytkownika Waits

Jerzy Antczak, reżyser  Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki"putBan(62);Hanna Bakuła, malarka, pisarka, publi...

Jerzy Antczak, reżyser
 

Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki"

Hanna Bakuła, malarka, pisarka, publicystka

 Małgorzata Balasińska, romanistka

 Jadwiga        Barańska, aktorka

 prof. Agata Bielik-Robson, filozof, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski

 Anna Bikont, dziennikarka

 Seweryn Blumsztajn, dziennikarz

 Jacek Bocheński, pisarz

 dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, b. minister przemysłu

 Teresa Bogucka, publicystka

 ks. Adam Boniecki MIC, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"

 Halina Bortnowska-Dąbrowska, publicystka, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski

 prof. Michał Bristiger, muzykolog, prezes Stowarzyszenia De Musica

 Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

 andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej"

 

Beata Chmiel, menedżer kultury, członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

 

dr Włodzimierz Cimoszewicz, senator, b. premier

 

Izabella Cywińska ,reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Ateneum w Warszawie, b. minister kultury

 

prof. Przemysław Czapliński, historyk literatury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

 

Jan Andrzej Dąbrowski, prezes Kolegium Europy

 

Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

 

Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, b. minister kultury

 

prof. Janusz Degler, historyk literatury, teatrolog, Uniwersytet Wrocławski

 

Krystyna Demska-Olbrychska, teatrolog

 

prof. Stanisław Dubisz, językoznawca, Uniwersytet Warszawski

 

Magdalena Dudzińska, pisarka

 

Andrzej Dudziński, rysownik, grafik

 

dr Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

 

Feliks Falk, reżyser

 

Elżbieta Ficowska, pedagog

 

Tomasz Fiałkowski, redaktor

 

prof. Magdalena Fikus, genetyk, Polska Akademia Nauk

 

ppłk Tadeusz Filipkowski, członek Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej

 

prof. Aleksander Fiut, historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński

 

Hanna Flis-Kuczyńska, dziennikarka

 

Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki w Krakowie

 

prof. Maciej Geller, fizyk, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie

 

prof. Michał Głowiński, teoretyk i historyk literatury, Polska Akademia Nauk

 

prof. Stanisław Goldstein, matematyk, Uniwersytet Łódzki

 

dr Agnieszka Graff, pisarka, publicystka, Uniwersytet Warszawski

 

dr Hieronim Grala, historyk, Uniwersytet Warszawski

 

Anka Grupińska, pisarka, dziennikarka

 

Julia Hartwig, poetka

 

prof. Jerzy Hausner, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, b. wicepremier

 

Agnieszka Holland, reżyserka

 

ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, teolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

 

prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej

 

prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Krystyna Janda, aktorka

 

prof. Maria Janion, historyczka literatury

 

prof. Jerzy Jarzębski, historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński

 

Ksawery Jasieński, lektor radiowy i telewizyjny

 

prof. Jerzy Jedlicki, historyk idei, Polska Akademia Nauk

 

dr Adolf Juzwenko, historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

prof. Janusz Kijowski, reżyser filmowy i teatralny, wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim

 

dr Jarosław Klejnocki, pisarz, poeta

 

Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

Krystyna Kofta, pisarka

 

dr Michał Komar, pisarz, Collegium Civitas w Warszawie

 

Marcin Kornak, redaktor naczelny antyfaszystowskiego magazynu "Nigdy Więcej"

 

prof. Alina Kowalczykowa, historyk literatury

 

Nina Kowalewska-Motlik, prezes zarządu New Communications

 

Irena Kowalik, ekonomistka

 

prof. Tadeusz Kowalik, ekonomista, Polska Akademia Nauk

 

Krzysztof Kozłowski, dziennikarz, b. minister spraw wewnętrznych

 

Ewa Krasińska, tłumaczka

 

Krystyna Krynicka, wydawca

 

Ryszard Krynicki, poeta

 

prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog, Uniwersytet Warszawski

 

Olga Krzyżanowska, lekarz, b. wicemarszałek Sejmu

 

Waldemar Kuczyński, ekonomista, publicysta, b. minister przekształceń własnościowych

 

Sebastian Kudas, ilustrator, rysownik

 

Danuta Kuroń, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

 

Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej"

Kazimierz Kutz

, reżyser

 

prof. Andrzej de Lazari, historyk idei, Uniwersytet Łódzki

 

prof. Jerzy Limon, anglista, Uniwersytet Gdański, prezes Fundacji Theatrum Gedanense

 

Olga Lipińska, reżyserka

 

Ewa Lipska, poetka

Jan Lityński

, matematyk

 

Krystian Lupa, reżyser

 

Bogusław Lustyk, malarz

 

Joanna Lustyk, prawnik

 

ks. dr Andrzej Luter, teolog, publicysta

 

Marcel Łoziński, reżyser

 

prof. Paweł Machcewicz, historyk, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Bronisław Maj, poeta

 

Janusz Majewski, reżyser

 

prof. Andrzej Mencwel, historyk kultury, Uniwersytet Warszawski

 

prof. Krzysztof Michalski, filozof, Boston University, Uniwersytet Warszawski, rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

 

Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"

 

Krzysztof Myszkowski, pisarz, redaktor naczelny "Kwartalnika Artystycznego"

 

prof. Tomasz Nałęcz, historyk, Uniwersytet Warszawski, b. wicemarszałek Sejmu

 

Zofia Nasierowska, fotografik

 

Małgorzata Nocuń, zastępca redaktora naczelnego "Nowej Europy Wschodniej"

 

prof. Stanisław Obirek, antropolog, Uniwersytet Łódzki

 

Daniel Olbrychski, aktor

 

Joanna Olczak-Ronikier, pisarka

 

prof. Zbigniew Opacki, historyk, Uniwersytet Gdański

 

prof. Wiktor Osiatyński, prawnik, Central European University w Budapeszcie

 

o. Wacław Oszajca SJ, poeta, publicysta

 

prof. Ryszard Otręba, grafik

 

Bohdan Paczowski, architekt

 

Jacek Pałasiński, dziennikarz

 

dr Rafał Pankowski, socjolog, Collegium Civitas, koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej "Nigdy Więcej"

 

Daniel Passent, dziennikarz

 

prof. Krzysztof Pomian, dyrektor naukowy Muzeum Europy w Brukseli

 

prof. Jerzy Pomianowski, pisarz

 

Sławomir Popowski, publicysta

 

prof. Grzegorz Przebinda, rusycysta, historyk idei, Uniwersytet Jagielloński

 

Maciej Maria Putowski, scenograf

 

Wacław Radziwinowicz, dziennikarz

 

Marek Radziwon, dyrektor Instytut Polskiego w Moskwie

 

Antoni Rodowicz, grafik

 

prof. Adam Daniel Rotfeld, b. minister spraw zagranicznych, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

 

ks. prof. Jacek Salij OP, teolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Janusz Sepioł, senator

 

Andrzej Seweryn, aktor, reżyser

 

Ewa Siemińska-Degler, filmoznawca

 

Natalia Sineaeva-Pankowska, dziennikarka

 

Piotr Skiba, aktor

 

Aleksander Smolar, politolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego

 

Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

 

Józef Stachów, redaktor naczelny krakowskiego wydania "Gazety Wyborczej"

 

Alan Starski, scenograf

 

Wiesława Starska, kostiumolog

 

prof. Jerzy Szaflik, lekarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

prof. Wiktoria Śliwowska, historyk, Polska Akademia Nauk

 

prof. Rene Śliwowski, historyk literatury, Uniwersytet Warszawski

 

dr Krzysztof Środa, pisarz

 

prof.

Magdalena Środa

, etyczka, Uniwersytet Warszawski

 

Małgorzata Szczęśniak, scenograf

 

Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka

 

Wisława Szymborska, poetka, laureatka Nagrody Nobla

 

Olga Tokarczuk, pisarka

 

prof. Joanna Tokarska-Bakir, antropolog, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk

 

Teresa Torańska, dziennikarka, pisarka

 

prof. Robert Traba, dyrektor Centrum Badan Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, redaktor naczelny "Borussia"

 

Grzegorz Turnau, piosenkarz, kompozytor

 

dr Bożena Umińska-Keff, poetka, pisarka, publicystka

 

prof. Jerzy Vetulani, neurobiolog, Polska Akademia Nauk

Andrzej Wajda

, reżyser

 

Krzysztof Warlikowski, reżyser

 

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, socjolog, Uniwersytet Warszawski

 

dr Hanna Winogrodzka-Szaflik, lekarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Elżbieta Wojnowska, pieśniarka, kompozytorka, pedagog

 

prof. Jan Woleński, filozof, Uniwersytet Jagielloński

 

prof. Anna Wolff-Powęska, historyk, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu

 

Henryk Woźniakowski, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak"

 

Ludwika Wujec, działaczka samorządowa

 

Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, muzyk

 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenograf

 

Adam Zagajewski, poeta

 

Adam Zamoyski, historyk, prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie

 

Krzysztof Zanussi, reżyser

 

o. dr Maciej Zięba OP, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Jacek Żakowski

, dziennikarz

 

abp Józef Życiński

 

To tylko mała część kanalii od szechterowskiego apelu Sfajdanego...

11 komentarzy

avatar użytkownika TezPolonus

1. Proszę przypomnieć

o jaki to wówczas szechterowy apel chodziło.
Dobrze, że pan zamieścił te listę, ale bez podania wyjaśnienia to nie wiadomo o co chodzi.

Z góry dziekuję

avatar użytkownika Maryla

2. TezPolonus

sądząc po dacie, to było SPASIBA szechterowskie

GAZPROM zapłacił AGORZE za kolejną reklamę? "SPASIBA" od AGORY i Michnika .Niech idą precz!


Więcej... http://wyborcza.pl/0,0.html#ixzz0n3GB3TrU

Jerzy Antczak, reżyser
Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki"

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika basket

3. Z uwagi na

treść, apel w GW winien nosić nazwę "Wielkiej Putinowskiej Lizawy"
To nic innego jak kontynuacja "lizaw" stalinowskich. Autorzy i sygnatariusze inaczej nie potrafią. Parada smutasów olewana totalnie przez rządzących Rosją...

basket

avatar użytkownika Figa

4. Phi

a gdzie reszta kanlii? np Bolek skaczacy wyzej od Kozakiewicza i to bez tyczki ;))

Figa

avatar użytkownika Maryla

5. Figa

INNE KANALIE NIE ZDĄŻYŁY SIE PODPISAĆ NA TEJ LIŚCIE OBECNOŚCI.

Ale sa i inne listy, gdzie dały głos.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

6. Pan Waits

Szanowny Panie,

Jak Wujcowa, to i Wujec
Jak Holland to i jej siostra Łazarkiewicz
Córka i syn Bieruta, też profesory
Dziadzia i dziadziowa
Niesiół
Jak Bikontowa to i Bikont
Urban

ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika michael

7. Na ogół jest tak, że zasługi nie przechodzą z Ojca na Syna,

z Żony na Męża, ale w tym przypadku każdy z wymienionych ma własne zasługi i może wystąpić na tej liście samodzielnie, za własne zasługi, bez żadnego rodzinnego kumoterstwa, ani nepotyzmu.
Wujec
Wujcowa
Bikont
Bikontowa
Holland
i pani Łazarkiewicz
Dziadzia i Pan Dziadziowy
Urban i Niesiół choć nie łączy ich żaden rodzinny węzeł, oprócz utraty zdolności honorowej.

Ale jak lista to lista.
Córka i syn Bieruta, to dla mnie tajemnica, osoby dla mnie anonimowe.
Proszę więc grzecznie o uchylenie rąbka tajemnicy.
Kim oni są?
Kto to jest On, a kim jest Ona?

Pozdrawiam serdecznie

avatar użytkownika michael

8. Sam sobie odpowiadam:

Opracowanie Jerzego Roberta Nowaka "Czerwone dynastie: Rodzina Bierutów"
http://www.bibula.com/?p=11619

Czyli
Syn - Jan Chyliński
Córka - Aleksandra Jasińska-Kania

avatar użytkownika TezPolonus

9. @Michael - pasożytnictwo mają we krwi

To jest wręcz obrzydliwe jak to i podobne do nich robactwo obsiadło Polskę i Polaków.


Na wikipedii o Bierucie piszą „związany z wieloma kobietami, m.in. z Małgorzatą Fornalską (córka Aleksandra Jasińska-Kania) i Wandą Górską, sekretarką i aktywistką PPR (nieślubny syn Maciej Górski). Od 3 lipca 1921 żonaty z Janiną Górzyńską (córka Krystyna Bierut-Maminajszwili i syn Jan Chyliński pełniący w latach 70. misję ambasadora Polski w Bonn).

A później wystarczy kliknąc na ich dzieci i widzimy.

Wszyscy oni na najwyższych stanowiskach ministrów, ambasadorów, studiujący i wykładający na zagranicznych uniwersytetach, wice i prezesi różnych firm i spółek, korespondenci etc. a to wszystko nepotyzm i pasożytowanie na polskim narodzie

/=====/<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Krystyna Bierut-Maminajszwili - (ur.1923 - zm.2003)


 


Ukończyła szkołę średnią Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu oraz Szkołę Żeńską Architektury im. Noakowskiego. W czasie okupacji studiowała architekturę na tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej. Od wiosny 1943 działała w Związku Walki Młodych na Żoliborzu. Pracowała w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, będąc łączniczką i sanitariuszką (w połowie sierpnia ciężko ranna, przebywała w szpitalu powstańczym). Na przełomie 1944 i 1945 przebywała w obozie w Pruszkowie, a później znalazła się w Końskich.


W 1945 podjęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (w 1951 uzyskała dyplom inżyniera magistra). W 1951 zdała egzamin na studia aspiranckie Instytucie Architektury w Moskwie, gdzie poznała przyszłego męża Bidzinie Maminajszwili.


Po przyjeździe do Gruzji zatrudniona w Gruzińskiej Akademii Nauk Architektonicznych w charakterze projektanta i pracownika naukowego oraz w Instytucie Estetyki (jako projektant wnętrz i małych form architektonicznych).


W 2000 wróciła do Warszawy (wraz z mężem).


W 2001 awansowana do stopnia oficera.


Odznaczona Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę 1939-1945, Złotym odznaczeniem im. Janka Krasickiego oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Z Bidzinie Maminajszwili miała dwie córki, które posiadają obywatelstwo RP.


 


/=====/


Jan Chyliński - ur.1925


 


Ukończył szkołę ogólnokształcącą przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu oraz Gimnazjum im. Bronisława Limanowskiego (matura w 1944). W 1943 przystąpił do Związku Walki Młodych, a później należał do Gwardii i Armii Ludowej. W latach 1944–1945 walczył w oddziale Armii Ludowej na Podhalu. W 1945 przez krótki okres pełnił funkcję adiutanta ojca w stopniu podporucznika. W tym samym roku podjął studia na Akademii Górniczej w Krakowie, a w latach 1947–1952 kształcił się w Moskiewskim Instytucie Lotniczym (uzyskał dyplom magistra inżyniera – specjalisty ds. silników lotniczych).


Po powrocie do kraju podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, a później w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. W 1963 mianowany wiceprzewodniczącym Komisji Nauki i Techniki (do 1965). W latach 1965–1967 pełnił obowiązki wiceministra przemysłu ciężkiego, a od 1967 do 1970 przemysłu maszynowego. W 1970 zatrudniony w charakterze dyrektora Zakładów Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach. Od 1971 do 1978 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1971–1981 był członkiem KC. W 1978 objął urząd ambasadora PRL w Bonn (do listopada 1981). Po powrocie do kraju przeszedł na emeryturę, jednak pełnił obowiązki doradcy przy Komisji Planowania oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.


Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.


 


/=====/


Aleksandra Jasińska-Kania - ur.1932


 


Doktorat (czyżby za protekcją czerwonych towarzyszy); Wykładała i prowadziła badania na Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Indiany w Bloomington.


Zamężna z socjologiem Albinem Kanią (1930–1994), mają razem córkę Joannę Małgorzatę


 


/=====/


Maciej Górski - ur.1944


 


W 1966 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a po dwóch latach podyplomowe studia afrykanistyczne. W latach 1980–1984 korespondent (m.in. Życia Warszawy) w Sztokholmie. Pod koniec lat 80. pracował w Państwowej Agencji "Interpress" (po 1991: Polska Agencja Informacyjna S.A., której był wiceprezesem w latach 1994-1995 a potem prezesem w latach 1995-1996). Od 1988 do 1990 przebywał w Rzymie i Watykanie jako korespondent.


W 1996 mianowany ambasadorem RP we Włoszech. Po powrocie z placówki w 2002 objął funkcję doradcy Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. Unii Europejskiej. W 2003 objął funkcję wiceministra obrony narodowej ds. społecznych a potem od 2004 również ds. polityki obrony. W 2005 ponownie mianowany ambasadorem, tym razem w Grecji.

avatar użytkownika Maryla

10. Dwa lata temu Bronisław

Dwa lata temu Bronisław Komorowski próbował przekonać Polaków do czczenia bolszewickich najeźdźców-zbrodniarzy

Tylko u nas

Pomnik bolszewików stoi, ale pamięć o haniebnym pomyśle czczenia
najeźdźców, okrywa niesławą jego twórców - w tym Bronisława
Komorowskiego. Może warto by powiedzieli przepraszam?

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Traube

11. Aleksandra-Jasińska Kania

Uzupełnienie, za wikipedią:

"Aleksandra Jasińska-Kania (ur. 15 czerwca 1932 w Moskwie) – socjolog. Zajmuje się teoriami socjologicznymi, problematyką stereotypów i uprzedzeń narodowych oraz badaniami wartości społecznych. Od roku 1956 wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1949-1954. W latach 60. zaangażowana w rozwijanie postulowanej przez Juliana Hochfelda koncepcji "marksizmu otwartego". W roku 1967 obroniła doktorat "Karol Marks a problemy alienacji we współczesnej socjologii amerykańskiej", którego promotorem był Zygmunt Bauman. W roku 1978 habilitowała się na podstawie rozprawy o charakterze narodowym. W roku 1991 otrzymała tytuł profesora.

W latach 70. prowadziła m.in. badania nad władzą lokalną, w latach 80. – pionierskie badania nad postawami Polaków wobec różnych narodów i grup etnicznych, od lat 90. uczestniczy w międzynarodowych badaniach wartości (European Value Study). Współredaktorka dwóch antologii prezentujących współczesną zachodnią myśl socjologiczną: Elementy teorii socjologicznych (1975) i Współczesne teorie socjologiczne (2006). Wykładała i prowadziła badania na Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Indiany w Bloomington.

Jest córką Bolesława Bieruta i Małgorzaty Fornalskiej."

Marksizm otwarty, charakter narodowy Polaków i ich postawy wobec innych narodów...Nie wiem, jak ten marksizm, ale postawami Polaków wobec innych narodów zajmują się pracowicie uczone żony i mężowie z kręgów (uogólniając) Gazety Wyborczej, Alina Cała, Jan Gross i ich koledzy. Widać, córka tak znamienitych rodziców była pionierem na tej niwie.